”Støt de syriske civilsamfund, i morgen er det måske for sent”

Kommentar fra gæsteskribent, journalist Adam Qvist fra solidaritets- netværket ”Witness Syria”

 _______________________

Det er to og et halvt år siden, at opstanden kom tilsyneladende som et lyn fra en klar himmel, og aldrig har behovet for netværk mellem syriske og europæiske aktivister været større end nu.

  • ”Witness Syria” er et nyt aktivistisk initiativ, der er engageret i praktisk solidaritet og indsamling til civilsamfundsprojekter i Syrien. De aktivister der er involveret i initiativet vil formidle et andet syn på udviklingen i Syrien end det om afmagt og offermentalitet, der omkranser konflikten i dag. Nedenfor introduceres en case om civil aktivisme og selvstyre i en stadig foranderlig opstand.

Mediebilledet har siden 2012 udelukkende formidlet konflikten i Syrien militært og storpolitisk.

Takket være både den journalistiske dækning, eksilpolitiske interesser og geostrategi, har en både militært- og nødhjælpsfokuseret diskurs for- vandlet syrere til tal og opstanden til statistik.

Trods krigstilstand og en altom- fattende militariseret, konservativ    og kaotisk udvikling, fortsættes opstanden i Syrien af folk, endnu med et nuanceret syn på, hvordan et fremtidigt Syrien skal se ud – et Syrien hverken underlagt et totalitært eller sekteriskt orienteret styre.
Witness Syria
I slutningen af 2012 startede vi en mobilisering blandt aktivister med tilknytning til Syrien og dets nabolande, hvilket indefor det sidste år har resulteret i etableringen af et praktisk solidaritetsnetværk mellem syriske og europæiske aktivister.

Netværket har sendt nogle få delegat- ioner af europæiske studerende, fagforeningsfolk, landmænd og medieaktivister ud for at besøge syriske byer og deres civilsamfund, hoved- sageligt i det nordvestlige Syrien, dvs. Idlib-provinsen og Aleppo.

Formålet er to-fold, dels at få et omfattende indblik i syrernes hverdage og civilsamfundenes behov, for derefter at kunne bære vidnesbyrd og give stemme til alternative narrativer om modstand, værdighed og en syrisk revolution, som sjældent bliver hørt.


Formålet er til dels også at vise almindelige syrere og deres civilsamfund, at der er støtte at hente udefra, en støtte der ikke dikteres af hverken økonomiske eller politiske interesser.

             Case: Genopbygning af civilsamfund - Ma'arrat al-Numan

Udsigt over hovedegade i Maarra by
Udsigt over hovedegade i Maarra by

Byen Ma'arra, der ligger i Idlib-provinsen, havde førhen et indbyggertal på op mod 125.000 indbyggere. Nu beboes Ma'arra af omtrent 40.000. De øvrige indbyggere er internt fordrevne, hvoraf mange har søgt nordpå, mod den tyrkiske grænse. Omtrent en procent er blevet dræbt siden byens frigivelse fra regeringstropperne et år tilbage.

Dagligt skydes der artilleri ind over byen fra frontlinjerne få kilometer mod syd, hvilket har forvandlet Ma'arra og dets infrastruktur til ruiner. Kun takket være Ma'arra's dedikerede aktivister holder nogle få butikker, frivillige skoler og frivillige hospitaler åbent. Uden nogen fungerende statslig autoritet har almindelige borgere taget fat og iværksat genopbygning af civilsamfundet, nødhjælpsarbejdet og fordeling af vand og el.

Billede af demonstranter i Ma'arra i slutningen af 2012: Det er efterhånden blevet en floskel at italesætte de sociale mediers rolle i de arabiske forår, men faktum er, at internetadgang spiller en kolossal rolle for syriske aktivister i deres decentraliserede organisering af opstanden.

                          _______________________________________

Etablering af infrastruktur for kommunikation i byen Ma’arra

En af de første ting, der skal genetableres i Ma'arra, er en infrastruktur for kommunikation. Byen har hverken telefonnet, mobilnet eller internet, men på initiativ fra byens nyopstart- ede civilsamfundsgrupper, er en indsamling nu påbegyndt.

Planen er at Basmet Amal, en lokal nødhjælpsorganisation, skal montere en sattelitsender, der kan facilitere kommunikation mellem nødhjælpsorganisationer og civilsamfundet, mellem Ma'arra og omverden. Hvis initiativet bliver en succes, er planen at opsætte lign. projekter i andre syriske lokalsamfund.

______________

Witness Syria støtter op om, at give Basmet Amal og Ma'arra mulighed for at skabe et velfungerende civilsamfund. Kampagnen ender den 17. november og vi har brug for alt den hjælp vi kan få. Selv små beløb 50kr. - 100kr. er særdeles brugbart. Doneres et beløb på over 25 euro, får man et tilsendt et lille magasin om Ma'arrat al-Numan. Spred venligst ordet og støt op.

Mand kaster sten mod kampvogn
Mand kaster sten mod kampvogn

Arbejdet i Ma'arra er ikke et enestående tilfælde af civil aktivisme og selvstyre. Dara'a i Sydsyrien, en af den syriske opstand fødselssteder, er i dag stadig omdrejningspunkt for fortællingen om den syriske revolution. Det frie Dara'a har siden februar 2013 etableret en civil model for selvstyre imod alle odds. Inspireret af det civile styre i byen Douma, blev aktivister i Dara'a motiverede til at institutionalisere organiseringen af byens aktivistiske projekter, som hver for sig ikke formåede at facilitere en effektiv adgang til f.eks el, vand og skraldeafhentning.

Over hele Syrien fortsætter aktivister i en lang række mindre selvstyrende bysamfund som Douma, Ma'arrat al-Numan, Kafranbel (kendt blandt meget andet for deres forfatning) og Dara'a. Deres arbejde er en konstant inspirationskilde for fortsættelsen af en progressiv, selvstyrende modstand mod Ba'ath regimets Syrien. Støt om de syriske civilsamfund, i morgen er det måske for sent.

Witness Syria
Kontakt: 
witnesssyria@gmail.com & Projekt 

________

Relateret

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0