Den amerikanske venstrefløj og valget 2012

En kommentar  til valget i USA fra ”Solidarity” - en amerikansk antiracistisk, feministisk og socialistisk organisation.

              ______________________          

” Republikanerne og Demokraterne er indenrigs- politisk stort set enige om en gennemgribende nedskæringspolitik og på det udenrigspolitiske plan går de begge ind for at bruge militær magtudøvelse til at forsvare amerikanske koncerninteresser i andre lande.”


Ekstra: Video-interview med Tariq Ali

" I USA er præsidentvalg samt valg til kongressen og i de enkelte stater domineret af de to største politiske partier, Republikanerne og Demo- kraterne og af de virksomheder - og økonomiske interesser, som i bund

og grund kontrollerer disse to borgerlige partier.

Mens de politiske kampagner benytter sig af fokusgrupper og meningsmål- inger for at målrette valgpropagandaen til den middel- og overklasse, som forventes at gå til stemmeurnerne, så arbejder Republikanerne på at under- trykke stemmerne fra afro-amerikan- erne, latinoerne, de fattige hvide og de studerende.

Det er uhyre vigtigt at afsløre og gøre modstand imod Republikanernes forsøg på at manipulere valget 2012 helt åbenlyst ved hjælp af en række juridiske foranstaltninger, der har til

formål at holde bestemte befolkningsgruppers stemmeandel nede.  

”De store partier ignorerer bevidst dette ”parti af ikke-stemmer ...”

Den udbredte afsky overfor politik, politiske partier og alt hvad der har med politikere at gøre, afspejler blot det faktum, at de fleste amerikanere systematisk er blevet udstødt fra valgprocessen og har indset, at de ikke har nogen som helst demokratisk kontrol over regering, økonomi eller samfund. Af den grund er der mange – ofte er det flertallet – af de stemmeberettigede, ofte fra arbejderklassen, der simpelthen bliver hjemme på valgdagen. De store partier ignorerer bevidst dette ”parti af ikke-stemmer”, mens de fokuserer på et smallere segment af velstående og mere konservative vælgere, og samtidigt angriber andre partier og deres støtter for at ”ødelægge valgprocessen”.

”Mange vil stemme for at vise deres modstand imod det reaktionære Romney-Ryan slæng”

På trods heraf, vil millioner af amerikanere, selvom de er bevidst om systemets begrænsninger, stemme den 6. november 2012. Mange vil stemme for at vise deres modstand imod det reaktionære Romney-Ryan slæng. Republikanerne og Demokraterne er indenrigspolitisk stort set enige om en gennemgribende nedskæringspolitik og på det udenrigspolitiske plan går de begge ind for at bruge militær magtudøvelse til at forsvare amerikanske koncerninteresser i andre lande. Men de er også uenige i vigtige spørgsmål.

Republikanernes rædselsfulde racisme, deres fremmedfjendtlige politik og deres angreb på kvinders rettigheder får mange til at stemme på Demokraterne, der godt nok ikke er lige så reaktionære, men som heller ikke forsvarer de ikke-hvides eller kvindernes rettigheder. Det er klart, at afro-amerikanere, latinoer, folk fra arbejderklassen og progressive føler, at det allervigtigste lige nu er at besejre højrefløjens racistiske dagsorden.

”Millioner af mennesker viste, at var enige i Occupy’s to hovedudsagn ...”

Det stærkeste slag mod højrefløjen ville uden tvivl være at opbygge en masse- bevægelse og et nyt progressivt politisk alternativ. Da Occupy Wall Street bevægelsen satte sit præg på den politiske dagsorden i efteråret 2011, blev det tydeliggjort, at millioner af amerikanere mener, at den 1% bestående af bankers, koncern direktioner og investorer profiterer af systemet – på bekostning af de 99% bestående af de lønarbejdende, de arbejdsløse og de fattige.

Millioner af mennesker viste, at var enige i Occupy’s to hovedudsagn: At landets økonomiske system er grundlæggende uretfærdigt og at de rige kontrollerer såvel de politiske partier som hele det politiske system til deres egen fordel.

Occupy var ikke den eneste bevægelse af denne slags. I gennem de sidste 10 år har immigrant-bevægelser, protester mod politiangreb på afro-amerikanere, strejker mod lønnedgang og demonstrationer og besættelser imod tvangsauktioner vist, at der er og må være et alternativ til den 1% s økonomiske og politiske dominans over de 99%.

”Vi mener, at imens vi opbygger modstand fra neden, er det vigtigt at støtte disse uafhængige, venstrefløjs- partier...”

 Vi tror, at massebevægelser på arbejdspladser, i boligkvarterer og på gaderne er det første skridt i retning af et generelt opgør med systemet. Men i USA har vi ikke den massebevægelse eller det politiske parti, der skal til for at fremme et alternativt politisk og økonomisk program, der repræsenterer den lønarbejdende befolknings interesser og forsvarer de undertrykte, de ikke-hvide, kvinderne


og de ikke-heteroseksuelle – og som vil erstatte kapitalismen med et ægte demokratisk og bæredygtigt samfund.

Det vi har, er en række små partier til venste for Demokraterne, der er vokset ud af sociale bevægelser så som borgerrettighedsbevægelsen, anti-krigsbevægelserne, og miljøbevægelsen eller som repræsenterer demokratiske socialistiske idealer og programmer. Vi mener, at imens vi opbygger modstand fra neden, er det vigtigt at støtte disse uafhængige, venstrefløjspartier, som udtrykker visioner om et retfærdigt og demokratisk samfund. Vi stemmer på dem som led i processen med at skabe et politisk alternativ.

Solidarity opfordrer derfor medlemmer, sympatisører og aktivister vi samarbejder med, samt alle andre til at stemme på The Green Party, The Socialist Party USA eller The Peace & Freedom Party.

  • The Green Party med Jill Stein og Cheri Honkala som spidskandidater vil figurere på stemmesedlen i mindst 28 stater.
  • The Socialist Party med Steward Alexander og Alex Mendoza i spidsen, vil være at finde på stemmesedlen i en lang række stater.
  • The Peace & Freedom Party, hvis hovedfigurer er Roseanne Barr og Cindy Sheehan, vil stå på stemmesedlen i Californien.

Hvert af disse partier har deres styrke og værdier. Vi støtter dem og opfordrer andre til at gøre det samme. Som et bidrag til at skabe den massebevægelse og den politik vi har brug for for at skabe et andet USA."

(Oversat og let forkortet af ikh/autonom info-service)

_______________________

Op til det amerikanske valg den 6. november 2012 vil vi løbende bringe analyser fra forskellige strømninger på den amerikanske venstrefløj.

 

Links

_________

SOLIDARITY

Our socialist vision is therefore profoundly revolutionary and democratic, visionary and rooted in daily struggle, working class and feminist, anti-capitalist and anti-bureaucratic. Only by forging such an alternative at home can we ultimately fulfill our obligations to the struggles for freedom around the world.

The Green Party of the United States. Committed to environmentalism, non-violence, social justice and grassroots organizing, Greens are renewing democracy without the support of corporate donors. Whether the issue is universal health care, corporate globalization, alternative energy, election reform or decent, living wages for workers, Greens have the courage and independence necessary to take on the powerful corporate interests.

The Socialist Party  strives to establish a radical democracy that places people's lives under their own control -- a non-racist, classless, feminist, socialist society in which people cooperate at work, at home, and in the community.

The Peace & Freedom Party is committed to socialism, democracy, ecology, feminism and racial equality. We represent the working class, those without capital in a capitalist society. We organize toward a world where cooperation replaces competition, a world where all people are well fed, clothed and housed; where all women and men have equal status; where all individuals may freely endeavor to fulfill their own talents and desires; a world of freedom and peace where every community retains its cultural integrity and lives with all others in harmony.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0