Berlin: Retsproces mod venstrefløjsbogbutikker

Fredag den 18. februar 2011 startede rets- processen mod bogbutikken ”oh21” fra Berlins progressive, multikulturelle bykvarter Kreuzberg. Aktivisterne bag bogbutikken anklages for ”opfordring til strafbar handling” og ”brud på våbenloven”.

Statsadvokaten begrunder dette med, at bogbutikkerne har solgt det autonome tidsskrift INTERIM med tekster, der indeholdt aktionserklæringer samt opfordringer til militante aktioner og logistiske tips.

Retsprocessen står i forlængelse af de ialt syv politirazziaer mod venstreradikale bogbutikker i Berlin og München sidste år. Processens udfald vil danne præcedens for fremtidige censurindgreb mod uønsket litteratur, pamfleter og tidsskrifter. Solidaritetsinitiativet ”unzensiert lesen!” mobiliserer til en modoffentlighed mod statslige indgreb overfor ytringsfriheden.

  • reportage fra den første retsprocesdag
Byretten i Berlin-Moabit
Byretten i Berlin-Moabit

”Vil ikke bøje sig for myndigheders krav om censur”en reportage fra den første retsprocesdag  

Den første retsprocesdag mod repræsentanten fra bogbutikken ”oh21”, den 18. februar, varede omtrent to timer før den afsluttedes. Processen fortsættes den 8. marts 2011. Da den lille forhandlingssal kun kunne rumme 24 besøgende, måtte de fleste af de 50-60 fremmødte solidaritetsfolk samt en del journalister forblive udenfor. En anmodning fra forsvareren om at finde et større rum blev straks uden nogen begrundelse afvist af dommeren. Det monumentale murværk af af en byret, beliggende i Berlins arbejderkvarter Moabit, stammer fra kejser Wilhelms tid. Trods sine massive mure afholdt det ikke de, der ikke kunne komme ind i salen fra at deltage i retssagen på deres egen måde. På gaden udenfor fremsagde aktivisterne i kor alskens kriminaliserede værker fra verdenslitteraturen. At dette tydeligt kunne høres inde i retssalen, skabte en smuk symbolik på litteraturens gennemtrængende kraft.

Forsvaret kritiserede statsadvokaturens anklagegrundlag for at være klart politisk motiveret, og i sin konsekvens kriminaliserer det den anklagedes holdning. Den anklagede repræsentant fra bogbutikken ”oh21” afgav en erklæring, som opridsede retssagens politiske kontekst. I afslutningen af hans statement takkede han for den modtagne solidaritet og fastslog, at han som boghandler ikke har tænkt sig at bøje sig for presset fra myndighedernes side om at skulle praktisere censur overfor sortimentet i bogbutikken.

Derefter blev to af anklagemyndighedens vidner hørt. Den første, en kvindelig politibetjent der deltog i en af ransagningerne, kunne knap nok huske noget som helst. Hun fortalte, at hun i bogbutikken ”oh21” havde set diverse reoler, hvor der stod bøger, som handlede om ”historisk baggrund”...

Det andet vidne, en medarbejder i politiets efterretningstjeneste siden 1997 (specialiseret i analyse af venstrefløjspublikationer), var tilsyneladende indkaldt for at give sin vurdering af betydningen og farlighedsgraden af det bandlyste autonome tidsskrift Interim. Hans kendskab til publikationen rakte dog ikke ud over det, som enhver interesseret kan læse om Interim i f.eks. Wikipedia.

På spørgsmålet fra forsvareren om, hvem eller hvad han forstod ved begrebet ”venstrefløjsmiljøet” (”linke Szene”), og hvordan betegnelsen ”venstrefløjs temaer” skal forstås, viste politieksperten sig ikke istand til at fremlægge noget relevant overhovedet.

Den næste retsprocesdag er den 8. marts ( kl.11:00, Amtsgericht Tiergarten, Raum 101), da dommeren ifølge sin begrundelse selv vil sætte sig ind i teksterne i de beslaglagte Interim-udgaver.

Syv politiransagninger af de samme bogbutikker i Berlin indenfor det sidste år 

Onsdag den 22. december 2010 gennemførte politiets efterretningstjeneste (Verfassungsschutz) deres 7. ransagning mod bogbutikkerne Schwarze Risse i Kreuzberg og Prenzlauer Berg, samt Buchladen oh 21 og Infoladen M99 i Kreuzberg. Begrundelsen var ifølge den tyske straffeparagraf §130a ”opfordring eller tilskyndelse til strafbar handling” og ”brud på våbenloven” jvnf. §40 WaffenG, dvs. ”fremstilling af - eller opfordring til fremstilling af forbudte våben”.

Indtil nu var den gældende retspraksis, at boghandlere ikke behøvede at kontrollere indholdet af bøger eller andre publikationer i deres varesortiment. Ifølge advokat Sven Lindemann, der fungerer som forsvarsadvokat for bogbutikken ”Schwarze Risse”, forsøger statsadvokaturen nu at revidere denne retspraksis. Dette vil ifølge boghandlerne føre til en grundlæggende indskrænkning af mulighederne for en legal og radikal samfundskritisk opposition. Vinder Berlins statsadvokatur retssagen, vil dette være ensbetydende med en potentiel kriminalisering, ikke kun af den udenomsparlamentariske opposition, men også af distribution og formidling af flyers og tidsskrifter, som opforder til deltagelse i aktiviteterne.  

Bogbutikkerne kommenterede med en fælles erklæring den 26. oktober 2010 ransagningerne og beslaglæggelserne af Interim samt flyers med et opråb til demonstrationer mod det tyske genforeningsshow i Bremen, etc.: 

BOGBUTIKKERNES FÆLLES ERKLÆRING

”Kan man straffes for at opfordre til at blokere en nazi-opmarch?”

 ”...Fremover skal boghandlere altså kunne straffes for indholdet af det materiale, de sælger og distribuerer. Det betyder et massiv indgreb i mulighederne for legal og radikal opposition: Hvad er en ”opfordring” og en ”anvisning på kriminelle handlinger”?  Kan man straffes for at opfordre til at blokere en nazi-opmarch? Til at demonstrere mod en Castor-transport? Til at besætte en byggeplads – feks. for at forhindre et projekt som ’Stuttgart 21’? Statsadvokaturen i Berlin erklærer dermed, at ikke bare de udenomsparlamentariske modstandsformer er kriminelle, det skal tilmed være en forbrydelse at formidle tidsskrifter og flyers, der opfordrer til at deltage i disse modstandsaktiviteter.” 

”Det drejer sig om en politisk motiveret kampagne..."

”Disse ransagninger ødelægger bogbutikkernes daglige aktiviteter og forretning, især når vores computere også bliver beslaglagt”, siger Frieder fra ”Schwarze Risse” og fortsætter: ”Det drejer sig om en politisk motiveret kampagne fra statsadvokaturens side. Man sætter boghandlerne under pres i et forsøg på at få dem til at agere som statens forlængede censurinstans”.    

Det autonome tidsskrift INTERIM
Det autonome tidsskrift INTERIM

Solidaritetsinitiativet ”Unzensiert lesen”

På baggrund af statens kriminaliseringsforsøg mod venstreorienterede bogbutikker dannedes i 2010 initiativet ”Unzensiert lesen”, som i december sidste år offenliggjorde opråbet : ”Vi gør modstand mod statslige censurforsøg!”

På tysk På engelsk På spansk

Dette initiativ er indtil nu blevet underskrevet af over 1000 personer, kollektiver, grupper, og bogcaféer.   

 

  • På en velbesøgt pressekonference fra ”Unzensiert lesen” sagde forsvarsadvokat Sven Lindemann bl.a. :

”Interim har eksisteret siden 1988. I 22 år er der ikke nogen, som er kommet på idéen at kriminalisere bogbutikkerne for at have solgt Interim. Det bliver forsøgt nu. Så kunne man spørge: Har statsadvokaturen sovet i timen i al den tid? Har den måske gjort sig skyldig i embedsmisbrug for ikke at have indledt en retsforundersøgelse i al den tid? Eller drejer det sig i virkeligheden om at opslå et nyt kapitel for repressive tiltag, som fører rejsen tilbage til 1970’erne og 80’erne. Dengang gik det jo så langt, at trykkere blev varetægtsfængslet, fordi de trykte en pjece med subversivt indhold...”. 

Tyskkyndige kan høre et uddrag af pressekonferencen her:

http://www.umbruch-bildarchiv.de/video/prozess/160211pk_unzensiert_lesen.html

(al./autonom info-service) 

  • Schwarze Risse

im Mehringhof / Kreuzberg:
Gneisenaustr. 2a
10961 Berlin
Tel.: 030 - 69 28 779
Öffnungszeiten:
Mo - Fr 10 - 18:30 Uhr
Sa 11 - 14 Uhr

   

im Prenzlauer Berg:
Kastanienallee 85
10435 Berlin
Tel.: 030 - 44 09 158
Öffnungszeiten:
Mo - Fr 11 - 19 Uhr
Sa 11:30 - 15:00 Uhr

  • Buchladen oh 21

Oranienstr. 21
10999 Berlin
Tel: 030 - 615 22 26
Öffnungszeiten:
Mo - Fr 10 - 19 Uhr
Sa 10 - 16 Uhr


       

  • Infoladen M99 - Gemischtwarenladen für Revolutionsbedarf

Manteuffelstr. 99
10997 Berlin
Öffnungszeiten:
lange, immer wenn Licht ist

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0