USA: Occupy everywhere - bevægelse: “Stop the machine“

Den nye brogede anti-kapitalistiske bevægelse Occupy everywhere ( BZ overalt) har bredt sig til omtrent 100 amerikanske byer.

Bevægelsen, der startede den 17. sept. 2011 som en meget lille størrelse, er ved at forme sig som motor for en ny social protestbevægelse.

  •  På torsdag for ti år siden startede USA krigen mod Afghanistan. Denne dag planlægges en landsdækkende antikrigsaktion under parolen: ”Stop the machine”

Landsdækkende studenterprotester

Onsdag d. 5. oktober 2011 vil studerende overalt i USA gå på gaden for at aktionere mod stigende studiegebyrer og forringet uddannelsesstøtte. Samme dag vil New York’s lærere samt subway - og buschauffører demonstrere i bydelen Manhattan for at vise deres sympati med Occupy everywhere og knytte an til bevægelsen med deres egne faglige krav. 

”Vi har mere magt, end penge kan købe”

Centrum for bevægelsen Occupy everywhere er Liberty Plaza i den sydlige del af Manhattan. ”Vi har mere magt, end penge kan købe”, står der på en pizzakarton, der er blevet genbrugt som transparent. ”Vi er 99 procent” står der på den brugte pizzaæske ved siden af. De fleste aktivister i Occypy everywhere er unge fra mellemlaget uden tilknytning til andre politiske grupperinger. I skyggen af finansdistriktets skyskrabere har de slebet deres våben gennem de seneste 2 ugers tid, mens de har lagt deres egne fotos, film og tekster ud på nettet. To gange hver dag organiserer de offentlige møder på pladsen, hvor de tager imod såvel nobelprismodtagere som kendte vindere af De Gyldne Filmpalmer. Hver dag udgiver de en 4 siders avis kaldet ’Occupied Wall Street Journal’.

700 mennesker lagt i håndjern

Siden den store masseanholdelse på Brooklyn Bridge, hvor politiet lagde mere end 700 mennesker i håndjern, har bevægelsen for alvor fået vind i sejlene. ”Når det bliver for trangt her” siger BZ’er Rafael fra Liberty Plaza i en twitter på bevægelsens hjemmeside ” så flytter vi over til Union Square”.

Mikhail Bakunin (1814-1876), en af anarkismens centrale personligheder
Mikhail Bakunin (1814-1876), en af anarkismens centrale personligheder

"Snarere Bakunin end Marx“

„Hvem er disse BZere egentlig?“ spørger alle US-medier sig selv. Det er i høj grad studerende og nyuddannede, som efter at have afsluttet en lang videregående uddannelse, står tilbage med en stor gæld og uden udsigt til at kunne finde job. Men bevægelsen vinder også mere og mere tilslutning fra arbejderklassen og social deklasserede lag. Den 29 årige svejser Chris Grohs er en af disse. Til daglig arbejder han i metalindustrien i Connecticut – i weekenden rejser han ind til Liberty Plaza på Manhattan for at være med i protesterne. ”Vi har brug for en tredje vej med kooperative strukturer” siger Chris Grohs i en twitter på bevægelsens hjemmeside. Ideologisk set betegner han sig selv som ”snarere til Bakunin end til Marx”. (1)

Skuffet over Obama

Ved præsidentvalget i 2008 stemte de fleste BZ’ere på Obama. Idag, tre år senere, er de fleste dybt skuffet over ham. Det er kampen mod fattigdom, finansspekulationer og krig, som forener BZ’erne på Liberty Plaza. Mens den konservative US-offentlighed betegner bevægelsen som ”svage”, fordi de så forskellige udtrykker sig og så varierende perspektiver og baggrunde har, ser BZ’erne det selv som en styrke. ”Vi uddanner os her” siger studenten Kyle Kneitinger i twitter ” vi søger i fællesskab”.  

Antikrigsdag

Som det næste skridt planlægger BZerne en landsdækkende aktionsdag mod krig. På torsdag for ti år siden startede USA krigen mod Afghanistan. Denne dag planlægges en landsdækkende antikrigsaktion under parolen: ”Stop the machine!”

(autonom info-service)

Note

1) Leksikon.org: Hvem var Mikhail Bakunin?

     Se også Libertære Socialisters hjemmeside

links 

Relateret

Occupy Denmark – 15 Oktober kl 15 Rådhuspladsen i København
Occupy Denmark – 15 Oktober kl 15 Rådhuspladsen i København