Spanien: ” Det bliver en lang og sej kamp ”

Indenfor få dage er der i Spanien vokset en oprørsbevægelse fra neden frem.

Den ryster den etablerede magt- deling mellem det postfrancistiske folkeparti PP og det social- demokratiske regeringsparti PSOE.

__________________

Interview med en dansk kammerat ”spah” direkte fra Madrid

 • autonom info-service: Du er jo midt i oprørets centrum i Madrid. Hvordan er stemningen der? Har det statslige forbud af demonstrationer op til de regionale kommunalvalg idag søndag haft nogen indvirkninger på bevægelsen? Hvordan forholder det sig med statslig repression og chikaner?

spah: Det har været en intens uge – overraskende var det at se ”bevægelsen” vokse fra nogle få hundrede til mange tusinde i løbet af blot få dage. Stemningen er rigtig god – der er en relativt fint fungerende praktisk og teoretisk infrastruktur . Den praktiske består bl.a. af forskellige grupper, som sørger for mad og drikke til de mange tusinde mennesker samt indsamlig af affald.

- Derudover er der et samarithold samt et juridisk hold i tilfælde af problemer med politiet. Der er etableret forskellige udvalg, som arbejder mere eller mindre i samme retning. Ud fra de forskellige udvalg opstår hele tiden underudvalg og konkrete arbejdsgrupper.

- Hvis forbuddet har haft en effekt, så har det været, at flere mennesker er kommet ned til Plaza del Sol for at slutte sig til protesterne. Bevægelsen er ikke for noget parti eller nogen organisation eller syndikat.

- Tirsdag i sidste uge var vi forberedte på sammenstød med politiet, da de havde ryddet pladsen samme morgen klokken 05.00. Men antallet af mennesker som mødte op gjorde, at politiet formentlig valgte at forholde sig passivt. Siden hen har de to politifagforeninger offetligt udtalt, at de mener, at problemet er socialt og skal løses derefter og ikke et problem, som politiet skal løse.

- Jeg tror, de er ganske bevidst om, at hvis de forsøger at rydde pladsen, så kommer endnu flere mennesker til Plaza del Sol dagen efter.

 • autonom info-service: Hvordan vil du vurdere oprørets karakter? De spanske medier har fremstillet bevægelsen som domineret af universitetsungdommen...Hvem er hovedaktørerne i bevægelsen og - hvor meget eller lidt - har har den organiserede venstrefløj indflydelse på den? Findes der forbindelser til de mere radikale faglige strukturer som f. eks. det anarko-syndikalistiske CNT?

spah: Der er flest unge, men der er også rigtig, rigtig mange ”normale spaniere” med i det aktuelle oprør og de kommer også til de forskellige møder og deler deres synspunkter og idéer. Den sociale bevægelse i Madrid & Spanien er meget bred og fragmenteret, hver især prøver de forskellige parter at præge bevægelsen med deres idéer.

- Jeg har været tilstede på nogle af de møder, som arbejder med politik på lang sigt. Her har CNT været talrigt repræsenteret. Der var udbredt enighed om, at kernen i bevægelsen, som vi skal arbejde ud fra er antikapitalisme. Formentlig formuleret anderledes, da flere har udtrykt skepsis ved ”anti- ”.

- Desuden er tanken, at bevægelsen i praksis skal arbejde i de forskellige barrioer (nabolag) med lokale møder, som ugentligt eller månedligt mødes ved Plaza del Sol til stormøde. Tendensen er altså at arbejde uden om den eksisterende parlamentarisme med et antikapitalistisk omdrejningspunkt. Hvilket jeg personligt synes er rigtig spændende.

- Jeg synes, man kan konkludere, at ingen af de etablerede grupperinger fra de sociale bevægelser har været forberedt på, hvad der er sket. Den politiske diskurs er opstået på stormøderne.

 • autonom info-service:Hvilke hovedkrav er mere repræsentative end andre indenfor bevægelsen? Og hvordan foregår diskussionerne og aktionsvedtagelser?

spah: Strukturen er stadigvæk fragmenteret og kaotisk. Anarkistiske bannere er blever revet ned, og forskellige udvalg vedtager strukturer, som ikke just er participative. Der er masser af reformister tilstede, som ”bare” vil have ændret valgstrukturen, så de små venstrefløjspartier får mere indflydelse, og vi er rigtigt mange, som vil gøre op med hele den parlamentariske struktur. Lige nu er det svært at sige, hvilken drejning det hele ender med at tage.

- Det er nu efter valget, at det hele starter. Der er bred enighed om, at bevægelsen ikke må blive reduceret til blot at handle om dette valg. Besættelsen af pladsen i Madrid fortsætter mindst indtil næste søndag. I Barcelona har de planlagt at fortsætte indtil 15. juni. Det hele afhænger selvfølgelig af, om politiet vælger at forsøge at rydde pladsen.

 • autonom info-service: Hvordan vurderer du bevægelsens fortsatte udvikling efter afslutningen af den første etappe – at gå imod det borgerlige-repræsentative valgshow i søndags (23.maj 2011) ?

spah: Jeg tror, at denne uge bliver afgørende for, om den samlede diskurs bliver tilstrækkelig radikal til, at bevægelsen får et revolutionært potentiale. Jeg håber, at der bliver skabt et bredt fundament, som kan arbejde lokalt i de forskellige barrioer med aktioner og organisering. Jeg tror, at den sidste uge kan være begyndelsen til noget større, men det bliver en lang og sej kamp.

 • autonom info-service: Har du en supplerende kommentar?

spah: Hvis jeg må tilføje en kommentar, så må det være, at anarkisterne – såvel de organiserede fra de anarko-syndikalistiske faglige strukturer CNT/CGT samt de ikke formelt organiserede - ikke på nogen måde har været forberedt på det her. Metoden som vi bruger i de besatte huse og i de sociale centre har vist sig funktionelt ift. at skabe basisdemokrati og forsøg på at nå til konsensus. Men hvis det her på nogen måde skal sprede sig og føre til substantiel forandring, er det vigtigt, at de politiske signaler fra den udenomsparlamentariske venstrefløj er helt klare. Vi var iøvrigt ligeså overraskede som alle andre over, hvad der er sket...

- Gode hilsner fra Madrid

autonom info-service: Tak for interviewet. “Democracia Real YA!”

Relateret9May

Video fra solidaritetsmanifestationen ved den spanske ambassade,

København, lørdag, d 21. maj 2011:

(Se også reportagen af manifestationen under KORTE INFOS på forsiden)

Kommentar schreiben

Kommentare: 4
 • #1

  Karmus (Dienstag, 24 Mai 2011 09:55)

  Alternativ beretning af LS' spanske 'udlandskorrespondent', Ateo: http://libsoc.dk/?p=1653

 • #2

  René (Dienstag, 24 Mai 2011 10:14)

  Hvorfor "alternativ beretning"?
  Dette interview er dog rigtig godt!

 • #3

  Karmus (Dienstag, 24 Mai 2011 11:56)

  My bad, alternativ som i 'en anden' i forhold til den her :p

 • #4

  René (Dienstag, 24 Mai 2011 13:53)

  Klaro!
  Alt godt!