Dødsnatten i Stammheim: Ny undersøgelse tilbageviser statens version

Andreas Baader og Gudrun Ensslin
Andreas Baader og Gudrun Ensslin

Den 18. oktober 1977 kl. 08.53 udsendte det vesttyske presse-bureau dpa følgende melding: ”Baader og Ensslin har begået selvmord”.

Denne melding om RAF-fangernes død i højsikkerhedsfængslet Stammheim i byen Stuttgart angav lang tid FØR kriminaltekniske og retsmedicinske undersøgelser havde fundet sted den retning, som de officielle undersøgelser og de fleste medier fulgte.

  • Nu har den tyske forfatter og IT-specialist Helge Lehmann udgivet en bog, som måske kan bidrage til, at sætte den officielle statslige version om RAF-fangernes kollektive selvmord i Stammheim fængslet på prøve fra en ganske uforudindtaget vinkel. 

                          _________________________________

”Fangernes kollektive selvmord” fremstår den dag i dag som den utvetydige sandhed om begivenhederne den nat i oktober 1977. De som satte spørgsmåls- tegn ved den officielle historieskrivning blev sjældent hørt eller blev automatisk stigmatiseret som byguerillaens forlængede arm...  

  • 30-år hemmeligholdt materiale fra statsarkivet delvis tilgængeligt              

                            Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Jan Carl Raspe, Irmgard Möller 

Helge Lehmann’s bog ”Dødsnatten i Stammheim fængslet – en undersøgelse” gennem-går og afprøver minutiøst den vesttyske stats officielle fremstilling af hændelserne i Stammheim natten mellem d. 17. og 18. oktober 1977.

Gennem nogle år har Lehmann lavet dybdegående research af alle tilgængelige materialer. Han har opsøgt arkiver og statslige myndigheder for at få udleveret dokumenter, som for nylig er blevet frigivet efter 30 års hemmeligholdelse for offentligheden.

Han har rekonstrueret dele af begivenhederne, genskabt nogle af de centrale genstande fra fangernes fængselsceller og afprøvet deres virkemåde.

  • Mangler og og modsætninger i den officielle version

På baggrund af alt dette udvikler Lehmann i sin bog en slags indicieproces. Heri støder han på et utal af forsømmelser fra myndighedernes side og en lang række mangler og modsætninger i de officielle undersøgelser.

  • Havde forsvarsadvokaterne mulighed for at smugle våben og sprængstof ind i ”verdens sikreste fængsel”?
  • Havde fangerne et fungerende kommunikationssystem?
  • Var obduktionsresultaterne og de kriminaltekniske undersøgelser i overensstemmelse med den daværende videnskabelige praksis?
  • Var det muligt at gemme våben og sprængstof i fængselscellerne, der næsten dagligt blev ransaget af fængselspersonalet?
  • Har beretningerne om ukendte biler i fængselsgården den nat noget på sig?

Det er blot nogle af de spørgsmål, som Helge Lehmann undersøger til mindste detalje.

Praktiske testforsøg

Som den første nogensinde har Lehmann gennemført en række testforsøg for at afprøve myndighedernes påstande.
Han rekonstruerede således den såkaldte ”sagsmappe”, som angiveligt skulle være blevet brugt til at smugle våben ind i fængslet med, byggede det kommunikationsanlæg som angiveligt holdt fangerne i forbindelse med hinanden, testede muligheden for at gemme et våben i en pladespiller af den type Andreas Baader havde i sin celle – hvilket myndighederne påstår han gjorde, og præciserede med nye metoder de meget vage angivelser af dødstidspunktet for Andreas Baader og Gudrun Ensslin.
Alt i alt sætter Lehmanns undersøgelser gevaldigt spot på det presserende spørgsmål:

  • Hvordan kan det være, at der i dag – mere end 30 år efter begivenhederne fandt sted – stadig er væsentlige sagsdokumenter, der er klassificeret som statshemmeligheder af hensyn til ” den vesttyske stats sikkerhed” ?! 

Se video-dokumentation til bogen: 

Relateret

Neue Rheinische Zeitung:

 autonom info-service:

Om forfatteren:

Helge Lehmann, født 1964, er bosat i byen Limburg i Tyskland. Arbejder til dagligt som IT-specialist. Da RAF fangerne Andreas Baader, Gudrun Ensslin og Jan Carl Raspe dør i Stammheim fængslet oktober 1977 er Helge Lehmann en ung dreng på 13 år.
Dødsnatten i Stammheim bliver et centralt kapitel i Tysklands nyere historie og i 2007 markeres 30 års dagen med et væld af doku-mentarudsendelser, film, interviews og baggrundshistorier. Begivenhederne i Stammheim er atter på dagsordenen i den offentlige debat.
Netop i denne tid falder Helge Lehmann over bogen ”Der Baader-Meinhof Komplex” , skrevet af Stefan Aust. Lehmann køber bogen, læser den og undrer sig. Hvor ved Aust alt det fra, som han skriver? Hvad er hans kilder? Hvordan kommer han frem til sine konklusioner? Dette står der ikke noget om i bogen.

Helge Lehmann
Helge Lehmann

Lehmann noterer de første spørgsmål og begynder at læse videre om temaet, fordyber sig i aviser og tidsskrifter fra 1977. Jo mere han læser, desto flere spørgsmål dukker der op. Uden at have planlagt det, er han gået i gang med at samle materiale til det, der i 2010 bliver en af de banebrydende udgivelser på det store tyske forlag Pahl-Rugenstein.

Helge Lehmann: Die Todesnacht in Stammheim. Eine Untersuchung – Indizienprozess gegen die staatsoffizielle Darstellung und das Todesermittlungsverfahren. Mit Dokumenten-CD. 237 Seiten. 68 Abbildungen. Pahl-Rugenstein Verlag. ISBN: 978-3-89144-437-5. 19,90 Euro. 

  • Den statslig version om dødsnatten i Stammheim: