Spanien: Folkelig modstand mod tvangsudsættelser

Ikke overraskende er den sociale nedtur for store dele af den spanske be- folkning fortsat under den ultra konservative Rajoy-regering.

I dagens Spanien bliver hver dag 532 familier sat ud af deres boliger. I 1,7 millioner husholdninger er der ikke et eneste familiemedlem, som har nogen indtægt...

  • Titusinder har sluttet sig sammen i naboskabskomitéer ”Plataforma de afectados por la hipoteca” for at hjælpe hinanden i tilfælde af tvangs-udsættelser og for at opbygge en modstand nedefra imod regeringens asociale spareplaner. 
Demonstration mod tvangsudsættelser i Barcelona
Demonstration mod tvangsudsættelser i Barcelona

94.502 tvangsudsættelser i årets første halvdel

400.000 tvangsudsættelsessager har fogedretten fået på bordet siden 2007. Omtrent halvt så mange familier er allerede blevet smidt ud af deres boliger.

Tvangsudsættelserne er blevet et symbol på den nu fem år lange krise. Dommer- foreningen har alene i årets første halvdel registreret 94.502 tvangsudsættelser.

  • Aktuelt bliver der ifølge landets største dagblad El Pais nu hver dag smidt 532 familier på gaden.
  • I 1,7 millioner husholdninger er der ikke et eneste familie-medlem, som har nogen indtægt overhovedet. Næsten fire millioner har siden den globale kapitalistiske gælds- krises gennembrud i 2007 mistet deres arbejde.

Flere end halvdelen af landets arbejdsløse gælder imidlertid som langvarigt arbejds- løse. Stadig flere mennesker i Spanien kan derfor ikke længere betale deres afbe- talingskreditter, som bankfolk har tilskyndet dem til at optage for at kunne finansiere 

en ejerlejlighed, et hus eller erhvervslokaler.

27 procent er decideret fattige

Ifølge prognoserne fra spanske økonomer vil tvangsudsættelserne i de kommende år stige med omkring 30 procent.

I det hele taget er perspektiverne meget dystre, når det gælder en social forbedring af situationen til gavn for de fattige, der ifølge offi- cielle tal udgør ca. 27 procent af den samlede befolkning i den spanske stat.

Mindre firmaer anmelder i hobetal konkurs, større virksomheder bliver ved med at fyre folk i massevis, mens transnationalt agerende koncerner trækker sig ud af landet. Fagforeningsøkonomer forudsiger en økonomisk nedgang på mindst 1,3 procent i 2013 og regner med, at antallet af arbejdsløse vil stige til mere end 6 millioner.

   ”Krisen har fuldstændig forandret Spaniens DNA ...”

I følge en fælles undersøgelsesrapport af Unicef, Oxfam (uafhængig hjælpeorgani- sation, mv.) og ”Læger uden grænser” lever 12,7 millioner mennesker i Spanien med mindre end 60 procent af den gennemsnitlige indkomst. Rapporten slår fast, at det vil tage 20 år at genoprette levestandarden fra 1990’erne. ”Krisen har fuldstændig forandret Spaniens DNA. Fra at være et samfund med social ulighed, er vi nu blevet til et decideret armodssamfund”, siger Francisco Lorenzo, formand for den sociale forskningsgruppe Caritas.

Den konservative Rajoy-regerings ansvar

Et år med konservativ regeringspolitik har forværret situationen for flertallet af befolkningen. Sidste uge modtog Spanien næsten 2 milliarder euro (ca. 15 milliarder kroner) fra ”EU-fonden til restrukturering af bankerne” (!). Ialt har Spanien nu modtaget 40 milliarder euro (ca. 300 milliarder kroner) fra EU-fond til dette formål.

Ifølge politiske kommentatorer vil regeringen allerede i starten af 2013 blive nødt til at ansøge om et redningsprogram for den spanske økonomi som helhed.

I øjeblikket forsøger den konservative regering en velkendt borgerlig kriseløsnings- politik, ved et gennemføre hårde spareforanstaltninger hos pensionister og arbejds- løse, samt markante forringelser i sundheds – og uddannelsessektoren.

Dette har medført store demonstrationer af lærere og studerende, der protesterer mod forringelser i uddannelsessektoren, af læger der gør modstand mod privatiser- ingen af offentlige hospitaler, af dommere der protesterer imod nye gebyrer til folk, der for eksempel vil lægge sag an mod bankernes grådige krav på deres boliger.

Modstand mod tvangsudsættelser

I de sidste år er der opstået utallige basis- initiativer, der organiserer modstanden mod regeringens forringelser af tidligere tilkæmp- ede rettigheder og mod bankernes og arbejds- givernes forsøg på at vælte krisen over på kunderne og de ansatte.

Et af disse initiativer er nabohjælpeorgani- sationen mod tvangsudsættelser PAH (”Plataforma de afectados por la hipoteca”). Organisationen, der blev grundlagt i Barcelona for omtrent fire år siden, har konkret forhindret myndighedernes forsøg på at smide 510 familier ud af deres bolig.

Advokater har stillet sig gratis til rådighed for initiativet og assisterer i forhandlinger med myndighederne og bankinstituter. Overalt rumler utilfredsheden og protesterne former sig. Sågar dommere er begyndt at røre på sig og deltager i protestdemon- strationerne mod tvangsudsættelser.

Bz’atte sit eget hus

Landskendt blev Dani Cornellá, borgmester fra den katalanske by Celrá, da han personligt deltog i en PAH-solidaritetsblokade til støtte for Joan Bossacoma , der bz’atte sit eget hus i Celrá, efter som banken lod en foged der blev ledsaget af politiet, udveksle låsen på hans hus, mens han ikke var tilstede. ”Vi må tvinge bankinstitutter, som modtager statspenge til at se bort fra tvangsudsættelser og udleje deres


ejendomme som billige socialboliger”, udtaler borgmesteren Cornellá til de tilstede-værende journalister. Joan Bossacoma kunne indtil videre forblive i sit hus – og nabosolidariteten PAH festede den foreløbige sejr.

(shaggie/autonom infoservice) 

links

Kommentar schreiben

Kommentare: 0