Anonymous varsler ”Operation Facebook”

I et videobudskab forkynder det globale anonymous-kollektiv, at de agter at aktionere mod Facebook d. 5. november 2011.

I den seneste tid er det kommet frem, at firmaet bag Facebook videreformidler oplysninger om Facebook-brugere til efter- retningstjenester, sikkerheds- firmaer samt kommercielle foretagender. Facebook-brugerne er stort set uvidende om det.

 • I et interview fortæller anonymous aktivisten ”Anon” om baggrunden for aktionen.

Den 5. november 2011 har ’Anonymous’ planer om at aktionere imod Facebook. Se deres videobudskab . Datoen er valgt med omhu: På selvsamme dag i 1605 planlagde Guy Fawkes et attentat mod det engelske parlament og Jacob I, kongen af England. Attentatet mislykkedes. Idag bruger aktivister fra ’Anonymous-bevægelsen masker magen til den, Guy Fawkes brugte for over 400 år siden - og den er blevet aktivisternes berømte kendetegn...

"Facebooks image skal blive så stærk beskadiget som muligt"

 • Du betegner dig som ”Anon - som element af Anonymous”, som deltager i beslutningsprocesserne og i aktionerne. Du er Anonymous. Hvad er meningen med det? 

Anon: Også du er Anonymous. Du kan blive det hvert øjeblik, idet du tilslutter dig en aktion af Anonymous eller hvis du foretager dig noget under navnet Anonymous. Jeg har afgjort for mig selv, at jeg vil være del af Anonymous, hvor jeg har mulighed for at tale frit uden fare for repression. Noget som Anonymous sætter stor pris på. De sidste to år har Anonymous’ aktioner næsten altid været forbundet med politisk modstand i en eller anden form. (..)

Jeg er det, som vel nærmest kan betegnes som libertær socialist. Jeg er Anonymous, fordi jeg vil forsvare retten til den vidensmæssige selvbestemmelse, bekæmpe censur og arbejde for net-neutralitet i den digitale verden. Internettet er min front. 

 • I jeres videobudskab hedder det : ”Bered jer på dagen, som vil indgå i historien: Den 5. november 2011 – operation Facebook” . Hvad planlægger I så? 

Anon: En nøjagtig plan findes ikke. Men i en decentral organisationsstruktur som Anonymous er det heller ikke så forunderligt. En presseerklæring fra Anonymous blev offentliggjort over websitet pastebin . Her henvises udtrykkeligt til, at det denne gang ikke handler om en såkaldt "Distributed-Denial-of-Service-Attack”, altså om et angreb på en server, der ved hjælp af en stor mængde koordinerede forespørgsler bliver overbelastet. Det vil derimod dreje sig om en spamagtig oplysningskampagne.

 • Hvordan skal sådan en se ud? 

Anon: Via alle mulige kanaler skal skal der spredes stor mængder af informationer, om hvilken slags data Facebook registrerer, hvordan disser data bliver anvendt og hvor umuligt det er at få disse slettet. Men det er næppe alle Anonymous aktivister, der vil holde sig til denne kodeks. Anonymous er et temmeligt anarkistisk kollektiv. Aktionerne vil ikke bare løbe af stablen på Facebook, men vi vil bruge hele Anonymous’ legeplads, dvs. internettet. Facebooks image skal blive så stærk beskadiget som muligt. Målet er, at så mange brugere som muligt forlader Facebook. At overbelaste Facebooks server er dog utopisk. 

 • Fordi server-kapaciteten er alt for stor for Anonymous? 

Anon: Netop. Del af aktionen vil også være at spamme de Facebook-profiler, der er lagt op specielt den 5. november. Dem er der allerede så mange af, at det kræver sin tid at skabe sig adgang til samtlige kommentarfunktioner og startsider. Det kan også tænkes, at Anonymous udbreder nyheder via spambots. Det er programmer, som er lavet til automatisk forsendelser af spam. Jeg kan i øjeblikket ikke sige, om der allerede eksisterer et sådant program specielt for Facebook. I tilfælde af at der eksisterer et, vil det blive udbredt over Anonymous ”Internet Relay Chat” (IRC) - server. 

 • Hvorfor kan Anonymous ikke være ligeglad med, hvordan Facebook omgås med brugernes data? De har da frivilligt accepteret bruger-betingelserne, ikke sandt? 

Anon: Præcis på grund af denne såkaldte frivillighed, er oplysning utroligt vigtigt. Vores kritik er rettet mod Facebook firmaets iver for at ophobe data om deres brugere og mod det faktum, at brugerne rent faktisk ikke er klar over, hvem Facebook sælger brugerdata videre til – og med hvilke konsekvenser. Brugerne tror, at private informationer forbliver private. Her tager de grundigt fejl. Dette er Anonymous ikke ligeglad med. 

 • Tror I virkelig, at folk lader sig overbevise af Anonymous? I adskillige lande er Anonymous aktivister blevet anholdt, fordi deres aktiviteter for det meste regnes for at være illegale. Hvem gider at lytte til en oplysningskampagne fra ”identitetsløse lovbrydere”? 

Anon: Vi har ikke noget image at tabe, for den måtte jo bero på en identitet. Men Anonymous har bare ingen identitet, fordi Anonymous kun er en betegnelsen, som enhver kan benytte sig af for at aktionere på en bestemt måde. At nogle som benyttede sig af denne udtryksmåde er blevet anholdt, betyder kun, at justitsvæsenet er ude på at dømme enkelte som afskrækkende eksempler for hele bevægelsen. Hvis nogen lader sig overbevise af os , sker det, fordi vi har god argumenter. 

 • Hvis jeres argumenter er gode, hvorfor træder I så ikke frem i offentligheden med jeres navne og ansigter? 

Anon: For at besvare det må man sætte spørgsmålstegn ved de etablerede fordomme om, at en person som går ind for rettigheder og frihed, altid må kæmpe med åben profil. Især hvis det har politiske konsekvenser. Indtil afslutningen af den franske revolution var det helt anderles, da var det både tilladt og helt almindeligt for skribenter at bruge anonymitetens beskyttelse til politisk modstand.

De gængse opfordringer til at stå frem med navn kæmpe med ’åben pande’ er blot en absurd form for ridderromantik. De oprørere, som offentliggør deres navn, risikerer at blive udsat for repression. Vi kæmper imod de eksisterende samfundsforhold. De som i den sammenhæng viser ders ansigt i offentligheden, vil hurtigt blive mål for statslig forfølgelse. Anholdelserne af Anons tydeliggør bare, hvor vigtigt det er at beskytte vores anonymitet for at undgå presset fra statslig side.  

 • Hvornår optrådte du for første gang som Anonymous? 

Ano: Den første gang jeg deltog i en Anonymous aktion i efteråret 2010. Aktionen var en protest mod, at den spanske regering strammede lovgivningen imod fildeling. Vi var vrede over denne indskrænkning af den enkeltes frie dispositionsret – selvom det ”bare” drejede sig om den digitale verden. Som svar hackede vi det spanske kulturministeriums hjemmeside. 

 • Selv om det er svært at forudsige i jeres anarkistiske kollektiv: Hvad præcis kan Facebook-brugere så forvente den 5. november?

Ano: En overraskelse! Det kan være, at aktionen bliver megastor og hundredetusinder forlader Facebook. Måske går dagen hen i tavshed. Anonymous behøver ikke tvangsmæssigt gøre det, som de selv har proklameret..... 

 • Men det ville da være ensbetydende med, at Anonymous har alvorlige mobiliseringsproblemer? Måske er jeres kommunikationsstrukturer simpelthen ikke bæredygtige nok til at holde grupperne sammen?

Anos: Anonymous har ingen problemer af den slags. Hvis Anonymous vil bevæge sig i en bestemt retning, så gør de det, fordi de ønsker det. Der findes heller ikke nogen bedre kommunikationsstrukturer end fora som chatrooms, hvor vi taler med hinanden. Anonymous vil kun fungere som anarkistisk kollektiv. På basis heraf formes kriterierne for vores kommunikation: Decentral, fri af hierarki, mangfoldig. Spørgsmålet er så, om disse kommunikationsstrukturer fortsat er tilstrækkeligt for at kunne operere i fælles flok. Der er til stadighed overhængende faren for, at gruppen falder fra hinanden på grund af dens forskellighed.

Ved ”Operation Facebook” er denne fare særlig stor. Om det så alligevel vil lykkes at trække Facebook gennem lortet, vil vise sig den 5. november.

 

(Interviewet som oprindelig er offentliggjort i det tyske dagblad taz, d. 4. november 2011, blev ført i en Internet Relay Chat. I disse chatrum udveklser Anons erfaringer, planlægger aktioner og mobiliserer til deres operationer. Interviewet er oversat og let forkortet af al./autonom infoservice)