Tyskland: Politioffensiv mod uregerlig venstrefløj

Interim nr. 714 - juli 2010
Interim nr. 714 - juli 2010

Det tyske politi gennemførte midt i juli måned en række ransagelser mod kendte venstrefløjsboghandler og infocaféer i hele landet.

I den officielle begrundelse for deres omfattende aktioner hedder det bla., at politiet havde ordre til at beslaglægge det autonome tidsskrift Interim. Politiets pressetalsmand henviste til artikler i den aktuelle udgave af den venstreradikale publikation, som angiveligt skulle indeholde ”opfordringer til strafbare handlinger”. Ifølge berliner dagbladet ”Tagesspiegel” blev ransagelsesordren mod venstrefløjsstederne udstedt, før statsadvokaten havde noget konkret kendskab til den omtalte udgave af tidsskriftet ...

Boghandlernes bestyrere anklages for ”delagtighed i brud på våbenloven”

Politiets ransagelsesaktion midt i juli måned ramte blandt andet de to boghandelfilialer af ”Schwarze Risse” (1) i henholsvis Mehringhof / Kreuzberg og Kastanien Allée 85 / Prenzlauer Berg,  bogladen Oh-21 i Oranienstrasse,  info-caféerne Red Stuff i Waldemarstraße og M-99 i Manteuffelstrasse i bydelen Kreuzberg, samt Café Marat og den tilhørende infocafé i München, m.fl.  

Ifølge politiledelsen havde de landsdækkende ransagelser til formål at beslaglægge de to nyeste udgaver af det traditionsrige autonome tidsskrift Interim, der udkommer siden 1988. Begge udgaver indeholder artikler, som statsorganerne betegner som ”ulovlige”. De ansvarlige i de ransagede bogforretninger og info-caféer anklages nu for delagtighed i ”opfordring til strafbare handlinger” og for ” brud på våbenloven”.

Konkret handler de omstridte artikler i den aktuelle udgave af Interim nr. 714 om en introduktion til fremstilling af en tidsindstillet brandsats, mens den forrige udgave indeholdt en aktionserklæring i forbindelse med ødelæggelsen af en pengeautomat i Berlins bydel Wedding. Aktionserklæringen var til og med forsynet med en brugsvejledning til inspiration. Ifølge politiet skulle ransagelserne give oplysninger om den autonome publikations fordelingssystem og folkene bag det.

Statsadvokaten udsteder ordre om beslaglæggelse af et tidsskrift, hvis indhold den ikke var bekendt med

Under ransagningerne blev udover tidsskriftet Interim også flere computere beslaglagt. I modsætning til tidligere ransagelser var det denne gang udtrykkeligt nævnt i dommerkendelsen. Politiets fremgangsmåde var ifølge de tilstedeværende aktivister i de forskellige ransagede info-caféer yderst tilfældig. Således lod politiet det forbudte venstreradikale tidsskrift RADIKAL (2) ligge - undtagen i München, hvor myndighederne foruden de omhandlende udgaver af Interim også beslaglagde alle de udgaver af Radikal, de kunne opdrive.

Umiddelbart før de landsdækkende ransagelser offentliggjorde berliner dagbladet ”Tagesspiegel” på sin hjemmeside den 13.juli 2010 en artikel om netop den nyeste udgave af Interim. Heri fremgik det, at justitsvæsenet slet ikke var bekendt med det nyeste udgave af Interim. Alligevel udtalte den ansvarlige øverste statsadvokat med navn Thomas Schwarz senere til dagbladets redaktør, at man havde udstedt en beslutning om gennemførelsen af en landsdækkende beslaglæggelses- aktion mod denne udgave af Interim. Tagesspiegel-redaktøren formoder derfor, at civilpolitiet umiddelbart før ransagelserne har forvisset sig om, at der også fandtes eksemplarer af Interim i de pågældende bogforretninger og infocaféer...

Det proklamerede samarbejde mellem familieministeriet og politiets efterretningstjeneste

I en første stillingtagen fra de ransagede venstrefløjstilholdssteder betegnes politiaktionen som ren og skær chikane, der har til formål at ”skabe splittelse og forusikring” indenfor den alternative udenomsparlamentariske venstrefløj og derved at reducere mulighederne for debat og aktioner. Derudover opfattes ransagelsesaktionen som et led i det nyligt offentliggjorte samarbejdsprogram mellem det tyske familieministerium og politiets efterretningstjeneste (Verfassungsschutz), vendt mod ”venstreekstremisme”. Skulle det ifølge infocafé-folkene lykkes at fremstille den venstreorienterede bog – og infocafévirksomhed som omdrejningspunkt for voldspropaganda, vil dette være være en vigtig delsejr for dette statslige inddæmningsprogram mod den ikke-institutionaliserede venstrefløj.

Verfassungsschutz laver mediestunt mod venstreradikale

Disse vurderinger af de aktuelle ransagelser bliver underbygget af det pres, som det tyske Verfassungsschutz lægger på politi og statsadvokaturet ved i et veltilrettelagt mediestunt at lancere en rapport om en ”stigende venstreradikal voldsudøvelse”. Det ser ud til, at de statslige myndigheder eftersom de ikke har kunnet få fat i en eneste aktør bag de talrige luksusbilnedbrændninger i de tyske storbyer, nu vil fokusere på de håndgribelige venstrefløjsstrukturer for at præsentere offentligheden for  handlingsduelighed overfor denne ”voldelige samfundsfare”.

                                             ( autonom info-service)

 

Bogladen Schwarze Risse i Mehringhof / Kreuzberg
Bogladen Schwarze Risse i Mehringhof / Kreuzberg

 

Noter


1)     Abonnement på Schwarze Risse - Newsletter

2)   Om undergrundsbladet RADIKAL: RADIKAL - det tyske undergrundsmagasin er tilbage