Reportage fra Ukraine: Nationalistisk præget oprør mod et korrupt regime

Østrigske kammerater fra den  autonome venstrefløj beretter fra Ukraine

Situationen tilspidses i Ukraine. Rusland og de vestlige magter forcerer på hver sin måde en destabilisering af landet. På denne baggrund bringer vi en reportage direkte fra Kiev.

  • ” Vi var der kun i kort tid, men har oplevet meget. Har ført talrige samtaler med tilhængere og modstandere af opstanden, som i sidste uge har foranlediget, at den forhenværende præsident Viktor Janukovitj tog flugten til Rusland. Vi har mødt mange fascister og flere ”almindelige folk” på begge sider, nogle akademikere, intellektuelle og også folk fra venstrefløjen, omend ganske få."
  • ”Kampen mod Janukovitj og hele det korrupte system er det, som har fået de fleste ”almindelige” demonstranter på gaden. Men der er også en hel del andre grunde til protesterne, som snarere er traditionelle venstreorienterede temaer. Således spiller protest mod fattigdom og politivold en vigtig rolle, samt kritik af manglen på demokratiske beslutningsprocesser.”
Maidan-pladsen efter præsident Viktor Janukovitj var blevet afsat, d. 26. februar 2014
Maidan-pladsen efter præsident Viktor Janukovitj var blevet afsat, d. 26. februar 2014

Oppositionsbevægelsen på gaden i Kiev er domineret af organiserede højreorienterede

Nationalfaner side om side med fascisternes faner
Nationalfaner side om side med fascisternes faner

Bevægelsen på gaden er domineret af højrefløjen og af fascister. Det er der ingen tvivl om. Symbolerne fra den historiske tyske fascisme og dens ukrainske kollaboratører er ikke til at overse, de er allestedsnærværende.

De sort-røde faner fra den ”Ukrainske opstandshær” og ”Organisationen af Ukrainske Nationalister” er efter den ukrainske blå-gule nationalfane den hyppigst sete på Maidan-pladsen i Kiev. Disse to organisationer har under Anden Verdenskrig myrdet titusinder af polaker og jøder og har kæmpet på Hitler-Tysklands side imod Sovjetunionen.

Hagekors grafitti ses igen og igen på murene. Gengangere er kelternes kors, ulve-afbildninger, SS-runer, skjolde med den sorte sol og symboler fra "Combat 18" 

  • Hvem er de?

Partiet "Svoboda" (“Frihed“) under ledelse af Oleg Tja­gni­bok er meget præsent. Svoboda har sikret sig indflydelsesrige poster i den nuværende overgangsregering. Deriblandt posten som øverste anklagemyndighed. Partiet forfægter et social-demagogisk program, som lover højere lønninger, stop for privatiseringer og kontrol med banksektoren, samtidig med at programmet indeholder talrige afsnit med åbent racistisk og militaristisk indhold, der peger på et autoritært regime. Primært handler Svobodas program om en etnisk ”rent ukrainsk” stærk nation.

Interessant er det måske at nævne, at vi den 27. februar 2014 på en presse- konference foran parlamentet har hørt fra Svoboda-lederen Oleg Tja­gni­bok, at Svoboda nu foreslår en forfatningsændring, der sigter på atter at give præsidenten uindskrænket magt over parlamentet. Altså lige netop det som Maidan-bevægelsen angiveligt har kæmpet imod.

Derudover kræver Svoboda en genetablering af Ukraine som atommagt ved hjælp af USA. Indmeldelse i EU går de  ligeledes ind for, omend med store betænkeligheder, for ifølge Oleg Tja­gni­bok, ”...ville den anden mulighed kun være Rusland”. Partiet har mistet 16 medlemmer under de seneste uges kampe, og det bruger Svoboda meget effektiv til at gøre sig populært med.

  • Den ”Højreorienterede sektor“

I området omkring Maidan-pladsen er andre grupper end Svoboda væsentligt mere tilstede. Grupper der betegnes som den”Højreorienterede Sektor” og som forbindes med den ”Ukrainske Opstandshær” og ”Broderskabet”.
Den ”officielle” højreorienterede sektor repræsenterer dog langt fra alle fascist-grupperinger hinsides Svoboda, for der findes en hel del af dem, som er endnu mere agressive og ideologisk endnu mere nazistisk præget. Disse højreorienterede grupper har en stor medlemstilgang for tiden.

Organiserede højrefløjsfolk i åben kamp med de væbnede statsorganer
Organiserede højrefløjsfolk i åben kamp med de væbnede statsorganer

”De andre snakker bare, men gør ingenting”

Der er oprettet såkaldte ”rekruterings-kontorer” på de tilstødende gader til Maidan-pladsen. Ved den ”Højreorienterede Sektors” ”rekruteringspoint er der morgen, middag og aften kø på 10 - 30 mennesker, der venter på at blive sluset igennem bureauet til den vagthavende for at blive registreret som medlem.

Det er vigtigt at forstå grunden til, hvorfor – overvejende unge – mennesker har behov for at blive medlem af den ”Højreorienterede Sektor”. Spørger man dem, er svaret altid (!) det samme:

„Partierne, ligegyldigt om de er på regeringens side eller fra oppositionen, bedrager os. Men den „Højreorienterede Sektor“ sørger for, at der lægges tilstrækkeligt pres på partierne, så de ikke uden videre kan fortsætte med at gøre det.“ Og: ”Den 'Højre-orienterede Sektor' har kæmpet mest modigt af alle, altid helt forrest. De andre snakker bare, men gør ingenting.”

Det kan ikke med sikkerhed fastslås, om alle der bliver medlem af den „Højreorienterede Sektor“ er erklærede antisemiter eller racister. Det gør ikke  fænomenet mindre farligt, da organisationernes ledelser og deres politiske målsætning af den grund ikke er mindre fascistiske.

Graffiti fra venstrefløjsgruppen ”Borotba” i Kiev
Graffiti fra venstrefløjsgruppen ”Borotba” i Kiev

  • Overgreb på venstreorienterede

Vi kan bekræfte, at der er sket overgreb først og fremmest vendt mod  kommunister men også mod andre venstreorienterede. Et af disse overgreb – nogle fascisters besættelse af det kommunistiske partis hovedsæde – har vi ved selvsyn kunnet overbevise os om.

Medlemmer af en uafhængig dissident-kommunistisk orienteret gruppe ved navn ”Borotba” (kamp) samt medlemmer af det officielle kommunistiske parti har fortalt os om andre lignende overgreb.

Således udøves der massive trusler mod familier til kendte venstreorienterede. Såvel privatboliger som kontorer tilhørende venstrefløjsfunktionærer fra det kommunistiske parti er blevet angrebet. Begge disse grupper har overensstemmende fortalt os om eksistensen af dødslister.

Derfor har Borotba flyttet deres politiske ledelse fra Kiev til det sydøstlige Ukraine og er kun aktive i hovedstaden ”i undergrunden”. Alt andet ville i øjeblikket være for farligt. Borotba har i starten forsøgt at opstille et telt på Maidan-pladsen for at organisere en venstreorienteret protest mod Janukovitj-regeringen. Teltet blev ødelagt og de til- stedeværende aktivister måtte en tur på hospitalet.

  • De andre dele af protestbevægelsen

Eftersom vi nu har talt om fascisterne, vil vi ikke forholde os tavse om de demonstranter, der ikke har nogen former for nazi-sympatier.
Da repræsentanter for den nye de-facto-regering talte i onsdags (26. februar) på Maidan-pladsen, var her titusinder forsamlet. Og selvfølgelig er de ikke allesammen Hitler-fans. Motivationen for den gennemsnitlige demonstrant er ikke overraskende: ”Vi vil af med Janukovitj-regeringen”.

Hvis bare en 1/10 af det passer, som folk fortæller  - og det går vi ud fra, eftersom vi har talt med økonomer, med journalister og med folk fra forskellige medier – så er der frem-kommet en hel del indicier på, at Janukovitj-klanen har været akkumulationskunstnere i rigdom. Man går ud fra, at Janukovitj alene har puttet et tociffret milliardbeløb i egen lomme. Hans søn er indenfor kun to år blevet milliardær.

"Grivna", den ukrainske valuta
"Grivna", den ukrainske valuta

Ekstremt prekære forhold for de fleste ukrainere ...

De som har et lønarbejde tjener omkring 3000 - 4000 Grivna om måneden (ca. 1875 kr. – 2625 kr.). Vi har lavet en selvtest på leveomkostningerne: Går du på indkøb i Billa ( en østrigsk supermarkedskæde) beliggende i Kreshatik-gaden, og køber en liter mælk, et stykke ost, en pølse, en joghurt og et discount-brød, betaler du omkring 60 kroner. Nu kan I selv regne ud, hvordan folk klarer sig med sådan en indtægt.

Gadebørn i Ukraine
Gadebørn i Ukraine

... mens magthaverne frådser med penge

Janukovitj derimod ejede ikke kun et dusin luksusbiler, en milliardformue i udlandet og en ukrainsk Neverland-ranch. Han ejede også en privat Zoologisk Have med eksotiske dyr, der hver måned kostede en mindre formue i vedligeholdelse og forplejning. Intet under at ukrainerne der står med en håndfuld Grivna foran supermarkeds kassen, ikke er særlig fornøjet overfor dette.

Det særlige ved det væltede regime i Ukraine er ifølge vores vurdering, at kredsen der fordelte rovgodset blandt sig var ekstremt lille. Med andre ord: Også systemets støtter så som politi og militær har været ekstremt underfinansieret – og dette ikke kun for de nederste indtægtsgruppers vedkommende. En kvinde har fortalt os, at hendes bror er en højtstående IT-specialist og officer i hæren og han tjener omregnet kun ca. 4500 kr pr. måned.
_____________________________

Janukovitj er et korrupt røvhul, men ...

Nu er Janukovitj et korrupt røvhul. Men han er ikke den eneste. Forskellige oligark-grupper konkurrerer om det ”største stykke af kagen”.
Julia Timoshenko (Den nu løsladte leder af Det liberalkonservative ”Fædrelandspartiet”. autonom infoservice)
og
Petro Po­ro­shen­ko (liberal politiker fra den ”orange revolution” i 2004/2005 og forretningsmand. Ejer bl.a. TV-kanalen "TV5". autonom infoservice)
er ikke spor anderledes end Janukovitj.

Men dette er folk på Maidan-pladsen helt på det rene med. Foruden de respektive valg-boder på pladsen kunne vi ikke finde en eneste person, som anså disse ’selvberigelses professionelle’ som et reelt alternativ.

Nationalfaner side om side med fascisternes faner
Nationalfaner side om side med fascisternes faner
  • ”Slava Ukraini” (Æret være Ukraine)

Kampen mod Janukovitj og hele det korrupte system er det, som har fået de fleste ”almindelige” demonstranter på gaden. Men der er også en hel del andre grunde til protesterne, som snarere er  traditionelle ”venstreorienterede” temaer. Således spiller protest mod fattigdom og politivold en vigtig rolle, samt kritik af manglen på demokratiske beslutningsprocesser.

Men: Disse egentlige ”venstreorienterede” temaer, er blevet fuldstændigt deformeret af den allestedsnærværende nationalisme. Her tænker vi ikke på fascister, men på ganske almindelige demonstranter som – ud fra den ukrainske historie – dyrker en fuldstændigt overgearet nationalfølelse. Permanent hører vi dem råbe ”Slava Ukraini” (Æret være Ukraine). Denne floskel er imellemtiden blevet til den gængse hilsen.

Den allestedsnærværende nationalisme ...
Den allestedsnærværende nationalisme ...

Dertil kommer, at også de som ikke selv stiller sig i traditionen af de ukrainske Hitler-kollaboratører, ikke ser noget problem i, at der er andre, som gør det. Der findes gennemgående ingen bevidsthed omkring denne kol­la­bo­ra­ti­onshistorie.

Der er ingen kritisk distance til den, såvidt vi kunne iagttage på Maidan-pladsen. Fordi disse elementer af højreorienteret, nationalistisk tankegods er så udbredt, kan nazierne præsentere sig som ”vores drenge på fronten”. Nationalismen fungerer i øvrigt på begge sider.  Mens den ene part af korrupte kleptomaner mobilserer dem, som de stjæler fra til kamp for den ”ukrainske nation”, mobiliserer modparten via den russsike nationalfølelse.

En aktivist fra "Autonomous Workers Union"?
En aktivist fra "Autonomous Workers Union"?

Venstrefløjen i Ukraine

Naturligvis findes der også venstreorienterede i Ukraine. Men de er ikke synlige på Maidan-pladsen. Som allerede nævnt, er det ikke muligt at opstille et venstreorienteret telt på pladsen, da Maidans selvforsvarsmilitser hurtigt vil ekspedere de venstreorienterede hen, hvor peberet gror.

Der findes en organisation ved navn "Av­to­no­mia”, som er anarkistisk og hvis proklamationer i ny og næ bliver oversat og slået op på indymedia. Vi havde haft en e-mail kontakt med gruppen og skulle mødes med dem. Desværre lykkedes det af en eller anden grund ikke. Vi spurgte efter gruppen blandt almindelige folk, men ingen kendte desværre noget til dem.  

1. maj-optog af Ukraines Kommunistiske Parti i Kiev
1. maj-optog af Ukraines Kommunistiske Parti i Kiev

Så findes der det kommunistiske parti. Ifølge dem selv har partiet 150.000 medlemmer. Men meget kunne man ikke mærke til dem.
I øjeblikket repræsenterer de den position, som de hævder altid at have haft:  At Viktor Janukovitj er en tyv og at de kun har stemt sammen med hans parti i parlamentet, når det har været til ”befolkningens vel”.
Dette er efter vores opfattelse et fuld-stændigt forvrænget billede. Vi ser ikke mange chancer for dette parti, hvis det ikke fremover  forholder sig mere selvkritisk til sin egen førte politik og regenererer sig på en udogmatisk måde. Dette inkluderer et opgør med dets groteske tro på staten og den dertil hørende legalisme.
Men da partiet åbenbart ikke selv har beriget sig og i øjeblikket står i fokus for fascisternes angreb, fortjener det en solidaritet omend ingen politisk sympati.

"Bo­rot­ba" -  en gruppe oppositionelle kommunister
"Bo­rot­ba" - en gruppe oppositionelle kommunister

Derudover har vi mødt folk fra Bo­rot­ba en gruppe oppositionelle kommunister, der har adskilt sig fra kommunistpartiet, da de startede med at samarbejde med Viktor Janukovitj’s ”Regionernes parti ”. 
Bo­rot­ba har udtalt sig både imod Janukovitj og oppositionen og har fra starten forsøgt at politisere protesten. I øjeblikket arbejder de med at skabe anti-fascistiske modstandsgrupper.
Ifølge dem – nu da Janukovitj er væk – ligger hovedvægten på kampen mod fascisterne. Det interessante ved gruppen er, at de kritiserer den geostrategiske magtpolitik fra såvel Rusland som fra de vestlige imperialististiske kræfter.

(Der findes en del kritik af "Borotba"  fra nogle anarkistiske sammenhænge. autonom infoservice).

_________________

Et midlertidigt resumé

Ved siden af de lokale politiske kræfter spiller også USA, EU og Rusland en vægtig rolle i kampen om Ukraine. Således har USA i lang tid massivt finansieret og støttet de pro-vestlige bevægelser i Ukraine. Med den ”orange revolution” hvor Julia Ti­mo­shen­ko og Vik­tor Jusht­chen­ko spillede hovedrollerne in mente.  

Den Europæiske Union– først og fremmest Tyskland  – har i Ukraine udvist voksende selvbevidsthed og har testet, hvor langt man kan gå ift. et ’Regime Change'. Ikke mindst i forhold til EUs egen befolkning. Man tager en borgerkrig med i købet, som ikke baserer på strategiske sandkasselege, men på blodig alvor.

Ruslands rolle er i øjeblikket det store spørgsmål. Om de aktuelle troppe- opmarcher ved Ruslands vestgrænse har karaktér af en magtdemonstration, er et vink med en vognstang til Kievs regering om at holde fascisterne væk fra regeringen, eller om det handler om en konsekvensrig militær indgriben, er i skrivende stund uklart.

USA har ihvertfald i skærpede vend- inger advaret Putin mod at begå ”alvorlige fejl”. Tilspidsningen af den inter-imperialistiske konflikt varsler intet godt for Ukraines befolkning.

I det hele taget kan man konstatere, at det ikke ser alt for godt ud efter det euforiske opbrud på Maidan-pladsen. Det er mange demonstranter også klar over: Statsbankerot, den ukrainske valuta Grivna på rutsjetur, fascister som statisk faktor, samt stormagternes eskalerende kamp om 'byttet Ukraine'. Det eneste der synes at være klart: Konflikten har langt fra nået sin kulmination...

(Oprindelig offentliggjort i “Low budget underground journalism aus Berlin, Wien und dem Rest der Welt“, 27- februar 2014. Forkortet, let redigeret og oversat af autonom infoservice). 

       _______

      Relateret

Kommentar schreiben

Kommentare: 0