Japans atomlobby ignorerer alle nukleare advarsler

Eksplosionen på atomkraftværket i Fukushima
Eksplosionen på atomkraftværket i Fukushima
  • På seks-årsdagen for reaktorkatastrofen den 11. marts 2011 har den japanske regering planer om at ophæve dele af evakueringsområdet på 330 km2.

Miljøorganisationen Greenpeace kritiserer dette forehavende og advarer mod, at dette ville have uoverskuelige konsekvenser for befolkningens helbred. Hvor farligt de radioaktive  strålinger omkring reaktorruinerne stadigvæk er, viser informationer fra Tepcos egne målinger. Her målte robotter i starten af februar 2017 650 sievert (1) pr. time. Strålingerne var så intense, at robotterne efter to timer var defekte...

 

 

________________

Massiv radioaktiv forurening af havet

I marts 2011 ramte et voldsomt jordskælv og en derpå følgende Tsunami-bølge det nordøstlige Japan. Dette forårsagede en nedsmeltning af tre reaktorer på atomkraft- værket i Fukushima Daiich, omkring 240 km fra hovedstaden Tokyo.

Derefter blev et området på 330 km2 omkring atomkraftværkets ruiner spærret og omkring 24.000 mennesker måtte forlade den stråleforurenede zone og finde husly andetsteds.

Hvor meget radioaktivitet der nåede ud i havet er omstridt, men efter forskellige vurderinger drejer det sig om mellem 5 og 90 billiarder (et tal med 15 nuller...) Becquerel (2). Ifølge atomkraftoperatøren Tepco flød der fra maj 2011 til 2015 radioaktiv kølevæske med 33 billioner cæsium ud i havet.

Til sammenligning: Atomkraftværket Gravelines i det nordlige Frankrig, som er EUs største atomkraftværk med hele seks reaktorer frisætter 6600 Becquerel. Et forhold, svarende op til 1:500.000 !

Dagbladet Arbejderen citerer d. 28. februar 2017 i en artikel om samme tema det canadiske dagblad ”Globe and mail” for, at Fukushima-katastrofen på seks år skønsmæssigt har forurenet en tredjedel af Stillehavet. Bladet har talt med canadiske fiskere på landets vestkyst, som beskriver hvordan mange fisk bløder fra gællerne og øjnene.

  • "Den største radioaktive belastning af havet nogensinde"

Greenpeace-aktivisten, kernefysikeren Heinz Smital udtaler, at Fukushima har som enkelt begivenhed forårsaget den største radioaktive belastning af havet nogensinde og konstaterer, at ”kun Stillehavets enorme omfang kan vi takke for, at ødelæggelsen af oceanet ikke er blevet endnu mere dramatisk, end det er tilfældet” . 

  • Japans regering i hælene på atomkraftlobbyen

Skønt det ifølge japanske medieberetninger kun er 20 procent af de tidligere beboere, der er villige til at flytte tilbage , skal husene i bestemte områder fra april 2017 af frigives til genhusningen. Stærk kontaminerede byer tættere på Fukushima skal efter regeringens planer forblive afspærret indtil 2021. 

Arbejder rydder op i området rundt om Fukushima
Arbejder rydder op i området rundt om Fukushima

I en kommentar fra Greenpeace fastslår miljøaktivister, at den radioaktive stråling rundt omkring Fukushima stadigvæk er alt for høj: I utallige målinger omkring byen Litate samt i husene og jorden har Greenpeace så sent som i november 2016 konstateret stråledoseringer på over 20 millisievert (tusindedel af en sievert). Normalt gælder grænseværdier på 1 millisievert.

Ifølge kernefysikeren Heinz Smital eksisterer der for menneskene i Fukushima heller ikke fem år efter atom- katastrofen bare tilnærmelsesvis normale forhold. Katastrofen er vedvarende og den japanske regering er langt fra at have Fukushima under kontrol.

På politisk plan har atomkraftlobbyen genetableret deres tidligere indflydelse indenfor de politiske institutioner. Skønt meningsmålinger viser, at et flertal på omkring 54 procent af befolkningen er imod atomenergien, så anser den japanske regering under ledelse af premierminister Shinzo Abe den nukleare energi for at være en ”vigtig basisenergikilde”. (3)

         ________________

  • Den fragmenterede japanske atomkraftmodstand  

 

Anti-atomkraftprotester i Tokyo
Anti-atomkraftprotester i Tokyo

I sommeren 2012 nåede den japanske atomkraftmodstand sit hidtidige højdepunkt. Således samledes 150.000 mennesker i Tokyo til demonstration mod regeringens pro-atomkraft politik.

Fem år efter er denne dynamiske mobiliseringsbølge indskrumpet til et skygge- tilværelse. Modstanden er politisk splittet og næsten helt fraværende i medierne og den japanske offentlighed. I visse lokalområder har anti-atomkraft aktivister dog formået at opretholde en kontinuerlig aktivitet. Således samler sig foran det japanske parlament hver fredag siden 2012 op til 1000 atomkraftmodstandere.

I løbet af årene har antiatomkraft bevægelsen ændret sin strategi – og sig selv. En hel del grupper har opløst sig og nye er kommet til. Som for eksempel ”Metropolitan Coalition Against Nukes” (MCAN), der er blevet den dominerende kraft indenfor den svækkede bevægelse. Den er blevet mere legalistisk og parlamentsfikseret og har taget afstand fra de mere radikale aktivistiske dele omkring anti-atomkraftbevægelser som NAZEN.

Udenomsparlamentariske grupper som NAZEN blev landskendte på grund af deres vedvarende aktiviteter i regionerne omkring Fukushima. Noget som de fleste andre atomkraftmodstandere afholder sig fra.

Således prioriterer NAZEN fællesskabsstrukturer for de evakuerede omkring de farlige områder, tager initiativ til dannelse af faglige basiskomiteer ved landets atomkraftværker, organiserer modstandscamps i Chiba, Miyaazaki og Kita-Fuji, etc.

NAZEN – aktivister har haft en del sammenstød med sikkerhedskræfter i forbindelse med deres aktiviteter.

De regeringsvenlige medier har ifølge udtalelser fra NAZEN-aktivister bidraget til at fremme et samfunds- mæssigt pres på folk, som stiller sig kritisk til regeringens propaganda om, at Fukushima er sikkert og at folk uden problemer i den nærmeste fremtid kan flytte tilbage til dele af området.    (ikh., al. / autonom infoservice)

                 ___

      Noter

  • 1) Sievert (Sv) er SI-enheden, der benyttes, når man angiver den dosis, kroppen modtager, når vi udsættes for stråling fra radioaktive stoffer eller røntgen. Angives en dosis i sievert, er der taget højde for typen af strålingen, f.eks. alfa, beta eller gammastråling, og hvilke dele af kroppen strålingen er afsat i. Med andre ord: Måleenheden Sievert tager højde for hvor farlig de forskellige strålingstype og strålingskvaliteter er for bestrålet kropsvæv.
  • 2) Becquerel (Bq) er måleenhed for radioaktivitet. 1 Becquerel svarer til ét radioaktivt henfald pr. sekund. Når et stof er radioaktivt, betyder det, at der i stoffet løbende sker kerneomdannelser, der giver anledning til, at stoffet udsender stråling. Hvert radioaktivt stof har sin egen helt unikke strålingsprofil. Becquerel angiver styrken af en radioaktiv kilde og det er, som svaret angiver, antallet af henfald pr. sekund.
  • 3) Japan som ikke har nævneværdige råstofressourcer, har politisk prioriteret kernenergien. Således er omkring en tredjedel af landets samlede elforbrug baseret på strømproduktionen fra 55 atomkraftreaktorer, fordelt på 17 atomkraftanlæg. Ved jordskælv bliver 11 reaktorer i farezonerne automatisk sat ud af drift. Ifølge eksperters udsagn forhindrer det dog ikke faren for en nuklear kædereaktion, da brændselselementerne fortsat skal afkøles. 

   _______

Relateret

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0