Du er landet på autonominfoservice.net. Her kan du finde informationer om venstreorienteret og libertær modstand i Danmark og udlandet. Siden administreres af mediekollektivet Autonom InfoserviceNO JUSTICE - NO PEACE!

 

NYHEDER

___________________________________________  

                                    Scroll ned til Korte INFOS

Di

18

Nov

2014

Pårørende til de forsvundne studerende i Mexico: "Det var staten!"

Efter at 43 studenter "forsvandt“ og sandsynligvis er blevet myrdet, er den undenrigspolitiske situation i Mexico blevet yderst anspændt.

I weekenden skød politifolk på protesterende udenfor det "Mexicanske nationale autonome universitet” (UNAM) i Mexico City, skønt det ifølge landets forfatning er forbudt at indsætte uniformeret politi og militær på universitetets område. Talspersoner fra universitetet meldte om ”mindst én såret demonstrant“ , mens den venstreorienterede radiosender Regeneración talte om over 5 sårede.

  • I weekenden mødtes nogle af forældrene med ledende talsfolk fra zapatisterne.
mehr lesen 0 Kommentare

Fr

14

Nov

2014

Hamburg: Mangeårig aktivist i ’Rote Flora’ afsløret som politiagent

Politikvinden Iris Plate var i seks år fordækt aktiv i Hamburgs venstre-orienterede miljø.

Først og fremmest i og omkring det venstre-radikale kulturcentrum ’Rote Flora’. Senere deltog hun også som undercover i flere andre politiske projekter - som f.eks. i de sociale bevægelsers radio 'FSK'.

Politikvinden, der optrådte under navnet ”Iris Schneider”, havde i en periode seksuelle forhold til en række lesbiske aktivister fra det venstreradikale miljø, som hun bl.a. lærte at kende i en queer kick-boksnings gruppe.

  • Efter hun i november sidste år blev afsløret som politiagent, har en ”researchgruppe i Rote Flora” udarbejdet en rapport, der dokumenterer politikvindens virke i miljøet. Denne undersøgelse er nu offentliggjort.
mehr lesen 0 Kommentare

Di

04

Nov

2014

Basisdemokratiske landkooperativer ”Longo maï”

Fra aktionsgruppen ”Spartakus” i Wien til landkooperativerne “Longo maï“ i Provence.

I starten af 1970’erne udvandrede  de fleste af gruppens medlemmer  fra Østrig til Schweiz.

Årsagen var de evindelige ransag-ninger ifm. politiets søgen efter flygtede unge fra statens børnehjem, samt de mange retssager Spartakus-gruppens medlemmer havde på halsen.

Sammen med en anden venstreradikal gruppe, den schweiziske lærlingegruppe ”Hydra”  dannede de i 1973 kooperativet ”Longo maï” ("Må det vare længe") i den fattige del af Provence i Sydfrankrig ...

  • I dag eksisterer ”Longo maï” stadig væk. Omkring 200 mennesker lever i dag i flere basisdemokratiske kooperativer, spredt over Europa og et enkelt kooperativ i Costa Rica.
mehr lesen 1 Kommentare

MusikTIPS

 

 

   Korte

   INFOS  

         

   

         

November 2014

__________________

København

Frisk protestaktion mod nye stramninger af flygtningeloven

Meddelelse fra Asylret

" I dette øjeblik (20.11.14) har en gruppe mennesker i en protestaktion sunget en sang i Folketinget: ”Lille bange land, vis nu hvad du kan.” Aktionen fandt sted i protest mod at lovforslaget L72, der i dag var til 1. behandling i Folketinget og sangen var skrevet til lejligheden.

Der blev under aktionen smidt flyers ned til Folketingsmedlemmerne. Bag dagens protestaktion står mennesker fra ”Gæstfrie i Halsnæs” og ”Hus en Flygtning”. Aktionen støttes varmt af flere, her i blandt Asylret og aktivister fra Løs Asylknuden som deltog.

Lovforslaget L72 kritiseres skarpt i UNHCRs (FNs) hørings- svar for bl.a. at krænke hensynet til familiens enhed og barnets tarv samt for at indskrænke rettig-heder for flygtninge, da beskyttelsesstatus gøres midlertidig (§ 7.3) og UNHCR skønner, at mange flygtninge fra Syrien ville være berettiget til konvent-ionsstatus efter §7.1.

Asylret deler UNHCRs betænkeligheder ved lov- forslaget og Asylret tilslutter sig også SOS mod Racismes høringssvar til lovforslaget. Her står bl.a.:

  • ”Blandt de familiemedlemmer, der nu ikke kan familiesammenføres med § 7.3 flygtninge det første år, vil der formentlig være dødsfald fra krig, sult og sygdom. Det samme skete under Tamilsagen ifølge Månedsbladet Press, da Danmark ulovligt stoppede først asylbehandlingen og familiesammenføringen af tamiler under en urigtig foregivelse af, at de snart ville kunne vende tilbage til Sri Lanka”.

Det fremgår ikke på nogen måde af lovforslaget, at Danmark har taget hensyn til UNHCRs høringssvar. Lovforslaget er ubarmhjertigt og helt uden forståelse og respekt for de syriske flygtninges situation.

Asylret minder om, at Danmark og det øvrige Europa kun får en brøkdel af de syriske flygtninge: ca. 95 procent er i nabolandene.

Asylret spørger, hvordan regeringen kan bekæmpe Islamisk Stat med den ene hånd og samtidig frem-sætte et lovforslag som dette rettet mod helt alminde-

lige mennesker på flugt fra krig i Syrien med den anden hånd?

Hvad er det for en forarmet demokratiopfattelse vi lever ud og forsvarer ved hjælp af våben i dette land, mens vi lukker vores døre og vores hjerter for mennesker på flugt og nægter dem de rettigheder de har i henhold til FNs konventioner, som vi dog har tilsluttet os? Lovforslaget er en skændsel og der er særdeles god grund til dagens protestaktion i Folketinget."

Asylret, Johanna Haas og Said Parvin

Tyskland

3000 Hooligans og nazier demonstrerer i Hannover

HOGESA - demonstranter  i  Hannover
HOGESA - demonstranter i Hannover

20. november 2014. Den 15. november kunne “Hooligans gegen Salfisten”  (Hogesa) samle omkring 3.000 hooligans og nazier til deres anden store demo, der fandt sted i Hannover.

Omkring 6.000 antifascistiske mod-demonstranter markerede en stærk og synlig modstand mod naziopmarchen.(se billederne nedenfor). 

Eftersom politiledelsens totalforbud mod Hogesa-demonstrationen blev forkastet af en domstol, fik Hogesa tilladelse til at demonstrere på Hannovers centrale bus-banegård (ZOB). Omringet af tusinder af politifolk der var udstyret med hollænder-vogne, rydningsfartøjer, store mandskabsbiler og vandkanoner. Ifølge forskellige vurderinger var der mellem 5000 og 6600 politifolk på indsats i byen.

Sammenstød mellem hooligans og antifascister

De politiske partier i byens rådhus organiserede en demonstration mod racisme, som samlede omkring 1.000 borgere. Denne demonstration holdt sig langt væk fra Hogesa manifestationen.

Derimod lykkedes det den store venstreorienterede demonstration at nærme sig Hogesa-demonstranterne og forstyrre dem med antiracistiske paroler og fløjte-koncerter for at vise modstand mod såvel racisme som religiøs fundamentalisme.

HOGESA - demonstranter foran banegårdspladsen
HOGESA - demonstranter foran banegårdspladsen

Ved afslutningen af Hogesa- manifestationen kom det til mindre men heftige sammenstød mellem antifascister og hooligans/nazier. Sidstnævnte fik en del knubs og to måtte en tur på hospitalet. Politiet efterlyser nu nogle militante anti-fascister. Anklagen lyder på "drabs-forsøg”.

De officielle anmeldere af demoen fra den såkaldte ”Aktionsgruppe 38” havde regnet med 5.000 deltagere i Hannover.

Ifølge politiets oplysninger var halvdelen af de 3.000 demonstranter fra nazispektrum-met.

(autonom infoservice)

Makedonien - Danmark

Studenterprotester mod regeringen

19. november 2014. I Makedoniens hovedstad Skopje blev den 17. november - som er International students day - markeret med en protest march mod regeringen, som vil afskaffe universitetets autonomi.

Mange studerende ytrede også deres kritik af den korrupte officielle studenter-organisation.

Derudover var demonstrationen en opfordring til solidaritet og selvorgani-sering blandt studerende.

(julie/autonom infoservice)


__________________

Studenterprotest i Danmark

Italien

Massive strejker lammer mange byer

15. november 2014. Titusindvis af mennesker gik fredag d. 14. november 2014 på gaden i de større italienske byer.

Rimini, d.14. nov. 2014
Rimini, d.14. nov. 2014

Demonstrationerne skete i protest mod regeringens nye beskæftigel-seslov og en række voldsomme nedskæringer i uddannelses-systemet samt andre besparelses-foranstaltninger.

Forskellige grupper, deriblandt Italiens største fagforeningsforbund, fagfor-eninger, studerende, indvandrere og flygtninge havde mobiliseret til protestdemonstrationerne, der blev så omfattende, at de lammede mange italienske byer. Iagttagere vurderer, at der var 20.000 demonstranter i Rom, 10.000 i Milano, 20.000 i Napoli og 15.000 i Torino.

Da politiet flere steder forsøgte at blokere for demonstrationerne, kom det til heftige konfrontationer i Napoli, Padova, Palermo, Milano og Rom. 

_____________

I oktober 2014 demonstrerede 1 million mennesker i Rom i protest mod premier-minister Renzis arbejdsmarkedsreform, der bla. går ud på at afskaffe arbejds-markedslovens 'artikel 18', der er en


juridisk beskyttelse af arbejdernes rettigheder.

I øjeblikket mobiliserer fagforenings-aktivister til generalstrejke, den 5. december 2014 i protest mod Renzis såkaldte beskæftigelseslov. Generalstrejken blev annonceret af Italiens største fagforeningsgruppe (CGIL) i tirsdags. 

( Kilder: Il Manifesto  og Revolution News  )

Sydafrika

Oprør i fagbevægelsen

10. november 2014 . Det sydafrikanske fagforeningsforbund COSATU (Congress of South African Trade

Unions ) står foran splittelse.

I dag, mandag den 10. november 2014 afholdt 7 fagforeninger i COSATU pressekonference i Johannesburg, hvor de proklamerede, at de indtil videre ville give afkald på deres mandater i fag-foreningsforbundets ledelse. Udmeldingen var den umiddelbare reaktion på, at metalarbejderfagforeningen NUMSA (National Union of Metalworkers of South Africa) er blevet ekskluderet af COSATU. En beslutning, som COSATUs centralkomité traf natten til lørdag.

Langvarig politisk fløjkamp

Eskalationen af konflikten mellem de enkelte fagforeninger er resultat af en lang-varig politisk fløjkamp indenfor regeringsalliancen, der består af COSATU, African National Congress (ANC) og South African Communist Party (SACP).

Skønt COSATU er den organisation, der har flest medlemmer, er det aldrig lykkedes for det oprindeligt socialistisk orienterede fagforeningsforbund at sætte sine vigtigste krav igennem i koalitionen. Efter apartheid regimests fald i 1994 har ANC regeret Sydafrika med en delvis socialdemokratisk, delvis åbenlys neoliberal økonomisk politik.

Generalsekretæren i fødevareindustriens fagforening FAWU, Katishi Masemola, bekendtgjorde allerede mandag, at man vil indkalde til et ekstraordinært medlemsmøde, hvor COSATUs medlemmer kan ned-stemme beslutningen om at ekskludere metalarbejderfagforeningen.

_______________

Kilde: Det tyske dagblad ’Junge Welt’, d. 10. november 2014

        Faglige links

9. november 1938 - 9. november 2014

Aldrig mere krystalnat - Nej til alle former for diskrimination

  • "Aldrig mere Krystalnat" - demonstration på Nytorv i København, den 9. november 2014:

København

Demonstration

Tid & sted: 9. november, kl.15-16:30 Dronning Louises Bro, på Nørrebro 

Derefter går vi sammen med fakler til Nytorv, og slutter op om Aldrig mere Krystalnat-initiativets samling.

Svendborg

Zagreb, Kroatien


     Relateret

Belgien

Folkelig vrede mod den højre-liberale regering

7. november 2014. Over 120.000 mennesker protesterede i går torsdag, den 6. november 2014 i den belgiske hovedstad Bruxelles mod den nye højre-liberale regeringskoalition.

Bruxelles, d. 6. november 2014
Bruxelles, d. 6. november 2014

Ansatte i den offentlige sektor og i den private industri lammede trafikken og det offentlig liv i hovedstaden. I løbet af demonstrationen gennem byens centrum kom det til delvis heftige konfrontationer med politiets anti-riot enheder.


"En klar advarsel" til regeringen

Arbejderne krævede social retfærdighed og stop for ned-skæringerne. Deriblandt den planlagte forringelse af pension-erne og forhøjelse af pensionsalderen fra 65 til 67 år.

Det venstreorienterede fagforbund ’General Federation of Belgian Labour’ (1,2 millioner medlemmer) talte om "en klar advarsel" til regeringen.

Demonstrationen er en optakt til en flere ugers kampagne mod den reaktionære højre-liberale regeringskoalition. Kampagnen munder ud i en landsdækkende strejke den 15. december 2014.

(julie/autonom infoservice)

___

Links

LaLibre.be * indymedia.bruxsel  

Billeder fra Kobanê

Livet og kampen fortsætter

Kurdisk fighter i Kobanê i kampen mod IS
Kurdisk fighter i Kobanê i kampen mod IS

Livets forgængelighed

God rejse Poul!

Den revolutionære socialist Poul Møller er død

Poul Møller, ukuelig socialistisk veteran, sov ind tidligt tirsdag morgen, d. 28. okt. 2014.

- ÆRET VÆRE HANS MINDE! -

 

Nekrolog: "En aktivist er gået bort!" , hos netavisen Socialistisk Information.

  • "Jeg har modtaget gode og ikke så gode råd fra Poul. For eksempel sagde han til mig i starten af 1970' erne, at jeg skulle tage alle de lån jeg kunne få fra banker og staten, fordi vi alligevel snart ville få en revolution. Jeg afbetalte til mit SU-lån indtil jeg blev 43 år... Tak for det Poul!"  (Sagt i en af talerne ved Pouls begravelse).

Et par billeder fra bisættelsen idag torsdag, d. 6. november, i kapellet på Bispebjerg Hospital:

Video om regeringens dagpenge-svigt

A-kasse tager kampen op

5. november 2014.

Min A-kasse.dk  


"The Big Danish Dagpenge Experiment":

Klassejustits

Fællesudtalelse fra de fire dømte revolutionære aktivister ifm. politiske aktioner

København, d. 4. november 2014

” Den 19-09-2012 blev 14 personer anholdt. Af dem er vi fire, som i går blev dømt. PET valgte at rykke massivt ud med flere biler og utallige betjente og agenter pr. anholdelse, samt civile agenter placeret flere steder i København. Forud for denne nat, gik et halvt års massiv overvågning.

PET valgte at starte overvågningen ud fra en terrormistanke, godkendt af en dommer. Efter anholdelserne slog PET anholdelserne stort op i pressen og påstod,   at de havde afværget en venstreekstremistisk trussel. Politiet måtte dog allerede samme morgen, som anholdelserne havde fundet sted, opgive ønsket om varetægts- fængsling og løslade de anholdte.

Hverken vi eller vores advokater har kunnet få det fulde overblik over overvågningens præcise omfang, da PET selv kan vælge hvor meget af det indsamlede materiale de ønsker fremlagt. I det fremlagte bevismateriale står det klart, at vi har været skygget og fotograferet, når vi har gået på gaden, været på arbejde og har mødtes med vores venner. Vi er blevet filmet når vi har mødtes, fået aflyttet telefoner og internet og uden-dørssamtaler er blevet optaget.

I forbindelse med anholdelserne blev flere personers boliger ransaget. Efterfølgende blev flere fra det venstre-radikale miljø opsøgt til præventive samtaler. En mistede sit arbejde, da politiet valgte at opsøge personen der.

Vi har endnu ikke modtaget den fulde ordlyd af dommen, men straffen er udmålt som følgende: en person har fået 3 måneders betinget fængsel og 60 timers samfunds-tjeneste, to har fået 40 dages betinget fængsel og 30 timers samfundstjeneste og en har fået 40 dages betinget fængsel uden samfundstjeneste.

Til sammen skal vi betale 195.000 kr. i sagsomkostninger. At der er forskel i straffen begrunder retten med at én person skulle have haft en mere ledende rolle. Det er vi fuldstændigt uforstående overfor - vi har ingen ledere.

Vi valgte at reagere, da vi så det venstreradikale miljø i stigende grad blive udsat for massiv repression fra

politiets og retssystemets side. Fængslinger, varetægts-fængslinger og terrorstemplinger blev og bliver strøet ud med løs hånd. Vi ønskede at italesætte og reagere på den repression, der desværre er et grundvilkår, når man er politisk aktiv på venstrefløjen.

I retssagen blev vi omtalt som venstreekstremister. Det nye fokus på såkaldt ekstremisme, og det at terrorstemplinger er blevet det nye sort, viser at så snart disse buzzwords luftes, kan politiet tillade sig stort set alt. Det er en måde at udgrænse og delegitimere alt, hvad der falder udenfor den herskende diskurs.

Det er fortsat vigtigt, at vi ikke reagerer med angst og afstandstagen, når repres- sionen rammer. Vi skal stå sammen, bryde isolationen og reagere solidarisk. Vi skal opbygge en kultur, hvor det at handle på den institutionaliserede repression bliver en selvfølge.

Nogle påstår, at politiet og domstolene ikke er fjenden. Men straffeapparatet bevarer, beskytter, forstærker og fremmer de eksisterende magtstrukturer i samfundet – fra kapitalisme til racisme, nationalstat og heteronorm.

I retten og under anholdelser oplever de af os, der ikke falder ind under den cis-heteroseksuelle norm, at blive påtvunget et køn og få gjort vores seksualitet suspekt. Gennem avisartikler er vi ligeledes blevet tildelt et, for nogle af os, uønsket køn. 

Vi vil styrke kampen mod undertrykkelse i alle former. Også når den tager form af staten og dens repressive organer. Den overståede retssag og forløbet op til viser at kampen stadig er lige aktuel.

______

Relateret

autonom infoservice:

PET kontra AUTONOME - historien om en retssag

Frankrig

Demonstrationer mod politibrutalitet 

3. november 2014. Den 21 årige anarkist Rémi Fraisse døde, da han under en demo til forsvar for et stort naturområde, den 25. okt. 2014  blev ramt af en af politiets chockgranater.

Remi Fraisse (21) - dræbt af fransk politi
Remi Fraisse (21) - dræbt af fransk politi


Det begyndte med et byggeprojekt i Sivens i det sydvestlige Frankrig. Planerne om at bygge en dæmning blev mødt med demonstrationer, fordi byggeriet vil betyde ødelæggelse af et stort naturområde.

Miljøaktivister gik på gaden i protest og det kom til konfrontationer med politiet. Det kostede en aktivist livet.


Mindedemo for Remi, Paris d. 26. oktober 2014
Mindedemo for Remi, Paris d. 26. oktober 2014

Dette har nu udløst en landsdækkende debat om politivold i Frankrig. I mange byer ( Toulouse, Nantes, Paris, Lyon, Lille, Amiens, Bordeaux, Avignon, Montpellier, Dijon, Brest, Saint-Brieuc, mm) har tusindvis af mennesker demonstreret mod politivold og det kom mange steder til voldsomme konfrontationer med politiet. Mindst 80 demonstranter er blevet anholdt. Bygge-arbejdet på dæmningen er nu foreløbigt indstillet.


Frit Kurdistan

Global aktionsdag for Kobanê

1. november 2014.

Impressioner fra dagens solidaritetsdemoer

  • Nogle plakater fra globale solidaritet med Kobanê

   Links


______________________________________


Oktober 2014

__________________

Antifa-Hamburg


Köln

Heftige gadekampe mellem politi og omkring 4000 racistiske hooligans

27. oktober 2014. Nazier og højreorienterede fodboldfans demonstrerede i går søndag mod salafisterne.

Blandt deltagerne var højre-populistiske partier som ”Pro NRW” samt nazipartierne NPD og ”Die Rechte”.

Ifølge iagttagere fra antifascist- iske kredse forsøger medlem-mer af den nu forbudte naziorganisation ”Nationaler Widerstand” at finde en ny agitationsplatform indenfor ”Bündnis Hooligans gegen Salafisten”.

Nazi / hooligandemonstration i Köln d. 26. oktober 2014
Nazi / hooligandemonstration i Köln d. 26. oktober 2014

Under slogans som „Fri, social og national“ , ”National socialisme her og nu” og ”Vi vil ikke have nogen salafistsvin” (”Wir wollen keine Salafistenschweine”), drog omkring 2500 fodboldhooligans gennem Kölns indre by. Talrige hooligans hilste med ”Sieg heil” – krampebevægelsen og kastede kanonslag.

Ved starten af demonstrationen optrådte nazibandet ”Kategori C”, som har en slags kultstatus blandt højreekstreme og anses som et bindeled mellem nazimiljøet og hooligans.

”Vi er ikke alle sammen nazier”, blev der råbet fra tribunen, hvorpå de forsamlede demonstranter ud-brød i latter og bifald.

Da en større gruppe nazier fra Dortmund under ledelse af den kendte nazist ”SS-Siggi” var indtruffet ved 15-tiden, begyndte

demonstrationen at marchere retning Breslauer Platz i Kölns centrum.

Undervejs kom det til flere konfront-ationer mellem de tilstedeværende 1500 politifolk og de - ifølge politiet nu omkring 4000 demonstranter - der angreb alle, som ikke så ud til at være fra deres rækker. Deriblandt journalister, foto-grafer, tilfældige passanter og en kinesisk restaurant.


På et tidspunkt satte politiet to vand-kanoner ind mod de efterhånden over-vejende fulde hooligans, der kastede flasker, sten og kanonslag mod politiet. Politiets ledelse opløste demonstrationen formelt, men undlod at standse hooligan-demoen før den planlagte rute. De fik lov til at gennemføre deres planlagte rute og vendte derefter tilbage til Kölns hovedbanegård.

___________________________

800 antifascister i moddemonstration

Den antiracistiske moddemo i Köln
Den antiracistiske moddemo i Köln

På den anden side af Kölns hoved-banegård samledes omkring 800 anti-racister til en moddemonstration.

En repræsentant fra Antifascistisk Aktion i Köln, udtalte til medierne. ” Såvel salafist-erne som den ekstreme højrefløj har et autoritært og reaktionært verdensbillede, som forfølger mennesker med anden herkomst og kultur.”

Med blik på demonstranterne på den anden side af bane-gården sagde antifa's talskvinde: ”Den nødvendige kritik af ’Islamisk Stat’ er kun mulig uden racisme. I dag er højre ekstremisterne imod islamister, i morgen er de imod homo-seksuelle og i overmorgen mod andre ...”

Massive politienheder holdt antifademoen og højreekstremist-erne på hver sin side af hovedbanegården. 

(Kilder: Newsticker, facebook, Lower Class Magazine, Publikative.org).

Interview med Mumia Abu Jamal:

"Ny lov i Pennsylvania indskrænker fangers taleret"


Kurdisk enklave Kobanê

Angriber IS-jihadister med giftgas?

23. oktober 2014. Indbyggere i Kobane beretter om åndedrætsbesvær og besvimelsesanfald. Angriber IS byen med kemiske våben ?

IS- jihadister angriber Kobanê igen fra tre sider
IS- jihadister angriber Kobanê igen fra tre sider
Kurdisk 'folkeforsvars'-milits YPG i forsvarskampen for Kobanê
Kurdisk 'folkeforsvars'-milits YPG i forsvarskampen for Kobanê

Natten fra tirsdag 21.10 2014 til onsdag 22.10.2014 har jihadisterne fra Islamisk Stat (IS) muligvis angrebet Kobane med kemiske våben. Sådan lyder beretningerne fra de kurdiske militser, der forsvarer byen.

En af lederne fra det kurdiske ’Demokratiske Unionsparti' (PYD), Asya Abdullah udtaler til ”Kurdisk centrum for offentlighedsarbejde Civaka Azad” i Tyskland, at mange mennesker i Kobane klager over åndedrætsbesvær, hududslæt og besvimelses-anfald. Symptomerne tyder på, at der er blevet indsat kemiske våben. Om det virkelig drejer sig om giftgas, er endnu uklart. I Kobane har man ikke de fornødne tekniske midler til at kunne undersøge det.

Overfor BBC-korrespondenten Jenan Loussa har en læge fra Kobane telefonisk bekræftet de nævnte tilfælde. Han sagde desuden, at man endnu ikke med sikkerhed kan konkludere, at der er tale om giftgas. De sårede skal nu bringes til et hospital i Tyrkiet, hvor de vil blive undersøgt, så det kan fastslås, om de er ofre for kemiske våben.

Kobanes borgmester Enver Muslim (i midten)
Kobanes borgmester Enver Muslim (i midten)

IS-angreb fra tre sider

Samtidigt hermed er IS igang med at samle deres styrker omkring Kobane. De vil endnu engang forsøge at erobre byen, trods kurdernes ihærdige modstand. I en livetransmission under et solidaritetsmøde i Istanbul sagde borgmesteren i Kobane, Enver Muslim, at IS nu igen angriber byen fra tre sider. IS-militser er stadig tilstede i to dele af det østlige Kobane. Enver Muslim bekræftede, at USA luftvåbenhar kastet 28 våbenpakker ned til kurderne fra luften, og takkede for det. Men kurderne i Kobane har brug for endnu flere våben og endnu mere ammunition for at kunne kæmpe videre.

Kurdiske peshmergas fra Irak
Kurdiske peshmergas fra Irak

De kurdiske peshmerga-militser fra Irak udebliver

Der hersker også uklarhed om den proklamerede indsats af kurdisk-irakiske peshmergas for at støtte de kurdiske kæmpere i Kobane.

Den tyrkiske udenrigsminister Mevlüt Cavusoglu siger, at Tyrkiet er indforstået med, at de irakiske peshmergas rejser gennem tyrkisk territorium til Kobane – blot er der et par detaljer om rejseruten, der skal fastlægges.

Borgmesteren i Kobane udtaler via Skype, at der endnu ikke er indtruffet en eneste peshmerga i byen. Han betonede desuden, at de foretrækker, at der etableres en korridor over tyrkisk territorium til de øvrige kurdiske regioner ("kantoner") i det nordlige Syrien. Her er der masser af kurdiske kæmpere, som straks vil tilslutte sig modstandskampen i Kobane, hvis de får mulighed for det.

IS proklamerer den totale udryddelse af yazidierne i Nordirak

Ifølge meldinger fra Irak er de yazidiske kurdere i Sindshar igen blevet angrebet af IS-militser, der nu belejrer stedet og bjergene i egnen.

I propaganda videoer forkynder IS-talsmænd igen, at deres plan er den fuldstændige tilintetgørelse af alle yazidiere i Nordirak.

______________

(Kilde: det tyske dagblad Die Tageszeitung-taz, d. 22. oktober 2014)

’Islamisk Stat’ – jihadister

Op til 5000 piger og kvinder bortført

Den omkæmpede kurdiske enklave Kobanê
Den omkæmpede kurdiske enklave Kobanê

17. oktober 2014. Mens de kurdiske fightere i Kobane i hårde kampe nu generobrer deres by og trænger orkerne fra ’Islamisk Stat’ tilbage, så befinder der sig ifølge det kurdisk-yazidiske parlaments-medlem i Irak Vian Dakhil op til 5000 piger og kvinder fra de yazidiske kurdere i IS- jihadisternes fangenskab.

Vian Dakhil
Vian Dakhil

Vian Dakhil: ... Nogle af de tilfangetagne yasidiske kvinder og piger kunne flygte. Hvad de fortæller, lyder som en historie fra ’helvede’. I Mossul var de sammenstuvet i tidligere politistationer eller fængsler. IS-jihadister havde flere gange opfordret kvinderne og pigerne til at konvertere til Islam.

- De som nægtede blev slået og ydmyget. Nogle blev derefter bortgift til jihadister, andre blev solgt som sexslaver eller blev bragt til den syriske by Raqqah, som p.t. er hovedkvarter for IS. Her blev de givet som ”gaver” til  jihadister, der havde ”fortjent det”. Der fandt også massevoldtægter sted. Derudover måtte kvinderne og pigerne se til, hvordan deres pårørende og bekendte blev henrettet af jihadisterne.

____________

Ni dage i IS’ kalifat

I august 2014 erobrede IS-jihadister den yazidiske landsby Kodsha i grænseregionen mellem Irak og Syrien.

Nadja Murad-Press
Nadja Murad-Press

Den 20-årige kvinde Nadja Murad-Pess blev bortført af jihadister. Efter ni dage i IS-fangenskab lykkedes det hende at flygte. Her er uddrag fra hendes historie om flugten:

” På den 9. dag i fangenskab så Nadja en chance til at flygte. Allerede den første dag havde mændene fra IS taget skoene af Nadja og de andre unge piger, som de havde taget til fange - enten som gidsler eller sexslaver. På bare fødder var det umuligt at slippe bort på de uvejsomme og stenede områder. (...)

Nadja blev sammen med 63 andre unge kvinder kørt i minibusser til Mossul. Iraks andenstørste by, som IS-jihadister med hjælp fra Saddam Husseins gamle officersgarde har erobret i juni i år. I de ni dage hun var jihadisternes fange, skiftede hendes bødler opholdssted 5 gange og tog fangerne med sig (...)

Af IS-jihadister bortførte kvinder  i Mossul
Af IS-jihadister bortførte kvinder i Mossul

Nogle gange fik de noget at spise. Eller bare ét halvråddent æg som seks kvinder måtte deles om. I to dage i træk fik de ikke engang noget vand. Det var meget varmt og de fik et eneste glas the, som de måtte deles om – to små slurke til hver kvinde.

”Når I går over til Islam, får I så meget frisk vand, I ønsker” sagde mændene" (...)

Nadjas vogtere slog hende flere gange om dagen. En af dem brugte et elkabel, to andre foretrak trægrene, sommetider blev hun slået med næver og fødder. Hun blev udsat for voldtægt: ”Vi blev en for en bragt ind i et andet værelse, hvor der ventede en mand”.

Ville dræbe deres vogtere

Nadja fortæller, at kvinderne havde overvejet at kaste sig over deres vogtere og dræbe dem: ”Men de kom altid tre eller fire mænd ad gangen – og de var altid bevæbnet. Vi knuste på et tidspunkt et vindue og hver af os gemte et glassplinter i ærmet – så vi var istand til at dræbe os selv, når vi ikke længere kunne holde det ud.”

Korsfæstede modstandere af IS-jihadister
Korsfæstede modstandere af IS-jihadister

Nadja fortæller, at der var to grupper af fangevogtere:

" ... Mænd der virkede særligt fromme, en slags ledere, de talte arabisk. Og så den anden gruppe af mænd, som talte en blanding af arabisk og kurdisk og hvis religiøse fremtoning snarere virkede som et påfund. De kom ifølge deres accent fra grænseregionen. Åbenbart folk som har tilsluttet sig sejrsherrene for at komme i besiddelse af penge og kvinder."

Nogle dage før Nadjas flugt fandt hun et par gamle rosa kondisko bag en bunke kludde i et skab. Da hendes vogtere på et tidspunkt var optaget af indbyrdes skænderi og overlod hende alene i et værelse, lykkedes det Nadja at flygte ind til Mossul, hvor hun blev hjulpet videre af nogle venlige mennesker. 

_________________________

( Kilde: ”Neun Tage Kalifat” , ugemagasinet Der Spiegel 42/2014. Magasinet kan læses på de fleste biblioteker)

Fæstning EUropa

13. - 26. oktober 2014: Advarsel mod en koncentreret politiaktion på EU-plan:

Dansk politi er de næste to uger en del af en storstilet europæisk politiaktion.

Aktionens formål er at pågribe de indvandrere, der opholder sig "ulovligt" i EU for at kortlægge, hvem de er, og hvordan de er kommet til Europa.

Den fælles aktion hedder "Mos Maiorum", latinsk for forfædrenes skik. Aktionen er ledet af det italienske EU-formandskab. 

Bevar DR Underholdningsorkesteret!

facebook 

___________________________________

Mumia Abu-Jamal

Den afro-amerikanske journalist og revolutionær Mumia Abu-Jamal
Den afro-amerikanske journalist og revolutionær Mumia Abu-Jamal