Dresdens årlige ’skodbegivenhed’: Naziernes ”sørgemarch” 2012

Mens Tysklands nazier imorgen, den 13. februar, gennemfører et regionalt organiseret fakkeltog gennem Dresden for at mindes de allieredes bombardementet af byen for 67 år siden, så er det uvist, om den årlige opmarch gennem Dresden den 18. februar bliver til noget. Siden 1998 har netop denne ”sørgemarch” været en vigtig begivenhed for flere tusinde tyske og europæiske fascister.

Antifascister fra det venstreradikale spektrum vil under alle omstændigheder demonsterere denne dag mod racisme og naziuvæsenet i Dresden. Ikke mindst for at markere deres afsky overfor nazipartiet NPD, som netop har sin højborg i den østtyske delstat Sachsen (5,6 procent).  

  • Antifascister stoppede nazimarcherne gennem Dresden i 2010 og 2011
  • ”Der var rig mulighed for alle kampformer...” - demoberetning fra en antifa-aktivist fra København, Dresden 2011
  • ”Antifascisme - er mere end at gå imod nazier!” - Uddrag af NO PASARANs mobiliseringsopråb 2012
Demo mod naziopmarch, Dresden 2011
Demo mod naziopmarch, Dresden 2011

Naziernes ”sørgemarch igennem Dresden” er baseret på Goebbels krigspropaganda  

For 67 år siden, natten mellem den 13. og 14. februar 1945, bombarderede 796 bombefly fra Royal Air Force den østtyske metropol Dresden. Dagen efter fulgte 311 amerikanske B-17 fly. Der blev kastet næsten 3000 tons bomber over den saksiske by ved Elbe floden. Dresden blev bombet sønder og sammen og mellem 18-25.000 mennesker blev dræbt under disse angreb. Siden 1998 har kredse omkring nazipartiet NPD (National- demokratische Partei Deutschlands) hvert år i februar måned marcheret igennem Dresden for at mindes ”forbrydelsen mod det tyske folk”. I de sidste år har denne naziopmarch mere og mere antaget karakter af en international manifestation for europæiske fascister. Deriblandt også nazigrupper fra de skandinaviske lande.

          Dresden i 1945                                              Nazidemo i Dresden

                    ________________________________________

 

Nazierne sidestiller bombardementet af Dresden med tilintetgørelsen af Europas jøder og sigøjnere

Bystyret i Dresden nedsatte i 2009 et historikerudvalg, som i en undersøgelse har doku- menteret, at der omkom mellem 18.000 og 25.000 mennesker under bombardementerne i februar 1945. Dette foreløbige resultat stemmer ganske godt overens med byforvaltningens egne oplysninger umiddelbart efter bombardementerne. Naziernes propaganda- ministerium manipulerede med disse tal og hævdede, at antallet af civile omkomne var af en helt anden størrelsesorden - og at op til 350.000 civile var omkommet. Det er disse propagandatal, NPD idag refererer til i deres forsøg på at omskrive historien ved at fremstille den tyske befolkning som offer for en ”bombeholocaust” og dermed sidestiller deres lidelser med den racistisk motiverede systematiske tilintetgørelse af Europas jøder samt sigøjnerne fra Sinti og Roma.

 

Antifascister stoppede nazimarcherne gennem Dresden i 2010 og 2011

Både i 2010 og i 2011 kapitulerede politistyrkerne overfor de flere tusinde antifascisters blokader og direkte aktioner ved naziernes planlagte rute og nazierne var ikke istand til at gennemføre deres march gennem byen.

Dresden 19. februar 2010: Omkring 4000 nazier (Tallene stammer fra antifascisters vurdering) demonstrerede for at mindes de allieredes ”bombeholocaust” mod Dresdens befolkning. Deres ”sørgemarch” var møntet på de "hundredetusinder af døde under det anglo-amerikanske terrorangreb" og på ”historieforfalskning og benægtelse af forbrydelsen mod det tyske folk”. (1) 

Et andet ledende partimedlem, Jürgen Gansel, fastslår i en radio-debat, at omkring "250.000 - 300.000 borgere i Dresden omkom mellem den 13. og 14. februar 1945” og betegner dette som ”bombeholocaust”.

Ved 17-tiden måtte de omkring 4000 forsamlede nazier endegyldigt opgive deres planer om at marchere gennem Dresden (Pressebureauet AP anslår naziernes forsamling til 1300 deltagere, mens nazierne selv angiver 5000 deltagere). Men under alle omstændigheder færre end i 2009, hvor nazierne kunne samle ca. 6.500 deltagere.

Omkring 10.000 antifascister fra den brede alliance ”Dresden Nazifrei” og den venstreradikale mobilisering ”No pasaran” kunne i fællesskab holde nazierne indespærret ved banegården Neustadt. Det sted hvor titusinder af jøder under krigen blev deporteret videre til tilintetgørelseslejrene. Efter at nazierne havde opløst deres forsamling, demonstrerede de to antifa-blokke i fællesskab og gik samlet til Albertplatz i det centrale Dresden.

Dresden 19. februar 2011: På trods af massive politiovergreb med knippelorgier, hyppig indsats af peberspray og vandkanoner lykkedes det ikke for de 4500 politifolk at skabe nazierne den ønskede korridor gennem den sydlige del af Dresden. De omkring 1200 - 2000 nazier fik ellers fra forvaltnings- domstolen ret til at gennemføre hele tre manifestationer i Dresden samme dag. Dette stod i stærk kontrast til samme domstols beslutning om at forbyde en fagforenings- demonstration foran fagforbundets eget hovedkontor (1), samt at placere den store antifascistiske

demonstration på en plads på den anden side af Elbefloden. Dresdens konservative-liberale bystyre lagde derudover pres på universitetsledelsen for at få dem til at aflyse et antifascistisk møde på byens Tekniske Universitet...

Politiet afspærrede Carolobrücke for at give nazierne mulighed for at samle sig uforstyrret ved hovedbanegården. Her stod omkring 300 nazier indtil 16-tiden uden at kunne røre sig... Naziernes hovedstyrke med omkring 800 – 1000 deltagere samledes på Weiskopf-Platz i bydelen Dresden-Plauen. Herfra drog de hærgende igennem gaderne og angreb folk, de antog var antifascister.

Effektive blokader

Utallige decentrale antifablokader og demonstrationer forhindrede nazierne i at marchere gennem byen. En hel del nazier kunne enten overhovedet ikke, eller kun meget forsinket, komme frem til deres samlingssteder på grund af de mange antifablokader af indkørselsvejene til byen. Nazierne ved Dresdens hovedbanegård fik ingen mulighed for at bevæge sig væk derfra. 

 

Dresden, februar 2011

”Der var rig mulighed for alle kampformer...”

-      en demoberetning fra en antifa-aktivist fra København

” Træt efter en lang bustur fra København til Dresden sidder jeg og tjekker op på gårsdagens demoer og blokader mod nazisternes "sørgemarch" i Dresden. Men trætheden træder fuldstændigt i baggrunden, fordi nyheden om at nazimarchen blev forhindret er kommet så tydeligt igennem: "20000 demonstranter fra et utal af antifascistiske initiativer, venstrefløjspartier og venstreradikale fra flere lande har blokeret byen så effektivt at nazisterne sent på eftermiddagen bliver eskorteret ud af byen i deres busser"

I år havde et åbent antifascistisk initiativ fra København arrangeret bustur til Dresden og flere busser kørte afsted fra både Ålborg/Århus og København for at forhindre marchen. Både folk som ville deltage i masseblokaderne, de civilt ulydige sitdown blokader og folk som ville støtte op om den mere direkte konfrontative linie deltog fra København.

Der var rig mulighed for at alle kampformer..Nazierne havde i første omgang svært ved overhovedet at komme frem til deres bestemmelsessted. I byens udkant havde aktivister nemlig blokeret indfaldsvejene. Men det lykkedes alligevel et tusindtal nazister at samles ved banegården. Hér stod de i timevis omringet af pansere, som afventede situationen for evt. at give dem tilladelse til deres march gennem byen.

”Politiet ryddede dog meget hårdhændet med peberspray, peberkugler...”

I det samme tidsrum blokerede 10.000 antifascister de vigtigste store vejkryds. Stemningen hér var som en folkefest med taler og musik. Samtidig samledes de civilt ulydige grupper mobilt overalt og lavede sitdown blokader af broer, tunneller og veje. Politiet ryddede dog disse meget hårdhændet med peber- spray, peberkugler og flere steder vandkanoner. Dette fik dog kun folk til at insistere endnu mere og fortsætte deres blokader.

De autonome venstreradikale antifascister samledes overalt og byggede barrikader af brændende affaldscontainere mv. , brød igennem pansernes kæder og prøvede at nå frem til nazisterne for at stoppe dem. Politiet var massivt og brutalt til stede og angreb disse blokader med tåregas, hunde, vandkanoner og knippelslag.

Dette resulterede i, at folk mange steder måtte kæmpe mod politiet med et stort antal anholdte til følge. Hele dagen igennem hørte vi gennem inforadioen, at de nazister som ikke nåede ind til demo kørte rundt rundt i biler og overfaldt antifascister. På et tidspunkt var der melding om ca. 50 overfald.

”Et par hundrede nazisters angreb på det autonome fristed ’Praxis’...”

Politiet som ellers havde så travlt med at "opretholde ro og orden", havde desværre ikke tid til at forhindre et par hundrede nazisters angreb på det autonome fristed "Praxis". Dette hus fik alle vinduer smadret ved et stort angreb midt på dagen. Antifascister strømmede til og fik nazierne drevet væk. Alt imens så panserne passivt til. På den anden side kunne vi så høre om, hvordan mange mindre nazigrupper blev fordrevet effektivt fra gaden, mange af deres biler blev gjort ubrugelige og et sted blev deres busser angrebet.

”På gaden i Dresden d.19 februar stod alle sammen om at stoppe nazisterne”

Da mørket faldt på, var der stadig blokader overalt i byen. Folk gik rundt og opsummerede dagen.. Antifascister som taltes i titusindevis havde igen gjort, hvad de kunne for at stoppe en march af nazister. Umiddelbart på gaden kunne man ikke mærke noget til den splittelse, som visse borgerlige medier i Tyskland prøver at skabe mellem "de militante" og "de fredelige" demonstranter. Der bliver massivt sat lighedstegn mellem " det ekstreme højre og venstre "

Vi hørte, at der langt fra begivenhedernes centrum var en anden demo/møde igang. Det skulle efter sigende være borgerlige antifascister og diverse politikere fra bystyret i Dresden, som demonstrerede hér. Måske blev der hér snakket om disse skel ...der var ingen af os dér. Men på gaden i Dresden d.19 februar stod alle sammen om at stoppe nazisterne.”

______________

 Uddrag af den venstreradikale antifa-alliance NO PASARANs mobiliserings-opråb „Jetzt erst recht“

Vi startede i 2009 med det konkrete formål at smide naziernes sidste landsdækkende storopmarch på ”historiens mødding”. I 2010 har nazierne lidt et nederlag, i 2011 har vi tildelt dem en fiasko, og i 2012 må vi lukke og slukke endegyldigt for dem.

Vi mobiliserer (også) til den 18. februar 2012 til Dresden. Ikke mindst for fortsat at fratage dem det offentlige rum. Selv hvis alt tyder på, at såvel JLO – (”Junge Landsmannschaft Ostdeutschland” ) (3) som NPD og ”de frie kræfter” (Freie Kammeradschaften), der står bag den regionale naziopmarch (fakkeltog) den 13. februar 2012, ikke vil gennemføre en naziopmarch den 18. februar. Vi vil ikke udelukke, at andre springer på vognen og forsøger sig med en opmarch den 18. februar eller, at nazierne forsøger at gennemføre ikke anmeldte aktioner – noget som de har praktiseret i den sidste tid. (...)

 Antifa - er mere end at gå imod nazier!”

Den 18. februar må vi også vise en stærk tilstedeværelse i Dresden, fordi bystyret i Dresden ikke skal kunne påstå, at man har forhindret naziopmarchen bare ved at holde hinanden i hænderne i en menneskekæde. Eller endog påstå at man har forhindret naziernes march i år ved at arrangere en ”manifestation i nærheden” ligesom i 2010. Lad os gøre det tydeligt, hvem der har blokeret naziopmarchen på trods af alle forhindringer (4)

En radikal venstrefløj hvis antifa-politik består af mere end at gå ”mod nazier” er nødt til at følge sådanne situationer op. I tilfælde af at nazierne ikke dukker op den 18. februar for at marchere i Dresden, arrangerer vi denne dag en stor antifascistisk demonstration (...vendt mod statslig repression og mod de sociale og politiske forhold i Sachsen). (..)

Lav gang i Dresden i februar!

På gaden den 13. februar mod nazimytedannelse og naziopmarch

På gaden den 18. februar mod nazier, offermyter og forholdene i Sachsen!

NO PASARAN!

(autonom info-service)

NOTER

1) Citatet stammer fra nazipartiet NPDs nyligt valgte formand Holger Apfel. som er parlamentsmedlem for nazipartiet i det saksiske delstatsparlament. Se artiklen: Stridigheder i det tyske naziparti NPD op til landsmøde

2) Baggrundsartikler: - Autonom info-service: For 65 år siden: Nazi-rigets sidste dage og Auschwitz på gaden – dødsmarcherne igennem Dresden (på tysk)

3) ”Junge Landsmannschaft Ostdeutsch- land” (JLO) er ungdomsforbundet for det højreradikale ”Bund der Vertriebenen” – BDV (Forbundet af fordrevne). En organisation af folk, der i slutningen af krigen flygtede fra deres hjemstavn i Østtyskland eller fra bosteder i de af nazierne kolonialiserede østområder. BDV og dens tilsluttede organisationer anser sig selv som ”krigens sagesløse ofre” og kræver bl.a. økonomisk kompensation fra de østeuropæiske regeringer. ”Junge Landsmannschaft Ostdeutschland” har et tæt samarbejde med kredse fra nazipartiet NPD.

4) Konservativ ”antifascisme”: Dresdens overborgmester Helma Orosz fra det konservative regeringsparti CDU opfordrede sammen med det konservative bystyre til, at man den 13. februar i protest mod nazimarchen samler sig mellem to broer, der fører fra indre by over Elbe-floden. Kilder fra den antifascistiske alliance betegner denne manifestation som ”tom symbolik”, da denne manifestation vil finde sted langt fra naziernes opmarch. Udover nogle velvillige medier vil ingen lægge mærke til denne manifestation... Samtidigt hetzede de samme CDU-orienterede medier mod de antifascistiske blokadeaktiviteter.    

Update 

Naziernes fakkelmarch gennem Dresden ender i depression

Omkring 2000 højreradikale deltog i går, mandag d. 13 februar, i naziernes årlige fakkeltog gennem Dresden (1) for at mindes de allieredes bombardement af byen ...

Rul ned til KORTE INFOS her

 

Relateret

”Tysklands nynazistiske miljø har aldrig før været så farligt...”