Amokløbet i Norge - højrepopulismens ansvar

Fremskrittspartiets forkvinde Siv Jensen
Fremskrittspartiets forkvinde Siv Jensen

- en kommentar af nogle venstreradikale

Efter det barbariske overgreb mod unge socialdemokrater i deres sommerlejr på Uteøya og tilfældige civile i Oslos centrum må der stilles kritiske spørgs- mål, der går bagom dette drama... 

“Mere åbenhed og mere demokrati“ ?

Hvis den socialdemokratiske statsminister Jens Stoltenbergs løfte om “mere åbenhed og mere demokrati“, afgivet ved mandagens mindedemonstration i Oslo foran hundredetusinder af deltagere, ikke bare er tomme fraser, skal det munde ud i nogle politisk handlingsanvisende konsekvenser.

Først og fremmest i en radikal ændring af regeringens hidtidige indvandrer – og flygtningepolitik, der alt for ofte var præget af at lade sig puste i nakken af landets højrepopulistiske Fremskrittsparti. Af angst for stemmetab undlod socialdemokraterne og co. et ideologisk opgør med højrepopulisterne med efterfølgende praktiske konsekvenser - en åbning af grænserne for migranter i nød samt for politisk og kønspolitisk kriminaliserede.

Norges parlamentariske venstrefløj samt Socialdemokratiet har ifølge antiracistiske og antifascistiske kredse uden nævneværdig modstand overladt Fremskrittspartiet et politisk terrain, som i de seneste år er blevet stadig større og som idag mønstrer omkring 23 procent af samtlige stemmer…Den parlamentariske venstrefløj undlod at mobilisere mod den højrepopulistiske hets ( “snigende islamisering af Norge“ , “indvandrere der nasser på samfundet“), for ikke at skræmme den ene eller anden skabsxenofob i egne rækker væk.

Når Fremskrittspartiets forkvinde Siv Jensen nu febrilsk forsøger at lægge afstand til den "konservativ-kristne“ Behring Breiviks amokløb har hun ikke bare glemt hans mangeårige partimedlemsskab, men også partiets indvandrerfjendtlige og islamofobe politik, som danner grundlaget for massakren.

Det næste parlamentsvalg i Norge er om to år. Indtil da har den reformorienterede socialdemokratisk-grønne regeringsalliance en oplagt chance for at korrigere deres restiktive indvandrerfjendelig politik ved at åbne landets grænser og kæmpe mod enhver fom for statslig og organiseret racisme ved at sige klart og tydeligt: „Vi har brug for indvandringen for at udvikle et samfund af social og kulturel diversitet.“


En problemstilling som til forveksling ligner situationen i både Danmark og Holland.

Kommentar schreiben

Kommentare: 3
 • #1

  rebel (Donnerstag, 28 Juli 2011 02:15)

  Helt enig.
  Kampen mod højrepopulisterne skal opprioriteres.

 • #2

  geronimo (Donnerstag, 28 Juli 2011 12:20)

  Meget træffende kritik :)

  Måske vil det være på sin plads at nævne, at kravene om statslig forbud af diverse højreradikale og deciderede naziorganisationer er det forkerte signal som svar på disse organisationers eksistens. Istedet for at delegere ens afsky overfor disse grupper videre til de selvsamme statslige institutioner, der i stor stil SELV initierer og praktiserer forskellige former for racisme, må venstrefløjen anse det som del af sin politiske profil at bekæmpe den organiserede racisme/fascisme - såvel på gadeniveau som på oplysningsplan.

  Reformisternes dilemma
  Dilemmaet for Socialdemokratiet og den parlamentariske norske venstrefløj er imidlertid, at de selv i årevis på forskellige måde har praktiseret og /eller tilpasset sig en neoliberalistisk krisepolitik som løsningsmodel for den aktuelle kapitalistiske finans – og overproduktionskrisecyklus. En politik, der afleder fra de egentlige kriseårsager og vælter de sociale og økonomiske byrder over på arbejdere, arbejdsløse og marginaliserede lag i befolkningen.
  Den aktuelle organisatoriske svaghed og politiske fragmentering blandt Nordeuropas arbejderklasse og prekære lag har forhindret opbygningen af nødvendige fælles initiativer på tværs af faglige, sociale, kønspolitiske og etniske begænsninger overfor de sociale forringelser og indskrænkningen af borgerrettigheder, samt xenofobe og islamofobe splittelsespraktikker fra de herskende politikerkredse og statslige institutioner. Flankeret af dele af mediemaskinen og ikke mindst de tunge faglige bureaukrater.

  At modstanden fra neden kan sætte noget imod denne koncentrerede magtalliance, viser de aktuelle udviklinger såvel i det arabiske Mahgreb-område, i dele af Latinamerika, og ikke mindst i Grækenland, Spanien og Portugal.
  Skønt forholdene og kampcyklusserne er meget forskelligartige og ikke automatisk rydder racistisk og kønspolitisk diskriminering af vejen, viser det grundlæggende, at denne basismodstand formår at ryste de fremherskende kapitalistiske forhold i deres grundvold.
  Den nærmeste fremtid vil vise, om den udenomsparlamentariske revolutionære venstrefløj formår at spille en banebrydende rolle i denne opbrudstid.

  Hilsener fra Berlin,
  geronimo

 • #3

  fiona (Montag, 01 August 2011 02:34)

  Hi comrades
  Det engelske antifascistiske magasin Searchlight har undersøgt Breiviks forbindelse til den ekstreme islamfjendtlige English Defence League(EDL). Det er uhyggeligt at læse!
  http://www.hopenothate.org.uk/features/article/38/anders-behring-breivik-was-in-contact-with-th