"Colombias faglige aktivister lever farligt”

INTERVIEW med Domingo Arrieta fra Colombias største fagforeningsforbund

Det er med livet som indsats, at faglige aktivister kæmper for arbejdernes rettigheder i Colombia. Landet har det højeste antal mord på fagforen- ingsmedlemmer i verden.

Trusler og angreb sker hver eneste dag. Også Domingo Arrieta er flere gange blevet truet på livet af paramilitære grupper. Han er formand for Central Unitaria de Trabajadores (CUT), det største fagforeningsforbund i Colombia, der i år fyldte 25 år.

I et interview fortæller Arrieta om arbejdskampe hos bl.a. Coca Cola koncernen og den massive repression i Colombia.

”Det nævnte antal på 2.800 myrdede fagforeningsfolk er lavt sat”

Graffity i Bogotá
Graffity i Bogotá
Domingo Tovar Arrieta
Domingo Tovar Arrieta
  • Hvorledes har fagforeningsarbejdet forandret sig i de 25 år, der er gået siden CUT blev grundlagt?

Domingo Tovar Arrieta: CUT blev dannet i 1986 som en social og politisk organisation for arbejderklassen. Vi har siden da stillet politiske krav til alle regeringer i Colombia. At der idag findes et Arbejdsministerium er et resultat af CUTs fagforeningskampe.

- I de 25 år CUT har eksisteret, er der sket store forandringer på det politiske, økonomiske, sociale, kulturelle og økologiske område. Det har selvfølgelig påvirket arbejderklassen. Idag står vi overfor en krise i den kapitalistiske samfundsmodel, den regulerende velfærdsstat forsvinder.

- Den er blevet erstattet af en transnational kapital, der overalt hvor den kommer hen udplyndrer naturens ressourcer og afskaffer arbejdernes fundamentale rettigheder.

Mindedemo for de mange myrdede fagforeningsaktivister i Bogota
Mindedemo for de mange myrdede fagforeningsaktivister i Bogota
  • Fagforeningsarbejde er meget farligt i Colombia, siden CUT blev dannet er over 2.800 faglige aktivister blevet myrdet ...

Domingo Tovar Arrieta: I Colombia er fagforeningsaktiviteter det farligste, man kan beskæftige sig med. På globalt plan er det sådan, at 69% af alle de faglige aktivister, som bliver myrdet, er fra Colombia. Vi betaler en høj pris for vores politiske over- bevisning. Det nævnte antal på 2.800 myrdede fagforeningsfolk er lavt sat. Vi vurderer, at der i realiteten er tale om langt over 3.000.

- Den terror vi har været udsat for fra regeringernes og virksomhedernes side var til tider så massiv, at familierne til de myrdede eller forsvunde fagforeningsaktivister ikke engang turde anmelde sagen.

                             _________________

”Organisationsprocenten blandt  alle beskæftigede er på under 4%”

  • På trods af dårlige arbejdsforhold er kun få arbejdere i Columbia organiseret i en fagforening. Hvorfor?

Domingo Tovar Arrieta: CUT har 550.000 medlemmer. Men organisationsprocenten blandt alle beskæftigede er på under 4% - og det er meget lavt. Det har flere årsager. For det første hænger det sammen med den fare, der er forbundet med fagligt arbejde.

- Mange arbejdsgivere nægter og forhindrer desuden opbygningen af faglige strukturer. Regeringen er iflg. forfatningen forpligtet til at beskytte retten til at organisere sig, men den gør det ikke.

_________________

”Ressourcerne bliver udbyttet af multinationale firmaer, i øjeblikket ca. 150”

  • I de senere år har arbejdskampene især været rettet mod Coca Cola eller banan- og oliepalmeplantager. Nu ser det ud til, at udbytningen af de naturlige ressourcer er tema nr. 1 ?

Domingo Tovar Arrieta: For nogle år siden var landbruget basis i den columbianske økonomi: Bananer, oliepalmer, kaffe og grundernæringsmidler.

- Idag er økonomien i Columbia baseret på udbytning af de naturlige ressourcer. Denne udvikling hænger sammen med de globale økonomiske forandringer og konkurrencen indenfor området energi- produktion. Idag handler det ikke så meget om udvinding af olien, men om hvordan

elektrisk energi produceres. Af den grund har multinationale firmaer f.eks ændret på flodernes løb for at kunne bygge enorme vandkraftværker. Olie, gas, kul – alle de mineralske råstoffer samt vandreserver, der bruges til energi-produktion, er blevet rygraden i den columbianske økonomi idag. Det ville


ikke være en dårlig udvikling, hvis denne sektor blev forvaltet af staten. Men alle disse ressourcer bliver udbyttet af multinationale firmaer, i øjeblikket ca. 150. Det er de samme virksomheder, som er involveret i mord på fagforeningsaktivister, som støtter paramilitære bander og vasker narkopenge hvide. De respekterer hverken den suveræne politiske forfatning i landet eller de gældende arbejdslove.

  • 2010 afløste Juan Manuel Santos den hidtidige præsident Álvaro Uribe. Mens Uribe beskyldte fagforeningerne for at stå i ledtog med guerillaen, så betoner den nye regering deres vigtige rolle i demokratiet. Er der tale om reelle forandringer?

Domingo Tovar Arrieta: Der er sket forandringer i den måde, staten omgås med fagforeninger på. Men det er ren facade. De paramilitære bander og narkohandlen er jo ikke forsvundet, de har bare ændret deres fremgangsmåde. Det samme gælder korruptionen.

- Santos har godt nok sendt et par korrupte politikere fra Uribes regering i fængsel, fordi korruptionen var for åbenlys. Men den eksisterer stadig, blot på en anden måde. Regeringen fortsætter Uribes politiske linje. Arbejdsforholdene forværres, der er ingen stabilitet, ingen social sikkerhed, ingen sygeforsikring. Den aktuelle regering driver outsourcing til det yderste. 

  • Hvilken rolle spiller paramilitarismen idag?

Domingo Tovar Arrieta: Paramilitarismen har en lang tradition i mange lande, ikke kun i Colombia. I Sydamerika har der i alle lande hersket militærdiktaturer, som er blevet afløst af angivelige demokratier. I alle disse lande fandtes og findes der paramilitær. Det særlige ved Columbia er, at regeringen under Uribe var dem, der havde de tætteste forbindelser til paramilitæret.

- En meget lang række borgmestre, guvernører og politikere sidder idag i fængsel pga. deres nære forbindelse til paramilitæret. For tre år siden udviste præsident Uribe folk af højeste rang i paramilitæret, for at forhindre at det blev offentligt kendt, hvor dybt han selv var involveret i disse kredse.

- Ved at demobilisere de paramilitære bander har han faktisk legaliseret paramilitarismen. Han har ladet landets mægtigste bødler gå fri, vasket deres navne rene og skaffet dem nye identiteter. 

                            __________________________

”Mange faglige aktivister, der lever i eksil, kan kun overleve pga. støtten fra den internationale arbejderbevægelse”

ILO – International Labour Organisation
ILO – International Labour Organisation
  • Hvilken betydning har det internationale samarbejde for fagforeningerne i Columbia?

Domingo Tovar Arrieta: Vi arbejder sammen med organisationer i hele verden. Den vigtigste er den Internationale Arbejder- organisation (ILO – International Labour Organisation). På 15 af de 18 møder i ILO, hvor CUT har deltaget, fordømte man den columbianske regering pga. den konstante vold mod fagforeningsfolk og brud på elementære arbejderrettigheder.

- Mange faglige aktivister, der lever i eksil, kan kun overleve pga. støtten fra den internationale arbejderbevægelse. De hjælper os med at finde tilflugtssteder for aktivsterne og deres familier, så de undgår at blive dræbt.

- Vi håber på fortsat støtte og hjælp, indtil der sker en grundlæggende forandring i Columbia og vores kollegaer kan vende tilbage hertil.

  • Hvordan må en sådan forandring se ud?

Domingo Tovar Arrieta: Som sagt, vi befinder os i krise for den kapitalistiske samfundsmodel. Det er nødvendigt at skabe et alternativ til denne model, så vi kan finde en vej ud af de store pro- blemer, som arbejdere og mennesker i al almindelighed er konfronteret med.

- I Columbia er flere ting nødvendige: Krigen må stoppes. Man må arbejde for en politisk agenda, der byder en vej ud af konflikten. Dette er kun muligt gennem strukturelle forandringer, der reducerer den sociale ulighed og den ekstreme fattigdom, som mere end 20 millioner mennesker lever i i Colombia. - Derudover har vi brug for et reelt partizipativt demokrati. Menneskerettighederne må respekteres – såvel i den personlige sfære som på det sociale, politiske og økonomiske område.

(Offentliggjort i det tyske ugemagasin Jungle World Nr. 8, 23. Februar 2012. Oversat og let redigeret af autonom infoservice) 

          _____

         Relateret