Interview: Venstrefløjsmodstand mod Assad-regimet

 • Hvordan forholder den syriske venstrefløj sig til Assad-regimet?

Ghayath Naissé fra den syriske organisation ”Revolutionære Venstre”, fortæller i interviewet om den syriske venstrefløjs historie, dens forskellige strømninger og holdninger til Assad-regimet.

” Venstrefløjen har ingen politisk hegemoni i folkebevægelsen i Syrien – men det har andre politiske kræfter heller ikke. Relativt godt forankret er de venstreorienterede grupper og organisationer blandt studenter og akademikere samt i de fattige bykvarterer ...”

_________

Interview med Ghayath Naissé, syrisk læge og eksil-aktivist. Han er medlem af den venstresocialistiske strømning ”Revolutionære Venstre” , der kæmper væbnet imod Assad-regimet. 

 •  Ifølge mange venstreorienterede i Vesten   så findes der ikke nogen nævneværdige progressive venstreorienterede kræfter i Syrien?
Ghayath Naissé
Ghayath Naissé

Ghayath Naissé: " Dette er kun rigtigt, hvis man sætter lighedstegn mellem ”venstreorienterede kræfter” og de stalinistiske kommunistpartier, der er tæt forbundet med regimet i den ”Nationale Progressive Front”.

____________________

(’Fronten’ blev dannet af Bashir al-Assads far Hafiz al-Assad i 1972; aut.info).

Plakat fra den syriske organisation "Revolutionære Venstre"
Plakat fra den syriske organisation "Revolutionære Venstre"

 • ”Ren facaderegering”

Disse forskellige kommunistpartifraktioner danner sammen med Assad-klanen en ren facaderegering. De fleste aktivister har allerede i starten af den aktuelle folkeopstand forladt kommunistpartierne og har tilsluttet sig de revolutionære lokale koordinations- komitéer. En del af dem har dannet ”Koordinationen af syriske kommunister”, som aktivt deltager i modstanden mod Assad-regimet.

_____________________

 • Tilbageblik: Efter Hafiz al-Assad ved en statskup i 1970 overtog magten, har han blodigt forfulgt landets revolutionære venstrefløj. Tusinder af venstrefløjs- aktivister blev fængslet, hundredevis døde som følge af tortur. Mange venstrefløjsaktivister flygtede ud af landet.  

Idag er talrige venstrefløjsgrupper og aktivister engageret i revolutionen. Vi finder dem i såvel i koordinationsrådene, i humanistiske hjælpeorganisationer, i militære sammenhænge.

De er organiseret i det ”Revolutionære Venstre”, i ”Koordinationen af syriske kommunister”, i gruppen ”Venstre Horisont”, i organisationen ”Demokratisk Venstre”, i bevægelsen  "Venstrefløjskoalitionen”, i ”Maan”- bevægelsen (1),  i ”Nabad”- gruppen (2),  i bevægelsen ”Oprørsk Ungdom”, i ”Kommunistiske komitéer”, etc.

- Venstrefløjen har ingen politisk hegemoni i folkebevægelsen i Syrien – men det har andre politiske kræfter heller ikke. Relativt godt forankret er de venstreorienterede grupper og organi- sationer blandt studenter og akademi- kere, i fattige bykvarterer og i visse sektorer i industriarbejder- klassen i Damaskus, Aleppo, Homs, Dara og Deir ez-Zor.


 __________________________

”Formanden for kommunistpartiet ”Folkeviljens parti” er stedfortrædende ministerpræsident...”

 • Venstrefløjens historie i Syrien er meget omskiftelig. Hvordan forholder de forskellige traditionelle strømninger på venstrefløjen sig til Assad-styret idag? 

Ghayath Naissé: Det historiske syriske kommunistiske parti har siden 1970´erne delt sig i flere partier. Tre af de kommunistiske partier er medlemmer af Assads koalitions- regering og integreret del af repressionsregimet.

Kurdisk kvindegruppe fra "Folkets Forsvarskomité" i byen Aleppo der kæmper på oprørernes side
Kurdisk kvindegruppe fra "Folkets Forsvarskomité" i byen Aleppo der kæmper på oprørernes side

- Det drejer sig om:

* Det kommunistiske partifraktion Bagdash, * Det forenede kommunist- iske parti – fraktion Yusuf Faisal, samt  * Folkeviljens parti (Kadri Dshamil).

Sidstnævntes formand er Assad-regeringens stedfortrædende minister- præsident. Disse partier betegner revolutionen som en ”imperialistisk  sammensværgelse” og samtlige revolutionære som ”terrorister”...

- En fjerde fraktion af det historiske kommunistparti er det * ”Syriske demokratiske Folkeparti” (”Riad al-Turk”) som tilhører oppositionen. Partiet er del af ”Det Syriske Nationalråd”, der er domineret af Muslim-Broderskabet.

"Neutralisterne"

- Endelig findes der venstreorienterede grupper, som har et ambivalent forhold til såvel regimet som til folkeoprøret. Til dem hører * Det kommunistiske parti – politisk bureau, * Det kommunistiske Aktionsparti og * Det kurdiske Venstreparti. De repræsenterer en position, der går ud på at forhandle med regimet om en politisk løsning på grundlag af den fredsplan, Ruslands regering har foreslået.

Leila Khaled
Leila Khaled

Leila Khaled fra PFLP støtter Assad-regimet ...

 • Hvordan forholder venstrefløjen i de omkringliggende lande som Tyrkiet, Libanon, Palæstina sig til den syriske revolution?

Ghayath Naissé: Desværre har næsten hele den traditionelle - altså stalinistiske og nationalistiske – venstrefløj en position til fordel for Assad-klanens blodige diktatur. Det vel mest sørgelige eksempel er det palæstinensiske PFLP - Folkefronten til Palæstinas Befrielse.* Således har en af organisationens ledende personligheder, Leila Khaled, ganske tydeligt givet udtryk for hendes støtte til regimet. (Andre PFLP-udtalelser tyder på en mere ’neutralistisk’ position; aut.info

* Interesserede henvises til baggrundsartiklen om "Den palæstinensiske venstre-fløjs historie 

 ______________________________________

”En reformering af Assad-regimet – en absurd illusion...”

 • I Vesten indentificeres den civile syriske opposition først og fremmest med de to modstandsalliancer ”Det Syriske Nationalråd” (SNC) og ”Den Nationale Koordinationskomité for Demokratisk Forandring”. Hvordan vurderer du de to oppositionsalliancer?
Assad hærens daglige bombetogter mod syriske byer
Assad hærens daglige bombetogter mod syriske byer

Ghayath Naissé: Det Syriske Nationalråd er domineret af Muslim-Broderskabet. Dets politik og positioner bliver dikteret af de stater, som finans- ierer Nationalrådet. Altså især Qatar, Tyrkiet og Frankrig.

Dets rolle er til ulempe for revolution- ens fremskridt, fordi Nationalrådet  konstant udbreder illusionen om en snarlig militær intervention fra Vesten. Siden dets grundlæggelse i oktober 2011 har Nationalrådet krævet en flyforbudszone og derefter humanitære korridorer.

Byen Aleppo, april 2013
Byen Aleppo, april 2013

Muslim-Broderskabet går – i modsætning til opstandens flertal - ind for en religiøs diskurs. Den støtter dermed indirekte regeringens propaganda om, at konflikten handler om, at et ”sekulært (ikke-religiøst) styre” står overfor ”en invasion af religiøse fundamentalister, djihadisterne”.

I modsætning hertil satser det "Den Nationale Koordinationskomité" på dets gode relationer til Assad-regimets allierede (Rusland, Iran og Hisbollah; aut.info) for at få regimet til at reformere sig indefra. En i sig selv absurd illusion i betragtning af de flere end 90.000 dræbte og syv millioner fordrevne flygtninge.

” På trods af blodige angreb fra regeringstropper, fortsætter bevægelsens aktiviteter ufor- trødent. Der demonstreres hver dag imod Assad-regimet rundt om i landet ”

 • Hvilken rolle spiller Den Frie Syriske Hær (FSA) og de lokale komitéer?

Ghayath Naissé: Den Frie Syriske Hær er befolkningens modstandshær. Den består af omkring 70 procent bevæbnede civilister, samt af deserterede soldater fra Assad-regimets hær.

Free Syrian Army - fighter i byen Aleppo
Free Syrian Army - fighter i byen Aleppo

- Dets rolle var oprindeligt at beskytte demonstrationerne. Men eftersom Assad-regimet satte en militær invasion igang imod de oprørske landsbyer og byer, er DenFrie Syriske Hær blevet mere offensiv og har gennemført angreb på militærbaser.

- Men det har ikke standset folke- bevægelsen, som dagligt organiserer demonstrationer. Det gennemsnitlige antal demonstrationer ligger på 250 om ugen.

Free Syrian Army - fighter
Free Syrian Army - fighter

- De lokale komitéer er formeret i selv- organiseringsstrukturer, som den oprørske befolkning allerede har skabt i de første uger af revolutionen. Komitéerne organiserer protester, humanitær og medicinsk hjælp samt forsyning af føde- varer.

- De lokale komitéer arbejder på kvarters – og landsbyplan. I byerne danner flere lokale komitéer en revolutionær koordination. På denne måde kan befolkningen sætte sig til modværge mod regimets brutale undertrykkelse.

 • Hvad er de regionale magters interesser (Tyrkiet, Qatar, Saudi Arabien)? Passer det, at revolutionen bliver stadig mere domineret af kræfter, som finansieres af Qatar og Saudi Arabien?

Ghayath Naissé: Ligesom i alle revolutioner i menneskehedens historie intervenerer de regionale og globale magtstrukturer på den ene eller anden måde. Det tyrkiske regeringsparti AKP tøvede nogle måneder, før det vendte sig mod dets forhenværende allierede Bashar al-Assad.

- Fordi den tyrkiske regering antog, at Assad-regimet hurtigt ville falde, støttede de Muslim-Broderskabet og Nationalrådet. I håb om at deres nye allierede vil blive Syriens nye magthavere. På denne måde søger Tyrkiet at udvide sin regionale indflydelse - på bekostning af Iran og det kurdiske folks autonomibestræbelser.

- Saudi Arabien frygter at den syriske revolution besejrer Assad-regimet og dermed kan inspirere befolkningen til oprør i andre lande i regionen. Derfor støtter Saudi Arabien islamistiske grupper som f.eks. Salafisterne og fremstiller revolutionen som ’en religiøs konflikt’ mellem Alawitterne (en shiitisk gren) og Sunniterne.

Dette er helt i overensstemmelse med Assad-regimets eget forsøg på at fremstille revolutionen som en ”religiøs betinget sammensværgelse af djihadister”.

Qatar-city
Qatar-city

- Qatar, er et lille men meget rigt land, som næsten ikke kan betegnes som en ”stat”. Landet ligger indeklemt mellem to store naboer – Iran og Saudi Arabien, der kigger med glubske inter- esser på området.

Qatar mangler både en større befolkning og et større militær. Landet huser til gengæld en verdenskendt satelitkanal al-Jazeera , som spiller en vigtig rolle i den offenlige meningsdannelse og desuden råder Qatar over enorme finansielle midler, som landets magthavere anvender for at øge deres indflydelse i regionen. Qatar har været Muslim-Broderskabets sponsor i hele regionen i over 15 år.

 • Hvilken rolle spiller Israel i denne konflikt? 

Ghayath Naissé: Israel udviser stor bekymring for den revolutionære bølge i regionen, fordi folk bekæmper deres undertrykkere og inspirerer palæstinenserne i Israel til at gøre det samme. Derfor foretrækker de israelske regeringer traditionelle diktaturer omkring sig.

- Under Assad-familiens regime var grænserne til de israelsk besatte Golan-højder således et garanteret ”roligt området”.            

 • Ser du mulighed for en forhandlingsløsning – for eksempel med moderate dele af regimet? Hvordan vurderer du faren for en intervention af Vesten?

Ghayath Naissé: Rusland og USA er så vidt enige om en ordnet overgang i Syrien, der indebærer ændringer i person sammensætningen i topledelsen og i dele af regimets magtapparat. Assad-regimet er næppe i stand til at reformere sig og diktatorens skæbne forbliver uklar. Denne plan bringer intet nyt i forhold til den oprørske befolknings krav. Massakrene vil fortsætte.

            _________________________

”Vi fra det ’Revolutionære Venstre’ er imod enhver form for imperialistisk, militær invasion...” 

- Vi fra det ’Revolutionære Venstre’ er imod enhver form for imperialistisk, militær invasion. Derudover tror jeg heller ikke, at en intervention af Vesten er umiddelbart forestående. Vi har hørt denne snak de sidste to år.

De vestlige magthavere vil kun intervenere militært, hvis deres allierede Israel eller oliemonarkierne er truet - eller når der findes strategiske overensstemmelser med den russiske regering.

Free Syrian Army - fighter
Free Syrian Army - fighter
 • Du har før udtalt din støtte til våben- leveringer til Den Frie Syriske Hær. Sådanne våbenleverancer ville Vesten knytte nogle betingelser til. Kun grupper der accepterer de vestlige landes politiske dagsorden ville modtage våbnene...

Ghayath Naissé: Idag er antallet af dræbte steget til over 90.000 mennesker. Regimets militære magt er kolossal. Regimet anvender tanks, bombefly, tungt artilleri og SCUD-raketter imod de oprørske byer og landsbyer. Bortset fra Saudi Arabiens og Qatars militærhælp til nogle jihadistiske og islamistiske grupper er befolkningens modstand dårligt bevæbnet.

- Våbnene kommer enten fra regeringshærens depoter, som oprørerne har erobret eller er selvfabrikerede våben. Den folkelige modstand er meget opmærksom på sin uafhængighed i forbindelse med hvorfra våbene kommer fra. Men når modstanden ikke er tilstrækkeligt bevæbnet, vil sejrens menneskelige omkostninger blive enorme.

 • Hvordan kan den europæiske venstrefløj støtte venstrefløjen i Syrien? 

Ghayath Naissé: Først og fremmest ved en synlig politisk solidaritet, med medicinal støtte, kampagner for humanitær hjælp i den internationalistiske venstre- fløjs navn, samt logistisk hjælp.

Den syriske revolution er socialt set den mest radikale i regionen.


Den revolutionære  venstrefløjs rolle i Syrien er afgørende for den revolutionære proces’ udfald ikke kun i Syrien men for hele regionen. Den aktivistiske solidaritet fra den internationalistiske venstrefløj er idag vigtigere end nogensinde." 

Ghayath Naissé er syrisk læge og eksil-aktivist. Han var i 1989 med til at danne ”Komitéen for Forsvaret af de demokratiske friheder og menneskerettigheder i Syrien”  (CDF).

Han er medlem af den venstresocialistiske, marxistiske strømning ”Revolutionære Venstre”  (tidsskriftet ”Amami” / Frontlinje), der kæmper væbnet imod Assad-regimet. 

(Interviewet er oprindeligt offentliggjort i print-udgaven af det venstreradikale tyske tidsskrift ak- Zeitung für Analyse und Kritik nr. 585,14.august 2013. Oversat og let redigeret af autonom infoservice)

        _____

       Noter

 1. Maan-bevægelsen er en demokratisk bevægelse der blev dannet af forskellige venstreradikale aktivister i Syrien.
 2. Nabad (Pulsslag) er en aktiv gruppe af unge libertære venstrefløjsaktivister med ståsted i større syriske byer som Damaskus, Aleppo og Deir ez-Zor.