Debat i Kvindehuset ”Det private er politisk”

- en kort reportage

 

Kvindehuset i Gothers- gade i København har en lang tradition for at holde ”åbent hus” en gang om året. Lørdag den 30 okt. slog huset atter dørene op for et stort og mang- foldigt program.

Alle bi- og hetero- seksuelle kvinder, transpersoner og lebber af alle slags blev budt velkommen til workshops, film, diskussioner, udstillinger, afrikanske trommerytmer og fest.

Allerede fra formiddagen af var der fuldt hus. Det var et bredt spektrum af kvinder/ lesbiske/transer i alle aldergrupper, der denne lørdag lagde vejen forbi Gothersgade 37.

Dagen igennem blev der sat spot på nogle af de temaer, som står på den feministiske og kønspolitiske dagsorden i Europa anno 2010. Det begyndte med en workshop om marxisme og seksualpolitik.

To aktivister - "E." og "L." fortalte om deres personlige politiske livshistorie omkring de to politikområder:

  • E. var i 1970’erne medlem af Kommunistisk Arbejderforbund marxister-lenninister (KAm-l), i 1980’erne var hun aktivist i freds- bevægelsen, i 1990’erne kastede hun sig ind i fraktionskampene i Enhedslisten. Idag er E's politiske dagsorden en anden: Hun har skiftet køn fra mand til kvinde, dedikerer sine politiske aktiviteter til kampen for transkønnedes rettigheder og for mangfoldighed i det hele taget. Organisatorisk udgangspunkt: Enhedslistens queer-udvalg.
  • L. var i 1980’erne aktivist i Ungdomshuset og del af Unge mod Apartheid. Som aktivist i anti-Shell kampagnen fandt hun bla. inspiration i den  tyske, autonome bevægelse. Ud fra devisen ”Vi må handle, dér hvor vi er” ville L. føre den anti- imperialistiske kamp ind i de imperialistiske centre. Men den kamp rummede ingen plads til kønspolitiske perspektiver, og det havde hun som lesbisk stort behov for. I et forsøg på at koble anti-imperialisme med anti-kapitalisme og revolutionær lesbisk kamp dannede hun sammen med flere andre Det anti-imperialistiske Initiativ, der indtil for nyligt var én af mange grupper i Kvindehuset i Gothersgade. 

”Ligeløn? Der er ikke noget at komme efter” – sagde Lars Løkke Rasmussen...

Dernæst var kvinde- og kønsforsker Karen Sjørup på programmet. Temaet var ligeløn. Karin Sjørup berettede om sit virke i Løn- kommissionen, der blev nedsat i  efteråret 2008 og afleverede sin redegørelse i foråret 2010.  Siden Folketinget i 1976 vedtog loven om ligeløn, er der ikke sket nogen som helst forbedringer på det område. Kvinder tjener stadig omkring 18% mindre end mænd, det er stadig ikke et prioriteret tema i fagbevægelsen, kvinder er stadig for dårlige til at presse prisen for deres arbejdskraft op og magtens mænd siger stadig, at uligeløn ikke er noget problem.

”Der er ikke noget at komme efter” sagde Lars Løkke Rasmussen, da han udtalte sig om den del af Lønkommissionens rapport, der handler om ligeløn. Vel at mærke to dage før, han havde modtaget endsige læst rapporten...

Med pomp og pragt, i en skov af TV-kameraer blev Lønkommissionens redegørelse præsenteret i Skuespilhuset 28. maj 2010. Mens Lønkommissionens medlemmer fik mundkurv på, blev alle journalisternes spørgsmål besvaret af kommissionens formand, Michael Christensen, der slutter op om Lars Løkke Rasmussen og mener, at ligeløn – ”det har vi da, det er ikke noget problem.....”  

Desværre skulle vi gå tidligere og kunne ikke overvære det tredje spændende tema: Sex, penge og arbejde. Venstrefløjsfeminister på hver sin side i kampen.

(ikh./autonom info-service)

Relevante links:Bonus

Kommentar schreiben

Kommentare: 0