Østrigs socialdemokrater vil internere asylansøgere

Wien: blokadeaktion mod tvangsudvisnings- transport
Wien: blokadeaktion mod tvangsudvisnings- transport

Østrigs koalitionsregering under ledelse af den socialdemokratiske forbundskansler Werner Faymann har planer om at stramme kursen overfor politiske asylansøgere.

Konkret er der tale om en interneringspraksis for alle asylansøgere på op til 7 dage samt udstedelse af et rødt kort, der identificerer dem som asylansøgere. Østrigs Grønne parti og forskellige menneskerettigheds- organisationer mener dette lovforslag er forfatningsstridigt.

 

Antiracisme demo i Wien, efteråret 2009
Antiracisme demo i Wien, efteråret 2009

Internering og rødt identifikationskort

Den østrigske regeringskoalition, bestående af det dominerende socialdemokratiske parti SPÖ og dets konservative juniorpartner ÖVP, har udarbejdet et nyt tiltag på flygtningeområdet. Asylansøgere skal fremover kunne indespærres op til 5 dage. Plus yderligere to dage når weekenden kommer imellem. I dette tidsrum vil asylansøgende, der forlader området uden tilladelse blive anholdt og risikere udvisning. Den konservative indenrigsminister Maria Fekter krævede som udgangspunkt en hel måned internering for asylansøgende...

Rødt Kort

Derudover vil asylansøgerne blive udstyret med et Rødt Kort som identifikationspapir. Asylansøgerens midlertidige opholdsstatus vil på denne måde synliggøres overalt, hvor der kræves legitimation.

Den 5. stramning indenfor de sidste ti år

Dette lovforslag vil blive vedtaget den 19. oktober i år. Ifølge det østrigske dagblad ”Der Standart” (08.09.10), glæder det den socialdemokratiske forbundskansler Werner Faymann overordentligt, da dette ville ”delagtiggøre” de asylansøgende i sagsbearbejdningen, idet de døgnet rundt vil står til rådighed for myndighederne... Ifølge ham er dette tiltag – den 5. stramning indenfor de sidste ti år – helt i overensstemmelse med forfatningen og udtryk for en ”særlig sensibel fremgansmåde”.

Centraliseringen af asylpolitiken

I kølvandet af denne interneringslov, der træder i kraft i starten af 2011, foreligger der planer om etablering af et forbundsembede for migration og asyl, der skal optage sit virke fra 2013. Dette vil omfatte omkring 113 myndighedsinstanser som bystyrer, kommunale embeder, politiadministrationer, etc. Formålet er at centralisere og koordinere asylpolitiken på en optimal måde langs de respektive stramninger.  Ifølge Indenrigsministeriet var der i 2009 15.821 mennesker, som søgte politisk asyl i Østrig.

Massive protester

Østrigs Grønne og forskellige menneskerettighedsorganisationer kritiserer skarpt denne stramning og vurderer den som forfatnings-stridig. ”Nu vil indespærringen blot få en anden formuleringsetiket prakket på, men det gør den ikke mere forfatningskonform”, siger de Grønnes talskvinde Alev Korun. ”Østrig genopliver en internerings-praksis, som den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strass- bourg sidste år har dømt som et overgreb mod flygtningenes personlige frihed”. (En domsfældelse fra samme instans som i 2008 erklærede interneringen af irakiske flygtninge i den britiske asyllejr Oakington som ”menneskerettighedskonform”, ville ifølge De Grønne på baggrund af den nyere domsafgørelse af idag sandsynligvis have fået et andet udfald).

” ...her bliver uskyldige mennesker mistænkeliggjort og indespærret"

Hjælpeorganisationer som det østrigske ”Caritas” mener, at disse stramninger er ”fuldstændigt hen i vejret” og ren valgpropaganda. Organisationen betegner antallet af asylansøgende, der under selve sagsbehandlingsprocessen går under jorden som yderst ringe.

Selv Socialdemokratiets ungdomsorganisation ’Sozialistische Jugend’ er stærk modstander af de nye stramninger: ” ...her bliver uskyldige mennesker mistænkeliggjort og indespærret. Istedet for at lave populistisk valgkamp på bekostning af de svageste, skulle man gå igang med at forkorte sagbehandlingsproceduren og afhjælpe de sociale problemer”.

(autonom info-service)


Relaterede infos fra Østrig