Hvordan beskytter man sig mod tåregas og peberspray?

EN LILLE RÅDGIVER  

 • - Hvad er CN og CS–tåregas og peberspray?
 • - Hvordan indvirker det på din helbredstilstand?
 • - Hvordan kan du forebygge og formindske dets virkninger?
 • - Hvilken behandling må der foretages efter mødet med politiets kampstoffer?

 

1. Tåregastyperne CN og CS

Tåregas er et kemisk kampstof/våben, som er forbudt at anvende i krigshandlinger jvnf. en international konvention fra 1925, ajourført i 1993, men ofte bliver anvendt i kampen mod demonstranter.

CN (Chlorazetophenon) og CS (Ortho-Chlorbenzylidenmalondinitril) er ikke gasser men såkaldte aerosole, som transporterer krystalformede svævebobler/forskellige former for partikler (væskepartikler, faste og solide partikler) ind i de demonstrerendes rækker.

_____________ 

Der findes forskellige varianter:

Ordet tåregas bruges til at beskrive en række såkaldte RCA’er (Riot Control Agent) der anvendes af politi, militær og andre magtinstitutioner verden over. 

* Den rene tåregas (f.eks. "Chemical mace"), der bliver sprayet ud af en dåse og har en rækkevidde på omkring 7 meter.

* Tåregas mikset med tågeskyer, som bliver skudt ud af et tåregasgevær med en rækkevidde på omtrent 120 meter, eller anvendes som kasteskyts med en rækkevidde på omkring 40 meter.

( I Tyskland anvendes ofte en blanding af tåregas og vand, som sprøjtes mod demonstranter fra vandkanoner med en rækkevidde på omtrent 65 meter).

* Nogle tåregaspatroner er forsynet med indbyggede drivladning, som gør, at de hopper fremad. Andre tåregaspatroner falder automatisk fra hinanden ved berøring, således at de ikke kan kastes tilbage igen. Visse specielle tåregasprojektiler formår at trænge igennem glas og træ for derefter at lægge de bagvedliggende områder i en tæt tåregaståge.

Hvilke skader forårsager CN og CS ? 

De fysiske skadevirkninger ved anvendelse af CN og CS – tåregas er komplekse. Under alle omstændigheder kræver det en hurtig reaktion. Desto længere tid dette kampstof indvirker på kroppen, desto større bliver faren for akutte eller kroniske skader. De fysiske reaktionsmønstre på sådanne kemiske indvirkninger er yderst forskellige og kan i visse tilfælde resultere i allergier, nethindeskader, luftvejssygdomme, hududslet, m.v. 

Mens CN-tåregas som regel bliver anvendt til mix i vandkanoner, bruger politifolk mest den mere agressive CS-tåregas. Det særlige ved anvendelsen af CS-tåregas er, at hvis man bliver ramt, opstår der straks problemer med ilttilførelse, man har fornemmelsen af at blive kvalt.

Dette fører ofte til paniske reaktioner. Derfor kom så hurtigt som muligt væk fra tårgasskyer. Den anden forskel mellem CN og CS er, at sidstnævnte ofte forårsager kvalme og mavekrampe. Dette plejer at forsvinde efter kortere tid. Hvis det ikke resulterer i en heftig hoste (astmaanfald), så normaliseres din tilstand i den friske luft igen.

Kammerater, der lider af astma eller bronkitis bør straks forlade området, så snart der er optræk til tåregasindsats, da dette kan være livsfarligt.   

øjenskylningsflaske
øjenskylningsflaske

ØJNENE

Er dine øjne kommet i berøring med tåregas, ytrer det sig først og fremmest i smerter med forskellig intensitet, tårevæddede øjne,kramper i øjenlågene og deraf følgende orienterings-løshed og hos nogle ligefrem panik.

Det kan ofte tage længere tid, før disse fysiske reaktioner aftager og forsvinder. Den eneste kontrolfunktion i denne forbindelse er smertens omfang.

Hvis du stadig har smerter efter du har skyllet dine øjne med vand, betyder det, at der stadig væk findes kemikalierrester under f.eks. øjenlåget. Det betyder, at du må skylle øjne og ansigt på ny.

Tag helst IKKE nogen smertestillende øjendråber, da det så bliver vanskeligt at konstatere eventuelle restpartikler. Kommer smerten tilbage efter nogle timer, er der sandsynlighed for, at du har fået øjenbetændelse eller et sår på nethinden. I tilfælde af dette må du opsøge en læge hurtigst muligt.

 

HVAD KAN MAN GØRE MOD TÅREGAS?

Forebyggende 

 • JA TIL

- Tætsiddende briller

I demonstrationer eller aktioner, hvor man kan forvente, at politiet bruger tåregas (eller peberspray) anbefales det at bruge tætsiddende briller. Godt er tætsiddende svømme- eller cykelbriller. Solbriller er ikke så effektive, MEN bedre end INGENTING.

- Ansigtsmaske eller tørt halstørklæde.

Hvis der anvendes våde tørklæder – fugtet med citrus eller vand - forhaler det blot tiden, inden du mærker, at du faktisk HAR indåndet den gennemtrængende tåregas.

Husk hvis du bruger gasmaske barber dig et døgn før, så at stubbene ikke bidrager til at gør masken utæt. 

 • NEJ TIL

- Ansigtslotion, eller makeup/kosmetik, da dette kan forårsage slemme sår på huden.

- Anvendelse af astma-medicin/inhalator under tårgas-angrebet, da dette kan føre til en alvorlig fysisk overreaktion.

- Lad være med at tage kontaktlinser på. CS-partikler kan blive fanget bag kontaktlinsen og blive presset ned i det bløde væv, samt blive stærkt koncentreret og det er her vi snakker om potentielle

EN UDBREDT SKRØNE: Du må under ingen omstændigheder anvende edikke eller citronsaft . Begge ting er IKKE egnet til at neutralisere kampstoffet og bevirker yderligere skade i og omkring øjnene. 

Behandling

ØJENSKYLNING. VAND ER DET BEDSTE MIDDEL ifm. førstehjælp for tåregasofre. Kun med vedvarende skylning/spuling med vand er det muligt at fjerne de respektive kemiske CN/CS - stoffer. Afkøl og skyl øjne, slimhinder og de steder af kroppen, som svider med RENT og koldt vand.

Vigtigt: Skyl øjnene fra næseroden og udad, således at tåregassen ikke skylles fra det ene øje til det andet. Det best egnede til det er en øjenskylningsflaske (se billede).

 

Sådan hjælper du et tåregasoffer:

1. Sæt vedkommende ned. Placèr dig BAG den, hvis øjne du skal skylle.

2. Sørg for at vedkommende holder hovedet skævt.

3. Hold vedkommendes øje åbent med fingerne under skylningen.

4. Øjenskylningen skal foretages, indtil smerten er aftaget.  

__________

GENERELT 

- Søg bort fra tåregaståger og hen til den friske luft.

- Sid ned men hold overkroppen oprejst.

- INTET VARM VAND! Hvis du er blevet frontalt ramt af tåregassen, bliver dit tøj væddet i kampstoffet og derfor skal det så hurtigt som muligt tages af  kroppen. Put det i en plastikposer og luk den godt til / vask det grundigt i vaskemaskinen. Kroppen afbruses og spules med KOLDT vand og uden industrisæbe. Varmt vand må IKKE anvendes i første omgang, da det stimulerer hudens blodcirkulation og åbner dine porer. Dermed ledes kampstofpartiklerne ind i din krop. Først når du er helt sikker på, at CN/CS-resterne er helt væk kan du igen vaske dig med varmt vand. 

 2. Peberspray

Her drejer det sig om et ekstrakt af forskellige chili-peberplanters frugtkød. Peberspray bliver normalt anvendt som medicinsk virkemiddel til behandling af reumatiske syg-domme og muskelspændinger, etc.

Den er også en krydderikomponent i fødevareindustrien.

Ifølge undersøgelser er den 3000 gange skarpere end alm. peber-krydderier.

Det danske politi anvender denne ekstrakt med en 10-procent fortyndende vandbase i spraydåserne. ( For fagligt interesserede: Pebersprayens hoved-bestanddele er:  Capsaicin (8-methyl-N-vanillyl-6-noneneamid), Dihydro- und Nordihydrocapsicain). 

Ved anvendelse af peberspray forårsages – i modsætning til CN og CS - tåregas - brændende smerter også på ikke-udsatte dele af kroppen: 

 • På huden:

Intensiv smerte, rødme og i særligt alvorlige tilfælde også blæredannelse. ( Noget der ellers kun sker ifm. tåregas, hvis den trænger ind i fugtige kropsdele).

 • Ansigtet

Er nogen blevet ramt i ansigtet af sådan en peberspraystråle, der opløser sig i en fin tåge, bliver ansigtet hurtigt stærk opsvulmet. Hvis en peberspray-stråle rammer munden/åndedrætskanaler resulterer det i heftige hosteanfald og kvælningsfornemmelser, samt en øget slimproduktion. Smerten fortager sig efter 45 – 60 minutter.

 ______________________

Hvad kan man gøre mod peberspray? 

- Tætsiddende briller. Her gælder det samme som ift. tåregas. Solbriller er ikke så effektive MEN bedre end INGENTING.

- Mundbeskyttelse og vandafvisende tøj. Til forskel til CS/CN-tåregas bliver pebersprayen hos politiet her i dk. for tiden udelukkende anvendt som flydende stråler uden vandtågeblandninger. Den manglende damp bevirker, at den kun forårsager skader på de steder på kroppen, den reelt rammer – med eller uden tøj, der ikke er vandafvisende. Mundbeskyttelse samt nogenlunde vandtæt tøj vil kunne afværge de værste peberspray-angreb.

Desuden hjælper det ved en konkret pebersprayindsats at beskytte sig med armen foran ansigtet. Derefter må man huske, IKKE at berøre sin krop med armen.

- Halstørklæder. Vil ikke have en vis filtreringsfunktion som det er tilfældet ift. tåregas. Derimod kan tørklæder forhindre en direkt berøring med pebersprayens stråle.

________________________ 

Behandling mod Peberspray-angreb

Peberspray kan absorberes med olie. Brug babyklude til det.

 • OBS: Restolien på huden må derefter straks renses af med alkohol for ikke at få den omvendte virkning og lette kampstoffets indtrængen i kroppen. Det er IKKE muligt at skylle peberspray ud af øjnene med vand. Den eneste – men selvfølgelig vigtigtige - funktion en sådan skylning har, er at den virker kølende og lindrer smerten. Pebersprayens virkning slutter normalt indenfor en time. Der opstår ingen skade ved at skylle øjnene i længere tid. Da pebersprayen fæstner sig på huden kan afvaskning og fugtig varme genaktivere generne. DERFOR: Lad ansigtet have ro i mindst en dag. Hænderne og alt tøj skal ubetinget vaskes! 

(Artiklen er skrevet af  shaggie og geronimo/autonom infoservice).

 

Intentionen med artiklen er at formidle elementær 

indsigt, beskyttelsesmuligheder og behandlings-metoder på en populariseret måde. Vi har kryds-checket de ovenstående oplysninger og har fundet dækning herfor.  

De som søger efter mere substantielle oplysninger om emnet vil vi henvise til for eksempel Wikipedia.org om CS gas (engelsk) og de her angivne talrige kilder, samt vores egne kilder:


Kommentar

Mikkel (onsdag, den 30.september 2009)

" Hvad med magnesium? Det har jeg fået præsenteret som neutraliserende på virkningen af tåregas, hvis man blander det med vand....?

Svar:

Hej Mikkel,

Anti-Mavesyre / Magnesium Mikstur / LAW (Liquid Antacid and Water), har en kølende effekt, men anbefales ikke af den tyske sanitetsgruppe ”Strassenmedizin”, da den ikke har den formodede neutraliseringseffekt på et muligt syreindhold af CS-gassen. Må ikke anvendes i øjenregionen. Kold vand-skylning er at foretrække.

______________ 

Kommentar schreiben

Kommentare: 2
 • #1

  Brian (Freitag, 22 Juli 2011 22:12)

  Natriumhydrogensulfit skulle virke som base mod syre, altså udligne effekten.

 • #2

  Brian (Freitag, 22 Juli 2011 22:26)

  Papir evt køkkenrulle kan med fordel vædes i mælk, og lægges på det udsatte område... Good luck :)