25. november: Stop vold mod kvinder

Den 25. november er international kampdag mod vold mod kvinder. Rundt omkring i verden markerer kvinder på forskellig vis denne dag.

 • Fakta om vold mod kvinder – i Danmark og globalt
 • Mordet på søstrene Mirabal: Hændelsen der bliver markeret som international dag mod vold mod kvinder

________________

Feministisk demo-opråb, Berlin 2015

_________

Forhistorien

Mordet på søstrene Mirabal  

Den 25. november 1960 døde de tre kvinder Patria, Minerva og Maria Teresa Mirabal i en nøje planlagt bilulykke.

De blev dræbt pga. deres engagement i kampen mod diktatoren Trujillos's brutale, militære regime i Den dominikanske Republik. De tre Mirabal søstre var symboler på kvinders modstand mod diktatur, repression og reaktionære kønspolitiske normer.

 • Patria, der var den ældste af de tre søstre, blev anklaget for støtte til modstandsbevægelsen "Den hemmelige bevægelse af 14. juni".
 • Maria Teresa, den yngste - havde lige fra sin ungdom deltaget aktivt i denne modstandsbevægelse og blev mange gange anholdt, forhørt og fængslet i det berygtede torturfængsel ”40" i hovedstaden Santo Domingo.
 • Minerva - den mellemste af de tre - blev kendt som feministisk rebel.

Fængslet og tortureret

Foruden at engagere sig i kampen mod diktaturet, provokerede Minerva bevidst tidens kønsbestemte normer. Hun var den første kvinde i Den dominikanske Republik, som kørte bil og røg cigaretter i al offentlighed.

Minerva blev fængslet 4 gange, første gang i 1949. Ti år senere var hun en af driv- kræfterne bag dannelsen af en politisk væbnet modstandsbevægelse. Også hun blev flere gange bragt til det berygtede torturfængsel "40".

Modstandsbevægelsen knuses  

I 1960 forsøgte modstandsbevægelsen at knuse militærdiktaturet. Det mislykkedes. Herefter fulgte en brutal repressionsbølge mod alle kendte og potentielle aktivister fra modstanden. 23 dage før det "biluheld", som kostede de tre søstre livet, erklærede diktatoren Trujillo, at hans to største problemer var kirken og søstrene Mirabal.

Dræbt i en "bilulykke"

Den 25. november blev de tre kvinder dræbt i en "bilulykke" - på vej til et besøg hos deres fængslede mænd. Mordet på de tre kvinder skabte endnu en opblussen i modstanden og få måneder senere blev diktator Trujillos regime væltet.

_______________________

25. november bliver global kampdag


Feminister fra Latinamerika og Caribien

21 år senere i 1981, mødtes feminister fra Latinamerika og Caribien til et større møde i Columbia. Her besluttede de at gøre den 25. november til årsdag for kampen mod vold mod kvinder. Meningen var at skabe et politisk minde for de tre søstre Mirabal og samtidigt sætte fokus på den aktuelle kvindekamp mod alle former for vold og undertrykkelse.

Dette initiativ bredte sig til andre kontinenter og fra slutningen af 1980erne har 25. november været en dag, hvor kvinder rundt omkring i verden manifesterer modstand mod vold mod kvinder.  

Vold mod kvinder er mange ting

Fysisk og psykisk vold i hjemmet, voldtægt, incest, kvindehandel, krigsforbrydelser mod kvinder, angreb på kvinders ret til at bestemme over deres egen krop og på deres politiske og kulturelle rettigheder.

Volden har mange ansigter. Den er global og den berører alle kvinder på tværs af lande, klasser, religion, etniske tilhørsforhold og seksuel praksis. Kvinder deler en fælles erfaring om mænds voldelige overgreb mod kvinders livsudfoldelse, helbred, psyke og selvværd. Der er nogen kvinder, som har oplevet det på egen krop og sjæl. Der er andre kvinder, som ved, at truslen er latent i det mandsdominerede samfund.

Fakta om vold mod kvinder i verden  

I 14 af verdens lande kan mænd få strafnedsættelse eller helt undgå straf, hvis de begår vold eller myrder en kvinde for at forsvare familiens (dvs. mandens) ”ære”. Mere end 60 millioner piger, som burde være i live, "mangler" på grund af køns- bestemte aborter, vanrøgt eller drab. Hver femte kvinde bliver i løbet af sit liv udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg. (kilde: Amnesty International)  

25. november i Danmark 

- Feministisk Aktion - 

I Danmark var det den venstreradikale organisering Feministisk Aktion, der i 1995 som de første satte 25. november på den kvindepolitiske kalender.

I de følgende 5 år lavede Feministisk Aktion demonstrationer, høringer, møder og happenings (se billede tv.) og formåede dermed at placere 25. november i den offentlige bevidsthed.

_____________________

( Læs artiklen Da feministisk aktion gik på gaden på autonom infoservice).

Når vold er hverdag
En rapport fra LOKK (Landsorganisationen af kvindekrisecentre) viser desuden, at blandt voldsramte kvinder har:

 • hver tredje været udsat for vold gennem mere end fem år
 • flere end hver tredje oplevet vold dagligt
 • næsten hver fjerde oplevet vold ugentligt 

Det farligste sted at opholde sig for en kvinde er derhjemme. Hvert år anmeldes omkring 500 voldtægter eller voldtægtsforsøg.

I Danmark...

" Det skønnes, at ca. 10.000 kvinder årligt er udsat for gentagen og grovere fysisk vold. Ca. 9.500 kvinder mellem 16 og 24 år har været udsat for fysisk kærestevold. I 92 pct. af de politianmeldte partnervoldssager er voldsudøveren en mand.

... og globalt

Vold mod kvinder og piger er en af de mest udbredte krænkelser af FNs menneskerettigheder. Den mest udbredte type vold mod kvinder er ”intimate partner violence” iflg. WHO Vold sker i alle lande. Udbredelsen varierer både fra land til land, men også internt i landet. Dette viser, at vold kan forebygges.

1 ud 3 kvinder udsættes for partnervold i løbet af deres liv (fysisk eller seksuel vold). Kvinder er i større risiko for at blive myrdet i deres hjem end noget andet sted. 38 pct. af alle mord mod kvinder blev rapporteret som begået af deres partner."

(ikh. / autonom infoservice)

BERLIN, d. 25. november 2015

Demonstration mod vold mod kvinder

Demoen starter ved U-Bahnhof Hermannplatz i Berlin kl. 16.30.

_______________________

Alle kvinder/lesbiske/inter/trans er hjertelig velkommen i vores demo på den internationale kampdag mod vold mod kvinder den 25. november . 

_______________

I Berlin mobiliserer en række organisationer og grupper til separatistisk demonstration på den internationale kampdag mod vold mod kvinder.

 • Det drejer sig om: International Women Space, DEST DAN, Sosyalist Kadinlar Birligi, HDP Frauen Berlin, Kurdische Frauen Initiative og KNK  Frauen Komitee i Berlin.

I opråbet til demonstrationen skriver de:

I hele verden gør kvinder modstand mod udbytning, undertrykkelse, krig og femicid. Vores tanker går især til de kvindeforsvarsenheder, som lige nu kæmper en hård væbnet kamp i Rojava-regionen, i Nord-Syrien og i Irak.

De er i forreste front i krigen mod IS’s brutale soldater. De spillede en afgørende rolle i befrielsen af Kobane, Rojava og Shingal, hvor de fordrev IS’s slagtere, voldtægts- mænd og slavehandlere. Samtidigt opbygger kvinderne i Rojava-regionen selv- forvaltningsstrukturer i form af kvindekooperativer og kvinderåd. De har brug for al vores støtte og solidaritet!

I hele verden gør kvinder MODSTAND & skaber SELVORGANISERING

 • mod statslig undertrykkelse: Flere og flere kvinder kræver deres rettigheder og gør modstand mod statslig kontrol og repression.
 • mod politisk vold: Flere og flere kvinder erkender, at kvindeundertrykkelse er indbygget del af de herskende politiske systemer.
 • mod arbejdsgivere: Flere og flere kvinder kræver deres rettigheder som lønarbejdere og organiserer sig i fagforeninger.
 • mod ægtemænd og partnervold: Statistikkerne viser, at antallet af kvinder der
 • bryder ud af voldelige parforhold er stigende på globalt plan.

 Vores krav som vi kæmper for:

 • Kønsspecifik forfølgelse skal anerkendes som grundlag for asyl.
 • Det private er politisk : Kvinders arbejde skal synliggøres.
 • Hvor der er krig, finder voldtægter sted – slut med våbeneksport, slut med krig!
 • Slut med vold mod kvinder/lesbiske/intersexuelle/transpersoner. Anerkendelse af den specifikke undertrykkelse af transkvinder of colour.
 • Kvinder er særligt ramt af fattigdom –slut med kapitalistisk udbytning og røveri af jord.
 • Ingen imperialistisk politik mod flygtninge, ingen grænser, ingen mure - Freedom of Movement!
 • Slut med det misogynistiske system!
 • Bekæmp racisme og sexisme – i os selv, i samfundet og i systemet.
 • Ned med patriarkatet !

_____________________

Arr.: International Women Space, DEST DAN, Sosyalist Kadinlar Birligi, HDP Frauen Berlin, Kurdische Frauen Initiative og KNK Frauen Komitee i Berlin.