”Fælles mål er at bryde isoleringen af 1,5 millioner mennesker i Gaza-striben”

Skibskonvojen ”Freedom Flottilla II“ bryder omkring den 27. juni 2011 op fra internationale farvand i nærheden af Grækenland med retning mod Gaza-striben. Målet er at afslutte den israelske regerings blokade.

  • I et interview fortæller en af deltagerne om dette års solidaritetskonvoj og hvilke forholdsregler, der er blevet taget i forlængelse af sidste års dramatiske hændelser, hvor skibene blev kapret af den israelske marine, med 9 dræbte fredsaktivister til følge.
  • Hvem står bag ”Free Gaza” – skibskonvojen?

Gisela S.: Det er en bred koalition af fredsaktivister, ikke-religiøse og kristelige og muslimske grupper. ”Free Gaza” – bevægelsen har eksisteret siden 2008 og har allerede gennemført 9 konvojer til Gaza-striben, hvoraf fem af dem lykkedes. Fire af dem mislykkedes. Især sidste års konvoj, som blev entret af den israelske marine i internationalt farvand.(1)

For at optimere chancen har vi involveret stadig flere partnerorganisationer, som kæmper i deres respektive lande for ophævelsen af blokaden. Det er et fælles mål at bryde isoleringen 1,5 millioner mennesker i Gaza-striben og naturligvis også at få leveret alle mulig slags fornødenheder (2)  

  • Hvorfor taler en del af organisationerne bag initiativet om denne konvoj som ”Freedom Flottilla II” ?

Gisela S.: Tidligere konvojer har fundet sted i et væsentligt mindre omfang. Den internationale koalition er siden 2010 blevet væsentligt større. Mange af disse organisationer har dog også deltaget ved den første ”Freedom Flottilla” sidste forår. Sådan som feks. den ”Europæiske kampagne for ophævelse af blokaden”, samt et svensk-græsk initiativ. En række af de større organisationer stillede egne skibe til rådighed for flottilaen, mens andre mindre organisationer splejsede til et fælles skib.

  • Den tyrkisk-muslimske hjælpeorganisation IHH med dens færge „Mavi Marmara“ vil denne gang ikke deltage. Hvad er grunden til det?

Gisela S.: Grunden er vel de politiske spændinger i det østlige Middelhavsområde. Tyrkiet vil undgå, at de diplomatiske forviklinger eskalerer. Med al sandsynlighed bliver ”Flottilla II” med 10 skibe den hidtil største solidaritetskonvoj. 

  • Hvilken rolle spiller de deltagende jødiske eller israelske fredsaktivister?

Gisela S.: Frem for alt deltager organisationen ”Europæiske jøder for en retfærdig fred” – EJJP, talstærkt. Men også andre jødiske organisationer fra USA og Canada deltager. De er alliancepartnere i deres respektive landes Palæstina-solidaritetskomiteer. Det er derfor, at de ikke altid figurerer som selvstændige partnere i skibskonvojens internationale koordinationsudvalg. 

  • Ved den sidste skibskonvoj af denne art mistede 9 mennesker fra Palæstina-solidaritetsbevægelsen livet ifm. den israelske marines angreb. Hvordan kan en sådan eskalation undgås? 

Gisela S.: Organisatorerne vil agere fuldstændigt fredeligt og samtlige deltagere har skrevet under på det. Derudover har de opfordret deres respektive regeringer til at påvirke Israel til at skibene ikke stoppes med vold. Men en garanti for en lempelig israelsk fremfærd eksisterer desværre ikke. Det er de deltagende også klar over. 

  • Hvem træffer beslutningerne på vegne af flotillen, når den israelske marine opfordrer til at vende om eller følge med til en israelsk havn? 

Gisela S.: Koordinationsudvalget skal nok blive enig om en fælles fremgangsmåde. I sidste konsekvens er det op til den enkelte skibskaptajn at træffe en beslutning, da det nu engang er den ansvarlige for skibet. Men vi må gå ud fra, at det er den israelske marine, som vil tage afgørelsen til sig og omdirrigere skibene til israelske havne.

  • Diverse kritikere af ”Free Gaza” – bevægelsen mener, at der findes andre, nemmere muligheder for at bringe hjælpematerialet frem til palæstinenserne. Den israelske side vil i dette tilfælde tage imod det og fordele det derefter. Hvor er det problemet ligger?

Gisela S.: Altså bortset fra at det ikke kun drejer sig om den materielle nødhjælp, men om det grundlæggende krav at få afsluttet blokaden, har vi også gjort de konkrete erfaringer, at man ikke kan stole hundrede procent på det israelske tilsagn.

Efter den sidste konvoj var blevet stoppet, kom hjælpematerialet i israelske hænder og blev for størstedelens vedkommende via israelske organisationer og FN overført til Gazas befolkning. Men der manglede for eksempel batterierne til de mange kørestole, skibene medbragte til krigsofrene. Dermed var kørestolene gjort ubrugelige... 

(Interviewet er blevet offentliggjort i det tyske venstrefløjsdagblad Junge Welt, d. 23. juni 2011. Oversat og let forkortet af autonom info-service) 

 

     Noter

1)    Se video herom http://youtu.be/9NjlG8MuvtM

2)    Så som fødevarer, medicin, div. tekniske hjælpemidler, brændstof og byggematerialer. 

     links

    Relateret

Welcome to GAZA!
Welcome to GAZA!