Spanien - de arabiske folkeopstandes næste stop?

Det som startede med protest- opråb gennem sociale netværk, twitter og facebook nogle dage forinden, eksploderede søndag d. 15. maj i bølger af protester, sit-downs og offentlige forsamlinger.

 

Godt 100.000 demonstranter i omkring 70 spanske byer fulgte opråbene og krævede et radikalt systemskifte med social retfærdighed, solidaritet og demokratiske, gennemskuelige beslutningsprocesser fra neden. Alt tyder på, at det arabiske forår har fået sin spæde indgang til EUropa via den iberiske halvø... 

”Stem ikke på dem!”

Den kommende søndag, d. 22. maj 2011, er der regional - og kommunalvalg i Spanien (1) og et ekko fra tusinder af demonstranter forplanter sig i byernes gadelarm: ”Stem ikke på dem!” og “De repræsenterer os ikke!”... Siden i søndags er disse slogans en fælles hilsen fra demonstrationerne i omkring 70 byer over hele den spanske stats territorium. En opfordring, der er møntet på politikerne, som vælter systemets krise over på befolkningen.

              “Democracia Real YA!”

Bag opråbet står internet-platformen “Democracia Real YA!” (Ægte demokrati NU). Hovedkravet er ”en moralsk revolution” og et radikalt systemskifte af de nuværende politiske forhold. En smadring af ”PPSOEs partidiktatur” : En protest der retter sig mod de to altdominerende spanske partier– det ultrakonservative, postfrancistiske Folkeparti (PP) og det socialdemokratiske PSOE = PPSOE 

”Magtkoncentrationen af et lille mindretal”

Disse to nyliberalistiske partier har siden Franco-diktaturets fald i 1977 afvekslet hinanden på regeringsmagten og opfattes af mange spaniere som gennemkorrumperede. Begge partier holder strikt fast på centralstatsmodellen og på monarkiet, som blev genindsat af Franco-fascismen efter dens militære sejr i den spanske borgerkrig. Den nye protestbevægelse vender sig i sit manifest mod ”magtkoncentrationen af et lille mindretal”, som producerer ”ulighed, polarisering og uretfærdighed” og mod et ”ubrugeligt og kunstigt økonomisk system”, som gør nogle få rige, mens resten lever i ”armod og afsagn”. ”PP&PSOE” –partiet bliver også hårdt kritiseret for med deres politik at stille”akkumulation af kapital” over ”velfærd i samfundet” og derved ”ødsle ressourcer bort, hærge naturen, skabe arbejds-løshed ...” (citaterne er fra manifestet “Democracia Real YA!”  )

Større demonstrationer end de faglige 1. maj-optog

Demonstrationerne som er blevet mobiliseret af de sociale netværk via internet, kunne mobilisere langt flere folk end de store spanske fagforbund den 1. maj. Dette viser, at stadig færre mennesker føler sig repræsenteret af disse fagforeninger, som ifølge kritikerne praktiserer snæver interessepolitik for deres kernemedlemmer og ikke forholder sig til de omkring fem millioner arbejdsløse, pensionister og socialt deklasserede lag i landet. Aktuelt er næsten 50 procent af Spaniens unge under 25 år ufrivilligt arbejdsløse.  

Fagforbundslederne bremsede protesterne mod PSOE-regeringen

De spanske fagforeninger fastholder på trods af store forringelser i den sociale sektor og massive nedskæringer i løn og pensioner den politiske alliance med regeringspartiet PSOE. På trods af proklamationer om generalstrejke i tilfælde af, at pensionsalderen hæves til 67 år, forholdt de sig passivt, da dette blev gennemført. Fagforbundslederne bremsede protesterne mod PSOE-regeringen, da de vedtog en arbejdsmarkedsreform, der afskaffede faglige tilkæmpede landvindninger som fyringsklausulen og til og med fremmede virksomhedsrationaliseringer med statslige tilskudsordninger...

PSOE-politikere: ”krisen kræver ofre af alle”

Den største demonstration i søndags samlede sig på Plaza del Sol - pladsen i hovedstaden Madrid. Her talte bl.a. den kendte samfundskritiker Carlos Taibo. Han kritiserede regeringens hykleri om, at ”krisen kræver ofre af alle” , idet han henviste til deres nylige reduktion af formueskatten, mens der samtidigt blev gennemført en forhøjelse af indkomstskatten for de lavtlønnede. Derudover forringede socialdemokraterne de offentlige budgetter med 105 milliarder kroner og investerede heraf hele 63 milliarder for at redde nogle banker fra fallit. En kommende ny banksubvention skal efter sigende udgøre hele 140 milliarder kroner: ” Enhver ved, hvad dette betyder for flertallet af befolkningen : stadigt faldende lønninger, længere arbejdstid, endnu mindre socialservice og en generel forøgelse af usikre arbejds – og leveforhold / prækarisering” (Carlos Taibo’s tale på YouTube ).

EN ØJENVIDNE-KOMMENTAR FRA MADRID

Det startede med demonstrationen den 15. maj 2011 i 50 byer i hele Spanien og bredte sig i løbet af dagen til omkring 70 byer. Unge, gamle, arbejdere, arbejdsløse, studerende, mødre med børn, ... venstreorienterede, apolitiske, anarkister, pirater, mennesker af alle kulører og enhver overbevisning gik på gaden for en fælles sag: Systemskifte!

Et skifte væk fra to-partisystemet, der for de fleste folk fremstår som et valg mellem pest og kolera. Et skifte til et politisk system, hvor der ikke som nu findes 123 politiske kandidater anklaget konkret for korruption...

Folk demonstrerer imod redningen af bankerne på bekostning af skatteydere, som bliver drevet ud af deres boliger af de samme banker, som fornyligt er blevet kapitalsaneret via statslige subventioner.

De protesterende demonstrerer ikke for en bestemt ideologi eller et bestemt parti, men er enige om et fælles anliggende: Medbestemmelse og ægte demokrati og ingen løgne og bedrag.

Den 16. maj, efter en kæmpe demonstration i Madrid, etablerede en gruppe af demonstranter en permanent camp på Puerta del Sol i byens centrum. Herfra er der planer om at demonstrere hver dag op til valget. Denne idé blev overtaget af demonstranter i Valencia, Barcelona, Huelva, Salamanca, etc. og der opstod og opstår stadig flere camps. Idéen om en revolution i den spanske stats territorium var født... (kilde: indymedia-madrid)

(autonom info-service)

Note

1) Det drejer sig om valg af borgmestrene i 13 af Spaniens ialt 17 regioner. Ifølge forskellige meningsmålingsinstituter vil det socialdemokratiske regeringsparti PSOE under ledelse af José Luis Rodriguez inkassere et stort stemmetab.

____

Relateret

____

Links

 

DEMOCRACIA REAL YA! COPENHAGUE Participa si puedes

 

Spaniere i Danmark har taget initiativ til solidaritetsaktioner mv. og løbende infos på spansk: se deres Facebook-side

Kommentar schreiben

Kommentare: 0