om os

Vi er gamle og unge venstreradikale autonome som er organiseret i et løst netværk. Vores hovedaktiviteter er at formidle aktuelle kampe, diskurser, historiske begivenheder og modstands "highlights" fra neden - på aktørenes præmisser.  

 

Et oplæg som Inge fra autonom infoservice holdt i Internationalt Forums butik, d. 10. marts 2017.
Et oplæg som Inge fra autonom infoservice holdt i Internationalt Forums butik, d. 10. marts 2017.

Autonom Infoservice's bod ved "Politisk Bazar", i Folkets Hus i København, d. 22. april 2016

En del af vores politiske biografi kan du læse her:

Et visuelt udpluk af autonomi-kollektivets aktiviteter gennem tiderne

(Forstør ved at klikke på billedet):  

 

Atonomi-kollektivets blok i venstrefløjens demo i forbindelse med WSF - konferencen i København (1997 ?) :

 

København, forår 1989

Autonome Revolutionære (forløber til autonomi-kollektivet) deltager i den venstreradikale antirepressionsdemo:

Kampen om det bz'atte hus i Ryesgade 58, september 1986. Info: " Væk med lortesystemet - for et selvbestemt liv" (Banner af det rådssocialistiske, autonome kollektiv 'Autonome Revolutionære')
Kampen om det bz'atte hus i Ryesgade 58, september 1986. Info: " Væk med lortesystemet - for et selvbestemt liv" (Banner af det rådssocialistiske, autonome kollektiv 'Autonome Revolutionære')

 

København 1986/87

Autonome Revolutionære (forløber til autonomi-kollektivet) deltager i Boykot-kampagnen mod Shell og det sydafrikanske Apartheid-regime:

København, april / maj 1980

Slaget om BYGGEREN på Nørrebro:

Kampen om Byggeren
Kampen om Byggeren

Relateret: Slaget om BYGGEREN

 

København, forår 1983:

Solidaritetsdemo med de kriminaliserede journalister fra tidsskriftet Radikal. Arr. Vesttysklandskomiteen (den første autonome gruppe i dk.):

  • Autonomi-kollektivets bogcafé ZAPATA (1989 – 1993) i Blågårdsgade 12, København - Nørrebro 

Et udpluk af vores publikationer

  • AUTONOMI - tidsskrift for den daglig sabotage mod de herskende samfundsforhold, udgivet af Autonome Revolutionære / senere Autonomi-kollektivet.

Autonomi eksisterede fra foråret 1988 til november 1998. Det udkom med ca. 4 numre om året. Oplaget lå på 800-2.400 solgte eksemplar. Efter dobbelt-nummeret 42/43 besluttede Autonomi-kollektivet i sommeren 1999 at omstille det hidtidige trykte magasin til et internet-tidsskrift.

  • COURAGE - autonomt feministisk tidsskrift, udgivet af gruppen Autonome Feminister.

Autonome Feminister (1989-95), var en gruppe revolutionære, antiimperialistiske feminister. En del af disse kvinder var samtidig aktive i Autonomi-kollektivet. Gruppens formål var først og fremmest at radikalisere kvindekampen og sætte perspektiver om en feministisk kamp mod det herskende system som helhed på dagsordenen.

Autonome Feminister beskæftigede sig først og fremmest med spørgsmål som: feministisk modstand mod befolkningspolitik, gen- og reproduktionsteknologi, antiimperialistisk kvindesolidaritet, repression mod aktive feminister, kvindehandel / sexturisme, feministisk klasseanalyse (Triple Oppression), kvindelig seksualitet, feminisering af fattigdommen og meget mere.

Autonome Feminister udgav fra 1990 til 1995 tidsskriftet Courage og deltog desuden ofte i diskussioner på venstrefløjen og blandt feministiske kredse. Autonome Feminister ophørte med at eksistere som organisering i 1995.

Courage - autonomt feministisk tidsskrift nr. 1 - 1995

Courage - autonomt feministisk tidsskrift nr. 3 - 1996


Ønsker du vores nyheder og analyser tilsendt eller som løbende nyhed på din computer?