Græske fascister: ”Vi er stormtroppen – og vi venter på jer!”

Chrysi Avgis parlamentsgruppe
Chrysi Avgis parlamentsgruppe

Et højreradikalt vælgerpotentiale har længe eksisteret i Græken- land. At det fascistiske parti Chrysi Avgi ("Gyldent Daggry") p.t. oplever stor tilslutning i dele af den græske befolkning, skyldes først og fremmest de borgerlige partiers troværdighedstab.

I 2009 fik Chrysi Avgi kun 0,29 procent af stemmerne. Ved det sidste valg i juni 2012, opnåede partiet 7 procent af de afgivne stemmer – og i øjeblikket vokser tilslutningen konstant...

Ifølge aktuelle meningsprognoser vil fascisterne i tilfælde af et valg idag blive det tredjestørste parti efter det konservative regeringsparti Nea Dimokratia og venstrefløjs- partiet Syriza. Der går ikke længere en dag uden fascistiske overgreb. Angrebene i nattens ly suppleres med iscenesatte overgreb i fuld offentlighed...

I midten på billedet - fascisternes gamle leder Nikolaos Michaloliakos
I midten på billedet - fascisternes gamle leder Nikolaos Michaloliakos
Græske nazikollaboratører under den tyske besættelse af landet (1941 - 1945)
Græske nazikollaboratører under den tyske besættelse af landet (1941 - 1945)

Historiske rødder

Chrysi Avgi’s popularitet har historiske rødder. Et fascistisk vælgerpotentiale har eksisteret i Grækenland siden 1930´erne. Dog stemte størstedelen af de højreradikale traditionelt på de etablerede borgerlige partier for at profitere af deres indflydelse. Under militærjuntaen i tiden mellem 1967 – 1974 (1) stod større dele af befolk- ningen enten på militærets side eller forholdt sig tavse overfor forfølgelsen og tortureringen af venstreorien- terede antifascister. Mange af højrefløjens ældre medlemmer og ledere tilhørte den nationalistiske lejr. De var naziernes kollaboratører under den tyske besættelse og derefter kommunistjægere under borgerkrigen, senere blev de militærjuntaens medarbejdere.

Disse lag af nationalister vender sig nu skuffet bort fra de etablerede partier og stemmer direkte på de organiserede fascister i Chrysi Avgi.

“Kalamatas trafikkryds er fra nu af renset...”

Der går ikke længere en dag uden fascistiske overgreb. Angrebene i nattens ly suppleres med iscenesatte overgreb i fuld offentlighed. Væbnede bøller fra Chrysi Avgi ”kontrollerede” i starten af september de småhandlende immigranter på loppemarkedet i Athens forstad Rafina og i den vestgræske by Mesolongi. Derefter blev immigranternes boder og småbutikker ødelagt, hvis de ikke kunne forevise en kommunal tilladelse. I forbindelse med angrebene blev blandt andet en frisørsalon drevet af en indvandrer fra Pakistan sat i brand. Ilden kunne hurtigt slukkes igen,

Fascisterne angriber demonstranter flankeret af politiet:


men en græsk kunde der kom den pakistanske frisør til undsætning blev stukket ned af Chrysi Avgis bølle- værn.

I den nordgræske by Kalamata jog fascisterne alle de immigranter bort, som tjente nogle småskillinger ved at pudse bilisternes ruder, når bilerne holdt stille for rødt lys. “Kalamatas trafikkryds er fra nu af renset...” pralede facisterne hånligt på Chrysi Avgi’s website. I samme by forsøgte ifølge øjen- vidneberetninger omkring 30 fascister at sætte ild på et hus, der er beboet af immigranter fra Bangladesh. Det tilkomne politi anholdt fem immigranter, mens gerningsmændene forblev uantastet.

Krisen, syndebukke og nationalistisk socialservice

  • Krisen. Situationen i landet er yderligere blevet dramatisk skærpet. Således var omkring 1,2 millioner grækere i juli 2012 registreret som arbejdsløse, svarende til 24,4 procent af den erhversaktive sektor.

Heriblandt en stor ungdomsarbejdsløshed for de 15 – 24 årige på hele 55 procent. Siden gældskrisens gennemslag i 2008 er landets økonomi skrumpet med omkring 20 procent og 600.000 arbejdspladser er blevet tilintetgjort. Den konservative - socialdemokratiske koalitionsregerings neoliberale spareprogram, der nøje følger EUs, IVFs og den Europæiske Centralbanks direktiver, har accelereret krisen i alle samfundssektorer.

  • Syndebukke. I tider hvor utallige mennesker har mistet - eller er ved at miste - deres eksistensgrundlag, er let synlige fjendebilleder kærkommen. Dem kan man give ansvaret for miseren og rette sin vrede og fortvivlelse imod. Dette kan fascisterne fra Chrysi Avgi tilbyde. Udlændinge der ikke ser ud som turister, erklæres for skyldige i elendigheden og bliver overfaldet af partiets bøllegarde. Samtidigt tilbyder Chrysi Avgi social hjælp til fattige – men kun til dem, der er i besiddelse af det lyseblå græske id-kort.
Athen: Immigranterne demonstrerer imod racisme
Athen: Immigranterne demonstrerer imod racisme
  • Nationalistisk socialservice. Chrysi Avgi satser som klassiske fascister på en nationalt orienteret socialpopulisme. På centrale pladser i byerne fordeler de gratis levnedsmidler til græske statsborgerne fra græske producenter. De organiserer bloddonorer fra og til grækere, osv. Denne dobbeltstrategi er på ingen måde noget nyt. Chrysi Avgi-medlemmer har allerede langt før valget, der betød partiets gennembrud i maj 2012, ageret i rollen som den brune hjælper i nød.

Hvis en lejer, der var immigrant ikke rettidigt betalte sin husleje, kunne husejeren ringe efter hjælp fra fascisterne. Lidt senere kunne udlejeren så modtage nøglen til den ryddede bolig. Visitkort bliver fordelt og fascisterne erklærer sig parat til på enhver måde at hjælpe, ”når det borgerlige statsapparat svigter sine landsmænd”.

I den højreorienterede presse bringes der hver dag historier som den om kvinden, der stolt erklærede, at udbetalingen af hendes pension ikke var forsinket som den ellers plejer at være, fordi et medlem af Chrysi Avgi truede den ansvarlige embeds- mand med fysisk afstraffelse, hvis ikke udbetalingen skete til tiden.

Eller historien om en skoledirektør, som meddelte forældrene til hans elever, at han agter at henvende sig til Chrysi Avgi for at få hjælp med problemerne med færdig- gørelsen af skolebygningens renovering ...


Anarkistisk antifa-demo
Anarkistisk antifa-demo

Fascisternes adfærd sidestilles med den revolutionære venstrefløj

Den sidste tids opsigtsvækkende fascistiske overfald har fået regeringen til at reagere med nogle symbolske foranstaltninger. Der er blevet indledt en retssag mod tre parlaments- medlemmer fra Chrysi Avgi og en politileder er blevet fyret fra sit job. Sidstnævnte har dokumenteret undladt at skride ind imod fascisternes over- greb. Derudover er politiet blevet trukket tilbage som bodyguards for Chrysi Avgi’s parlamentsmedlemmer, da de dermed passivt deltog i adskillige overgreb, udført af fascisterne.

I forbindelse med div. retssager mod Chrysi Avgi har regeringen gang på gang betonet, at højreorienteret ekstremisme og ”venstre-ekstremisme” er to sider af samme sag. Den 12. september 2012 ryddede politiet et hus i Thessaloniki, der var bz’at af anarkister efter direkte ordre fra den konservative ministerpræsident Antonis Samaras (2)

  • En video der dokumenterer politiaktionen blev præsenteret på politiets website:
Delta Squat i Thessaloniki
Delta Squat i Thessaloniki

Den konservative minister Nikos Dendias har kommenteret rydningen overfor pressen: ”Ingen tolerance – hverken overfor nazier der begår væbnede overfald eller overfor venstreorienterede, der opholder sig på det forkerte sted...”.

Indtil nu har regeringen ikke vist nogen praksis i forbindelse med de utallige overgreb mod immigranterne rundt om i landet. Derimod er de hyppige politirazziaer på venstreorienterede tilholdssteder hver gang blevet kommenteret positivt af konservative og socialdemokratiske politikere i regeringen.

Athen: Immigranter demonstrerer imod fascisterne
Athen: Immigranter demonstrerer imod fascisterne

”Strissere, TV, Chrysi Avgi – alle sammen er bastarder!”

Chrysi Avgi er meget opsat på at demonstrere, at partiet er istand til at skabe ”social sikkerhed for grækerne”, hvilket regeringen ikke formår. Valganalytikere har fundet ud af, at Chrysi Avgi har opnået de bedste resultater ved valglokaler, der var placeret i nærheden af politistationer og at hver anden politimand ved sidste valg stemte på fascisterne. Dette harmoniserer ganske godt med politiets generelle racistiske fremfærd mod immigranterne.

Også mainstream-medierne, især TV-kanalerne, forholder sig ofte tavse eller indifferente overfor overgreb mod immigranter og viser i deres nyhedsdækning som regel eksempler på hvor meget immigranterne belaster samfundet. Den gamle anarkistiske parole ”Strissere, TV, Chrysi Avgi – alle sammen er bastarder!” bliver dermed gang på gang bekræftet.

En organiseret modstand fra immigranternes side, som for eksempel i Frankrig og Italien, eksisterer ikke i Grækenland. Den er forholdsvis svag og dårlig organiseret. Også det aktive antifa-miljø har mere og mere svært med at få stablet et effektivt modsvar op imod det hastigt voksende antal af højreekstreme overgreb der nyder en folkelige op- bakning.

”Vi er denne stormtrop – og vi venter på jer!”

Fornyligt proklamerede den højre- konservative minister Nikos Dendias, at man ville bekæmpe Chrysi Avgi’s stormtropper. Svaret fra fascisternes gamle leder Nikolaos Michaloliakos var: ”Vi er denne stormtrop – og vi venter på jer!”

(autonom info-service)

_________

Kilder: En del af artiklen er baseret på reportager om Grækenland fra det tyske ugeblad Jungle World Nr. 39, 27. September 2012 og indymedia-athen.

Chrysi Avgi's leder Nikolaos Michaloliakos
Chrysi Avgi's leder Nikolaos Michaloliakos

Noter

1) Hertil anbefales filmen ”Z” af instruktøren Costa Cavras, samt romanen ”En mand” - historien om Alexandros Panagoulis af Oriana Fallaci, udgivet på dansk.

2) Onsdag d. 12. september 2012, ryddede det græske politi i en stort anlagt operation et bz-hus, der tidligere var et hotel. Ved 7.30 tiden afspærrede 5 riot-politienheder området omkring “Delta Squat” i Thessaloniki. Kort efter trængte de ind og anholdt 10 bz’ere, som nu kræves varetægtsfængslet. Efter rydningen blev husets indgang lukket af og mindst to mandskabsvogne stationeret foran huset. Så snart rydningen blev kendt i kvarteret, samledes husets sympatisører og krævede de anholdte løsladt. Politiet anholdt også ved denne lejlighed et ukendt antal demonstranter.  

     Relateret