Hvad med venstrefløjen i USA?

Et interview med aktivister fra den amerikanske revolutionære venstrefløj.

 • Michael Yates fra det socialistiske magasin "Monthly Review"
 • Joe Golowka fra den syndikalistiske fagbevægelse Industrial Workers of the World – IWW.

         ______________

     INTERVIEW

 • Michael Yates er medredaktør på Monthly Review magazine og chefredaktør på Monthly Review Press.
 • Joe Golowka er fra fagbevægelsen Industrial Workers of the World IWW, USA.
 • Autonom infoservice: Kan I fortælle lidt om jeres politiske projekt og aktiviteter?

Michael Yates: Monthly Review er et uafhængigt, socialistisk tidsskrift, der er udkommet kontinuerligt siden maj 1949. Vi har også udgivet bøger siden begyndelsen af 1950erne. Den første udgivelse handlede om  ”Hidden history of the Korean War”  (”Koreakrigens skjulte historie”).

- Vi står for en politik, der er ikke-sekterisk og anti-imperialistisk. Vi støtter alle kampe, der har til formål at afskaffe kapitalismen og udvikle socialismen. Vi er ikke tilknyttet noget parti eller politisk tendens.

____________________________

”Vi er nok mest kendt for teorien om monopolkapitalismen” 

- Vores aktiviteter handler først og fremmest om at udgive og distribuere marxistiske analyser af kapitalismen. Vi beskæftiger os med politisk økonomi samt sociale, kulturelle og økologiske spørgsmål.

- Vi er nok mest kendt for teorien om monopolkapitalismen, der til at begynde med blev udviklet af Paul Sweezy, Paul Baran og Harry Magdorff – samt for den innovative marxistiske analyse af miljøet, som den nuværende redaktør John Bellamy Foster beskriver i sin bog ”Marx’s ecology”.

- Vi har altid støttet bonde- og arbejderkampe i den kapitalistiske periferi og vi har venskabelige relationer til radikale aktivister og revolutionære rundt omkring i verden. Specielle uafhængige udgaver af vores tidsskrift udgives idag på spansk, portugisisk, græsk, tyrkisk, koreansk, hindu og bengali.  

Joe Golowka: The Industrial Workers of the World (IWW) er en revolutionær arbejderbevægelse.

- Vi organiserer arbejdere med det formål at styrke deres position i samfundet og, i sidste ende, skyde en revolution i gang, overtage kontrollen med produktionen og afskaffe kapitalismen. IWW er størst i USA, England og Canada, men vi har også mindre fraktioner i Tyskland, Australien og Sydafrika.

_________________________

"Vores største kampagne er vendt imod Starbucks”
(verdens største kæde af kaffebarer). 

- En kampagne som vi har kørt siden 2004. I sommers sparkede vi strejker i gang hos Starbucks i Omaha, Nebraska. Før det blokerede vi en Starbucks i Forth Worth, Texas.

- I September dette år blev der også igangsat en kampagne imod fastfoodkæden Jimmy John’s med strejkevagter og arbejdsnedlæggelser. Vi har også kørt kampagner imod Eurest ( et stort firma indenfor cateringbranchen). Der er mange IWW medlemmer, som arbejder indenfor uddannelsessektoren, især i England. IWW har ikke nogen partipolitisk orientering.

Antikrigsdemo i New York i 2003
Antikrigsdemo i New York i 2003
 • * Valget er overstået og mindre end 50 procent af den stemme-berrettigede del af befolkningen har deltaget. Vil dette højresving overhovedet betyde noget konkret for de 120 millioner mennesker, som er fattige og lever under prekære forhold i USA?

Michael Yates: De to største politiske partier i USA, som skiftes til at sidde på magten, er begge repræsentanter for kapitalistklassen. Der er visse forskelle på deres sammensætning og filosofi, men ingen af dem repræsenterer arbejderklasse- flertallet i dagens USA.

- De har begge været på magten i perioden fra midt i 1970erne til idag, i en tid hvor uligheden i indkomster er blev mere ulige end den var i 1920erne. Begge partier har ignoreret de fattige eller har ligefrem aktivt forfulgt dem, for eksempel sorte mænd, som har større sandsynlighed for at komme i fængsel end på college.
- De republikanske sejre i valgene for nyligt vil præsident Obama bruge til at legitimere en generel højredrejning, med den begrundelse at han bliver nødt til at gøre det for at forhindre en endnu mere reaktionær politik.

- De fattige vil blive ved med at lide, som de altid har gjort. På mange områder vil forholdene bliver værre for arbejderne og de fattige, specielt for african americans og immigranter fra Mellemamerika. Risikoen for krig mod Iran vil blive større.

De fattige i resten af verden vil blive ved med at lide under konsekvenserne af USAs magtposition, skønt Republikanernes valgsejre ikke vil have den store betydning for dem.    

Joe Golowka: IWW involverer sig ikke i og tager ikke stilling til valg. Hvis arbejderne var tilstrækkeligt organiserede, kunne vi gennemtvinge en hvilken som helst politik, uanset valgresultatet.

 • Hvordan står det til med den basisorienterede anti-kapitalistiske venstrefløj? Og Hvilke strømninger findes og hvilke aktiviteter kendetegner dem?

Michael Yates: Venstrefløjen i USA er en uddøende størrelse. Selvfølgelig er der de sædvanlige sekter, men de har meget lidt opbakning og ingen reel indflydelse. Organisationen International Socialists spiller en vis rolle blandt unge, radikale aktivister, skønt de ikke er ret mange.

______________________

"...Det bedste vi kan gøre at holde den revolutionære flamme i live"

- De fleste aktivister agerer individuelt og involverer sig i mange forskellige politiske aktiviteter – fra immigrantkampe til fagforeningsorgansering og miljøspørgsmål. Lige for tiden er det bedste vi kan gøre at holde den revolutionære flamme i live med de midler, vi har til rådighed.

- Situationen kan ændre sig hurtigt, især når folk indser, at deres aktuelle økonomiske elendighed ikke har nogen ende og at arbejderklassens forhold ikke vil forbedre sig, men tværtimod med al sandsynlighed vil blive forværret.

Joe Golowka: Den anti-kapitalistiske bevægelse i USA er lille, men er vokset de senere år. Størstedelen af de amerikanske antikapitalister er anarkister eller anarkist-sympatisører, hvilket dog er en ret bred betegnelse, som omfatter meget forskellige strømninger - lige fra primitivisterne, som vil have at alle skal leve i et jæger-samler samfund, til insurrektionister som vil kopiere den græske opstand, til anarko-syndikalister og mange andre slags anarkister.

 • Anarkosyndikalistisk føderation ”Workers Solidarity Alliance” 

- De fleste anarkister er ikke medlemmer af anarkistiske organisationer og de fleste anarkistiske organisationer er rent lokale og ikke tilknyttet en større føderation. Der findes to basisdemokratiske føderationer (en i det nordvestlige og en i det nordøstlige USA.), et samlende netværk og en anarkosyndikalistisk føderation ”Workers Solidarity Alliance”. Bortset fra den sidstnævnte gruppe, er alle disse netværk regionale.

- Anarkisterne er involverede i en bred vifte af forskellige slags aktiviteter som Food Not Bombs, kooperationer, besættelser, IWW, engagement i traditionelle organisationer, antikrigsbevægelsen, organisering af sorte blokke imod topmøder, direkte aktioner for miljøet, universitetsbesættelser og lignende.

- Der findes også en del marxistiske partier, men de er splittede og for det meste kun eksisterende i de større byer. De bruger en overdreven mængde tid på at bekæmpe hinanden, men er i mange tilfælde også engagerede i arbejderbevægelser og andre sociale bevægelser.

- IWW er ikke særligt stor, men er stadig en af de større antikapitalistiske organisationer i USA, hvis ikke den største. IWW er anti-sekterisk og vælger ikke side i de forskellige sager som splitter antikapitalisterne.  

 • Hvilken samfundsmæssig rolle – hvis overhovedet - spiller kønspolitiske, antiracistiske og antikrigsmiljøer?

Michael Yates: Disse bevægelser har påvirket samfundet over en længere periode, især hvad angår anerkendelse af kvinders og minoriteters formelle rettigheder. Det har skabt bedre økonomiske og politiske muligheder for visse mindre, men betyd-ningsfulde, dele af den kvindelige befolkning og af minoriteterne.

- Den aktuelle antikrigsbevægelse har ikke haft den store indflydelse på USAs politik i Irak og Afghanistan, som den trods alt havde ift. Vietnamkrigen. Staten har haft stor succes med at integrere alle disse bevægelser.

- Se bare på Obama, han er den første sorte præsident – men han har ikke vist nogen særlig interesse for sorte mænd og kvinders kamp for befrielse og heller ikke for de millioner af sorte mænd og kvinder, som sidder fast i fængselssystemet.

- Og der kan ikke herske megen tvivl om, at kvindelige politikere er akkurat lige så tro mod storkapitalen og opsat på at fremme imperialismen, som mænd er.   

 • * Hvad med de traditionelle venstrefløjs-strømninger – som f.eks. kommunistpartiet, ml’erne, trotskisterne, syndikalisterne og de anarkistiske strømninger ... ?

Michael Yates: De eksisterer, men har meget lidt indflydelse for tiden. Af og til indtager de en ledende rolle i visse kampe – feks. ifm. at Industrial Workers of the World kæmper for at organisere arbejdere i service- sektoren.  

Joe Golowka: Det der forstås som traditionel venstrefløj i Europa eksisterer ikke rigtigt her. Socialdemokratiet fik aldrig den position, som det fik i det vestlige Europa. Der er også meget få stalinister.

- Der findes et kommunistparti - "Communist Party USA", men de er ikke særligt store og agerer som støtteparti for demokraterne. Nogle liberale er endda til venstre for dem. Der er også et maoistisk parti, Revolutionary Communist Party.

- Der er til gengæld rigtig mange forskellige trotskistiske partier, de fleste er meget små. Det mest fremtrædende af dem er International Socialist Organization. Før i tiden var de tilknyttet The International Socialist Tendency (som IS i dk) , men de blev ekskluderet derfra for 10 år siden. De er især aktive på universitetscamps og har spillet en vigtig rolle i studenterbevægelsen på flere universiteter og skoler.

_____________________________________________

" I USA er venstrefløjen normalt forbundet med demokraterne eller med den historiske bolsjevisme-tradition..."

- Det de marxistiske partier er mest kendte for, er at møde op til venstreorienterede arrangementer og prøve på at få enhver til at købe et eksemplar af deres avis. Det er ikke usædvanligt, at de enkelte partiers blade bruger utroligt meget plads på at angribe andre marxistiske strømninger.

- Syndikalisterne er som regel aktive i IWW og/eller i mainstream faglige organisationer. En betydelig del af IWW’s medlemmer definerer sig selv som syndika-lister. Mellem anarkister er der uenighed om, hvorvidt anarkister er en del af venstrefløjen.

- I USA er venstrefløjen normalt forbundet med demokraterne eller med den historiske bolsjevisme-tradition. Fordi der ikke er en rigtig venstrefløj i europæisk forstand, kan det at identificere sig som venstreorienteret godt virke forvirrende og være en dårlig strategi. Men hvis nutidens tendenser fortsætter, vil den anarkistiske bevægelse muligvis blive til denne venstrefløj.

 • Hvilken fremtid ser I for antikapitalistiske brudflader og processer ”nedefra”?

Michael Yates: Efter en rationel vurdering bliver USA det sidste sted i verden, hvor den antikapitalistiske modstand vil sætte sig igennem. De fleste mennesker her er gennemgående konservative.

- De er godt og grundigt blev vaccineret mod den socialistiske ”sygdom” via den påvirkning, de er blevet udsat for fra medierne, i skolerne, i kirkerne og fra hele det politiske establishment. Fagforeningerne er, med få og sjældne undtagelser, de mest pro-kapitalistiske i hele verden.

- På den anden side set, i takt med at livsvilkårene for de fleste forværres og vores omverden ødelægges, kan radikale strømninger muligvis udvikle politisk indflydelse.

- Publikationer som Monthly Review har pligt til at holde revolutionens flamme i live, så hvis det skulle udvikle sig til en situation der peger i en antikapitalistisk retning, så vil folk have ressourcer til rådighed, som kan hjælpe dem til at forstå, hvad det er der sker.

_____________________________

”...det at kalde sig socialist var det samme som at sige, at du blev født på Mars”

Joe Golowka: Antikapitalismen er vokset betydeligt de sidste ti år og vil nok fortsætte med at gøre det de næste ti. Der har været og vil fortsætte med at være perioder, hvor modstanden svinder ind og perioder hvor den vokser, men den overordnede tendens går fremad.

- I 1990’erne skrumpede det, som var tilbage af den antikapitalistiske bevægelse ind til ingenting, næsten alle de stalinistiske grupper forsvandt og konservatismen nåede højdepunktet af sin popularitet.  

______________________________

"...mange af de mennesker, som støtter socialisme tænker på en form for reformisme"

- Siden WTO protesterne i Seattle 1999 har tingene ændret sig og den antikapitalistiske bevægelse, hovedsageligt den anarkistiske strømning, er vokset bemærkelsesværdigt.

- I slutningen af 2008 og begyndelsen af 2009, kort efter finanskrisen, viste statistikker at 20 % af amerikanerne syntes, at socialisme er bedre end kapitalisme, mens 53 % syntes det modsatte.

- Folk under 30 år var endda delt op i en tredjedel for kapitalisme, en tredjedel for socialisme og en tredjedel som ikke kunne lide nogen af delene. Selvom det er typisk, at mange af de mennesker, som støtter socialisme tænker på en form for reformisme, er det stadig en stor forandring fra midten af 90’erne, hvor det at kalde sig socialist var det samme som at sige, at du blev født på Mars.

(Interviewet er lavet af ikh. og frida / autonom infoservice) 

Michael Yates
medredaktør på Monthly Review magazine og chefredaktør på Monthly Review Press

Joe Golowka
Binghamton Education Workers Union
Education Workers Industrial Union no. 620 Industrial Workers of the World - IWW 
 

Relateret
* på dansk
autonom infoservice

* Leksikon.org om IWW

 • på engelsk

* Monthly Review: The Legacy of the IWW 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0