EUROPOL-konference sætter fokus på anarkisme

Det europæiske politiagentur EUROPOL organiserer den 24. - 25. april 2012 en konference med fokus på anarkisme. Konferencen finder sted i den hollandske by Den Haag.

Det forlyder, at bla. den italienske organisation ”Federazione Anarchia Informale“ (F.A.I) og aktivist-netværket ”No Border” samt div. ”aktiviteter mod jernbane infrastrukturen” står på dagsordenen.

  • Altimens går den europæiske NO BORDER – bevægelse i offensiv med internationale camps og workshops – fra Sverige over Polen til Middelhavs- området.

 

  • ”Venstreekstremisme - terrorisme”

Som så ofte i EUropæisk politik tilsløres det konkrete indhold og intentionen med konferencen fortoner sig i tågede teknokratiske formuleringer.

Det er f.eks. uklart, hvad der menes med ”aktiviteter mod jernbane-infrastrukturen”. Det er imidlertid nærliggende at tro, at det drejer sig om initiativer som bevægelsen imod det politiske prestigeprojekt ”Stuttgart 21”, der organiserer protesterne mod bygningen af en ny hovedbanegård i den sydtyske by, samt bevægelsen ”Treno ad Alta Velocitá” (TAV), der samler modstanden mod højhastig-hedstog mellem Turino og den franske by Lyon.

Begge projekter mødes med massiv modstand fra den lokale befolkning, der støttes af forskellige venstrefløjsorganiseringer i Italien og Tyskland. Den tyske forbunds-regering taler om ”venstreekstremisme/-terrorisme” og om angivelige ”angreb på togtransport”. 

  • EUs reaktionære sikkerhedsfanatikere

EUROPOL konferencen i Den Haag vil formodentlig betyde, at reaktionære sikkerhedsfanatikere sætter fokus på den folkelige og legitime modstand mod meningsløse storprojekter og farlige teknologier.

Det ville passe til de EUropæiske regeringers politik og til deres politi, der igen og igen hævder, at demonstranterne tager døde med i købet og derfor må betragtes som ”terroristiske”. 

No-Tav - protesterne
No-Tav - protesterne

Virkeligheden er dog lige omvendt. Det er som regel politiet, der med våben og terrormetoder er til fare for engagerede menneskers liv. Nye eksempler på dette er NO-Tav aktivisten ”Luca”, der pga. en politiaktion styrtede ned fra stor højde og blev livsfarligt såret. ( No TAV - bevægelsen)

  • Politistikkere indsluses i NO Border - bevægelsen 

Ifølge den tyske forbundsregering vil man på konferencen også diskutere ”No Border-netværkets” aktivteter. Hvad det skal betyde, er uklart.  Siden starten af 1990erne har anti-racistiske grupper regelmæssigt organiseret grænseoverskridende demonstrationer, camps eller kampagner. Dette år vil de under mottoet ”Boats for people” vise præsens med skibe på Middelhavet og demonstrere mod den menneskeforagtende og ofte dødelige vold, der udøves af EUs grænseagentur FRONTEX.  

  • Anholdt pga. anarkistiske holdninger

Der refereres formodentlig også til hændelserne på No Border camp i Bruxelles 2010, hvor det belgiske politi ville forhindre, at mennesker fra denne camp deltog i en international fagforenings-demo.

Politiet fik sandsynligvis hjælp fra en indsluset undercover informant, Simon Bromma, der senere blev afsløret af aktivisterne.

Han sendte dagligt sine meldinger til LKA (Landes Kriminal Amt) i Stuttgart. Forfalskede informationer kom ad denne vej frem til de belgiske myndigheder, hvilket førte til anholdelse af ”96 anarkister”. Senere viste det sig, at anholdelsen var sket uden noget belæg. De anholdte aktivister var ikke i besiddelse af ”forbudte genstande” og de foretog sig heller ikke ”strafbare handlinger”. Anholdelserne skete udelukkende pga. deres formodede anarkistiske overbevisning.

  • ”EUropæisering af anarko-scenen”

Også det tyske forbundspoliti BKA (Bundes Kriminal Amt) sætter lighedstegn mellem venstrefløjsaktivisme og antistatslig revolutionær anarkisme

No Border - aktivister
No Border - aktivister

I januar sidste år blev chefen for BKA, Jörg Zierke, spurgt af den tyske Forbundsdags indenrigs-politiske udvalg, hvorfor BKA så intensivt udveksler undercover agenter med Storbritannien. Politichefen begrundede den statslige infiltrering af modstanden imod G8-topmødet i 2007 og imod Nato-topmødet i 2009 med en formodet ”europæisering af anarko-scenen” i Grækenland, Spanien, Storbritannien, Frankrig, Danmark og Tyskland.

Han begrundede også brugen af britiske undercover agenter under G8 topmødet i Heiligendamm 2007 med bekæmpelsen af ”euro-anarkister, venstreekstremister og –terrorister”. På dette tidspunkt var begrebet ”euro-anarkister” nyt i det tysksproglige område. Idag bliver sågar det tyske Piratparti beskyldt for at være statsfjendtligt og deres koncept betegnes af myndighederne som ”anarkistisk”.

  • ”Organiseret kriminalitet” og ”terrorisme”

EUs efterretningstjeneste SitCen beskæftiger sig også med fænomenet ’anarkisme’. I oktober 2011 fremlagde tjenesten en situations rapport, som bla. den tyske efterretningstjenester (Verfassungsschutz og BundesNachrichten Dienst/ BND) har leveret et bidrag til. EUROPOL selv offentliggør hvert år en rapport med titlen ”Terrorism situation and trend report”.

Ifølge denne sætter anarkistiske ekstremister præg på aktiviteter ift. anti-kapitalisme, anti-militarisme, anti-fascisme og No Border kampagnen. For nyligt blev det kendt, at EUROPOL også har miljø- og dyreretsaktivitster i søgelyset. På basis af dette organiserer politiagenturet regelmæssigt konferencer om såkaldt ”Dyrerets-ekstremisme”.

  • Analysis Work File (AWF) kaldet ”Dolphin”

Observationer og informationer om ”terrorisme” og ”ekstremisme” bliver hos EUROPOL gemt i den omfattende Analysis Work File (AWF) kaldet ”Dolphin”, som til dels rummer dossiers om personer, objekter og begivenhedsforløb.

Men det er ikke kun på baggrund af disse dossiers i ”Dolphin”, at politiske aktivister kriminaliseres. Fra maj 2012 vil der blive omstruktureret en lang række andre Analysis Work Files under sloganet kamp mod ”organiseret kriminalitet” og ”terrorisme”.

  • Når lokale beboere og anarkister stemples som risiko Out of Control-initiativet, Berlin:

”Anarkisme eller formodede ”Euro-anarkister” er blevet til en samlende betegnelse for politisk uønsket internationalt venstrefløjs engagement. Anarkisme er imidlertid en politisk indstilling, som går imod nogle menneskers herredømme over andre mennesker og afviser alle former for hierarki som undertrykkelse af individuel og kollektiv frihed. En sådan indstilling, der stræber efter frihed, selvbestemmelse, lige- stilling, individernes selvrealisering og en solidarisk omgang med hinanden mennesker imellem burde egentlig mødes med respekt. Krimi-

naliseringen af legitim modstand, de morderiske aktiviteter fra Frontex side samt den ideologisk motiverede diffamering af anarkismen i sig selv, gør os rasende vrede. Når en senator i Berlin igen forsøger at kriminalisere lejerprotester mod stigende huslejer, idet han taler om ”venstrefløjskaoter” der skader områdets omdømme, vidner det om, at de regerende er bange for, at de regeredes modstand får medvind.

  • Demo i Berlin mod EUROPOLs ”anarkisme konference” i Den Haag

- Derfor vil vi den 25. april 2012 omkring kl. 17 møde op foran forbundspolitiet BKAs kontor i Berlin-Treptow for at protestere mod EUROPOLs ’anarkisme konference’, den daglige racisme i EUropa samt diffameringen af anarkisme/aktivisme som ’terrorisme’. Derudover giver den valgte rute anledning til at nævne den afskyelige kapitalistiske byomstrukturering samt repressionsmyndighedernes forsøg på at skræmme os til tavshed her op til 1. maj”.

(Teksten er baseret på ”Out of Control – Berlin” euro-police.noblogs.org , og bearbejdet af autonom infoservice)

links

Relateret

Video om EUROPOL

 

No Border Camp 2012                                                          Stockholm 17. – 24. June 2012

Til sommer afholdes den transnationale No Border Camp i Stockholm. En uge med civil ulydighed, diskussioner, film og aktioner rettet mod den europæiske migrationspolitik. 

(Uddrag af en tekst fra NoBorderCamp – Stockholm):

Hvis vi vil kæmpe imod grænser, så er det nødvendigt at se, at alle grænser, der konstant ekskluderer os, truer os, har eksplicitte voldelige konsekvenser pga. etnicitet, race, køn, sex/ualitet, klasse, abilitet, alder osv. Og grænserne er alle steder: Nationale grænser er ikke bare fysiske mure eller linjer, der er tegnet omkring geografiske områder; de bliver synlige for dem, der ikke anses for at høre til – ikke bare ved de faktiske grænser, men gennem et system, hvor du har brug for papirer for at få lov til at eksistere.

Loven handler ikke kun om juridisk status, men om hvad der er accepteret og forventet – normalitetens dagligdags fængselsmure. Normalitet som i illusionen om kun to biologiske og juridiske køn. Den racistiske normalitets fængselsmure i form af nationalstater og nationale identiteter, der er lavet for eksklusion og dominans, med grænser beskyttet af mobile radarer, termiske kameraer, infrarøde kameraer, mobile CO2-detektorer og hjerterytme-detektorer. For den uden de rigtige papirer, fingeraftryk, nationalitet, DNA, krop, er grænserne der – i sine voldelige, kontrollerede og dødbringende former.

 

Euro Apartheid 2012: No traveller is illegal! May 18-23, Warsaw, Poland.

The Warsaw noborder collective and occupied social center Syrena invites all to a week of actions against Frontex and Euro Apartheid 2012. Throughout the week starting on May 18th we will engage in creative interventions in public space around Warsaw and various other activites, including film screenings, discussions, book presentations and concerts.

Se kalenderen