DIREKTE AKTION – på tryk!

__________

Anmeldelse

Et nyt revolutionært, antiautoritært tidsskrift, trykt på papir – det er efterhånden blevet en sjældenhed.

Ikke desto mindre har Libertære Socialister (LS) formået at realisere det. ”Direkte Aktion” hedder det nye blad. Med den titel skriver de sig unægtelig ind i en lang anarkistisk kamptradition.

For nyligt udkom det tredje nummer af LS’s ”Direkte Aktion”: Korte og letlæselige artikler, godt illustreret i et praktisk format. En lille indvending er dog: Skrift- typen burde være lidt større...

Det drejer sig om retten til sin egen krop og til at  være istand til at definere og formulere egne behov ”

Tara Naja Lykke lægger ud med artiklen ”Hvad ved vel en luder?” Det er først og fremmest en kritik af den svenske lov- givning, som fra 1999 har kriminaliseret købere af seksuelle ydelser. Nogle hylder dette som et fremskridt for den feministiske kamp mod udnyttelse af kvinder som sexobjekter. Mange steder lægges der politisk pres for at få indført ’den svenske model’.

At kalde det for feministisk politik er imidlertid helt ved siden af, mener Tara Naja Lykke og skriver: ”Det drejer sig om retten til sin egen krop og til at være istand til at definere og formulere egne behov”.

Det er en gammel feministisk parole, som stadig gælder. Tara ved, hvad hun taler om, for hun er nemlig en af de sexarbejdere, der så sjældent bliver hørt i debatten.

”Hvis min kunde befinder sig i en risiko- position, så bliver det også mit problem. Istedet for kriminalisering, der forværrer sexarbejdernes vilkår, burde vi tale om forbedring af vores arbejdsvilkår”, skriver Tara, der netop er flyttet til Sidney, hvor arbejdsbetingelserne for sexarbejdere er bedre.

  • De to andre hovedartikler er ’Konsensus kontra afstemninger’ og ’Anarkistisk økonomi’.

De handler begge om vedkommende temaer, der angiver nogle vigtige alternativer til såvel den borgerlige demokratiforståelse som umyndiggørelse og udbytterforhold i den kapitalistiske produktionsmåde.

LS - Plakat fra 2011
LS - Plakat fra 2011

* ’Konsensus kontra afstemninger’ gennemgår kritisk historiske og aktuelle eksempler på konsensusdemokrati (diskussions- proces der fører til en reel eller foregivet overens- stemmelse blandt aktørerne) og problematiserer den overhængende fare for informelle hierarki- dannelser.

Disse kan ytre sig ved for eksempel en retorisk dominans, via større viden, erfaringer, klike- dannelse, etc. Forfatteren til artiklen favoriserer tydeligvis afstemningsprocedurer i forbindelse med åbne og gennemskuelige flertalsdannelser.

Det ville være interessant, hvis dette tema bliver fulgt op af debatter om konkrete erfaringer og mere dyberegående historiske eksempler end det er tilfældet i artiklen. Som artiklens forfatter (David) ganske rigtig fastslår, kan konsensus- demokratiske beslutninger i mindre sammenhænge være det mest optimale ift. tætte personlige og dialektiske erfaringsudvekslinger.

Flertalsbeslutninger kan være effektive, hvis de garanterer mindretallets ytringsmæssige råderum (for eksempel i form af offentliggørelse af mindretals- positioner/ne) og hvis tilblivelsen synliggøres i en åben og solidarisk diskussion.

* ’Anarkistisk økonomi’ handler om producenternes selvorganiseringsstrukturer, aflønningskriterier og forholdet mellem de forskellige socio-økonomiske skillelinjer blandt producenterne.

Artiklen er baseret på et foredrag, som blev holdt af den amerikanske økonom og aktivist Michael Albert i København den 7. november 2012. Hans økonomiske teori ”Participatory Economics” (PARECON) prøver at gøre op med kapitalismens fremmedgørende og hierarkiske organisering af arbejdspladsen.

En afgjort spændende omend ikke ny tanke- gang. Det påfaldende er, at Michael Albert i sine eksempler på alternative aflønnings- kriterier ikke opererer med en radikal omstrukturering af produktionsprocessen, men tager f.eks. monotone produktionsforhold som givent i fremtidige ikke-rentabilitetsorienterede (men behovsorienterede-) produktionsforhold.

Men uanset hvad, bidrager dette tema til en nødvenig afklaringsdebat om den gængse umyndiggørelse af vores tilværelse under kapitalistiske forhold.

Den stor russiske anarkist Peter Kropotkin
Den stor russiske anarkist Peter Kropotkin

De øvrige temaer i ”Direkte Aktion” nr. 3 er

Kultur: Medina og revolutionen* Det slører stadig, Gade &stil: Piratfest og skokrise, samt Oscar Larsens Boganmeldelse: ”At knuse fascismen”.

_____________

Et revolutionært, antiautoritært tidsskrift med INDHOLD!

Direkte Aktion har korte og letlæselige artikler, godt illustreret i et praktisk format. En lille indvending er dog: Skrifttypen burde være lidt større. Læs den.

> For 100 kr. kan du blive støttemedlem og samtidig få tilsendt Direkte Aktion. Kontakt: www.libsoc.dk/støttemedlem * Web: http://libsoc.dk/ * Mail: da@libsoc.dk

(ikh. , al. / autonom infoservice)

________

Relateret

Libertære Socialister: ”Vi har brug for en organisering som forbinder de kampe vi har haft ...” - et interview med to aktivister fra Libertære Socialister