Du er landet på autonominfoservice.net. Her kan du finde informationer om venstreorienteret og libertær modstand i Danmark og udlandet. Siden administreres af mediekollektivet Autonom InfoserviceNO JUSTICE - NO PEACE!

 

NYHEDER

___________________________________________  

                                    Scroll ned til Korte INFOS

Mo

24

Nov

2014

Tina Modotti – et liv på vulkaner

Tina Modotti blev kendt som eksotisk stumfilm-skuespiller og ’femme fatale’, banebrydende fotograf og kæmpende revolutionær.

Hendes liv mellem kunst, kærlighed og revolution har mange facetter og er den dag idag genstand for interesse.

Det fascinerer og bevæger. Senest i byen St. Gallen / Schweiz, hvor en aktuel udstilling om Tina Modotti har sat sindene i kog, fordi udstillingsplakaten der viser hende nøgen provokerer...

 • * Her er historien om Tina Modotti


mehr lesen 0 Kommentare

Di

18

Nov

2014

Pårørende til de forsvundne studerende i Mexico: "Det var staten!"

Efter at 43 studenter "forsvandt“ og sandsynligvis er blevet myrdet, er den undenrigspolitiske situation i Mexico blevet yderst anspændt.

I weekenden skød politifolk på protesterende udenfor det "Mexicanske nationale autonome universitet” (UNAM) i Mexico City, skønt det ifølge landets forfatning er forbudt at indsætte uniformeret politi og militær på universitetets område. Talspersoner fra universitetet meldte om ”mindst én såret demonstrant“ , mens den venstreorienterede radiosender Regeneración talte om over 5 sårede.

 • I weekenden mødtes nogle af forældrene med ledende talsfolk fra zapatisterne.
mehr lesen 0 Kommentare

Fr

14

Nov

2014

Hamburg: Mangeårig aktivist i ’Rote Flora’ afsløret som politiagent

Politikvinden Iris Plate var i seks år fordækt aktiv i Hamburgs venstre-orienterede miljø.

Først og fremmest i og omkring det venstre-radikale kulturcentrum ’Rote Flora’. Senere deltog hun også som undercover i flere andre politiske projekter - som f.eks. i de sociale bevægelsers radio 'FSK'.

Politikvinden, der optrådte under navnet ”Iris Schneider”, havde i en periode seksuelle forhold til en række lesbiske aktivister fra det venstreradikale miljø, som hun bl.a. lærte at kende i en queer kick-boksnings gruppe.

 • Efter hun i november sidste år blev afsløret som politiagent, har en ”researchgruppe i Rote Flora” udarbejdet en rapport, der dokumenterer politikvindens virke i miljøet. Denne undersøgelse er nu offentliggjort.
mehr lesen 0 Kommentare

MusikTIPS

Østrigsk folkemusik fra den alternative musikscene ...

 

 

   Korte

   INFOS  

         

   

         

November 2014

__________________

Danmark

'Kridtbandit' anholdt

28. november 2014. Torsdag d. 27. november omkring kl 20 blev en aktivist fra 'kridtbanditterne' anholdt foran hovedbanegården i København for at male politiske budskaber med farvet kridt.

'Kridtbanditterne' har i længere tid overmalet forskellige offentlige pladser med budskaber om sundhed, kritik af systemet og kærlighedsparoler.

4-6 betjente dukkede op, mens de farverige paroler blev kridtet på fortorvet ved hovedbanens Tivoli-indgang.

De ville tage kridtet ud af hænderne på en kvindelig aktivist og da hun blev provokeret smed de hende op mod muren og kørte hende senere på stationen.

(frida / autonom infoservice)

Kridtbanditter interview - Om politiets

chikane, overgreb og sigtelse:


USA

Interview: ”Opstanden i byen Ferguson og andre steder er udtryk for håbløshed...”

Protestdemonstration i Ferguson, en forstad til St. Louis i Missouri , d. 26. november 2014
Protestdemonstration i Ferguson, en forstad til St. Louis i Missouri , d. 26. november 2014

27. november 2014. En bølge af vrede og forargelse bredte sig over hele USA, da Grand Jury i mandags, d. 24 november 2014, besluttede ikke at anklage den hvide politimand, som skød og dræbte den 18-årige ubevæbnede sorte teenager Michael Brown i Ferguson, en forstad til St. Louis i forbundsstaten Missouri.

Blandt de 12 nævninge i Grand Jury var der kun tre sorte og enstemmighed var ikke et krav ift. afgørelsen.

________________________

OBS

Demo i anledning af frifindelsen af den betjent der skød og dræbte den ubevæbnede teenager Mike Brown.

 • København, d. 30. november, kl. 14-16 foran den amerikanske ambassade på Dag Hammerskjolds Allee, Østerbro (se kalenderen)
Stefan Bradley
Stefan Bradley

INTERVIEW

Stefan Bradley er direktør for afro-amerikanske studier ”Saint Louis – universitetet” i den amerikanske forbundsstat Missouri.

 • - Hvad tænkte du, da Grand Jurys afgørelse faldt?

Stefan Bradley: Jeg opholdt mig sammen med en del andre foran politistationen i Ferguson. Jeg anede, at der ikke ville blive en retssag – at der ikke ville blive rejst tiltale mod politimanden, som dræbte Michael Brown. Men da afgørelsen blev offentliggjort, var skuffelsen alligevel stor og det gjorde ondt. Efter afgørelsen reagerede folk i Ferguson meget forskelligt.

 • Hvad var din reaktion?

Stefan Bradley: Mange mennesker bevægede sig fra politistationen i retning ”Vest Florissant”. Det var altsammen ret kaotisk, flere satte i løb. Jeg så ting, som mindede mig meget om augustdagene lige efter politidrabet på Michael Brown. Jeg kunne føle

folks sårbarhed, deres sorg. Efter et stykke tid blev sorgen til vrede og

derefter til en ”hævnrus”.

 • Efter alle disse begivenheder: Hvordan vil det fortsætte i byen?

Stefan Bradley: Det er et vanskeligt spørgsmål. Ferguson må lige nu fokusere på denne situation. Folk tumler afsted fulde af vrede, skuffelse og sårbarhed. Jeg mener, byen må kunne håndtere det her. 

 • Hvad betyder det for de kommende dage og nætter?

Stefan Bradley: Folk vil i lang tid fremover bære denne sorg. Og det vil give anledning til destruktive aktioner. En del folk mener, at dem som plyndrer og sætter ild på ting er forrykte og uciviliserede.

Men det passer på ingen måde. Disse unge folk demonstrerer deres håbløshed. De tror ikke på et justitssystem, der ikke sørger for retfærdighed. De kan ikke finde nogen som helst mening i, at en politimand ustraffet kan skyde en ubevæbnet teenager. De spørger sig selv, hvorfor de skulle respektere ejendom, når de uforskyldt kan blive skudt som 18-årig.

 • I USAs nyere historie har der været andre situationer med massive plyndringer og brandstiftelser, som for eksempel i Los Angeles i 1990’erne
 • eller mange andre steder i 1960´erne. Kan man sammenligne disse situationer med Ferguson idag?

Stefan Bradley: Ja, situationerne ligner hinanden. Udgangspunktet er det samme: Folk lider under uretfærdigheden og føler sig magtesløse. De har den fornemmelse, at de ikke bliver repræsenteret af nogen. Det er frustrerende, når der ikke er ret

mange ting i livet, som man kan glæde sig til. Og når der ved valgene ikke er

nogen kandidater, som repræsenterer vores interesser.

_______________

”Riot er sproget for dem, der ikke bliver hørt“ ( Martin Luther King)

Demo foran den lokale politistation i Ferguson
Demo foran den lokale politistation i Ferguson
 • Hvad er det særlige ved afro-amerikanernes situation i området St.Louis omkring byen Ferguson?

Stefan Bradley: Det er et af de mest markante raceadskilte områder i USA. Et efterlevn fra det gamle Syden. Vi har sorte bydele – områder, hvor du kan tælle hvide på én hånd. Og hvide områder, hvor der næppe lever mange sorte. I andre forhold ligner St.Louis resten af USA: Vi har de samme lave beskæftigelseskvoter for sorte, de samme lave boligstandarder hvor der typisk bor afro-amerikanere. De sorte bliver

hyppigere kontrolleret af politiet end nogen anden etnisk gruppe. Og skoler hvor flertallet er sorte studerende er ofte ramt af en truende økonomisk fallit...

____________________

(Interviewet er oprindeligt offentliggjort i det tyske dagblad Die Tageszeitung – taz, d. 26. november 2014. Oversat og forkortet af folk fra autonom infoservice).


Palæstina

Graffitikunstneren Banksy i protestaktion mod den israelske stats apartheidmur

København

Frisk protestaktion mod nye stramninger af flygtningeloven

Meddelelse fra Asylret

" I dette øjeblik (20.11.14) har en gruppe mennesker i en protestaktion sunget en sang i Folketinget: ”Lille bange land, vis nu hvad du kan.” Aktionen fandt sted i protest mod at lovforslaget L72, der i dag var til 1. behandling i Folketinget og sangen var skrevet til lejligheden.

Der blev under aktionen smidt flyers ned til Folketingsmedlemmerne. Bag dagens protestaktion står mennesker fra ”Gæstfrie i Halsnæs” og ”Hus en Flygtning”. Aktionen støttes varmt af flere, her i blandt Asylret og aktivister fra Løs Asylknuden som deltog.

Lovforslaget L72 kritiseres skarpt i UNHCRs (FNs) hørings- svar for bl.a. at krænke hensynet til familiens enhed og barnets tarv samt for at indskrænke rettig-heder for flygtninge, da beskyttelsesstatus gøres midlertidig (§ 7.3) og UNHCR skønner, at mange flygtninge fra Syrien ville være berettiget til konvent-ionsstatus efter §7.1.

Asylret deler UNHCRs betænkeligheder ved lov- forslaget og Asylret tilslutter sig også SOS mod Racismes høringssvar til lovforslaget. Her står bl.a.:

 • ”Blandt de familiemedlemmer, der nu ikke kan familiesammenføres med § 7.3 flygtninge det første år, vil der formentlig være dødsfald fra krig, sult og sygdom. Det samme skete under Tamilsagen ifølge Månedsbladet Press, da Danmark ulovligt stoppede først asylbehandlingen og familiesammenføringen af tamiler under en urigtig foregivelse af, at de snart ville kunne vende tilbage til Sri Lanka”.

Det fremgår ikke på nogen måde af lovforslaget, at Danmark har taget hensyn til UNHCRs høringssvar. Lovforslaget er ubarmhjertigt og helt uden forståelse og respekt for de syriske flygtninges situation.

Asylret minder om, at Danmark og det øvrige Europa kun får en brøkdel af de syriske flygtninge: ca. 95 procent er i nabolandene.

Asylret spørger, hvordan regeringen kan bekæmpe Islamisk Stat med den ene hånd og samtidig frem-sætte et lovforslag som dette rettet mod helt alminde-

lige mennesker på flugt fra krig i Syrien med den anden hånd?

Hvad er det for en forarmet demokratiopfattelse vi lever ud og forsvarer ved hjælp af våben i dette land, mens vi lukker vores døre og vores hjerter for mennesker på flugt og nægter dem de rettigheder de har i henhold til FNs konventioner, som vi dog har tilsluttet os? Lovforslaget er en skændsel og der er særdeles god grund til dagens protestaktion i Folketinget."

Asylret, Johanna Haas og Said Parvin

Tyskland

3000 Hooligans og nazier demonstrerer i Hannover

HOGESA - demonstranter i Hannover
HOGESA - demonstranter i Hannover

20. november 2014. Den 15. november kunne “Hooligans gegen Salfisten”  (Hogesa) samle omkring 3.000 hooligans og nazier til deres anden store demo, der fandt sted i Hannover.

Omkring 6.000 antifascistiske mod-demonstranter markerede en stærk og synlig modstand mod naziopmarchen.(se billederne nedenfor). 

Eftersom politiledelsens totalforbud mod Hogesa-demonstrationen blev forkastet af en domstol, fik Hogesa tilladelse til at demonstrere på Hannovers centrale bus-banegård (ZOB). Omringet af tusinder af politifolk der var udstyret med hollænder-vogne, rydningsfartøjer, store mandskabsbiler og vandkanoner. Ifølge forskellige vurderinger var der mellem 5000 og 6600 politifolk på indsats i byen.

Sammenstød mellem hooligans og antifascister

De politiske partier i byens rådhus organiserede en demonstration mod racisme, som samlede omkring 1.000 borgere. Denne demonstration holdt sig langt væk fra Hogesa manifestationen.

Derimod lykkedes det den store venstreorienterede demonstration at nærme sig Hogesa-demonstranterne og forstyrre dem med antiracistiske paroler og fløjte-koncerter for at vise modstand mod såvel racisme som religiøs fundamentalisme.

HOGESA - demonstranter foran banegårdspladsen
HOGESA - demonstranter foran banegårdspladsen

Ved afslutningen af Hogesa- manifestationen kom det til mindre men heftige sammenstød mellem antifascister og hooligans/nazier. Sidstnævnte fik en del knubs og to måtte en tur på hospitalet. Politiet efterlyser nu nogle militante anti-fascister. Anklagen lyder på "drabs-forsøg”.

De officielle anmeldere af demoen fra den såkaldte ”Aktionsgruppe 38” havde regnet med 5.000 deltagere i Hannover.

Ifølge politiets oplysninger var halvdelen af de 3.000 demonstranter fra nazispektrum-met.

(autonom infoservice)

Makedonien - Danmark

Studenterprotester mod regeringen

19. november 2014. I Makedoniens hovedstad Skopje blev den 17. november - som er International students day - markeret med en protest march mod regeringen, som vil afskaffe universitetets autonomi.

Mange studerende ytrede også deres kritik af den korrupte officielle studenter-organisation.

Derudover var demonstrationen en opfordring til solidaritet og selvorgani-sering blandt studerende.

(julie/autonom infoservice)


__________________

Studenterprotest i Danmark

Italien

Massive strejker lammer mange byer

15. november 2014. Titusindvis af mennesker gik fredag d. 14. november 2014 på gaden i de større italienske byer.

Rimini, d.14. nov. 2014
Rimini, d.14. nov. 2014

Demonstrationerne skete i protest mod regeringens nye beskæftigel-seslov og en række voldsomme nedskæringer i uddannelses-systemet samt andre besparelses-foranstaltninger.

Forskellige grupper, deriblandt Italiens største fagforeningsforbund, fagfor-eninger, studerende, indvandrere og flygtninge havde mobiliseret til protestdemonstrationerne, der blev så omfattende, at de lammede mange italienske byer. Iagttagere vurderer, at der var 20.000 demonstranter i Rom, 10.000 i Milano, 20.000 i Napoli og 15.000 i Torino.

Da politiet flere steder forsøgte at blokere for demonstrationerne, kom det til heftige konfrontationer i Napoli, Padova, Palermo, Milano og Rom. 

_____________

I oktober 2014 demonstrerede 1 million mennesker i Rom i protest mod premier-minister Renzis arbejdsmarkedsreform, der bla. går ud på at afskaffe arbejds-markedslovens 'artikel 18', der er en


juridisk beskyttelse af arbejdernes rettigheder.

I øjeblikket mobiliserer fagforenings-aktivister til generalstrejke, den 5. december 2014 i protest mod Renzis såkaldte beskæftigelseslov. Generalstrejken blev annonceret af Italiens største fagforeningsgruppe (CGIL) i tirsdags. 

( Kilder: Il Manifesto  og Revolution News  )

Sydafrika

Oprør i fagbevægelsen

10. november 2014 . Det sydafrikanske fagforeningsforbund COSATU (Congress of South African Trade

Unions ) står foran splittelse.

I dag, mandag den 10. november 2014 afholdt 7 fagforeninger i COSATU pressekonference i Johannesburg, hvor de proklamerede, at de indtil videre ville give afkald på deres mandater i fag-foreningsforbundets ledelse. Udmeldingen var den umiddelbare reaktion på, at metalarbejderfagforeningen NUMSA (National Union of Metalworkers of South Africa) er blevet ekskluderet af COSATU. En beslutning, som COSATUs centralkomité traf natten til lørdag.

Langvarig politisk fløjkamp

Eskalationen af konflikten mellem de enkelte fagforeninger er resultat af en lang-varig politisk fløjkamp indenfor regeringsalliancen, der består af COSATU, African National Congress (ANC) og South African Communist Party (SACP).

Skønt COSATU er den organisation, der har flest medlemmer, er det aldrig lykkedes for det oprindeligt socialistisk orienterede fagforeningsforbund at sætte sine vigtigste krav igennem i koalitionen. Efter apartheid regimests fald i 1994 har ANC regeret Sydafrika med en delvis socialdemokratisk, delvis åbenlys neoliberal økonomisk politik.

Generalsekretæren i fødevareindustriens fagforening FAWU, Katishi Masemola, bekendtgjorde allerede mandag, at man vil indkalde til et ekstraordinært medlemsmøde, hvor COSATUs medlemmer kan ned-stemme beslutningen om at ekskludere metalarbejderfagforeningen.

_______________

Kilde: Det tyske dagblad ’Junge Welt’, d. 10. november 2014

        Faglige links

9. november 1938 - 9. november 2014

Aldrig mere krystalnat - Nej til alle former for diskrimination

 • "Aldrig mere Krystalnat" - demonstration på Nytorv i København, den 9. november 2014:

København

Demonstration

Tid & sted: 9. november, kl.15-16:30 Dronning Louises Bro, på Nørrebro 

Derefter går vi sammen med fakler til Nytorv, og slutter op om Aldrig mere Krystalnat-initiativets samling.

Svendborg

Zagreb, Kroatien


     Relateret

Belgien

Folkelig vrede mod den højre-liberale regering

7. november 2014. Over 120.000 mennesker protesterede i går torsdag, den 6. november 2014 i den belgiske hovedstad Bruxelles mod den nye højre-liberale regeringskoalition.

Bruxelles, d. 6. november 2014
Bruxelles, d. 6. november 2014

Ansatte i den offentlige sektor og i den private industri lammede trafikken og det offentlig liv i hovedstaden. I løbet af demonstrationen gennem byens centrum kom det til delvis heftige konfrontationer med politiets anti-riot enheder.


"En klar advarsel" til regeringen

Arbejderne krævede social retfærdighed og stop for ned-skæringerne. Deriblandt den planlagte forringelse af pension-erne og forhøjelse af pensionsalderen fra 65 til 67 år.

Det venstreorienterede fagforbund ’General Federation of Belgian Labour’ (1,2 millioner medlemmer) talte om "en klar advarsel" til regeringen.

Demonstrationen er en optakt til en flere ugers kampagne mod den reaktionære højre-liberale regeringskoalition. Kampagnen munder ud i en landsdækkende strejke den 15. december 2014.

(julie/autonom infoservice)

___

Links

LaLibre.be * indymedia.bruxsel  

Billeder fra Kobanê

Livet og kampen fortsætter

Kurdisk fighter i Kobanê i kampen mod IS
Kurdisk fighter i Kobanê i kampen mod IS

Livets forgængelighed

God rejse Poul!

Den revolutionære socialist Poul Møller er død

Poul Møller, ukuelig socialistisk veteran, sov ind tidligt tirsdag morgen, d. 28. okt. 2014.

- ÆRET VÆRE HANS MINDE! -

 

Nekrolog: "En aktivist er gået bort!" , hos netavisen Socialistisk Information.

 • "Jeg har modtaget gode og ikke så gode råd fra Poul. For eksempel sagde han til mig i starten af 1970' erne, at jeg skulle tage alle de lån jeg kunne få fra banker og staten, fordi vi alligevel snart ville få en revolution. Jeg afbetalte til mit SU-lån indtil jeg blev 43 år... Tak for det Poul!"  (Sagt i en af talerne ved Pouls begravelse).

Et par billeder fra bisættelsen idag torsdag, d. 6. november, i kapellet på Bispebjerg Hospital:

Video om regeringens dagpenge-svigt

A-kasse tager kampen op

5. november 2014.

Min A-kasse.dk  


"The Big Danish Dagpenge Experiment":

Klassejustits

Fællesudtalelse fra de fire dømte revolutionære aktivister ifm. politiske aktioner

København, d. 4. november 2014

” Den 19-09-2012 blev 14 personer anholdt. Af dem er vi fire, som i går blev dømt. PET valgte at rykke massivt ud med flere biler og utallige betjente og agenter pr. anholdelse, samt civile agenter placeret flere steder i København. Forud for denne nat, gik et halvt års massiv overvågning.

PET valgte at starte overvågningen ud fra en terrormistanke, godkendt af en dommer. Efter anholdelserne slog PET anholdelserne stort op i pressen og påstod,   at de havde afværget en venstreekstremistisk trussel. Politiet måtte dog allerede samme morgen, som anholdelserne havde fundet sted, opgive ønsket om varetægts- fængsling og løslade de anholdte.

Hverken vi eller vores advokater har kunnet få det fulde overblik over overvågningens præcise omfang, da PET selv kan vælge hvor meget af det indsamlede materiale de ønsker fremlagt. I det fremlagte bevismateriale står det klart, at vi har været skygget og fotograferet, når vi har gået på gaden, været på arbejde og har mødtes med vores venner. Vi er blevet filmet når vi har mødtes, fået aflyttet telefoner og internet og uden-dørssamtaler er blevet optaget.

I forbindelse med anholdelserne blev flere personers boliger ransaget. Efterfølgende blev flere fra det venstre-radikale miljø opsøgt til præventive samtaler. En mistede sit arbejde, da politiet valgte at opsøge personen der.

Vi har endnu ikke modtaget den fulde ordlyd af dommen, men straffen er udmålt som følgende: en person har fået 3 måneders betinget fængsel og 60 timers samfunds-tjeneste, to har fået 40 dages betinget fængsel og 30 timers samfundstjeneste og en har fået 40 dages betinget fængsel uden samfundstjeneste.

Til sammen skal vi betale 195.000 kr. i sagsomkostninger. At der er forskel i straffen begrunder retten med at én person skulle have haft en mere ledende rolle. Det er vi fuldstændigt uforstående overfor - vi har ingen ledere.

Vi valgte at reagere, da vi så det venstreradikale miljø i stigende grad blive udsat for massiv repression fra

politiets og retssystemets side. Fængslinger, varetægts-fængslinger og terrorstemplinger blev og bliver strøet ud med løs hånd. Vi ønskede at italesætte og reagere på den repression, der desværre er et grundvilkår, når man er politisk aktiv på venstrefløjen.

I retssagen blev vi omtalt som venstreekstremister. Det nye fokus på såkaldt ekstremisme, og det at terrorstemplinger er blevet det nye sort, viser at så snart disse buzzwords luftes, kan politiet tillade sig stort set alt. Det er en måde at udgrænse og delegitimere alt, hvad der falder udenfor den herskende diskurs.

Det er fortsat vigtigt, at vi ikke reagerer med angst og afstandstagen, når repres- sionen rammer. Vi skal stå sammen, bryde isolationen og reagere solidarisk. Vi skal opbygge en kultur, hvor det at handle på den institutionaliserede repression bliver en selvfølge.

Nogle påstår, at politiet og domstolene ikke er fjenden. Men straffeapparatet bevarer, beskytter, forstærker og fremmer de eksisterende magtstrukturer i samfundet – fra kapitalisme til racisme, nationalstat og heteronorm.

I retten og under anholdelser oplever de af os, der ikke falder ind under den cis-heteroseksuelle norm, at blive påtvunget et køn og få gjort vores seksualitet suspekt. Gennem avisartikler er vi ligeledes blevet tildelt et, for nogle af os, uønsket køn. 

Vi vil styrke kampen mod undertrykkelse i alle former. Også når den tager form af staten og dens repressive organer. Den overståede retssag og forløbet op til viser at kampen stadig er lige aktuel.

______

Relateret

autonom infoservice:

PET kontra AUTONOME - historien om en retssag

Frankrig

Demonstrationer mod politibrutalitet 

3. november 2014. Den 21 årige anarkist Rémi Fraisse døde, da han under en demo til forsvar for et stort naturområde, den 25. okt. 2014  blev ramt af en af politiets chockgranater.

Remi Fraisse (21) - dræbt af fransk politi
Remi Fraisse (21) - dræbt af fransk politi


Det begyndte med et byggeprojekt i Sivens i det sydvestlige Frankrig. Planerne om at bygge en dæmning blev mødt med demonstrationer, fordi byggeriet vil betyde ødelæggelse af et stort naturområde.

Miljøaktivister gik på gaden i protest og det kom til konfrontationer med politiet. Det kostede en aktivist livet.


Mindedemo for Remi, Paris d. 26. oktober 2014
Mindedemo for Remi, Paris d. 26. oktober 2014

Dette har nu udløst en landsdækkende debat om politivold i Frankrig. I mange byer ( Toulouse, Nantes, Paris, Lyon, Lille, Amiens, Bordeaux, Avignon, Montpellier, Dijon, Brest, Saint-Brieuc, mm) har tusindvis af mennesker demonstreret mod politivold og det kom mange steder til voldsomme konfrontationer med politiet. Mindst 80 demonstranter er blevet anholdt. Bygge-arbejdet på dæmningen er nu foreløbigt indstillet.


Frit Kurdistan

Global aktionsdag for Kobanê

1. november 2014.

Impressioner fra dagens solidaritetsdemoer

 • Nogle plakater fra globale solidaritet med Kobanê

   Links


______________________________________


Oktober 2014

__________________

Antifa-Hamburg


Köln

Heftige gadekampe mellem politi og omkring 4000 racistiske hooligans

27. oktober 2014. Nazier og højreorienterede fodboldfans demonstrerede i går søndag mod salafisterne.

Blandt deltagerne var højre-populistiske partier som ”Pro NRW” samt nazipartierne NPD og ”Die Rechte”.

Ifølge iagttagere fra antifascist- iske kredse forsøger medlem-mer af den nu forbudte naziorganisation ”Nationaler Widerstand” at finde en ny agitationsplatform indenfor ”Bündnis Hooligans gegen Salafisten”.

Nazi / hooligandemonstration i Köln d. 26. oktober 2014
Nazi / hooligandemonstration i Köln d. 26. oktober 2014

Under slogans som „Fri, social og national“ , ”National socialisme her og nu” og ”Vi vil ikke have nogen salafistsvin” (”Wir wollen keine Salafistenschweine”), drog omkring 2500 fodboldhooligans gennem Kölns indre by. Talrige hooligans hilste med ”Sieg heil” – krampebevægelsen og kastede kanonslag.

Ved starten af demonstrationen optrådte nazibandet ”Kategori C”, som har en slags kultstatus blandt højreekstreme og anses som et bindeled mellem nazimiljøet og hooligans.

”Vi er ikke alle sammen nazier”, blev der råbet fra tribunen, hvorpå de forsamlede demonstranter ud-brød i latter og bifald.

Da en større gruppe nazier fra Dortmund under ledelse af den kendte nazist ”SS-Siggi” var indtruffet ved 15-tiden, begyndte

demonstrationen at marchere retning Breslauer Platz i Kölns centrum.

Undervejs kom det til flere konfront-ationer mellem de tilstedeværende 1500 politifolk og de - ifølge politiet nu omkring 4000 demonstranter - der angreb alle, som ikke så ud til at være fra deres rækker. Deriblandt journalister, foto-grafer, tilfældige passanter og en kinesisk restaurant.


På et tidspunkt satte politiet to vand-kanoner ind mod de efterhånden over-vejende fulde hooligans, der kastede flasker, sten og kanonslag mod politiet. Politiets ledelse opløste demonstrationen formelt, men undlod at standse hooligan-demoen før den planlagte rute. De fik lov til at gennemføre deres planlagte rute og vendte derefter tilbage til Kölns hovedbanegård.

___________________________

800 antifascister i moddemonstration

Den antiracistiske moddemo i Köln
Den antiracistiske moddemo i Köln

På den anden side af Kölns hoved-banegård samledes omkring 800 anti-racister til en moddemonstration.

En repræsentant fra Antifascistisk Aktion i Köln, udtalte til medierne. ” Såvel salafist-erne som den ekstreme højrefløj har et autoritært og reaktionært verdensbillede, som forfølger mennesker med anden herkomst og kultur.”

Med blik på demonstranterne på den anden side af bane-gården sagde antifa's talskvinde: ”Den nødvendige kritik af ’Islamisk Stat’ er kun mulig uden racisme. I dag er højre ekstremisterne imod islamister, i morgen er de imod homo-seksuelle og i overmorgen mod andre ...”

Massive politienheder holdt antifademoen og højreekstremist-erne på hver sin side af hovedbanegården. 

(Kilder: Newsticker, facebook, Lower Class Magazine, Publikative.org).

Bevar DR Underholdningsorkesteret!

facebook 

___________________________________

Interview med Mumia Abu Jamal:

"Ny lov i Pennsylvania indskrænker fangers taleret"


Mumia Abu-Jamal

Den afro-amerikanske journalist og revolutionær Mumia Abu-Jamal
Den afro-amerikanske journalist og revolutionær Mumia Abu-Jamal