Irlands græsrødder mobiliserer mod landets deling

Joe Fitzsimmons, tidligere politisk fange fra Nordirland, deltog den 30. august 2011 i et offentligt møde i Berlin, hvor temaet var statslig repression og fredsprocessens resultater i Irland.

I et interview fortæller han om situationen i Nordirland og retter en massiv kritik mod den såkaldte fredsproces, der har cementeret delingen af Irland.

___________________________

Joe Fitzsimmons er tidl. politisk fange fra grevskabet Down i Nordirland og aktiv i den republikanske bevægelse siden 1970’erne. I dag er Joe aktiv i den socialistiske bevægelse "32 County Sovereignity Movement", hvis mål er at skabe en forenet socialistisk republik fra neden. Interviewet er lavet af ”Pit”, solidaritetsaktivist fra Berlin.

 • Joe, du har i årtier været politisk aktivist i Nordirland og er medlem af "32 County Sovereignty Movement". Hvordan er denne bevægelses forhold til fredsprocessen i Nordirland og til Gerry Adams parti Sinn Fein?

Joe: Den såkaldte ”fredsproces” og ”langfredagsaftalen” (1) har efter vores mening cementeret Irlands deling. Man behøver bare kigge på, hvordan det nordirske parlament fungerer for at vide, at det pro-britiske, unionistiske veto mod visse afgørelser stadigvæk eksisterer.
- Sinn Fein har udviklet sig til et konservativt mellemlagsparti og har overtaget den rolle, som tidligere tilhørte det højresocialdemokratiske parti “Social and Democratic Labour Party“ (SDLP). Sinn Fein deler i dag magten med det højreorienterede pro-britiske ’Democratic Unionist Party’. Af rene magtpolitiske interesser har de efter vores mening forrådt arbejderklassens interesser.

                - Aktioner mod interneringen af politiske aktivister -

Marian Price
Marian Price

”Republikanske fanger bliver stadigvæk udsat for tortur...”
- 13 år efter ”langfredagsaftalen” og starten på den såkaldte fredsproces er store dele af befolkningen konfronteret med stigende arbejdsløshed, forringelser i sundheds – og socialsystemet og folk bliver smidt ud deres boliger. I fængslerne bliver republikanske fanger stadigvæk udsat for tortur... Interneringen af venstrefløjsaktivister uden konkret anklage fylder Nordirlands fængsler. For eksempel har et fremtrædende medlem af vores bevægelse - Marian Price – været interneret i nu 100 dage, uden anklage eller proces. Så meget til temaet retfærdighed og fred.

 • Var der i forbindelse med den engelske dronnings besøg i republikken Irland i maj 2011 tale om en forstærket repression mod republikanske aktivister?

 Joe: Ja! Siden den engelske dronnings besøg i det sydlige Irland er mange af de aktivister, der dengang protesterede imod hendes besøg blevet konstant kontrolleret og deres boliger jævnligt ransaget. Den statslige overvågning af republikanerne er væsentligt forøget i alle 26 provinser (grevskaber) i det sydlige Irland.

 • Udviklingen af klassekampen fra neden er det centrale omdrejningspunkt for "32 County Sovereignty Movement“, fordi „de sociale spændinger bliver større og større - såvel i den sydlige del af Irland som i Nordirland“. Kan du nævne nogle aktuelle sociale konflikter?

            "Spøgelsesbyer med tusinder af tomme boliger..."
Joe: Klassekampen er tydeligvis blevet skærpet på baggrund af finans – og Eurokrisen. Mindstelønnen er blevet sat ned og der sker stærke forringelser i den sociale sektor, i uddannelses – og sundhedssektoren. Der er opstået spøgelsesbyer med tusinder af tomme boliger, hvis husleje ingen kan betale, mens antallet af boligløse er dramatisk stigende. Unge folk har valget enten at friste livet som arbejdsløs eller at udvandre. I det nordlige Irland er situationen næppe til det bedre, skønt der i det mindste findes en fastskreven men lav mindsteløn. Vi kræver en rimelig grundindtægt for alle.

 • Hvad er efter din mening de centrale målsætninger for den republikanske bevægelse? Hvad er de aktuelle aktiviteter i "32 County Sovereignty Movement"?

Joe: Det overordnede mål for vores bevægelse er en samlet socialistisk republik Irland. Opbygget af en forenet arbejderklasse. En republik, som deltager i den globale kamp for afskaffelse af alle former for kapitalistisk udbytning og imperialistisk undertrykkelse.

"De republikanske fangers katastrofale situation.."
- Aktuelt fokuserer vi på de republikanske fangers katastrofale situation: De er indelukket i deres celler op til 23 timer i døgnet. De bliver jævnligt udsat for nedværdigende ”Strip Searches” ofte forbundet med prygl og sexistiske overgreb. Vi laver aktuelle kampagner imod genindførelsen af interneringer af mistænkte aktivister i Nordirlands 6 provinser.

(autonom infoservice)

Note

1)    Fredsproces” og ”langfredagsaftalen”. Aftalens hovedelementer:

 • I Nordirland oprettes en lokalforsamling med 108 folkevalgte medlemmer til varetagelse af lokale nordirske anliggender.
 • Der oprettes en nordirsk lokalregering med 12 ministre fra de største partier på begge sider af konflikten.
 • Et nyt ministerråd varetager fælles irske spørgsmål. I første omgang omfatter det områder som turisme, transport, landbrug og miljø.
 • Den Irske Republik ændrer sin grundlov, så det historiske krav om en forening med Nordirland bortfalder.
 • Et Øernes Råd skal behandle fælles anliggender for England, Wales, Skotland, Nordirland og Irland.
 • De paramilitære grupper på begge sider skal afrustes inden den 22. maj 2000.
 • Den britiske militære tilstedeværelse i Nordirland reduceres til, hvad der kan betragtes som passende i et fredeligt samfund.
 • Se originaldokumentet