Mumia Abu-Jamal 30 år i fængsel

Vægmaleri i et bz-hus i den østtyske by Weimar
Vægmaleri i et bz-hus i den østtyske by Weimar

Fredag den 9. december 2011 var det 30 år siden, Mumia Abu-Jamal blev fængslet i Pennsylvania, USA.

30 år i en celle på 6 m2. Dømt til døden og under permanent trussel om at blive henrettet.

Dette vanvid er nu slut. Statsadvokaten har nu endelig fastslået, at Mumia Abu-Jamal ikke burde have tilbragt "en eneste dag i dødscellen". På trods heraf kræver justits- apparatet, at han forbliver i fængsel resten af sit liv. Denne vilkårlige mangel på logik forstærker blot kravet om løsladelse af Mumia.

  • Mens solidaritetsmanifestationen fandt sted udenfor Mumias fængsel ”Philadelphias Constitution Center”, demonstrerede en gruppe politifolk der fortsat kræver Mumia henrettet. Dagen forinden havde enken til den politimand, Mumia er anklaget for at have dræbt, på en pressekonferende antydet alvorlige trusler mod Mumia såsnart han overflyttes til ’normalt’ fængsel. 

_______________________________

”Kampen fortsætter – FREE MUMIA NOW!”

Da det blev offentlig kendt, at Mumia ikke længere er truet af dødsstraf, var glæden stor blandt hans mange støtter rundt om i verden. I årtier har de kæmpet for afskaffelse af dødsstraffen, frihed til politiske fanger og for Mumias liv. Nu er parolen: Kampen fortsætter – FREE MUMIA NOW! Fra Sydafrika gratulerede fredsnobelpristageren Desmond Tutu og opfordrede statsadvokaten i Philadelphia til endelig at gøre det, som er praksis i mange andre lande: At man på basis af menneskerettighederne løslader fanger, når de har tilbragt 30 år i fængsel.(1)

Mumia talte via telefon til demonstranterne udenfor fængslet

På 30 års dagen i fængsel talte Mumia via telefon til de 1200 mennesker, der havde forsamlet sig i Philadelphias Constitution Center. Han gjorde det klart, hvor meget han glæder sig over den støtte, solidaritet og varme, han har mødt fra solidaritets-bevægelsens side. Mumia talte med forskellige deltagere i manifestationen om dødsstraf, fængselsindustri, uddannelse, racisme, organisering – og modtog øre-døvende bifald.

”Racistisk motiveret udvalg af nævninge...”

Harold Wilson, der har tilbragt 17 år sammen med Mumia på dødsgangen i fængslet SCI Greene var blandt talerne ved manifestationen. Han fortalte bla., hvordan Mumia og en anden medfange gennem 10 år hjalp ham med at formulere ansøgninger, klager og indvendinger og hele tiden opfordrede ham til ikke at give op. Wilson fik sin sag genoptaget i retten – og blev løsladt i 2005. Han sagde det højt og tydeligt: Racistisk motiveret udvalg af nævninge, ukvalificerede forsvarsadvokater pga. pengemangel, forfalskede ’beviser’ – alt dette førte i hans oprindelige retssag til dødsdom. Det samme skete for Mumia.

Free Mumia protest ved bogmessen i Frankfurt, Oktober 2011
Free Mumia protest ved bogmessen i Frankfurt, Oktober 2011

”15 ud af de 35 politifolk, som var involveret i efterforskningen omkring Mumias sag, blev fængslet kort tid efter domsfældelsen”

Solidaritetsaktivisten Johanna Fernandez gik også på talerstolen og påpegede bla., at 15 ud af de 35 politifolk, som var involveret i efterforskningen omkring Mumias sag, blev fængslet kort tid efter domsfældelsen i 1982. FBI anklagede dem for at have fabrikeret belastende beviser mod Mumia, for at være korrupte og for at have forfalsket en lang række sagsakter og efterforskningsrapporter.  

Trussler mod Mumia Abu-Jamal

Mens solidaritetsmanifestationen fandt sted, demonstrerede en gruppe politifolk der fortsat kræver Mumia henrettet. Dagen forinden havde enken til den politimand, Mumia er anklaget for at have dræbt, på en pressekonferende antydet alvorlige trusler mod Mumia (2) såsnart han overflyttes til’ normalt’ fængsel.  

International solidaritet

Udenfor USA gik Mumias støtter også på gaden. I bl.a. Mexico City, Wien og Paris var der manifestationer foran de US-amerikanske ambassader. I Tyskland var der info-møder og solidaritetsmanifestationer i bla. Dresden, Kaiserslautern, Regensburg, Nürnberg og Berlin.

I Berlin berettede aktivister fra ’Free Mumia’ bevægelsen og Anarchist Black Cross om fængselsindustrien i USA og dens ekspansion til Europa. Der blev kastet et særligt blik på koncerner som Bilfinger-Berger, Kötter og Secur, der i Tyskland er igang med at gøre fanger til forretning - med USA som forbillede.

USAs fængselsindustrielle kompleks

I USA er der pt. 2,5 millioner mennesker i fængsel. Det svarer til ¼ af alle fængslede i hele verden. USAs fængselsindustri hører til de største koncerner i landet og bliver kynisk nok betegnet som den ’tredjestørste arbejdsgiver’ i USA. Justitsapparatet sørger for, at der er en konstant strøm af fattige mennesker at fodre fængsels-industriens samlebånd med. Langt de fleste mennesker i USAs fængsler er ikke-hvide , selvom disse kun udgør knap 20% af hele befolkningen. (ikh./autonom info-service)