Sverige: Forstædernes unge organiserer sig som ”Black Panthers”

I Göteborgs forstad Biskops- gården har unge, fortrinsvis fra indvandrermiljøet, i starten af 2011 dannet den antiracistiske organisation "Pantrarna”.

Inspireret af den sorte selvfor- svarsbevægelse Black Panther Party i 1960’ernes USA. Lige- som deres forbillede kæmper "Pantrarna” for social retfærdig- hed og selvbestemmelse.

”Pantrarna” tæller ifølge egne oplysninger omkring 40 aktivister. Dertil kommer 150 medlemmer og mere end tusind sympatisører.
”Pantrarna” tæller ifølge egne oplysninger omkring 40 aktivister. Dertil kommer 150 medlemmer og mere end tusind sympatisører.

Selvorganiseringsidéen er ved at brede sig til andre storbyers forstæder. I novemberdagene blev der i Malmös forstad Rosengården dannet en ny afdeling af ”Pantrarna”, mens gruppen "Megafonen” allerede i længere          tid har været aktiv blandt Stockholms forstadsungdom.

Forstæderne som spejl af klassesamfundet

Göteborgs forstad Biskopsgården
Göteborgs forstad Biskopsgården

Forstæderne i Sveriges storbyer ligner på en prik betonblokkene i Tingbjerg, Vollsmose, Gellerupparken. Ligesom i de fleste EUropæiske storbyforstæder er infrastrukturen dårlig og arbejdsløs- heden høj.

I 2006 dannede en koalition af højre- fløjspartier regering i Sverige og gennemførte endnu større forringelser i den sociale sektor, end de social- demokratiske regeringer før havde gjort. Værst gik disse besparelser ud over forstæderne.

"Rinkebysvenska“

I visse forstæder i Sverige har op til 90 procent af beboerne en immigrations- baggrund. Landet er statistisk set et af de etnisk mest opdelte i Europa. De største forstæder i Sverige er, foruden Biskopsgården i Göteborg, Rosengården i Malmö og Rinkeby i Stockholm. Racistiske fordomme overfor forstædernes beboere og chikanelignende politikontroller hører her til hverdagen. Mange beboere opfatter derfor politiet som en slags ”besættelsesmagt”.

Det er Stockholms forstad Rinkeby, som er navngiveren til udtrykket "Rinkeby- svenska“, den svenske pendant til ”perker”.

Udenomsparlamentariske aktiviteter lagde pres på politikerne

Den konkrete foranledning til dannelsen     af ”Pantrarna” var kampen for et selvstyret ungdomscentrum. På baggrund af lokal mobilisering, info-kampagner og til sidst besættelse af byforvaltningens kontorer, følte Göteborgs bystyre sig presset til at stille tre millioner svenske kroner og en gammel forvaltningsbygning til rådighed. I 2013 bliver bygningen indviet og taget i brug som ungdomscentrum. Navn: ”Pantragården”.

 

               "Vi forhandler ikke, men kræver istedet for!”

To gange om ugen holder et bystyreudvalg møde med repræsentanter fra ”Pantrarna”. Aktivisterne afviser, at de på denne måde underordner sig forhandlingsmekanismer:

”Vi er klar over, at politikerne ikke sætter sig til bordet sammen med os, fordi de ønsker en ægte dialog, men fordi de føler sig presset til det. Vi udnytter denne situation fuldt ud. Vi forhandler ikke, men kræver istedet for!”.

Modoffentlighed mod mainstream-medierne

Lige siden ”Pantrarna” blev dannet, har de afholdt offentlige debatmøder, politiske kurser, undervisning i kampsport og afholdt en sommerlejr for forstadens unge. ”Pantrarna” har ligeledes engageret sig i kampagner mod politivold og imod opstilling af overvågningskameraer.

Sidst men ikke mindst har de skabt en modoffentlig - hed til mainstream-mediernes beretninger, der næsten udelukkende forbinder forstæderne med kriminalitet, brændende biler og gadekampe med politiet.

”Pantrarna” sætter landets andet største dagblad på plads

I sommeren 2012 blev et medlem af ”Pantrarna”, den 23-årige kurder Diren Öz, drabt. Han blev den 5. juli 2012 skudt ned ved indgangsdøren til huset, hvor han boede.

Dagen efter antydede Göteborg-Posten, uden at have noget somhelst kendskab til offeret, at han agerede som meddeler for politiet. ”Pantrarna” initierede ved hjælp af alternative internetmedier en bred kampagne mod Göteborg-Posten. ”Pantrarna” satte plakater op i hele byområdet og organiserede en stor demonstration.

Ledelsen af Göteborg-Posten tog derpå kontakt til ”Pantrarna” og gik betingelsesløst ind på aktivisternes krav:

  • En offentlig undskyldning,
  • En korrektur i avisen
  • Konkrete redaktionelle overvejelser om en fremtidig mere afbalanceret dækning af begivenheder i for-stæderne.

Bydelsbladet "Wazzup Biskop"

Et første konkret skridt i denne retning var udgivelsen af bydelsbladet "Wazzup Biskop”, som laves af unge folk fra Biskopsgården og som udgives og distribueres af Göteborg-Posten.

I en efterfølgende artikel i Göteborg-Posten beskriver redaktionen det alternative medieprojekt således:

”Det startede med, at ”Pantrarna”, en gruppe unge mennesker fra Biskopsgården var af den opfattelse, at massemedierne og særlig Göteborg-Posten var uvidende, ensidig og negativ i sine beskrivelser af forstæderne”.  

”Pantrarna” har efterhånden fået indpas i de svenske medier. Medlemmer af ”Pantrarna” bliver jævnligt inviteret til at deltage i TV-debatter og aktivisterne citeres hyppigt i svenske dagblade. I foråret 2012 havde dokumentarfilmen ”Behandla inte oss som djur“ (Behandl os ikke som dyr) premiere og den prisbelønnede forfatter Johannes Anyuru arbejder ifølge Dagens Nyheter på en bog om organisationen.

  • Se videoen

”Behandla inte oss som djur“

 

”Fokus på bydelen sammen med mennesker        

 du deler hverdagen med”

”Pantrarna” er ikke alene om at organi- sere unge i forstæderne. I Stockholm har der i længere tid eksisteret en forstadsorganisering ved navn ” Megafonen”, som ”Pantrarna” anser som deres søsterorganisation.

Forstadsorganiseringen ”Megafonen”

”Megafonen” blev dannet i Stockholm-forstaden Husby og har bredt sig til andre forstæder som Rinkeby og Hässelby-Vällingby. ”Megafonen” opstod omtrent på samme tid som ”Pantrarna” - uden de dog havde kendskab til hinanden. Basar Gerecci, en af initiativtagerne til ”Megafonen” bekræfter på deres hjemmeside, at grupperne baserer på fælles forudsætninger: ”Frustrationen over den generelle situation i forstæderne, kritikken af de samfundsmæssige forhold, utilfredsheden med venstrefløjens passivitet overfor forstædernes problemer. Fælles er også den aktive fokus på eget kvarter og organiseringen sammen med folk, man deler sin hverdag med”.

 

Besøg af Black Panther – grundlæggeren Bobby Seale

Bobby Seale en grundlæggerne af  Black Panther Party  talte til Panternes 1. maj arrangement i 2012 i Göteborg
Bobby Seale en grundlæggerne af Black Panther Party talte til Panternes 1. maj arrangement i 2012 i Göteborg

I foråret 2012 besøgte Bobby Seale, en af Black Panthers grundlæggere, de svenske ”Pantrarna” i Göteborg. Internationalt er Bobby Seale kendt for sin omfattende bog om Black Panter Party’s historie: “Seize the Time: The Story of the Black Panther Party and Huey P. Newton”.

Bobby Seale talte blandt andet ved ”Pantrarnas” 1. maj-arrangement i Biskopsgården. I de svenske medier ytrede han sig begejstret for ”Pantrarna”:

”Vi taler her om progressive samfundsmæssige forandringer, af menneskelige frigørelsesbestræbelser. Det er det, det handler om hos ”Pantrarna” og det er det, som det hele handlede om hos Black Panther Party.”

(autonom infoservice)

links

Relateret

 

Demonstration mod nazister, Göteborg, d.  2011-05-21:

Kommentar schreiben

Kommentare: 0