Terrordom mod pakistanske fagforeningsfolk

Foto: STS International
Foto: STS International

En anti-terrordomstol i Pakistans tredje største by Faisalabad, som er et centrum for tekstilindustrien, har idømt seks ledere af Tekstil- arbejdernes Fagforening til ti års fængsel.

De dømtes eneste forbrydelse er, at de har ledet en strejke blandt tekstil- arbejderne i Faisalabad i juli 2010. Det er et slag mod hele fagbevægelsen i Pakistan, mener fire faglige og politiske ledere fra den store gruppe af faglige organisationer, der er samlet  i Labour Education Foundation.

De dømtes eneste forbrydelse er, at de har ledet en strejke blandt tekstilarbejderne i Faisalabad i juli 2010. Under de indledende forhandlinger med arbejdsgiverne blev to andre fagforeningsledere myrdet den 6. juli 2010. Politiet har aldrig fundet frem til de skyldige for mordet.

Falsk anklage mod faglige aktivister

De seks faglige ledere er Abkar Ali Kamboth, Babar Shafiq Randawa, Fazal Eliahi, Rana Riaz Ahmed, Muhammad Aslam Malik og Ashar Ali Ansani. De fire første har siddet i arrest siden den 22. juni 2010. De to sidste blev arresteret for fire måneder siden. 

”De anklagede blev blandt beskyldt for at brænde en fabrik af”, skrev lederen af Labour Education Foundation, Mahmood Khalid i venstrefløjsmagasinet International Viewpoint (artikel 2377):

 ”Dette er falsk anklage. Faktum er, at gangstere, der blev betalt af ejeren, Thekri Wala, på strejkedagen den 20. juli 2010 begyndte at skyde på arbejderne, mens de forlod fabrikken for at kræve bedre lønninger. Nogle arbejdere vendte tilbage til fabrikken og tvang gangsterne til at afbryde skydningen. Og nogle af dem fik tæsk af de vrede arbejdere. Under retssagen undrede arbejdernes advokat sig over, at en fabrik, som hævdedes at være brændt af, kunne genoptage produktionen blot tre dage efter den påståede afbrænding. (...)

Over 100.000 arbejdere i lønkamp i byen Faisalabad

Mere end 100.000 tekstilarbejdere i Faisalabad gik i strejke den 20. juli 2010 for at opnå lønforhøjelser, som regeringen havde annonceret i præsentationen af budgettet for 2010-11”, forsatte bl.a. Khalid. ”Regeringen havde meddelt, at den forudså en stigning på 17 procent af minimumslønnen i den private sektor. Tekstilarbejderne i Faisalabad, i Jhang og andre distrikter, organiseret under fagbevægelsen Labour Qaemi Bevægelsen (LQM), havde forhandlet med ejerne af tekstilfabrikkerne i tre uger, før strejken blev indledt.

Foto: STS International
Foto: STS International

”De lange fængselsstraffe for disse arbejderledere er et voldsomt slag mod arbejderbevægelsen i Faisalabad – og faktisk i hele landet”

”At retten kunne udstede en så drakonisk anti-arbejderbevægelses-dom, lå langt ud over, hvad nogen havde kunnet forestille sig, især når det juridiske system var blevet forvandlet gennem støtte af en magtfuld folkelig bevægelse. Alligevel valgte anti-terror-domstolen at udstede denne dom med den eneste hensigt at ødelægge Tekstilarbejdernes Fagforening i Faisalabad, som var ved at blive et symbol for de militante i arbejderklassen over hele landet”.  

International solidaritet

Udover at anmode om solidaritetstilkendegivelser (f.eks. til Khalids telefon 031 1940 2322 eller pr. mail til kahlid@lef.org.pk) anmoder man også om bidrag til ”De 6 fra Faisalabad” og ikke mindst til familierne til disse modige mennesker, som har nægtet at bøje sig for diktater fra arbejdsgiverne og fra staten.

(Vagn Rasmussen, intersol.dk) 

Relateret

Intersol.dk: Pakistan: Arbejderledere i Faisalabad dræbt for at danne fagforeninger

International Viewpoint: Urgent finance appeal for “Faisalabad 6”  

Man kan sende et støttebidrag til FI-konto nr. 8401 33 70 592 eller til giro: 069 29 21 – mærket Pakistan.