EU's racistiske grænseagentur FRONTEX

I årevis har EU udbygget Frontex ( ”Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser”) med det formål at holde flygtninge ude af Europa. 

Central placerede EU- bureaukrater har forlængst indrømmet, at Frontex-projektet er slået fejl. Det har hele tiden været klart, at Frontex ville resultere i en ændring af flygtningeruterne og betyde, at endnu flere mennesker mister livet i deres forsøg på at nå til Europa.

  • Deporteringsfly Joint Return Flights” 

Frontex-agenturets praktikker er mangfoldige og spænder fra grænsekontrol og overvågnings - og registreringsvirksomhed til logistisk assistance ved tvangsudvisninger af såkaldte ” illegale immigranter”. Således pønses der for tiden på at etablere specielle deporteringsfly Joint Return Flights” i Frontex-regi.

OBS. I forbindelse med en international aktionsuge mod Frontex afholder initiativet ”Stop udvisningerne” en demo, den 4. juni 2010, kl. 16:00 fra Integrationsministeriet i Holbergsgade 16 til Udlændningeservice.

  • Horrible summer for bekæmpelse af  migrationen fra de fattige lande

Da Frontex startede sit arbejde i 2005, havde myndighederne et budget på 6,3 millioner euro (ca. 44,1 mill. dkr). Da budgettet hele tiden blev udviddet, nåede det i 2008 op på en sum af 70 millioner euro (490 mill.dkr.). I 2009 steg budgettet ifølge FRONTEX årsrapport yderligere 25 procent til omkring 90 millioner euro (ca. 630 millioner dkr). (1)                              Formål: At holde uønskede indvandrere og flygtninge udenfor Europas tykke mure.

  • Frontex missioner bliver mere effektive og permanent 

Diverse Eu-parlamentarikere taler om Frontex-successen for at begrunde den konstante forhøjelse af budgettet. "Frontex var en succes på De kanariske Øer" hedder det i en erklæring fra fire medlemmer af højrefraktionen i Det Europæiske Folkeparti (EPP-ED). De skrev bla.:

"We want Frontex missions to be more effective and to become permanent in immigration hot spots, as illegal immigration cannot be combated on a part-time basis but all year round. This is why we are making sufficient resources available to achieve this."  ( Vi ønsker, at Frontex missioner bliver mere effektive og permanent kan være til stede ved immigrationsruterne, da illegal immigration ikke kan bekæmpes på deltidsbasis men må være effektiv hele året rundt. Af den grund stiller vi tilstrækkelige midler til rådighed for at opnå dette.) (2)

 

________________________________________________________

Over 6000 mennesker mistede livet på vej til De kanariske Øer i perioden 2006 – 2009

Men disse parlamentarikere har glemt at forhøre sig hos Frontex eller i flygtningenes hjemlande. Patruljerne mellem Afrika og Europa har ikke ændret noget som helst på det stigende antal flygtninge og indvandrere. Chefen for Frontex, Illka Latinen, har sågar indrømmet, at Frontex-missionerne er slået fejl. (3)  

Den 21. september 08 udtalte han, at patruljerne faktisk tiltrækker flygtningebådene, som bevidst søger i retning af Frontex-patruljerne for at redde flygtningene fra druknedøden. Faktum er imidlertid, at den forstærkede indsats i 2006 medførte, at omkring 6.000 mennesker mistede deres liv på vej til De kanariske Øer, fordi Frontex-patruljerne ved Marokko, Senegal og Mauretanien forhindrede flygtningene i at komme frem og dermed lod dem dø i havet.

Nogle dage efter den usædvanlige udtalelse fra chefen for Frontex nåede det hidtil største antal flygtninge De kanariske Øer, uden at de var blevet opdaget af de fly, helikoptere eller både, som Frontex benytter. 229 afrikanere befandt sig i en træbåd, som 55 sømil fra Tenerifas kyst blev opdaget af den spanske kystvagt og eskorteret i land. Alene i september 08 overlevede 1400 mennesker overfarten fra Vestafrika. Det er dobbelt så mange som i august.

På grund af den globale økonomiske krise vil antallet af flygtninge stige yderligere. Allerede nu er der en tydelig tendens til, at flere og flere mindreårige og kvinder begiver sig ud på den dødsensfarlige vej mod Europa. Dertil kommer at indvandrere rammes særlig hårdt af den økonomiske krise - det ses bla. i Spanien.  

  • Flygtningene og indvandrerne bliver yngre og yngre

Flygtningeruterne har delvis ændret sig for dem, der før hen vovede turen til De kanariske Øer. Den 300 km lange overfart til Lampedusa er sammenlignet hermed forholdsvis kort, men til gengæld meget farlig pga. de kraftige havstrømme. I 2007 kom ialt 14.200 flygtninge til Lampedusa, i 2008 er antallet steget til over 24.000.

Men også via Albanien eller via grænsen mellem Tyrkiet og Grækenland kommer flere og flere mennesker ind i EU (4)

De græske medier beretter, at 120.000 flygtninge i Tyrkiet venter på en mulighed for overfart. Indenrigsministeriet i Athen har erklæret, at der i dette år er kommet mindst 99.000 indvandrere illegalt ind i Grækenland. Flygtningene og indvandrerne bliver yngre og yngre, og stadig flere kvinder begiver sig afsted på de farlige veje.

  • Den globale økonomiske krise skaber flere og flere flygtninge

2008 har været præget af sulterevolter i mange fattige lande - et tydeligt tegn på, at situationen tilspidses for de fattigste i denne verden. Der gives milliarder til at redde banker i krise, men når det drejer sig om nødhjælp eller katastrofehjælp er hjælpeberedskabet minimalt.

Det er først og fremmest de fattige lande, som lider under de stigende levnedsmiddelpriser. Og blandt de flygtninge, som har klaret vejen til USA eller Europa rammer krisen hårdt, for de er ofte de første, der mister deres job i tider med stigende arbejdsløshed. Hvis de overhovedet har kommer i nærheden af et job...

I Spanien er antallet af indvandrere uden job oppe på mindst 190.000. De anviser mindre eller slet ingen penge til deres hjemlande, hvor hele landsbyer er afhængig af penge anvisningerne fra deres slægtning(e) i det rige Vesten.

For at få flygtningene til at rejse "frivilligt" hjem udbetaler den spanske stat i to rater de arbejdsløshedspenge flygtningene har ret til. 40% i Spanien og 60% efter tilbagerejsen til deres hjemland. Det er en god forretning for Spanien, der har den højeste arbejdsløshed i EU. Når indvandrere rejser hjem skaffes der arbejdsløse ud af statistikken og den spanske stat beholder pensionsindbetalingerne. Money makes the world go around .........   

  • 2009: 106.200 illegale grænseoverskridelser

I 2009 rapporterede EUs medlemsstater samt associerede lande i henhold til Schengenaftalen, at man har konstateret 106.200 illegale grænseoverskridelser ved EUs ydre grænser. Dermed er der tale om en stigning på 33% i forhold til 2008. 23% flere flygtninge kom med skibe o.lign. 43% flere kom over grænsen på land. I år 2008 blev 801 flygtninge udvist og fløjet tilbage i de såkaldte Joint Return Flights, der koordineres af Frontex. I 2009 var der tale om 1.662 immigranter.  

(Artiklen er skrevet af  folk fra autonom infoservice og oprindeligt offentliggjort på indymedia.dk. Ajourført i juni 2010).

____

NOTER

  1. Financially, 2009 can be characterised as a consecutive year of rapid growth. The budget increased by 25% to the amount of EUR 88.3 M. in relation to 2008” kilde 
  2. Erklæringen 
  3. Frontex chefens udtalelse
  4.  Se artiklen No-Border-camp i Tyrkiet  

___

Links

A short film about the european migrant hunting agency FRONTEX and the noborder camp in Lesvos (25.-31. august 2009):