Henrettelsesplaner mod Mumia Abu-Jamal foreløbigt afværget

”Dødsdommen over den afro-amerikanske journalist Mumia Abu-Jamal er ikke forfatningskonform!“ Denne konklusion blev de tre dommere i den 3. amerikanske forbundsankedomstol enige om i tirsdags, d. 26. april 2011.

Afgørelsen pointerer, at nævningene der i 1982 dømte Mumia Abu-Jamal til døden for mordet på den hvide politimand Daniel Faulkner var blevet forkert instrueret om, hvordan formildende omstændigheder skulle omsættes i afgørelsen. Den højreradikale politiforening ’Fraternal Order of Police’, som kører en offentlig kampagne for at ”grille Mumia”, reagerede stærk irriteret på, at anklagemyndighedens krav om fastsættelse af en konkret henrettelsesdato var blevet forkastet... 

Dødsstraf eller livstid... 

Hvis de 12 nævninge i 1982 havde fået en korrekt juridisk introduktion, så ville Mumia Abu-Jamal med al sandsynlighed ikke være blevet dømt til døden. Derfor anviste forbundsdommerne, at den pågældende statslige domstol indenfor 6 måneder enten på ny må tage initiativ til en anhøring om straffeudmålingen eller dømme Mumia uden anhøring til en ”strafudmåling på livstid”.

Philadelphias distriksanklager, Seth Willliams, udtaler til dagbladet 'Philadelphia Inquirer’, at ” han pt. overvejer at anke denne afgørelse til det amerikanske højesteret ”Supreme Court” (1). Dermed ser det ud til, at Mumias isolation på dødsgangen vil fortsætte udover den af forbundsdomstolens udstedte frist, da denne domsafgørelse i tilfælde af en ankesag først vil blive efterkommet, når USAs øverste domstol har stadfæstet denne. 

”Et usselt kapitel af Pennsylvanias historie”

Støttet af det højreradikale politiforening ’Fraternal Order of Police’s’ offentlighedskampagne ”Grill Mumia”, har anklagemyndigheden i forbundsstaten Pennsylvania i årtier ihærdigt forsøgt at få Mumia Abu-Jamal henrettet med en giftsprøjte.
I en første stillingtagen fra John Payton, en ledende jurist fra Legal Defense & Educational Fund (LDF), betegner han domsafgørelsen som ”et betydeligt skridt fremad i kampen for at korrigere fejltagelserne i et usselt kapitel af Pennsylvanias historie.” LDF er retshjælpsfonden knyttet til USAs største borgerretsbevægelse NAACP og de assisterer juraprofessor Judith Ritter i forsvaret af Mumia Abu-Jamal. Afgørelsen skaber håb om, at Mumia ikke vil blive henrettet. Derefter vil der blive indledt nye juridiske initiativer med sigte på at få hans sag genoptaget. Her spiller solidaritetsbevæglsen med Mumia fortsat en væsentlig rolle.

(al./autonom info-service)

      Noter 

1)    USA's højesteret (Supreme Court of the United States) er det højeste juridiske organ i USA og leder af det føderale retsvæsen. Det består af højesteretspræsidenten og otte andre dommere. Den har myndighed til at tolke og afgøre spørgsmål om føderale love, herunder også forfatningen. Som USA's føderale højesteret står domstolen i spidsen for landets føderale dømmende myndighed. Domstolen har sæde i landets hovedstad, Washington DC. 

      Links