Modstand og repression i Grækenland

INTERVIEW med nogle aktivister fra den venstreradikale gruppe Crisis Mirror.

____________________

Du kan blandt andet læse om den græske venstrefløjs sammensætning og indflydelse, om de politiske kræfter der dominerer indenfor politiet og om de politiske fanger.  

                       

                    

Om CrisisMirror - Gruppen bag interviewet:

”Crisis Mirror er en blandet venstreradikal gruppe med basis i København. Vi producerer, deler og videreformidler modinformation om den aktuelle kapitalistiske krise i Danmark og resten af verden. Vi laver politiske analyser, organiserer begivenheder og aktioner for at mobilisere folk og for at markere vores solidaritet med andre kæmpende bevægelser, grupper og individer. Vi mener, at alle borgere i verden, som er imod ulighed, uretfærdighed og alle former for racisme, må gøre noget for at sætte fokus på kapitalismen som den er: Umenneskelig, korrupt og selvdestruktiv”.  CrisisMirror 

 

INTERVIEW 

" Alt tyder på, at tilliden til venstrefløjen

  er ved at blive genoprettet ..."

 • autonom info-service: Kunne I give en kort beskrivelse af de hovedstrømninger, der findes på den brogede græske venstrefløj og dens respektive forankring i befolkningen?

Crisis Mirror: Den græske venstrefløj er en meget sammensat størrelse med en lang historie. Ikke overraskende er venstrefløjen i Grækenland yderst fragmenteret og delt i en lang række partier, grupper og organisationer, hvis ideologiske udgangspunkt rækker fra stalinisme (a la KKE) til socialdemokratiske synspunkter til anarkister og andre radikale miljøer.

- Under den kolde krig blev venstreorienterede forfulgt i Grækenland og under den nazistiske besættelse i 1940’erne var det venstre- fløjens aktivister, som gjorde aktiv modstand. Af den grund har en del af den græske befolkning stadig stor respekt for

SYRIZAs valgkampmøde i Athen
SYRIZAs valgkampmøde i Athen

venstrefløjen.Særlig populær er venstrefløjen blandt studerende og arbejdere.

Men den ideologiske kontekst er trans- formeret og de politiske dagsordener er til en vis grad forældede, på grund af den komfortable søvn venstrefløjen har ligget i som marginal opposition til den liberalist- iske dominans de seneste tre årtier. Denne omstændighed kombineret med PASOKs hykleriske socialistiske facade har imidlertid udhulet tilliden til venstrefløjen, som har mistet indflydelse.

De seneste valgresultater, hvor SYRIZA pludselig blev det andet største parti, tyder på at tilliden til venstrefløjen er ved at blive genoprettet og at dens indflydelse vokser. Men de mange stemmer til SYRIZA kan også være rene proteststemmer og skyldes, at mange grækere ville stemme på stort set hvem som helst, som peger væk fra Neo Democracia og PASOK, der har siddet på magten i årtier.

Den græske venstrefløj kan inddeles i en parlamentarisk og en udenoms-parlamentarisk del:

- Den parlamentariske venstrefløj:

De tre største parlamentsorienterede venstrefløjspartier er KKE, SYRIZA og Demokratisk Venstre.

* KKE er det græske kommunistparti. Deres politiske rødder er marxisme / leninisme, men der er også et udpræget stalinistisk element i deres praksis og politik. De har haft en stabil indflydelse de sidste mange år, hvad angår antal medlemmer, stemmemæssig tilslutning ved valg og fagforenings-repræsentation i PAME. (Det er KKEs frontorganisation. autonom info-service ) Men lige nu taber de stemmer til SYRIZA.

* SYRIZA er en koalition af forskellige venstrefløjs strømninger, fra økologiske socialister og kommunister til social- demokratiske tendenser. SYRIZA har indtil idag haft langt mindre indflydelse end KKE og ved mange parlamentsvalg var de knap nok istand til at samle stemmer nok til at komme over spærregrænsen.

- Igennem det seneste år, mens den økonomiske krise udvidedes til en social krise, har SYRIZA anstrengt sig for at fremme samarbejdet mellem de forskellige venstrefløjskræfter i et forsøg på at danne en venstreorienteret regering. Deres vælger- tilslutning er vokset eksplosivt indenfor meget kort tid og de er tæt på at blive det vindende parti ved det kommende parlamentsvalg den 17. juni 2012. På trods af at de ikke har kunnet etablere noget videre samarbejde med andre venstrefløjspartier.

* Demokratisk Venstre, DIMAR, er en splittelse fra SYRIZA. Det er et yderst reformistisk parti, man kan med god grund sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er venstreorienteret? Partiets modstand mod den græske regerings krisepolitik har været meget begrænset og det var tæt på at indgå i et samarbejde med de neoliberale partier for at danne regering sammen med dem efter valget den 6. maj 2012.

- Den udenomsparlamentariske venstrefløj:

* ANTARSYA er en bred anti-kapitalistisk alliance. Først og fremmest en koalition af forskellige kommunistiske strømninger – herunder en del maoister. ANTARSYA blev dannet umiddelbart efter revolten i december 2008. Har afvist SYRIZAs tilbud om samarbejde ifm. det kommende valg.
* Anarkisterne kan groft set opdeles i de mere rebelske, militante strømninger og den anarko-syndikalistiske organisation. Denne autonome og anti-autoritære bevægelse markerede sig stærkt ifm. revolterne i december 2008. Det er denne del af venstrefløjen som har de fleste politiske fanger. Mange af dem kommer enten fra militante grupper eller fra væbnede grupper.

 • autonom info-service: Grækenlands repressionsapparat – politi og militær - er i forhold til landets befolkningsstørrelse et af de største i Europa. Kan I give en kort karakteristik af dets sammensætning, udstyr og loyalitetsforhold over for den hidtidige regeringspolitik? Findes der f. eks. brudflader i retning af ulydighed overfor nedkæmpelse af protesterne?

Crisis Mirror: Græsk politi har stærke bånd til den ekstreme højrefløj. Dette tilknytningsforhold stammer tilbage fra koldkrigsperioden og grundlaget dannes ved den allerførste træning politielever gennemgår på div. kurser og politiakademier.

- Det er hverken usædvanligt eller overraskende, når politiet ignorerer højreekstremisters illegale aktiviteter eller ligefrem dækker dem. En lang række begivenheder og meningsmålinger har desuden vist, at en betydelig del af politikorpset, formodentlig mere end 50%, åbent støtter og/eller stemmer på fascisterne i Det Gyldne Daggry.

- På trods heraf bliver politiet nødt til at foregive loyalitet overfor de liberale regeringer. Når det kommer til stykket, bliver de nødt til at forsvare deres chefer. De fleste politifolk kommer fra under- eller mellemklassen. Alligevel forbliver de loyale overfor deres overordnede, og går uden tøven til angreb på de sociale bevægelser, som har et tilknytningsforhold til venstrefløjen.

 • autonom info-service: Hvor mange politiske fanger findes aktuelt i Grækenland og hvor kommer de fra?

Crisis Mirror:Vi kender ikke det præcise antal. Men en officiel rapport fra 2007 taler om mere end 11.000 fanger i Grækenland. ( Sociale + politiske fanger. autonom info-service) Ifølge det græske justitsministerium har man i fængslerne en kapacitet på op til 7.500 fanger. For et par år siden anslog man dette tal til ca. 5.500.

 • autonom info-service: Findes der en solidaritetsbevægelse for de politiske fanger som for eksempel i Euskadi (Baskerlandet) ?

Crisis Mirror: Ja. I Grækenland er der en stærk solidaritetsbevægelse, der støtter de politiske fanger og hjælper dem med penge, mad, tøj, advokater, breve, besøgstilladelser etc.

 • autonom info-service: Når man skal tro meningsmålingerne, står det parlamentariske venstrefløjsparti SYRIZA til at blive suverænt den stærkeste kraft efter nyvalget den 17. juni 2012. Dette kan betyde, at der dannes en venstrefløjsregering i tilfælde af, at DIMAR og KKE af deres basis bliver presset til at indgå i en regeringsalliance. Kunne det tænkes, at en sådan regering straks vil initiere en generel amnesti for de fleste politiske venstrefløjsfanger, - måske med undtagelse af kammeraterne fra de væbnede grupper?

Crisis Mirror: Det er meget sandsynligt, at SYRIZA bliver det største parti ved det kommende valg. Men det er ret uvist, om de bliver istand til at danne en venstrefløjsregering. Det skyldes først og fremmest, at det ikke ser ud til, at der kan etableres et samarbejde mellem SYRIZA og KKE, der er det andet stærkeste parti på venstrefløjen.

- Men HVIS det alligevel skulle blive til noget med en venstrefløjsregering i Grækenland, så tror vi på, at det vil betyde stop for kriminalisering af politiske årsager eller i det mindste et forsøg på at mildne straffeparagrafferne mod politiske aktivister.

- Spørgsmålet om politiske fanger fra de væbnede grupper bliver helt sikkert stærkt omdiskuteret, fordi flere venstrefløjsfraktioner har åbent fordømt væbnede modstandsaktiviteter, som f.eks. dem der kommer fra gruppen ’Ildens sammensværgelse’.

 • autonom info-service: Hvordan vil I konkret bruge et overskud (forhåbentligt!) fra støtte arrangementet for de politiske fanger i Grækenland nu på lørdag i Bumzen? Er det tilegnet bestemte fængslede kammerater eller går det til en fangesolidaritetsfond?

Crisis Mirror: Pengene går til en fond, som allerede har etableret et netværk med politiske fanger. Dette omfatter såvel fængslede militante som andre protestende indsatte i fængslerne.

- De politiske fanger kommer fra den anti-autoritære/anarkistiske bevægelse eller er tidligere medlemmer af 17N og EA * Fondens website . 

__________________________

* ( 17 N: Byguerillagruppen 17. November. Se også Byguerilla i Grækenland . EA: Byguerillagruppen Epanastatikos Agonas / Revolutionær Kamp. aut.info)

16. juni * kl. 22 - ? * Baldersgade 20, Nørrebro
16. juni * kl. 22 - ? * Baldersgade 20, Nørrebro

Fonden støtter IKKE de officielle rets- procedurer, undtagen i meget specielle tilfælde, men indsamler jævnlige pengebeløb på 300 Euro til politiske fanger, der har brug for det for at kunne overleve i fængslet. Fonden støtter også demonstranter og aktivister, der kommer i fængsel. Der er iflg. vores informationer pt. 3 kammerater, der får støtte fra fonden, da de er fængslet ifm. den store riot 12. februar 2012. 

Derudover støtter fonden en immigrant, der har været fængslet siden de omfattende riots i 2008. I sjældne tilfælde giver fonden støtte til folk, der er dømt for kriminelle handlinger, senere er kommet i kontakt med bevægelsen og har udvist værdighed og modstand, f.eks. Vaggelis Pallis.


 • autonom info-service: Er der noget I vil tilføje?

Crisis Mirror: Godt initiativ med det her interview!

 • ** Mange tak for interviewet!

_______

Links

 • Oversigt over nogle revolutionære fanger i Grækenland og statens anklager imod dem (på engelsk) her
 • CrisisMirror - Reflections on the Capitalist Crisis of Today
 • Solidaritetsdemo i Serres i det nordlige Grækenland for den fængslede sultestrejkende anarkist Rami Syrianos
 • Letters from anarchist Stella Antoniou (On Monday, June 4th, Stella was released from Koridallos women’s prisons because she reached the limit of 18month pretrial detention)

__________

Relateret

 

VIDEO:

Omkring 400 anarkister i solidaritetsmanifestation nytårsaften udenfor Korydallos fængslet. Hovedparolen var:”The passion for freedom is stronger that your prisons!”

Kommentar schreiben

Kommentare: 2
 • #1

  Crisis Mirror (Dienstag, 17 Juli 2012 13:01)

  We, Crisis Mirror, want to clear out the misunderstandings and misinterpretations that might have been created by the interview of 15th of June in Modkraft and Autonom Infoservice (http://modkraft.dk/artikel/dansk-indsamling-til-militante-grækere, http://www.autonominfoservice.net/2012/06/14/modstand-og-repression-i-gr%C3%A6kenland/#permalink). It was a written interview with a general purpose, asking about our political affinities, the events and actions organized by our group and the current situation in Greece, as many of Crisis Mirror's members are Greeks. Autonom Infoservice translated the group's original description "Crisis Mirror is a multidisciplinary and diverse political group, based in Copenhagen" as "Crisis Mirror er en blandet venstreradikal gruppe med basis i København." On top of that, one of the interview's questions was about a fund-raising party to support political prisoners in Greece, that we organized on 16th of June. We will give the money collected (5000kr) to the Solidarity and Financial Support Fund for Imprisoned Social Activists (http://tameio.espivblogs.net/). The heading in Modkraft seems to imply that we are supporting armed groups which is not the case. We rather won't focus here on the meaning of words such as radical or militant. We believe that these terms are part of a dynamic social conflict, which makes their meaning change over time. Their evolving subjectivity can lead to false assessment of sensitive issues. Here is how the Fund we collaborate with could be better described:

  The Fund provides to political prisoners (mainly anti-authoritarians and anarchists) a 300euro monthly income, used for their basic needs. Open assemblies every month prioritize the cases and decide how the money will be shared.

  The Fund is highly focused on protesters who were arrested during demonstrations. As part of the massive resistance against the ongoing capitalist crisis in Greece, more and more citizens protest against the austerity measures and the injustice. People often suffer random arrests. Often, repressive police actions are part of strategies to criminalize social movements, as well as to feed the mass media with their share of "police efficiency" against "terrorists". The so-called anti-terrorist/hoodie-law allows for example to keep people in prison 18 months before trial. Even worse, there are cases when the police decides to throw unfounded accusations by the end of the 18-month period, so some of those arrested face one 18-month period in prison after another without a trial.

  This is just one example of the great power that Greek police has. Greek police has one of the highest budgets and number of members in their ranks in Europe. The police collaborates with fascist groups such as Golden Dawn (50% of policemen voted for Golden Dawn in the last elections) and with corrupt links to the media and the courts. Police prosecutes and imprisons our political comrades who stand up against injustice and who struggle for freedom and equality among people. On the streets and in demonstrations, our comrades experience daily assaults from the police, illegal arrests, surveillance, corrupt trials, violence and torture-like interrogation methods. Over the past four years, the number of political prisoners in the Greek State prisons has increased explosively. These are not just militant anarchists, like media would love for us to believe. Potentially all who participate in demonstrations or actions directed against the system, legal and illegal, militant and non-militant could be arrested.

  Our solidarity goes out to all victims of this corrupt system of oppression.

  Within the walls, in overcrowded cells, inmates suffer a massive, systematic, moral, psychological and even physical destruction. Recurrent shifts of location, unprovoked violence, unexplained isolation extensions, malnutrition, post censorship, harsh restrictions on communications and general humiliation, make life in the overcrowded prisons a living nightmare. But our comrades are not alone, though they are trapped behind lock and key. Our comrades are not forgotten, although they are not with us on the street. Their struggles live on and their resistance is not futile.

 • #2

  julie / autonom info-service (Mittwoch, 18 Juli 2012 14:04)

  Thanks comrades for your comment.
  We presume, you have also sent your comment to the leftwing media Modkraft.
  We fully understand your objections and clarifications.
  Meanwhile we have to state that, the headline and the concept of the article in Modkraft alone are results of the desicions of the comrades from this website.
  Solidarity in struggle.
  julie / autonom info-service