Middelhavet - skraldespand for radioaktivt affald?

Illegale gifttransporter er en lukrativ forretning. Også for den italienske mafia, som har sænket mindst 30 skibe ladet med giftige kemikalier og sandsynligvis også med radioaktivt affald.

 

De fleste af disse skibe ligger idag på bunden af Middelhavet ud for Calabriens kyst. Bag miljøsvineriet gemmer sig mafiaens profitforretninger, korrupte regeringspolitikere, mord på kritiske mediefolk ...

Miljøforbrydelse af enormt omfang

Middelhavskysten i Calabrien er sagnomspunden. Det siges, at Homers Odysseus har efterladt sig spor i sandet, og i dag valfarter turister hertil med forestillingen om, at de møder uberørte landskaber af legendarisk skønhed. Men de billeder, som midt i september dukkede op i den italienske og internationale presse, har ødelagt sådanne forestillinger. Billederne dokumenterer en miljøforbrydelse af enormt omfang. 

Historien har verseret i mange år. Statsadvokat Francesco Neri har forsøgt at bevise det. Men hans undersøgelser blev indstillet for knap ti år siden af mangel på beviser. Nu, i september 2009 er det lykkedes statsadvokaten i den lille syditalienske by Paola at skabe gennembrud i sagen. 50 kilometer vest for byen Cetraro på den calabriske kyst blev en undervandsrobot ført 500 meter ned i havet og hvor den filmede et skibsvrag, hvis bug øjensynligt er revet i stykker af en eksplosion. Omkring og inde i skibsvraget ses en stor mængde tønder. Deres indhold er endnu ikke fastslået, men de formodes at indeholde giftige kemikalier og radioaktivt affald.  

”Nu har vi et godt udgangspunkt for at komme videre i sagen” udtaler statsadvokat Bruno Giordano. Sammen med den regionale miljøpolitiker Silvestro Greco er lykkedes at sætte skub i efterforskningen for alvor.  

Sept.09: Rekognosceringsskib ud for Calabriens kyst ifm. et sunket fragtskib med formodentlig radioaktivt affald.
Sept.09: Rekognosceringsskib ud for Calabriens kyst ifm. et sunket fragtskib med formodentlig radioaktivt affald.

En mafiaboss taler ud 

Det var ikke noget tilfælde, at de italienske myndigheder fandt frem til skibsvraget. I 2005 besluttede Francesco Fonti fra mafiaorganisationen ”Andrangheta” (heltegerning) at blive kronvidne i en retsproces mod mafiaen og han informerede den italienske justits om de illegale giftaffaldsforretninger i Middelhavet.

I det dossier, som blev udformet for fire år siden, angiver Fonti tre fragtskibe, som han personligt var ansvarlig for at lade forsvinde. Det ser ud til, at det fragtskib, som nu er fundet, er skibet ved navn ”Cunsky”. De andre fragtbåde, Fonti har nævnt, skulle ifølge hans udtalelser ligge hhv. mere mod nord og længere mod syd. Den tidligere mafiaboss har i flere interviews i den seneste tid bekræftet sine tidligere udsagn og påpeget, at det for ”Andrangheta”er en enkel og profitabel forretning at lade skibe fyldt med gift forsvinde i Middelhavet. Skibene er først og fremmest blevet sænket ud for Calabriens kyst, men også udfor norditalienske havnebyer som La Spezia og Livorno.   

Miljøorganisationen Legambiente har siden 1994 protesteret mod, at giftaffald på illegal vis sænkes i havet. I følge Sebastiano Venneri, der er talsmand for Legambiente, har mafiaen i 20 år taget sig betalt for på denne måde at lade atomaffald forsvinde. Silvestro Greco kræver, at det italienske Miljøministerium tager sig af efterforskningen, da Calabrien ikke har de nødvendige finansielle midler til det.  

Mafiaens lukrative forretning med kemikalieaffald  

I december 1990 kom fragtskibet ”Rosso” i vanskeligheder ud for den calabriske kyst og strandede kun få kilometer fra det sted, hvor skibet ”Cunsky” blev fundet. Under redningsarbejdet ”forsvandt” nogle tons fragt sporløst. Der blev rejst anklage mod rederiet, fordi de havde sendt et gammelt, forfaldent og næppe sejldygtigt skib afsted ladet med store mængder gift. En af de kystofficerer, der var med til at undersøge sagen, omkom under mystiske omstændigheder, før sagen måtte indstilles af mangel på beviser.

Sidste sommer blev der målt forhøjet radioaktivitet i en flod i området omkring ulykkesstedet. Dette styrker mistanken om, at ”Rosso” egentlig skulle have været sænket og at en del af fragten som følge af den uforudsete stranding simpelthen blev gravet ned på land.  

En journalists og en kameramands hændelige død  

Ex-mafioso Fonti har ikke kun indrømmet at stå bag skibssprængninger i Middelhavet. Han har også taget ansvar for at organisere giftaffaldstransporter til Somalia.

I begyndelsen af 1990’erne var der borgerkrig i Somalia. FN sendte et internationalt militærkorps dertil, som skulle yde humanitær bistand til borgerkrigens ofre. Journalisten Ilaria Alpi og hendes kameramand Miran Hrovatin var på stedet og sendte deres reportager til italiensk fjernsyn. I marts 1994 blev de myrdet i Somalias hovedstad Mogadischu. Omstændighederne omkring deres død blev aldrig opklaret. En parlamentarisk nedsat undersøgelseskommission kom aldrig til nogen konklusion. Fonti, der allerede dengang fungerede som kronvidne, udtalte til denne kommission, at han havde mistanke om, at journalisten var kommet på sporet af den illegale transportvirksomhed fra Italien til Somalia.   

Støttet af den italienske regering og efterretningstjeneste  

Fonti hævder, at ”Andrangheta” har eksporteret flere tons giftaffald til Somalia. På skibe finansieret af den italienske stats u-landsbistand. I havnen i Bosaso, som dengang blev kontrolleret af italienske FN-soldater, skal fragten være blevet omladet til lastvogne. Formodningerne om at giftaffaldet blev borttransporteret langs en økenvej, der iøvrigt blev bygget af en italiensk virksomhed, har Fonti ikke udtalt sig om. Men han har bekræftet, at somaliske warlords som led i forretningen blev forsynet med våben fra depoter, der havde tilhørt den opløste Warszawa pagt – importeret via de fragtskibe som anløb Bosasos havn fyldt med gift.

I helt aktuelle avisartikler gentager Fonti sin gamle påstand om, at”Andrangheta” organiserede denne dobbelte transportservice for italienske og internationle forretningsfolk under den italienske regerings beskyttelse og blev belønnet herfor af den italienske efterretningstjenste.   

Gifttransport – en international business  

Fontis udsagn peger på internationale forfletninger mellem forretningsfolk, politikere og den italienske mafia. Idag, fire uger efter det spektakulære fund af skibsvraget ”Cunsky” ligger Calabriens kyst stille og forladt hen. Der sker ingenting. Den italienske regering, der propaganderer opførelse af nye atomkraftværker, er tavs omkring problemet med atomaffaldet fra det sænkede skib.

Regeringen har heller ingen kommentarer til Fontis påstande om kriminelle forfletninger. Fra Miljøministeriet i Rom forlyder der intet om, hvorvidt man vil iværksætte eftersøgninger af de øvrige forsvunde fragtskibe eller om hvornår man vil bjærge fragten fra skribsvraget ”Cunsky” og hvor giftaffaldet så egentlig skal bringes hen. Calabrien har hverken den nødvendige tekniske kapacitet eller de finansielle midler til videre undersøgelsesforanstaltninger.

Disse er i årevis blevet saboteret, trukket i langdrag og til sidst indstillet. Nu forlanger myndighederne i Calabrien, at det europæiske miljøagentur sætter fokus på en oparbejdning af de illegale giftaffaldstransporter i Middelhavet.   

Calabriens miljøorganisationer, fagforeninger og venstrefløjen har den 24.oktober 2009 indkaldt til en landsdækkende demonstration mod det organiserede miljøsvineri i Middelhavet.  

(Artiklen er skrevet af  ikh. og al. fra autonom.info-service).  

Kilder:  

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0