25.november - International dag i kampen mod vold mod kvinder

Den 25. november er international kampdag mod vold mod kvinder. Rundt omkring i verden markerer kvinder på forskellig vis denne dag.

 • Fakta om vold mod kvinder – i Danmark og globalt
 • Mordet på søstrene Mirabal: Hændelsen der bliver markeret som international dag mod vold mod kvinder

Forhistorien: Mordet på søstrene Mirabal  

_________

Forhistorien
Mordet på søstrene Mirabal  

Den 25. november 1960 døde de tre kvinder Patria, Minerva og Maria Teresa Mirabal i en nøje planlagt bilulykke. 
De blev dræbt pga. deres engagement i kampen mod diktatoren Trujillos's brutale, militære regime i Den dominikanske Republik.
De tre Mirabal søstre var symboler på kvinders modstand mod diktatur, repression og reaktionære kønspolitiske normer. 

Patria, Maria Teresa, Minerva
Patria, Maria Teresa, Minerva
 • Patria, der var den ældste af de tre søstre, blev anklaget for støtte til modstands- bevægelsen "Den hemmelige bevægelse af 14. juni".
 • Maria Teresa, den yngste - havde lige fra sin ungdom deltaget aktivt i denne modstands-bevægelse og blev mange gange anholdt, forhørt og fængslet i det berygtede torturfængsel ”40" i hovedstaden Santo Domingo.
 • Minerva - den mellemste af de tre - blev kendt som feministisk rebel mod det herskende kvindesyn. Foruden at engagere sig i kampen mod diktaturet provokerede hun bevidst tidens kønsbestemte normer. Hun var den første kvinde i Den dominikanske Republik, som kørte bil og røg cigaretter i al offentlighed.

Minerva blev fængslet 4 gange, første gang i 1949. Ti år senere var hun en af drivkræfterne bag dannelsen af en væbnet modstandsbevægelse. Også hun blev flere gange bragt til det berygtede torturfængsel "40".

Modstandsbevægelsen knuses  

I 1960 forsøgte modstandsbevægelsen at knuse militærdiktaturet. Det mislykkedes. Herefter fulgte en brutal repressionsbølge mod alle kendte og potentielle aktivister fra modstanden.
23 dage før det "biluheld", som kostede de tre søstre livet, erklærede diktatoren Trujillo, at hans to største problemer var kirken og søstrene Mirabal.

Dræbt i en "bilulykke"

Den 25. november blev de tre kvinder dræbt i en "bilulykke" - på vej til et besøg hos deres fængslede mænd. Mordet på de tre kvinder skabte endnu en opblussen i modstanden og få måneder senere blev diktator Trujillos regime væltet. 

               ________________________

25. november bliver global kampdag 

 • Feminister fra Latinamerika og Caribien

21 år senere i 1981, mødtes feminister fra Latinamerika og Caribien til et større møde i Columbia. Her besluttede de at gøre den 25. november til årsdag for kampen mod vold mod kvinder. Meningen var at skabe et politisk minde for de tre søstre Mirabal og samtidigt sætte fokus på den aktuelle kvindekamp mod alle former for vold og undertrykkelse.
Dette initiativ bredte sig til andre kontinenter og fra slutningen af 1980erne har 25. november været en dag, hvor kvinder rundt omkring i verden manifesterer modstand mod vold mod kvinder.    

 (Forstør ved at klikke på billedet): 

 • Vold mod kvinder er mange ting

Fysisk og psykisk vold i hjemmet, voldtægt, incest, kvindehandel, krigsforbrydelser mod kvinder, angreb på kvinders ret til at bestemme over deres egen krop og på deres politiske og kulturelle rettigheder.

Volden har mange ansigter. Den er global og den berører alle kvinder på tværs af lande, klasser, religion, etniske tilhørsforhold og seksuel praksis. Kvinder deler en fælles erfaring om mænds voldelige overgreb mod kvinders livsudfoldelse, helbred, psyke og selvværd. Der er nogen kvinder, som har oplevet det på egen krop og sjæl. Der er andre kvinder, som ved, at truslen er latent i det mandsdominerede samfund.

 • Fakta om vold mod kvinder i verden  

I 14 af verdens lande kan mænd få strafnedsættelse eller helt undgå straf, hvis de begår vold eller myrder en kvinde for at forsvare familiens (dvs. mandens) ”ære”. Mere end 60 millioner piger, som burde være i live, "mangler" på grund af kønsbestemte aborter, vanrøgt eller drab. Hver femte kvinde bliver i løbet af sit liv udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg. (kilde: Amnesty International)  

 • 25. november i Danmark 

- Feministisk Aktion - 

I Danmark var det den venstreradikale organisering Feministisk Aktion, der i 1995 som de første satte 25. november på den kvindepolitiske kalender.                   
I de følgende 5 år tog Feministisk Aktion initiativ til demonstrationer, høringer, møder og happenings (billedet tv.) og formåede dermed at placere 25. november i den offentlige bevidsthed.

( Læs artiklen Da feministisk aktion gik på gaden på autonom infoservice).

 • Danmark: Når vold er hverdag

En rapport fra LOKK (Lands-organisationen af kvindekrise-centre) viser desuden, at blandt voldsramte kvinder har:

 • hver tredje været udsat for vold gennem mere end fem år
 • flere end hver tredje oplevet vold dagligt
 • næsten hver fjerde oplevet vold ugentligt 

Det farligste sted at opholde sig for en kvinde er derhjemme. Hvert år anmeldes omkring 500 voldtægter eller voldtægtsforsøg. Årsstatistik 2018: Kvinder og børn på krisecenter 

_____________

Ifølge Danmarks Statistik  (april 2018) blev i 2017 1.687 kvinder indskrevet på kvinde krisecenter. I lidt over halvdelen af opholdene havde kvinden børn med.

Det viser tal om voldsudsatte kvinder og deres børn fra Danmarks Statistik offentliggjort i april 2018. 

 •  Af tallene fra Danmarks Statistik fremgår det, at de fleste kvinder, der kom på et kvindekrisecenter i 2017 kom fra Region Hovedstaden. Ud af de i alt 1.687 indskrevne kvinder kom 34 procent svarende til 579 kvinder fra Region Hoved-staden. Den laveste andel på 8 procent svarende til 127 kvinder kom fra Region Nordjylland.
 • I gennemsnit var kvinderne der ophold sig på et krisecenter 35 år. Knap en femtedel af kvinderne var mellem 18-24 år, mens 10 procent af kvinderne var 50 år og derover. Omkring halvdelen af kvinderne – svarende til 817 kvinder – har dansk herkomst. 41 procent af kvinderne – svarende til 699 kvinder – har et andet oprindelsesland end Danmark.
 • Kvinder på krisecentrene har som oftest været udsat for flere former af vold. Af de kvinder, som i 2017 havde ophold på et af landets kvindekrisecentre, havde stort set alle – nemlig 97 procent – været udsat for psykisk vold. 83 procent havde været udsat for fysisk vold, mens lidt under halvdelen havde været udsat for materiel og økonomisk vold. Endelig havde 26 procent været udsat for seksuel vold. 

I årsstatistikken fra 2017 blev kvinder spurgt, hvilke psykiske symptomer de oplever som følge af volden. Her fremgår det, at 44 procent af kvinderne oplever symptomer på PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion).

... og globalt

 • Vold mod kvinder og piger er en af de mest udbredte krænkelser af FNs menneskerettigheder. Den mest udbredte type vold mod kvinder er ”intimate partner violence” . Udbredelsen varierer fra land til land, men også internt i de enkelte lande. Dette viser, at vold kan forebygges.            
 • 1 ud 3 kvinder udsættes for partnervold i løbet af deres liv (fysisk eller seksuel vold). Kvinder er i større risiko for at blive myrdet i deres hjem end noget andet sted. 38 pct. af alle mord mod kvinder blev rapporteret som begået af deres mandlige partner."  

(ikh. / autonom infoservice)