Østrigs studenter på barrikader

 Der er gang i protesterne blandt Østrig’s studenter. Den sidste uges tid har de fleste af landets universiteter været besat og alt tyder på, at protesterne mod den neoliberalistiske erhvervs- orientering af uddannelses- systemet står for skud. Et bredt udsnit af Østrig’s befolkning sympatiserer med de studerendes oprør.   

  • INTERVIEW: "Bevægelsen er spontan og breder sig med
  • Videotrailer fra demonstrationen den 28. oktober 09 i Wien 

Omkring 50.000 demonstrerede i Wien

Det startede med, at tusinder af studerende i sidste uge besatte universitetet i Wien. Foreløbigt højdepunkt var demonstrationerne onsdag den 28.10.09. I flere østrigske universitetsbyer gik de studerende på gaden – alene i Wien deltog omkring 50.000. Metalarbejdernes fagforening, der i øjeblikket står midt i benhårde lønforhandlinger har udvekslet støtteerklæringer med de studerende universitetsbz`ere. Flere universiteter rundt om i verden har i sympati og med egne krav besat deres uddannelsesinstitutioner. Derblandt Torino i Italien og det „kejserlige“ universitet i Tokyo.

* Videotrailer af  de studerendes kæmpedemonstration i Wien, den 28.oktober 2009 (de fleste medier og arrangørene angiver: 50.000 deltagere, politiet derimod: 10.000).

Regeringen splittet i holdningen til studenteroprørets krav

Mens den østrigske socialdemokratiske forbundskansler Werner Faymann kræver dialog med universitets-bz`erne, står den konservative videnskabsminister Johannes Hahn stejlt overfor de studerendes krav. Sidstnævnte anklager regeringschefen for, at han med denne forsonende dialogholdning ”bidrager til eskalationsspiralen med statsmagten”. Alt tyder på, at denne åbent førte holdningsforskel vil resultere i en ny regeringskrise mellem de to indbyrdes konkurrerende koalitionspartier - det socialdemokratiske SPÖ og det konservative folkeparti ÖVP.

 

De protesterende studenter ved Østrig’s universiteter har i talrige arbejdskredse basisdemokratisk formuleret deres hovedkrav: 

* Dannelse istedet for uddannelse

* Fri adgang til universiteterne

* Demokratisering af universiteterne

* Fuld finansering af universiteterne via finansloven

* Loven om ligestilling af handicappede skal omsættes i praksis

   til samtlige universiteter for at muliggøre problemløs deltagelse for alle

* Omgående forandring af de prekære arbejdsforhold for de

    ansatte på universiteterne

* 50 procent kønskvotering i samtlige arbejdsområder for

    universitetspersonalet 

__________

INTERVIEW

” Bevægelsen er spontan og breder sig med utrolig dynamik” 

- et interview med Katrin, aktiv i universitets-bz`ernes mediearbejdsgruppe. 

 

Katrin: Først en bemærkning: Jeg vil ikke præsentere mig som talskvinde for bevægelsen. Det ville være et modsat signal ift. vores ideer, som vi prøver at efterleve. Vi er en stor og heterogen gruppe, som bliver enige om tingene og finder frem til konsensus på basisdemokratisk vis. Vi er alle ligeberettigede og enhver stemme har den samme værdi. Jeg er blot én af disse stemmer. 

  • De fleste iagttagere blev overrasket af den aktuelle bevægelse. Hvorfor er denne spontane bevægelse opstået? 

Katrin: Det hele startede med, at vi bar rundt på en stor vrede i os, fordi vi i flere år har oplevet, at universiteterne bliver sparet ihjel. Vi står overfor knock-out eksamener samt adgangsbegrænsninger og er efterhånden udelukkende degraderet til at være simple maskiner for arbejdsmarkedet. Vi derimod ønsker en vidensdannelse – og ikke en uddannelse for arbejdsmarkedets behov. 

  • Videnskabsminister Johannes Hahn (ÖVP) beskylder bz`erne for at have diffuse målsætninger. Hvad er det jeres krav reelt handler om?  

Katrin: Vores krav er på ingen måde diffuse, men klart gennemtænkte. Vi kræver tilstrækkelig finansering af universiteterne, afskaffelse af enhver form for adgangsbegrænsning, demokratisering af de universitære beslutningsstrukturer og en ende på de prekære arbejdsforhold på universiteterne, og i resten af samfundet. 

  • Ville det ikke være relevant at søge en dialog med videnskabsministeriet? 

Katrin: Vi har inviteret minister Hahn til at komme i vores plenum og deltage i en samtale med os. Hans krav om, at vi skulle vælge en delegation, som skulle opsøge ham i hans Ministerium, agter vi derimod ikke at efterkomme. Han kan diskutere med os som kollektiv i en åben forsamling. Denne invitation vil jeg hermed forslå endnu engang. 

  • Set i bakspejlet har studenterprotester altid været succesrige, når det er lykkedes at udvide kampen til andre samfundsgrupper. Går jeres bestræbelser i denne retning? 

Katrin: Det er lige akkurat det, vi er ved at gøre. Vi blev ret hurtigt klar over, at vi kun præsenterer et delaspekt i miseren, at vi kun er et af mange befolkningslag, som betaler prisen for den herskende omfordelingspolitik nede fra og op. I forbindelse med vores demonstrationer vil vi forsøge at  sammenkoble  kampen med  andre samfundsgrupper. Allerede på nuværende tidspunkt er det sådan, at metalarbejdernes fagforening, som for øjeblikket er i lønforhandlinger har udtalt sig solidarisk med vores kamp. Vi har omgående svaret igen ved at erklære os solidariske med deres bestræbelser på at gennemtvinge en ordentlig lønforhøjelse, etc. Vi har også fået gode kontakter med trykkeriarbejdere og børnehavepædagoger. 

  • Imellemtiden er universiteter blevet bzat i de østrigske byer Linz, Salzburg, Klagenfurt og Graz.... Derudover ser det ud til, at den brede offentlighed i Østrig støtter jer –og solidariteten i udlandet gør sig ligeledes bemærket. Har universitetsbz`erne i Wien sparket til en større bevægelse? 

Katrin: Der er uden tvivl sparket noget igang. Bevægelsen er spontan og udvikler sig utroligt dynamisk. Lige netop her ligger potentialet. Hvad solidariteten angår: Uden den ville det være langt mere vanskeligt. Vi har imellemtiden fået støtte fra studenterudvalget fra mange tyske universiteter, samt fra universitetet i Luxemburg, Torino, Milano, Athen, Danmark, USA,... listen er lang og kunne fortsættes 

  • Hvordan ser planerne ud for de kommende dage? 

Katrin: Der er en konsens om, at vi bliver på universitetet. I tilfælde af, at politiet rydder det, vil vi komme igen. Nu er der virkeligt sparket en bevægelse igang og den lader sig ikke stoppe.

____________

(Interviewet er offentliggjort i det tyske dagbladet Junge Welt den 27.oktober 2009 og oversat og lettere forkortet af autonom info-service).

billeder: unsere uni, Der Standard, indymedia.de