Vredens dage i COP-enhagen

           - et foreløbigt resumé

 

19.december 2009. Medieoverskrifter om peberspray og knipler som politiet anvendte stort set mod samtlige demon- strationer under COP15, vil snart blive afløst af nye, større naturkatastrofer, sult og klimakrige om ressourcer.

 

Klimatopmødet i København er endegyldigt krakeleret. Det vedtagne ”Copenhagen Accord” – dokument er en retorisk øvelse i hensigtserklæringer. Der blev ikke besluttet nogen juridisk forpligtende målsætninger for reduktion af drivhusgasserne. Det støttebeløb, som de rige industristater vil give til de fattige landes klimapolitiske tiltag og ”grønnere økonomi” ligger langt under det minimum, de havde krævet som godtgørelse for den vestlige verdens årtier lange globale klimasvineri: 10 milliarder dollars årligt i årene 2010-12. (1) En del heraf vil muligvis blevet modregnet fra den såkaldte ”udviklingshjælp”.

”System Change not Climate Change!”

 

Regeringerne i EU-landene og USA (plus Kina, Indien og Brasilien med et noget andet udgangspunkt), vil fortsat prioritere deres industriproduktions konkurrenceevne på det globale marked frem for  klimapolitiske alternativer. Demonstranternes krav om ”System Change not Climate Change!” under COP15, har netop påpeget, at det profitorienterede vækstvanvid, som kapitalismen bygger på er hovedårsagen til klimaforandringerne.   

 

Det er 17 år siden siden, det første globale klimapolitiske topmøde fandt sted i Rio de Janeiro, med det mål at finde løsninger for at imødegå truende klimakatastrofer. Årene er gået med politikernes tomme løfter, endeløse debatter og henholdetaktikker. Nu dette her. Uanset hvordan de ansvarlige politiske kredse omkring regeringspartierne Venstre og Konservative vil finde på at negligere denne fiasko, så er det et faktum, at industrilandene har fastholdt deres industriproduktions konkurrenceevne fremfor klimapolitisk hensynstagen. De er hovedaktørene i det globale klimasvineri.

Mange repræsentanter rev ”Copenhagen According”

i stumper og stykker

 

Den vedtagne henstilling om at holde sig indenfor en grænse på maksimalt 2 graders stigning i temperaturen, anses af såvel klimapolitiske bevægelser som af FNs klimaforskerpanel som et tilbagefald ift. Kyoto-aftalen. Istedet for konkrete bindene mål for de enkelte landes CO2-besparelser, skal landene hver især indberette mål til FN inden udgangen af 2010. Klimaforskere skønner, at det vil være yderst nødvendigt at fastsætte grænsen for maksimal temperaturstigning til 1,5 grader. Især de eksistensielt truede lande i Micronesien/Stillehavs øerne, etc. ser i denne aftale ingen løsningsansats overhovedet. Det er på den baggrund, at mange af de 192 statsrepræsentanter efter at de har gennemlæst dette kompromisdokument som blev udarbejdet af 30 landes repræsentanter, rev det demonstrativt i stumper og stykker.

 

Efter COP15 truer den globale klimapolitiske fælles fremgangsmåde med at gå i stå. Følgerne får især de fattigste af de fattige at føle. Orkaner og oversvømmelser vil ifølge klimaforskere blive tydeligt forværret i disse områder på jorden. Høstene vil endnu hyppigere tørre ud med efterfølgende konsekvenser – sult og sygdom. Smeltingen af gletschere truer mange millioner menneskers vandforsyning og dermed det eksistensielle livsgrundlag. De rige industristater vil heller ikke blive forskånet for de klimatiske forværringer. Her vil det især gå ud over de dele af befolkningen, som lever i relativ fattigdom, er arbejdsløse eller arbejder under prækere (usikre /de-regulerede) arbejdsforhold.

 

 

Danmarks politi – en stat i staten

 

Under hele COP15 har politiets ledelse anvendt deres udvidede beføjelser til at nedkæmpe og kriminalisere protestbevægelsen. Således blev aktivisternes infrastrukturer lige fra starten ransaget og kontrolleret, aktivisternes kommunikation aflyttet, deltagere fra udlandet chikaneret og afvist ved grænsen. Samtlige demonstrationer blev fysisk forulempet med knipler, peberspray, tåregas, og bidske hunde. Omtrent 1800 demonstranter var på et eller andet tidspunkt anholdt og anbragt i politiets Gutanamo-version i Valby. De fleste præventivt. Politiets indsats viste klare konturer af en stat-i-staten aktør, der bestemte protesternes indhold, sammensætning og varighed.

Dertil hører, at politiet udadtil profilerede sig som ”bekymret ordensfaktor”, der værner om ytringsfriheden, samtidig med at de langt i forfeltet beslaglagde demovogne, transparenter, megafoner, anholdt folk på vejen til demonstrationer, etc. En fremgangmåde som Venezuelas og Bolivias præsidenter Chavez og Morales på et offentligt møde i Valbyhallen den 17.december, fordømte som politistatsmetoder. Selv borgerlige medier som den tyske TV ARD og ZDF følte sig ekstremt chikaneret af politiet. De sendte af den grund  en åben skriftlig protest til COP15-konferencens deltagere. (læs nedenfor).

 

Globaliseret klimabevægelse

 

I København har klimabevægelsen første gang præsenteret sig i den globale offentlighed som en mangfoldig, systemkritisk bevægelse fra neden. Det er disse dages vigtigste begivenhed.

Der er stadig væk omkring 20 demonstranter varetægsfængslet – såvel danske som internationalister ( Christian fra Hamburg har således været varetægtsfængslet i hele tre uger!). Der er i øjeblikket fangesolidaritets-demonstrationer i flere europæiske byer – Wien, Hamburg, Berlin, Freiburg, Nijmegen, Talin, m.fl.  Bevægelsens fanger skal løslades.

Det er det vigtigste lige nu.

______________________________________________

 

Billeder: Fangesolidaritet, den 18.december 2009

København (1500) - Hamburg (200) - Berlin (200  ) - Tallin 

Greenpeace aktivister aktionerer ved galamiddag på Christiansborg
Greenpeace aktivister aktionerer ved galamiddag på Christiansborg

De tyske TV-kanaler ARD og ZDF

protesterer mod censur og politichikaner

 

Korrespondenterne fra ARD og ZDF, der er rejst til København, er underlagt massive indskrænkninger. Af den grund har de to TV-kanaler offentliggjort et protestbrev. Det lyder således:

 

”Mine damer og herrer,

vi vil hermed protestere mod de massive indskrænkninger i den frie og uafhængige nyhedsformidling ifm. FN-klimatopmødet i København. Fra idag af må journalister ikke længere bevæge sig frit i konferencecentret. Optagelser udenfor pressecentret er kun mulige, hvis et delegationsmedlem henter kamerateamet og reporteren ved sikkerhedsslusen og teamet derefter ledsages af en FN-ansvarlig. Spontane optagelser er umulige.

Selv FN-mediekoordinationen blev åbenlyst overrasket over disse foran-staltninger, da skærpelsen ikke var blevet forkyndt. Disse foranstaltninger er et brud på presse- og TV/radio friheden og forhindrer i højeste grad mediernes arbejde. Vi mener, der er tale om massive indskrænkninger i den frie og uafhængige nyhedsformidling. Derfor kræver vi øjeblikkelig ophævelse af disse indskrænkninger for alle journalister på FN-klimatopmødet i København.”

 

Med venlige hilsener

Nikolaus Brender (Chefredaktør ZDF)
Thomas Baumann (Chefredaktør ARD)

ZDF - heute.de politik  

 

Noter

(1) Fra 2020 oprettes der en klimafond med 100 milliarder dollar om året til ulandenes klimakamp. Hvor pengene skal komme fra er uvist...Mange fattige landes regeringers repræsentanter opfattede det som den sædvanlige henholdetaktik fra industrilandenes side.

 

     

       Relaterede artikler

 

  • Drejbogen for det danske politis fremgangsmåde på COP15:

          COP15: Når EU-politiet trækker i trådene

 

 

 

 

           billeder: word&pictures, indymedia.dk, autonom info-service