COP15: NO BORDERS DAY OF ACTION

Aktionsdag, på mandag d 14. december kl. 11.00 fra ISRAELS PLADS  til Forsvarsministeriet
Aktionsdag, på mandag d 14. december kl. 11.00 fra ISRAELS PLADS til Forsvarsministeriet

4.december 2009. Debatten i FN om klimaforandringer og global opvarmning er udtryk for, at de herskende eliter i de enkelte lande kæmper for egne interesser på den internationale diplomat scene. Alle erkender, at klimaforandringerne kan have uforudsete politiske og økonomiske konsekvenser.

 

De konkurrende kapitalistiske stater har ingen svar på, hvordan man for alvor kan løse problemerne, bortset fra at de forbereder opstandsbekæmpelse ift. de kommende sociale riots.     

Over alt i verden har de politiske magteliter intensiveret kriminaliseringen af bevægelseskampene fra neden. Det seneste påskud for dette er klimaforandringerne. Mennesker der immigrerer for at overleve og skabe sig et bedre liv omtales som en sikkerhedstrussel, der legitimerer repression og fremmer en mere defineret global apartheid. Deres hæmningsløse jagt på profit har resulteret i klimakrisen, og nu vil de kriminalisere dem, som er ofre for deres grådighed.

 

Det militær industrielle kompleks er højdepunktet i deres hykleri. De fleste af de krige, som er blevet udkæmpet de sidste par årtier, har drejet sig om at sikre regeringer og koncerner adgang til Jordens ressourcer. Deres udnyttelse af jordens ressourcer er årsagen til klimakrisen. Idag er krig og klimaforandringer de to vigtigste årsager til migration.

 

Dertil kommer at ”Stockholmprogrammet”, som bliver vedtaget i december, vil resultere i øget overvågning af internettet, udbredt adgang for myndighederne til europæiske politi databaser og mere politisamarbejde på tværs af grænserne for at bekæmpe ”illegal migration”. Det vil tvinge lande udenfor EU til at tage deres borgere tilbage, hvis de rejser ind i EU uden visa og det vil fremme brugen af biometrik samt vil betyde en styrkelse af Europol og grænse overvågningsprogrammet Frontex.

 

 

Konfronteret med dette trodser flygtninge grænserne, når de flytter sig for at overleve og finde et bedre liv. De migrerer og nægter dermed at underkaste sig love, som sætter profit og kontrol over liv og værdighed.

Som modsvar på flygtningenes trods og håb fremmer regeringer, koncerner og magteliter racismen på globalt plan. COP15 er endu et instrument i den sammenhæng. Det passer fint, at Danmark huser en konference som COP15.

 

Den danske stat har været meget aktiv i at fremme racismen – bla. for at legitimere udvisningen af de irakere, som tidligere på året besatte en kirke i København i tre måneder. Men ligesom de fleste regeringer, der deltager i COP15, begrænser de danske magteliter ikke deres racisme til Danmark.

Den seneste danske statsminister, Anders Fogh Rasmussen, er idag leder af NATO. Han er stærk fortaler for en styrkelse af Fort EUropa for at forhindre migration fra områder i verden, der er akut ramt af klimaforandringer forårsaget af de politiske og økonomiske magteliter.

NATO alliancen står overfor en lang række trusler i denne usikre verden: terrorisme og transnational kriminalitet, sulteriots, migration til NATO landene og sociale konflikter som resultat af klima forandringerne.

 

På en planet, hvor der herskede retfærdighed, ville dette ikke være et problem. Krigsmaskinen ville bryde sammen og det samme ville grænserne.  

Den 14. december går vi i aktion for at skabe denne verden. Vi vil indtage Krigsministeriet. Vi ønsker at nedbryde deres kontrol, afbryde deres overvågning og konfrontere deres repression. Vi vil åbne deres kontorer til det vejr, de er ved at forandre og til de mennesker de spærrer ude.

Vores aktion starter kl. 11.00 på Israels Plads og vi vil marchere til Forsvarministeriet!  

 

kilde: CLIMATE NO BORDERS BLOG

 

- oversat fra engelsk af autonom info-service