Oprør og undtagelsestilstand i Peru

Styrkeprøven mellem regeringen og de lokale protester i det nordlige Peru er ved at eskalere efter at Perus Præsident Ollanta Humala søndag, den 4.december 2011 i en TV-tale har proklameret undtagelsestilstand i fire provinser.

Det er i denne region, at befolk- ningen siden den 24. november er gået på gaden for at protestere mod regeringens guldmineprojekt, der vil fratage tusinder af mennesker deres livsgrundlag.

  • Ifølge det peruanske venstrefløjstidsskrift Mariátegu er en af talspersonerne for protesten Wilfredo Saavedra blevet midlertidig anholdt og hans bolig er blevet ransaget af politiet. I regeringskredse og i landets dominerende medier bliver den folkelige modstand mod den truende forurening af bjergsøerne betegnet som ”terroristisk” og ”ekstremistisk”. De henviser bl.a. til, at Wilfredo Saavedra har været 10 år i fængsel på grund af mistanke om medlemskab i den guevaristiske guerilla- bevægelse ”Den Revolutionære Bevægelse Túpac Amaru” (MRTA), der var aktiv i 1980’erne og 90´erne.

Perus socialdemokratiske regering svarer med statsrepression
Da regeringsrepræsentanter fra Lima - ministerpræsident Salomon Lerner og indenrigsminister Oscar Valdés - besøgte provinshovedstaden Cajamarca i landets oprørske nordlige region i Andesbjergene, blev de modtaget af flere tusinde protesterende.

Tusinder demonstrerede mod regeringens guldmineprojekt i provinshovedstaden Cajamarca
Tusinder demonstrerede mod regeringens guldmineprojekt i provinshovedstaden Cajamarca
Bjergsø i Perus højland
Bjergsø i Perus højland

Demonstranterne krævede af regeringen, at man opgiver det planlagte guldmineprojekt og efterlyste samtidig en garanti for, at bjergsøerne lades uberørte. Mineselskabet "Minera Yanacocha” blev opfordret til omgående at fjerne deres allerede opstillede maskiner fra søernes område.
Cajamarcas regionalpræsident Gregorio Santos blev af regeringens repræsentanter (1) opfordret til at underskrive en godkendelse af guldmineprojektet. I modsat fald agter regeringen at udråbe undtagelsestilstand i Perus nordlige provinser  Contumaza, Hualgayoc, Celendín og Bambamarca i delstaten Cajamarca. 

Guldminen ville blive den største investering i mineindustrien i Perus historie. Bag projektet står selskabet Newmont der også ejer Yanacocha-minen i Peru -  Sydamerikas største guldmine. Projektet ville fuldstændig ændre økosystemerne i regionen. Bl.a. vil grundvandet i området blive massivt forurenet.  

Retssager mod protestbevægelsens aktivister
Talsmanden for den lokale ”Øko-forsvarskomité”, Wilfred Saavreda, blev udelukket fra forhandlingerne og måtte nøjes med at indlevere en skriftlig opfordring til de tilstedeværende regeringsrepræsentanter om at tilbagekalde de talrige retssager mod de lokale aktivister, samt at afmilitarisere byen Cajamarca.

Efter regionalpræsidenten Santos forgæves forsøgte at opnå en tidsfrist for at spørge befolkningen til råds, blev forhandlingerne afbrudt efter 10 timer. Perus Præsident Ollanta Humala erklærede derpå søndag, den 4.december i en TV-tale undtagelsestilstand i de fem provinser. Dette indebærer, at i 60 dage bliver samtlige borgerrettigheder ophævet, politiske aktiviteter, demonstratio- ner og forsamlinger forbudt.
Politikernes og mediernes kriminaliseringshets mod protesterne
Skønt protesterne er båret af et miks af folkelig folklore og fredelige blokader, betegner landets dominerende medier demonstranterne som ”terrorister” og ”ekstremister”, der ”forhindrer landets udvikling”. I hovedstadspressens beretninger og i forskellige ministres kommentarer er der tale om racistiske fordomme, der kommer til udtryk i formuleringer som for eksempel ”...stupide højlandsindianere der ikke aner, hvad de snakker om”.

”Højforræderi mod staten”
I en tale til højtstående politiofficerer udtalte Perus præsident Ollanta Humala mandag, den 5. december, at der blandt demonstranterne befinder sig folk, som er blevet dømt for ”højforræderi mod staten” og som nu igen er ved at begå ulovligheder med en fordækt dagsorden. Han hentydede direkte til venstrefløjsaktivister i protestbevægelsen. Specielt til dens talsmand Wilfredo Saavedra, som har været 10 år i fængsel på grund af mistanke om medlemskab i den guevaristiske guerillabevægelse ”Den Revolutionære Bevægelse Túpac Amaru” - MRTA. (2), der var aktiv i 1980’erne og 90´erne.

Anholdelser og efterfølgende ransagninger
Svaret kom prompte dagen efter: Tirsdag, d. 7. december anholdt civilpolitiet bevægelsens talsmand Wilfredo Saavedra, samt seks andre aktivister, efter at de i Perus hovedstad Lima havde deltaget i et parlamentsudvalgsmøde, der diskuterede strukturforandringer i Andesbjergene og Amazonas- regionen. Ifølge venstrefløjstids- skriftet Mariátegui‘s hjemmeside har Wilfredo Saavedra informeret parlamentsudvalget om situationen og om konflikten omkring regerin- gens guldmineprojekt. På trods af manglende anholdelses – og ransagningstilladelser blev aktivist- erne fastholdt og forhørt af civilpoliti i ti timer, mens deres boliger blev ransaget.

Faglige protester
”Vi vil fortsætte kampen” sagde Wilfredo Saavedra til demonstranterne, der hilste ham velkommen i provinshovedstaden Cajamarca efter hans løsladelse. Her nævnte han sine planer om at gå i protestsultestrejke. ”Vi vil ikke have noget diktatur” – ”Vi forsvarer vandet med vores liv”, råbte demonstranter til de tilstedeværende mediefolk.

I mellemtiden har specialenheder fra politi og militær besat byens centrale steder og lægger dermed op til en større konflikt mellem regeringen og lokalbefolkningen. Formanden for Perus faglige landsorganisation CGTP Mario Huamán opfordrede tirsdag, den 6. december regeringen til omgående at ophæve undtagelsestilstanden og advarer mod ”de politiske og samfundsmæssige konsekvenser”. (al./autonom info-service)

Noter

  1. Under ledelse af den højresocialdemokratiske premierminister Salomón Ghitis ( tiltrådt den 28.juli 2011) og præsidenten socialdemokraten Ollanta Humala (tiltrådt den 10.april 2011).
  2. * Infos om MRTA  * MRTA på YouTube  * Infos om Peru på leksikon.org
  3. Venstrefløjstidsskriftet Mariátegui‘s hjemmeside