Wien: “NO World Economic Forum – topmøde!”

I dagene fra den 7. - 9. juni 2011 afholder World Economic Forum (WEF) deres årlige konference i Wiener Hofburg, den tidligere kejserlige residens i byens centrum.

Tema for denne eksklusive kreds af repræsentanter for globalt agerende koncerner, bankkonsortier og politikere fra verdens dominerende industristater er denne gang EUropa og Central- asien. På konferencen i Wien koordineres fremtidige kapital- investeringer og politiske strategier, der som regel bidrager til, at kløften mellem rige og fattige konstant vokser.

  • Læs opråbet af nogle aktivister fra den østrigske WEF-modstand
  • Demoberetning mod WEF-topmødet og ticker

 

___________

OPRÅB: ”NO WEF – mod kapitalismen”

”Vi vil under topmødet benytte lejligheden til så højlyt som muligt at udtrykke vores mishag mod de herskende samfundsforhold. Disse ”Global Leaders”, der samles til topmødet i Hofburg, vil bortset fra iscenesatte gruppefotos og statements til medierne, helst undvære offentlighedens interesse.

Vi vil svare med at fremsætte alternative modeller for samlivsformer. Lad os organisere os. For at informere om, hvad WEF virkelig står for og for at kaste grus i deres og andre institutioners udbytnings – og undertrykkelsesmaskineri. Idag, i morgen, ved WEF-topmødet og det, der følger efter. Indtil deres projekt forkastes og vi kommer til at leve i en verden, som bygger på gensidig respekt og solidaritet. Hvor de menneskelige behov står i centrum for alt.

WEF – hvad står det for?

WEFs regionalforums topmøde med Europa & Centralasien som temaer, finder sted den 7. - 9. juni 2011 i Wiener Hofburg. Det drejer sig om en ”privat” sammenkomst af repræsentanter fra internationale storkoncerner, banker og politkere fra de førende industrilande. Skønt den kapitalistiske udbytning ikke opstår via sådanne møder, bidrager de i kraft af koordineringen af globale pengecirkulationer og politisk indflydelse til en stadigt voksende social uretfærdighed og voldsom ulighed mellem fattige og rige.

Hvem gavner sådan en sammenkomst?

Den østrigske vicekansler og initiativtager Michael Spindelegger (1) ser topmødet som en styrkelse af Østrigs rolle som handelsmæssigt omdrejningspunkt mellem Øst – og Vesteuropa, eller sagt på en anden måde: Indbringende fede profitter. Østrigske virksomheders direktinvesteringer i Øst – og Sydeuropa er kollosale. I Bosnien og Hercegovina, Kroatien, Slovenien og Bulgarien er den østrigske kapital den førende udenlandske investor, mens den ligeledes spiller en vægtig rolle i de andre lande i regionen.

Sovjetunionens og Jugoslaviens sammenbrud – Østrig var iøvrigt den første stat i verden, som officielt anerkendte Sloveniens og Kroatiens uafhængighed – samt Østrigs indmeldelse i EU og EUs udvidelse med østeuropæiske lande åbnede markederne for de østrigske investorers udbytning. Østrigs medlemskab af EU var først og fremmest til fordel for de store østrigske virksomheder. Men det gjorde det også lettere for partierne i det østrigske parlament (Nationalrat) at henvise til EUs direktiver, når de gennemførte upopulære lovvedtagelser. Velvidende at det er stort set er de samme partier, der sidder i de nationale parlamenter og i ”Brussel”. Der er ingen, der repræsenterer de fattiges interesser her.  

Er det virksomhedsejernes og managernes skyld? 

Det er uden tvivl virksomheds- ledelserne og toppolitikerne, der profiterer af denne økonomiske ekspansion. På bekostning af den ”almindelige” ansatte og på bekostning af folk i prekære jobs samt arbejdsløse. Mænd profiterer som regel overfor kvinder - og mennesker fra Nordamerika og EUropa overfor dem, som lever i den globale sydregion (Asien, Afrika, Latinamerika).

Men problemet er anlagt i selve den kapitalistiske økonomiske struktur, som tvinger enhver virksomhed til stadig højere gevinster pga. deres indbyrdes konkurrencekamp (”tvangen til kapitalforøgelse”). Uden udsigter til profit vil der ikke sættes nogen produktion igang. Det store befolkningsflertal lever dog på ingen måde af profitter men af deres lønninger – og disse er altid en udgift, der reducerer deres virksomheds gevinst. På samme måde er de enkelte stater og landeblokke afhængige af den økonomiske vækst indenfor ”deres” nationale økonomier (i form af skat) og står i konkurrence til hinanden. 

Findes der ingen alternativer? 

Allerede på nuværende tidspunkt kan vi udvikle og synliggøre visse træk for, hvordan vi kan opnå en social retfærdig og klasseløs samfundsformation. Den anskueliggøres først og fremmest i de forskellige modstandsformer mod selve det kapitalistiske system. Sammen må vi finde frem til nye former for samliv og produktion af livsfornødenheder, som ikke bygger på konkurrencetanken, profitorienteret økonomisk vækst, sexisme, racisme og andre undertrykkelsesformer, men derimod baserer på et grundlag for tilfredsstillelse af menneskers forskellige behov.

En sådan behovsorienteret økonomi forudsætter, at vi tilegner os og skaber de midler, som vi har brug for til fremstilling af tingene, på den samme måde som boliger og sociale fællesskaber. Sålænge vi opretholder respekten for det ubegrænsede ejendomsforhold, vil elendigheden blive ved med at vokse, da dette er udbytningens grundlag. Vi kan ikke længere kræve og vente, indtil magthaverne gør noget. De har ikke i sinde at gøre noget som helst, før deres absurde system går en total kollaps i møde.

 

Note

1)    Michael Spindelegger er formand for det østrigske konservative folkeparti ÖVP (Österreichische Volkspartei) og vicekansler i en regeringskoalition med det langt større østrigske socialdemokrati SPÖ (Sozialdemokratische Partei Österreichs) under forbundskansler Werner Faymann. 

____________________

Beretning fra optaktdemoen på WEF-topmødets første dag, 7. juni 2011

  • ”På vejen til NO-WEF demoen krydser vi Urban-Loritz-Platz, der er spækket med politibiler. Ved U-Bahn station Josefstädter Strasse står politiet og kontrollerer især folk med rygsæk. Længere nede ved samlingsstedet for demoen på Yppenplatz er der overalt politbiler og på selve pladsen cirkulerer politiet i rundt i smågrupper. Efter et stykke tid får de også observationsstøtte fra oven af en lavtflyvende politihelikopter.  Ved ”Café International” samler de første grupper af demonstranter sig. De røde faner dominerer. Mange aktivister fordeler flyers og aviser. Længere fremme er der opbygget nogle infoboder. Der er tre store bannere, to vendt imod imperialismen samt et frontbanner med teksten: "World Expolitation Forum". Vi er omkring 150 folk, deriblandt nogle udogmatiske og autonome aktivister - og mindst dobbelt så mange politifolk. Fra alle sider møver kamerafolk sig agressivt frem. Mediehoben higer tydeligvis efter blod, vold og ballade... Også politiet filmer flittigt med. De i medierne så omtalte ”voldelige ballademagere fra udlandet” er ikke til at få øje på... (kilde: indymedia-Østrig)

Demoforløbet på WEF-modstandsticker

(desværre kun på tysk):

7.6.'11 20:46:42 ::: Ticker für heute beendet, für weitere Infos in den nächsten Tagen 

                             Indy lesen :)

7.6.'11 20:27:48 ::: ab 21 Uhr gibt es am Campus Vokü

7.6.'11 20:26:03 ::: einige Personen sind noch im Weghuberpark, Polizei immer weniger 

                            präsent

7.6.'11 20:05:29 ::: Nur noch 40 Leute, Polizei zieht sich langsam in Polizeibusse zurück

7.6.'11 19:55:13 ::: Kundgebung löst sich langsam auf.

7.6.'11 19:39:53 ::: ca. 10 Nazis sind in der Gegend Neustiftgasse unterwegs.

7.6.'11 19:23:50 ::: Demo jetzt bei Kundgebung im Weghuberpark angekommen, noch

                             immer sehr ruhig

7.6.'11 19:10:57 ::: Ca. 150 Personen kurz vor Volxtheater. Stimmung entspannt.

7.6.'11 19:03:23 ::: Demo zieht jetzt Ecke Neubaugasse/Burggasse vorbei.

7.6.'11 18:54:38 ::: Demo auf Höhe Schottenfeldgasse/Burggasse

7.6.'11 18:52:17 ::: Demo jetzt in der Burggasse angkommen und macht sich auf den Weg

                            Richtung Weghuberpark

7.6.'11 18:51:33 ::: beim Volkstheater 20-30 Polizeiwägen und nur eine Handvoll

                            Aktivit*innen vor Ort, Richtung Ring ist alles abgesperrt

7.6.'11 18:46:42 ::: Demo überquert Westbahnstraße, Polizei hält sich im Hintergrund

7.6.'11 18:39:02 ::: Seitengasse werden von der Polizei nicht mehr "beschützt"

7.6.'11 18:37:49 ::: Demozug von ca. 200 Personen bewegt sich schnell die Kaiserstraße

                            Richtung Burggase hinauf

7.6.'11 18:34:23 ::: nach Verhandlungen wurde von der Polizei eine Demo genehmigt, die

                            gerade in der Kaiserstraße ist und sich auf den Weg zur Kundgebung um

                            19 Uhr im Weghuberpark macht

7.6.'11 18:31:22 ::: Noch ca. 200 Personen sitzten auf dem Christian Broda Platz. Stimmung

                             ist ruhig.

7.6.'11 18:14:19 ::: auch ist für heute Abend eine NoWEF Vernetzungsparty angekündigt -

                             https://at.indymedia.org/node/20587

7.6.'11 18:11:45 ::: Polizei noch in der Kaiserstraße, am Gürtel und in der Stumpergasse

7.6.'11 18:10:52 ::: Demo löst sich langsam auf, einige Personen sitzen auf der Mariahilfer

                            Straße, derzeit kein Polizeistress

7.6.'11 18:03:40 ::: um 19 Uhr beginnt Kundgebung im Weghuberpark, da Kundgebung

                            direkt vorm Volkstheater von der Polizei nicht erlaubt wurde

7.6.'11 18:02:32 ::: Anmelder*innen haben Demo bereits aufgelöst, Polizei rund um Christian

                            Broda Platz positioniert, Personen können ungehindert durch die

                             Polizeireihen durchgehen

7.6.'11 17:57:13 ::: Demo jetzt beim Christian Broda Platz, Richtung Ring und Gürtel von

                            der Polizei abgesperrt, auch Seitengasse (Sumpergasse) abgesperrt

7.6.'11 17:49:08 ::: Demo zwischen Seidengasse und Mariahilfer Straße in der Kaiserstraße

7.6.'11 17:46:32 ::: Eine Person wurde perlustriert, ist aber nicht mitgenommen worden.

7.6.'11 17:40:40 ::: Demo jetzt in der Kaiserstraße

7.6.'11 17:34:24 ::: Demo befindet sich auf Westbahnstraße

7.6.'11 17:30:14 ::: mobile Station von Schnellrichter*innen am hinteren Ende der Demo

7.6.'11 17:28:58 ::: immer mehr Polizei "begleitet" die Demo, Polizeiwannen anwesend

7.6.'11 17:27:48 ::: Demo überquert Gürtel Richtung Westbahnstraße

7.6.'11 17:26:14 ::: Hinter der Demo vier Reihen Polizist*innen, viele Polizeiautos

7.6.'11 17:25:01 ::: Demo bewegt sich Richtung Gürtel

7.6.'11 17:21:20 ::: massives Polizeiaufgebot, 4 Reihen Polizist*innen am Gürtel/ Urban

                             Loritz Platz

7.6.'11 17:20:12 ::: gerade Redebeiträge bei Zwischenkundgebung im Märzpark

7.6.'11 17:19:30 ::: Polizei mit Übertragungswagen und IMSI Catcher anwesend

7.6.'11 17:08:24 ::: Anfang der Demo kommt im Märzpark an - dort findet eine

                            Zwischenkundgebung statt

7.6.'11 17:06:27 ::: Tretgitter vor Stadthallen Bad, Demo auf Hütteldorfer Straße

7.6.'11 16:59:33 ::: Demo gerade beim Vogelweidpark, entspannte Stimmung vor

                             Zwischenstation beim Märzpark

7.6.'11 16:54:53 ::: Nazis wurden vertrieben

7.6.'11 16:53:15 ::: Ende von der Demo in der Nödelgasse, dort gab es gerade eine Fascho

                            Provokation, die Polizei ist dazwischen gegangen

7.6.'11 16:42:12 ::: am Europaplatz/Christian Broda Platz findet um 18 Uhr die

                            Abschlusskundgebung statt

7.6.'11 16:39:04 ::: Demo auf Höhe Thaliastraße

7.6.'11 16:38:09 ::: Tretgitter bereits am Europaplatz, Stumpergasse

7.6.'11 16:36:58 ::: viele Kamerateams und Presse vor Ort

7.6.'11 16:36:19 ::: Demo gerade auf der Kirchstettengasse

7.6.'11 16:35:54 ::: Polizei ist in Seitengassen von der Demoroute abgestellt

7.6.'11 16:33:42 ::: ca. 500 Personen auf der Demo, Höhe Neulerchenfelder Straße

7.6.'11 16:31:37 ::: es gibt ein hübsches Fronttranspi

7.6.'11 16:30:06 ::: Demo gerade in der Hubergasse (16.), 6 Reihen Polizei vor der Demo

7.6.'11 16:28:59 ::: Polizei geht vor der Demo und hinter der Demo

7.6.'11 16:28:03 ::: Demo bekommt von Traktor inkl. Anhänger Verstärkung

7.6.'11 16:25:44 ::: Demo bewegt sich vom Yppenplatz Richtung Payergasse

7.6.'11 16:18:54 ::: Demo geht langsam los

7.6.'11 16:14:36 ::: Dispatch Nummer: 0664 4978063, Ruf an und gibt Infos durch!

7.6.'11 16:09:39 ::: Polizeihubschrauber kreist über Yppenplatz

7.6.'11 16:03:10 ::: gerade Redebeiträge am Yppenplatz, gemütliche Stimmung und viele

                            roten Fahnen ;)

7.6.'11 16:00:05 ::: Demo beginnt in ca. 10 min, Polizei noch ohne Helme und Schilder

7.6.'11 15:51:56 ::: Übrigens: die Rechtshilfenummer lautet 0681 20 29 49 69

7.6.'11 15:49:55 ::: Polizei wird von der FPÖ Gewerkschaft (AUF) mit Essen vorsorgt

7.6.'11 15:47:35 ::: ca. 250 Personen am Yppenplatz, massiv Polizei vor Ort

7.6.'11 15:40:17 ::: Die Sicherheitspolizeidirektion hat durchgesagt, dass sie filmen

7.6.'11 15:38:30 ::: Etwa 150 Leute jetzt am Yppenplatz

7.6.'11 15:26:11 ::: etwa 100 leute beim cafe international am Yppenplatz, viel Polizei in

                             10ergruppen

  • Aktionskalender ifm. WEF-topmødet her

Kommentar schreiben

Kommentare: 0