KOM IND I KAMPEN KLIMAKRIGERE!

- af klimakrigere 

Kloden sveder som aldrig før, og alligevel tænker politikerne og erhverslivet kun på moneter. Smarte kampagnehoveder fortæller dig, at det er på tide, at du lige skifter en elpære til, og samtidig ser du kraftværkerne blive proppet fulde af kul. Endnu en opfordring til at spare lidt derhjemmme for at lappe på den dårlige samvittighed, og endnu engang ser du , at det ikke ændre en skid.

Der er ikke bruge for flere utilstrækkelige individuelle løsninger som bare sender dig lige fluks ned i kulkælderen. Det er brug for, at vi alle sammen melder os under klimafanerne og sammen kæmper for at ændre klodens gang, så alle os klimakrigere kan blive glade i bøtten igen.

_______________________________

HVAD ER DET DUMMESTE DU KAN GØRE?

Bliv ikke deprimeret!

Ja, det er da helvedes til at kloden smelter og de fleste andre er helt ligeglade, meeen det bliver jo ikke bedre hvis vi ikke gør noget.

Lade være med at tro på alt det pis med ”den enkeltes ansvar”.

Selvfølgelig skal du ikke opføre dig som et værre klimasvin, men der hvor vi virkelig ændrer noget, er når vi sammen arbejder for kollektive løsninger.

Forvent ikke at de danske politikere gør andet end snakke. De er åh så gode til at bruge ordret ”grøn” og ”klimabevist” , men desværre er det langt fra ord til handling.Vores CO2 udledning er ikke faldet og vi bruger stadig lige meget kul på de danske kraftværker.

Tro ikke på at en kommende klimaaftale efter COP15-mødet i december rent faktisk kommer til at løse problemet. For alt tyder på at det er kapitalistisk styret stormagtspolitik som kommer til at sætte dagsorden. Det er altså dem som er skyld i klimakrisen, der kommer til at stå for løsninger på samme, og det vil helt sikkert ikke hjælpe noget. Og hvor meget var det lige at Kyoto-protokollerne i virkeligheden fik udrettet?

_____________________________

HVAD SÅ? – HVAD KAN DU GØRE?

Tag sagen i egen hånd og gøre noget for at ændre udviklingen. Der er bruge for mange flere klimakrigere der kæmper for en bedre verden.

Pres på for sikre at politikerne ikke slipper af sted med deres tomme retorik. Være med til at afsløre alle de mange klimasyndere der gemmer sig bag flotte ord, mens de smadrer vores alle sammens klode.

Tag til København til COP15 i december. Deltage i nogle af de mange seje direkte aktioner der kommer til at foregå. Vær med til at vise resten af verden at der er rigtig mange der er trætte af at vente på sløve politikere og dårlige aftaler.

_______________________

OM DEN DER DRIVHUSGAS

Hvis du nu sygt gerne vil i gang med at stoppe denne her drivhusgasudledning som alle snakker om, er det en god idé at vide, hvor det egentlig er du skal gå hen.

KULKRAFTVÆRKER: Over halvdelen af dansk el produceres af kul. Selvom kul er det fossile brændsel der udleder mest CO2 og derfor skader klimaet  allermest. Der er derfor nok af kulkraftværker at tage af i Danmark, hvis du vil sætte en stopper for noget rigtig slemt klimasvineri.

PRIVATBILISME: Alle ved at privatbilisme er noget forbandet svineri, men har du tænkt over hvor klimaskadeligt det også er? Når nu cyklen er CO2 neutral og offentlig transport er meget mere klimavenligt, er der ingen grund til at have så mange biler på vejene: Mens en person i toget udleder 10 gr. CO2/km og en person i bus udleder cirka 60 gr. CO2/km, udleder en person i bil hele 140 gr. CO2 /pr.km.

LANDBRUG: Næsten en dredjedel af hele verdens drivhusudslip kommer fra landbruget. Det skyldes at der bruges alt for meget gødning på industrielle landbrug, at skovene ryddes for at få mere plads til landsbrugsjord, at jorden udpines og at der sker en alt for intensiv produktion af slagtedyr. De vestlige lande har et kæmpe overforbrug af landbrugsprodukter. Det er med til at smadre kloden, samtidig med at vi hamstre så meget at det er ikke nok til alle.

GÅ I SKOVEN: Skoven fungerer ligesom en kæmpestor CO2 støvsuger. En enkelt hektar skov kan binde ca. 100 tonsCO2, og hele klodens regnskove alene vurderes til at lagre over 600 milliarder tons CO2. Sålænge træerne gror suger de CO2 til sig, så det er en rigtig dårlig idé at fælde dem. Alligevel bliver 2-3 procent af jordens regnskove fældet hvert år. Ofte for at anlægge palmeolieplantager, der bruges til biobrrændstof, eller for at sælge træet. Når skoven fældes eller afbrændes, udledes der CO2. Denne udledning svarer til ca. 20 procent af verdens samlede CO2-udledning. Så måske er det slet ikke en så dårlig en idé at ”lænke sig til et træ”?

______________

KLIMASYNDERE

Der findes nogle der sviner mere end andre og så findes der rigtig store miljøsvin. Her er en liste med nogle af de allerstørste, som ihvert fald har fortjent en lille opsang:

- DONG ENERGY: De omtaler sig selv som ”en del af løsningen”, på trods af at det de er bedst til, er at producere kulsort energi. Kun 14 procent af DONGS produktion kommer fra vedvarende energiklider mens halvdelen af den el, DONG producerer, kommer fra kul. Og de har ingen planer om at stoppe deres kulsvineri. DONG vil gerne bygge nye klukraftværker i bådeTyskland og Scottland, hvis de ellers få lov.

- VATTENFALL: Er den svenske version af DONG og næsten endnu bedre end DONG til at fremstille sig selv som det modsatte af hvad de er, nogle være klimasvin. De beskriver sig selv som forkæmper for klimaet, - og lobbyer samtidig for at vi skal blive ved med at bruge kul og atomkraft. Her tænker du måske, at det ikke har så meget at gøre med os her i Danmark, men Vattenfall ejer faktisk 30 procent af den danske elproduktion, inklusiv kulkraftværkerne: Amagerværket, Fynsværket og Nordjyllandsværket.

- SHELL: Er bare et af mange store olieselskaber som er med til at smadre klimaet. De har tidligere pralet med at invistere en masse penge i vedvarende energi. Men det er efterhånden småt med den slags fra SHELLs side. Istedet fortsætter de ofortrødent med at øge deres andre aktiviteter. Såsom tjæreudvinding fra sand som er den mest forurenende måde man overhovedet kan producere olie på.

- MÆRSK: Har p.t. eneret over størstedelen af den olie der ligger i den danske undergrund. Et privilegium de gladelig udnytter til at blive rige på at hive olie op af undergrunden og samtidig destruere vores allesammens klode. Bare en af mange grunde til at give dem en sure smiley i klimakarakterbogen.

- BANKERNE: Kul – og olieindustrien kunne ikke fortsætte med at bygge nye energi-infrastrukturer uden finansering fra verdens største banker. Milliarder af kroner bliver givet til de største forurenere af disse finansinstituter. Så derfor: SPANK THE FREAKING BANK! BZ den, blokér den, kravle op på den og drop et banner eller flyers ud ved indgangen.

- ”THE MASTERS OF SPIN”: Den fossile industri ville ikke eksistere hvis den ikke havde den offentlige mening og forbrugermagt på sin side. Reklameindustrien får de værste selskaber til at se ud som hyggelige giganter. De kvæler vores frygt for klimaforandringer benægtelse og spin, og de forklæder dem som vender klimakrisen til en ny kilde til profit som tilforladelige øko-helte. Besøg de engelske hjemmesider: www.corporatewatch.org.uk eller www.spinwatch.org og se hvordan du kan takle ”the Masters of Spin”. Nå du har fundet dit hade reklameselskab, så se dette som en oplagt mulighed for at være kreativ og bruge de spin-taktikker vi bombarderes med mod dem slelv.

- POLITIKERE: Politikerene lader alt for meget blive ved snakken og for lidt ende ud i reele klimaforbedrende tiltag. De politiske beslutninger er for uambitiøse og tilgodeser industrien og erhverslivet. Vi lever i en verden hvor 20 procent af befolkningen står for 90 procent af forbruget, og det er derfor tale om en uretfærdig skævvridning af ressourceforbrug, forurening, og formuefordeling. De rige lande holæder forbrugsfest, de fattige lande tager skraldet. Politikerne laver skinløsninger som at liberalisere el.markedet og indføre CO2 kvotehandlesystemer. De bibeholder et system hvor man bare kan købe sig ud af alle sine politiske forpligtelser og derved undgå at ændre på vores magelige og stærk forurenende livsstil. I klimapoliiske fora er der mange politiske og økonomiske interesser på spil og klimaforkæmpere er aldrig ”de stærkeste lobbyister”.

_____________________

KLIMAKRIGERE FOREN JER!

Det er svært at rede verden alene, så noget af det første du skal gøre, når du gerne vil lave politisk aktivisme, er at finde nogle andre at lave det med. Eksisterende grupper og netværk du kan hænge ud med allerede nu:

SHUT IT DOWN: Er et aktionsinitiativ, der planlægger at at lukke et af Københavns kulkraftværker i Nordeuropas største civil ulydigheds aktion. Værket skal lukkes ned den 26.september 2009. www.shutitdown.dk

NEVER TRUST A COP: Er et venstreradikalt, autonomt internationalt aktionsnetværk. Der har indtil nu været en del forberedelsesmøder i København. Du kan stadig væk være med! http://www.nevertrustacop.org/

KLIMAKOLLEKTIVET: Er et netværk af svedig aktionsgrupper, klimakrigere, udsatte dyrearter og andre anti-kapitalister. Tjek klimakollektivets hjemmeside www.klimakollektivet.dk

KLIMASKOLEN: Er en gruppe personer, der ønsker at udvikle andres og deres egen selvforståelse af klimaproblematikken. Samt at skabe fora hvor mennesker der aktivt vil kæmpe for klimaet kan møde hinanden. Deres aktiviteter indholder filmaftener, læsegrupper, workshops, pub nights og klim-caféer. http://klimakollektiv.dk/da/media/educational-resources/

KLIMAX: Er et aktionsnetværk af klimaaktivister. Har arrangeret det første klimacamp i København i sommers. www.klimax2009.org

Flydende By: Er et helt anderledes klimaprojekt, der arbejder og lever med klimaløsninger, nyskabende arkitektur og kultur. Kernen i projektet er et stort kollektiv byggeprojekt af en række flydende arker, der har til formål at redde verden fra klimakatastrofen. www.flydendeby.dk

Climate Justice Action: Er et internationalt bredt anlagt netværk der bl.a. har planer om en stor direkte aktion under klimatopmødet i december

http://www.climate-justice-action.org/

12-December09 Initiativet: Arrangerer en stor, bred og folkelig demonstration under klimatopmødet i København. www.12dec09.org

 

( Teksten er skrevet af klimakrigerne i form af en lille omdelingspjece. Gengivet i lettere forkortet/redigeret form af  autonom.infoservice).

__________________________________________________

 

600 millioner personbiler på verdensplan

 - af autonom.infoservice

Der findes idag omkring 600 millioner biler på verdensplan. De fleste biler, næsten 500 millioner, befinder sig i Nordamerika, Japan, Australien og Europa, hvor ca. 20 procent af klodens befolkning lever.

 

Ifølge den tyske samfundskritiske trafikforsker Winfried Wolf findes der i de fire tyske delstater Baden-Württemberg, Bayern, Nord-Rhein Westfalen og Sachsen flere biler end i hele Indien og Kina tilsammen. Når bilismen for alvor får fodfæste i disse to lande, vil verdens byer være fuldstændigt tilbetoneret og klimaet uopretteligt smadret.

I de højtmotoriserede EU-lande, som ifølge EU-politikerne har "relativt få trafikofre", er 400.000 mennesker døde i trafikken gennem de sidste ti år og mere end seks millioner mennesker er blevet alvorligt såret. Sammenlignet med antallet af passagerer i togtrafikken ville det svare til 60.000 dræbte i togulykker. I virkeligheden er dette tal mindre end 3000.

 

Disse tal, som stammer fra den nyeste trafikforskning, anskueliggør tydeligt, at bilismen ER en konkret og omfattende trussel mod såvel klima som mennesker. At billobbyen ensidigt hylder bilen som garant for 'frihed til mobilitet' er blot en ideologisk opbakning til uhæmmet kapitalistisk rovdrift.

 

 Kilde: Winfried Wolf: Verkehr. Umwelt. Klima - Die Globalisierung des Tempowahns, ProMedia, Wien 2009

Kommentar schreiben

Kommentare: 0