Baskerlandet: Anti-repressionskomitéen 'Herrira' i statens sigtekorn

"Baskiske fanger hjem til Baskerlandet"
"Baskiske fanger hjem til Baskerlandet"

Mandag, d. 30. sept. 2013 gennemførte det spanske militærpoliti Guardia Civil   en omfattende razzia mod boliger og kontorer til- hørende fangesolidaritets- organisationen ”Herrira”  (baskisk: ”tilbage hjemad”).

15 medlemmer blev anholdt og Herrira’s kontorer blev lukket, mens komitéens bankkonti og internetsider er blevet blokeret.

Herrira blev grundlagt i 2012 – i kølvandet af en demonstration, hvor 100.000 mennesker demonstrerede i byen Bilbao i solidaritet med de omkring 800 politiske fanger fra Baskerlandet, der er fordelt over hele den spanske stats territorium.

"Baskiske fanger hjem til Baskerlandet"
"Baskiske fanger hjem til Baskerlandet"

Den spanske særdomstol “Audiencia Nacional“ har udstedt en kendelse om lukning af fangesolidaritetsorganisationen Herrira’s kontorer.

Det spanske militærpoliti Guardia Civil har i mandags, d. 30. september besat organisationens kontorer i Hernani, Bilbo, Iruñea und Gasteiz og iværksat en blokering af Herrira’s bank-konti , samt organisationens 125 facebook-profiler, 32 twitters og 38 hjemmesider.

Særlove mod de 800 politiske fanger fra Baskerlandet

Herrira blev grundlagt i kølvandet af en demonstration med over 100.000

Fra  militærpolitiets razzia mod Herrira, Bilbo, d. 30.september 2013:


deltagere i byen Bilbo (Bilbao), den 7. januar 2012 i solidaritet med de bask- iske politiske fanger.

Demonstrationen vendte sig mod de særlove, der anvendes specielt mod de baskiske fanger og tillader fængsels- myndighederne, at holde fangerne under isolation og gøre dem retsløse overfor daglige chikaner. Noget som Herrira betegner som et alvorligt brud på menneskerettighederne.

Herrira betyder ”tilbage hjemad” på baskisk og hentyder til kravet om at få de baskiske fanger, der er spredt i hele den spanske stats territorium tilbage til Baskerlandet.

Organisationen arbejder også for, at de mange baskere, der lever i eksil i Frankrig og andre europæiske lande, får mulighed for at vende tilbage i forbindelse med en politisk løsning af  den årtier lange konflikt med de spanske myndigheder i kampen for et autonomt og basisdemokratisk styret Baskerland.

Aktuelt kørte Herrira en kampagne for at organisere protesten på gaden. Mod den spanske særdomstols afvisning af at løslade meget syge baskiske fanger – og imod det nye tiltag kaldet ”Doktrin Parot”.  Et ny påfund fra den konservative Madrid-regering under Mariano Rajoy, som går ud på  at ny beregne strafudmålingen for langtidsfanger, som fører til en forlængelse af straffens varighed.

International dom imod den spanske stat

Inés del Río
Inés del Río

Så sent som i juli 2012 har den Europæiske Menneske- rettighedsdomstol i Strasbourg dømt den spanske stat til at betale omkring 30.000 euro (ca. 225.000 kroner) til Inés del Río, en baskisk politisk fange og løslade hende omgående. Hun skulle være blevet løsladt efter 25 års fængsel.

De spanske myndigheder har på basis af den nye bestemm- else i ”Doktrin Parot” kort tid efter afsoningen og hendes løsladelse, anholdt hende igen.. Den spanske stat har anket afgørelsen fra den Europæiske Menneske- rettighedsdomstol til en højere instans og afgørelsen vil ifølge kilder ved den Europæiske Domstol blive afsagt om kort tid.

Ifølge kommentarer i baskiske medier som Gara og Berria Info skal iscenesættelsen af de stort anlagte politirazziaer og lukningen af fangeorganisationens infrastruktur bidrage til at lægge en dæmper på fangernes stemme i offentligheden, samt at skabe en terrorisme-mistanke ift. organisationen.

(al./autonom infoservice)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0