Good night for ”The American way of life”

Idag, den 2. nov. 2010, afholdes det såkaldte “midtvejs- valg” i USA.

Valget finder sted i en situation præget af en langvarig kapitalistisk recession, som har kastet endnu flere millioner amerikanere ud i en håbløs tilværelse med dyb fattigdom. Ifølge brandaktuelle meningsmålinger skyder 47 procent af befolkningen en hvid pil efter myten om ”The American way of life”...

4 millioner flere fattige i 2010

Hele 45 millioner amerikanere gælder i dagens USA som decideret fattige. Det er 4 millioner mere end i 2009. 25 procent af landets børn er afhængige af statsligt tildelte spisekuponer. Siden 2008 er der i gennemsnit hver eneste dag 7300 mennesker, som mister deres job.

Arbejdsløsheden er nu oppe på omkring 20 procent. Statens gæld beløber sig idag til 83 procent af bruttonationalproduktet - siden 2006 er gælden i gennemsnit steget med yderligere 3,2 milliarder dollars hver eneste dag.

300.000 millionerer

Altimens USAs rige bliver stadig rigere. Således tjener 0,1 procent af befolkningen, svarende til omtrent 300.000 af de mest velhavende, flere penge end de 120 millioner amerikanere nederst på den sociale rangstige tilsammen.

'Tea Party' - demo mod Obama
'Tea Party' - demo mod Obama

Skuffelse og højrepopulistisk vrede

Det amerikanske parlament, The Congress, består af to kamre - Senatet og Repræsentanternes Hus. Til valg idag står i Senatet lidt over en tredjedel af pladserne, dvs. 37 ud af 100 og samtlige 435 pladser i Repræsentanternes Hus. Ifølge aktuelle meningsmålinger har de let ”socialdemokratiserede” borgerlige Demokrater under Barack Obama sat en mindre bremse på deres fald i stemmeandelen, men de vil med al sandsynlighed miste flertallet i begge kamre. Skønt  Demokraterne har opbakning fra 46 procent af befolkningen, ligger republikanerne ifølge prognoserne med 7 til 9 procent foran. Tabet til den amerikanske konservative republikanske højrefløj vil dermed udgøre omtrent 60 mandater. ­­­­­­­­­­­Mange, især unge vælgere, som i 2008 stemte på Obama og Demokraterne vil denne gang holde sig ude af valgcirkuset. De såkaldte ”parti-uafhængige” vælgere, først og fremmest større dele af den hvide, mandlige vælgerskare, tenderer ifølge meningsmålinger til at sympatisere med den højrepopulistiske Tea-Party-bevægelse  og vil stemme for en republikansk kandidat. Tea-Party bevægelsens opbakning er ca. 11 - 14 procent.

” Kun få indenfor Tea-party-kampagnen er istand til at se, at nedgangen for den amerikanske industri allerede startede årtier tilbage og blandt andet skete i kølvandet af  globaliserings- politikken i præsident Wil­liam Clinton’s æra. Arbejdspladser for fagarbejdere med mellemindkomst blev i første omgang flyttet til Mellem- og Latinamerika og derefter til Asien. Den massive eksport af jobs til billiglønslande skulle bringe virksomhedsejere, managers og investorer optimale profitter. Disse arbejdspladser er for altid gået tabt....” 

Lover flere skattelettelser til millionærerne

I takt med den massive højredrejning i dele af befolkningen har Republikanernes konservative basis genvundet sin krakelerede selvtillid og er højt motiveret til at „erobre landet tilbage“. Således har Republikanerne proklameret, at i tilfælde af at de kommer til magten, vil de ikke bare blokere Obama-regeringens indenrigs-politiske projekter, så som en række klimapolitiske, skattemæssige og socialpolitiske tiltag. De vil også tilbagerulle de sidste års reformpolitiske vedtagelser. Specielt ift. sundheds- sektoren og ift. finanskontrolreguleringer i banksektoren.

Republikanerne har desuden offentlig- gjort deres planer om at videreføre de skattelettelser for millionærerne, der ellers udløber dette finansår. Staten har på grund af Bush-administra- tionens generøse skattepolitiske gaver til landets 0,1 procent rige mistet 750 milliarder dollars hvert år siden 2001. Dette udspil fra Republikan- ernes side skal ifølge deres eget valgprogram finansieres via nedskær- inger på de sociale overførsler og gen-privatisering af hele  socialfor- sikringssystemet.

Handlingslammet Congress

Ifølge amerikansk lovgivning har præsident Barack Obama mulighed for at nedlægge veto mod en flertalsbeslutning i Congressen. Hvis dette sker, truer republikanske hardlinere med at blokere al forbundsregeringens finansiering - med undtagelse af krigsbudgettet (kilde: The Independent) Dette ville føre til en permanent regeringskrise på linje med den, der herskede i den forhenværende præsident Bill Clintons sidste regeringstid umiddelbart før  republikaneren George W. Bush junior overtog magten.

Legalisering af marihuanna som Obamas redning?

I forbundsstaterne California og Oregon er der samtidigt med midtvejs- valget udskrevet en afstemning om legalisering af marihuana. Ifølge meningsmålingerne er der dog et flertal imod dette initiativ. Men da samtlige demokratiske kandidater har udtalt sig for en legalisering, kunne det være, at dette presser flere unge vælgere til at deltage i valget - til gavn for Demokraterne...n socialforsikringssystemet.e vil blokere Obama-regeringens

(al./autonom info-service)

Relaterede artikler

på dansk

på engelsk

USA baserede links

Alternative amerikanske medier – et udpluk