NATO topmødet satser på et fælles oprustningskoncept

I weekenden d. 18. – 20. maj 2012 afholdt NATO topmøde i Chicago med deltagelse af mere end 60 stats – og regeringschefer.

Øverst på dagsordenen stod tilbage- trækning fra Afghanistan indtil slutningen af 2014, oprettelse af et missilskjold ved Europas grænser, samt et fælles oprustningskoncept - ”Smart Defence” - for NATOs 28 medlemsstater.

  • Topmødet blev ledsaget af heftige protester med op til 20.000 demonstranter, der vendte sig imod NATO som militært redskab for Vestens imperialistiske ageren rundt omkring i verden.

”Smart Defence”

NATO-topmødet i Chicago indledte de første skridt til en såkaldt ”Smart Defence” - politik, der skal koordinere de enkelte NATO-medlemmers oprustningsprojekter. ”Smart Defence” er designet i NATOs generalsekretariat under ledelse af den neoliberale eks-politiker Anders Fogh Rasmussen. Formålet er at forebygge en krise inden for militæralliancen som følge af de europæiske NATO-staters manglende vilje til at investere i ny dyr våbenteknologi og modernisering af den nationale militærs infrastruktur.

Denne nye koncept skal sikre, at man for fremtiden undgår overlap i udviklingen af de enkelte 28 NATO-medlemsstaters våben- og oprustningsprojekter. Fogh Rasmussen fremstillede på et presse- møde projektet som en ” banebrydende innovation”. Nye militærstrategiske optioner og globale alliancer skal ifølge Fogh Rasmussen bidrage til at gøre NATO parat til kommende militære udfordringer i det 21.århundrede.

Konceptet om en fælles våbenproduktion og oprustningsstrategi er så gammel som NATO selv. Indtil nu er det mislykkedes på grund af nationalstatslig konkurrence medlems- landene imellem. Fordi ethvert medlemsland selv ville profitere på egen produktion af militærteknisk know how.  

20 nye oprustningsprojekter

På baggrund af fremtidsprojektet ”Smart Defence” lykkedes det NATOs ledelse at underdreje især de europæiske NATO-landes generelle sparepolitiske intentioner ved at gennemtrumfe mere end 20 multinationale oprustningsinitiativer til forbedring af NATOs fremtidige operative ”interventionsduelighed”. Deriblandt alliancens planer om at anskaffe sig nye dronefly.  

Leflende opbakning fra den danske regerings side

Den danske forsvars- minister, socialdemokraten Nick Hækkerup, har allerede før konferencen givet tilsagn om, at S-SF-R-regeringen vil bidrage med hele 540 millioner kroner til dronefly-projektet. Dette på grundlag af det seneste danske forsvarsforlig, der blev støttet af den borger- lige fløj.

Forsvarsminister Nick Hækkerup
Forsvarsminister Nick Hækkerup
Dronefly type "predator"
Dronefly type "predator"

USA-ledet nyt raketforsvarssystem 

NATO-topmødets deltagere enedes om at igangsætte det første trin i det såkaldte missilskjold for Europa. Officielt rettet mod præstestyret i Iran. Da landet på nuværende tidspunkt hverken råder over atomvåben eller langdistanceraketter, der kan true Europa, anser Ruslands regering dette NATO-initiativet for at være en fjendtlig akt, der i realiteten er rettet imod Rusland - som ”afskræknings-potentiale” i tilfælde af en genopblussen af en konflikt mellem USA og Rusland. 

Dette missilskjold vil fuldt ud være under den amerikanske regerings kontrol, da raketsystemet i både Tyskland (Ramstein) som i Tyrkiet vil blive opstillet på amerikanske militærbaser. For at dæmpe Putin-regeringens harme gentog Fogh Rasmussen på pressekonferencen sin invitation til Ruslands magthavere om et samarbejde.

ISAF - soldater fra Sverige i Afghanistan
ISAF - soldater fra Sverige i Afghanistan

Militær tilbagetrækning fra Afghanistan 

Et centralt punkt på topmødet var Afghanistan. NATOs planer er at erstatte 10 års militærstrategi med endnu 10 års tilstedeværelse i landet – bare med en såkaldt uddannelses – og nedrustningshjælp. Den afghanske regering har i denne forbindelse officielt inviteret NATO til at starte en uddannelsesmission fra 2015. Som modtræk gav FN tilsagn om at finansiere 228.500 afghanske soldater og politifolk. Svarende til årligt 4,1 milliarder dollars. Opbygningen af de afghanske sikkerhedskræfter anses af Vesten som en forudsætning for tilbagetrækning af de knap 130.000 ISAF-soldater (1) Dette skulle være afsluttet i slutningen 2014.

VREDENS DAGE

Politichikane mod antikrigsaktivister op til topmødet

I dagene op til NATO-topmødet beretter forskellige amerikanske medier om grove politichikaner mod kendte antikrigs-aktivister. Den amerikanske lands- organisation af advokater (NLG) fordømte således et præventivt politioverfald sidste onsdag (16. maj), hvor en politienhed ifølge øjenvidner smadrede døren til et boligkompleks i Chicagos bydel Bridgeport - uden at have nogen ransagningskendelse.

 ”Din kommunistiske bøsse!”

Med geværerne hævet til at skyde, trængte de ind i komplekset og væltede en person om i dets køkken. To andre beboere blev i mere end to timer lagt i håndhjern i deres dagligstue, mens politiet ransagede lejlighederne. ”Din kommunistiske bøsse!” råbte politifolkene til en af beboerne i håndjern.

11 mennesker blev anholdt i denne politiaktion, seks blev løsladt umiddelbart efter uden sigtelser. Dette og lignende chikaner blev iværksat af Chicago-politiets afdeling "for organiseret kriminalitet".

20.000 demonstranter mod NATO

Under hele NATO-konferencen var antikrigs-aktivister på gaden. Til dels med vrede protester. Søndag nat (20. maj) blev der ifølge politiets pressetalsmand anholdt 45 demonstranter i kølvandet af konfrontationer i Chicagos indre by mellem ca. 20.000 demonstranter og riotpolitiet.

På Indymedia-Chicago berettes der følgende:

” NATO bringer krigsmaskinen hjem.

Tusinder protesterer mod den globale elites militære organisation i anledning af krigsmagernes årlige konference.

Repræsentanter fra CANG8 (Coalition Against NATO/G8 War & Poverty Agenda), Occupy Chicago og Chicago ActionMedical har fordømt den systematiske politivold ved anti-NATO protester i søndags - og mere generelt set, fordømt den militærmaskine som lige nu samler tusindvis af aktivister til aktionsuge i Chicago for at gøre modstand mod NATO-mødet og dets agenda.

Fremtrædende personer på venstrefløjen, lige fra Noam Chomsky og Tom Morello til kammerater fra Grækenlands SYRIZA, har opfordret folk til at protestere mod NATO konferencen. Krigsforbrydernes sludren sluttede i mandags, da aktivister protesterede imod krigsspekulanten, koncernen Boeing.

”Politiet har forberedt sig på det her mentalt, fysisk, følelsesmæssigt – de har forberedt sig i et år på at tæske os” , sagde CANG8 organisator Joe Iosbaker og fortsætter ”Dette er den vold, NATO bygger på, som NATO bringer med sig.”

Søndagens politivold skete i kølvandet på en fredelig anti-NATO march, som skulle skabe opmærksomhed om NATOs rolle som de globale eliters militære kraft. Marchen satte fokus på de enorme ødelæggelser, som NATOs militære aktioner forårsager i de lande, de bomber og besætter - og de konsekvenser det har for de mennesker, som lever der.

(autonom infoservice)

 

Note

1) ISAF betyder "International Security Assistance Force". Denne internationale militære “sikkerhedsstøtteenhed” har officielt en sikkerheds – og genopbygningsfunktion. Soldater fra forskellige NATO-lande samt ikke-NATO-lande deltager i denne "mission".

Links

Relateret

 

This is what 'democracy' looks like... :


Kommentar schreiben

Kommentare: 0