”Jeg håber, at befolkningen i Ukraine vil kæmpe videre for deres rettigheder...”

INTERVIEW med Yevgenia Belorusets, forfatter og billedkunstner, bor i Berlin og Kiev.

I Berlin er hun nu aktuel med en udstilling af fotos fra oprøret på Maidan pladsen i Kiev i december 2013.

______

” Den ukrainske højrefløj benytter sig til dels af en socialistisk retorik og lokker mange mennesker til med denne retorik. I Ukraine er der mange som lever under fattigdomsgrænsen og overfor disse mennesker kan en populistisk blanding af højrefløjsidéer og løfter om sociale forbedringer være populært

____________

”Samlet set var højrefløjsgrupperne et absolut mindretal på Maidan pladsen i december”

 • Er du bekymret for dine venner i Ukraine, hvor højreekstremistiske partier er del af regeringen og den nationalistiske bevægelse omkring ”Højre sektoren“ behersker gaderne i mange byer?
Yevgenia Belorusets
Yevgenia Belorusets

Yevgenia Belorusets: ”Højre sektoren“ frygter jeg, fordi jeg ikke bryder mig om deres idéer og politiske forestillinger. Men jeg er ikke bekymret for, at jeg eller mine venner i Ukraine bliver angrebet af dem.

- Samlet set var højrefløjsgrupperne et absolut mindretal på Maidan pladsen i december. Men desværre er det i den seneste tid lykkedes for disse grupper at tiltrække politisk ubevidste mennesker. 

 • Hvordan kan det være, at den højreorienterede ideologi vinder tilslutning fra sådanne mennesker?

Yevgenia Belorusets: De tænker ikke i kategorierne „højre“ eller „venstre“ og ”fascisme” eller ”antifascisme”. For dem er andre spørgsmål langt vigtigere. Først og fremmest spørgsmålet om Ukraine hører til Europa eller forsat skal være del af Ruslands indflydelsessfære. Det er vigtigt at forstå, at det som det handler om snarere er de ukrainske forestillinger om Rusland og Europa, om autoritære og demokratiske regeringsformer.

 - Den ukrainske højrefløj benytter sig til dels af en socialistisk retorik og lokker mange mennesker til med denne retorik. I Ukraine er der mange som lever under fattigdomsgrænsen og overfor disse mennesker kan en populistisk blanding af højrefløjsidéer og løfter om sociale forbedringer være populært.

_______________

”Nationalistiske holdninger skaber en illusion om ærlighed og trofasthed”

 • Hvad kan højrefløjens partier og organisationer tilbyde ud over nationalismen?

Yevgenia Belorusets : De har en populistisk strategi, der forener mange ting: løftet om en mere retfærdig og sikker tilværelse, om uddannelse og bevaring af den ukrainske kultur. Nationalistiske holdninger skaber en illusion om ærlighed og trofasthed. Det er kendte højrepopulistiske diskurser i mange lande.

 • Er der fare for, at de tidligere marginaliserede højrefløjsgrupper nu vinder politisk indflydelse i Ukraine ?

Yevgenia Belorusets : Jeg håber, at mange mennesker vil forlade højrefløjs- grupperne igen, fordi de ikke er enige med deres populistiske idéer og de viser sig at være indholdsløse.

______________

”Højrefløjspolitikerne fra ’Svoboda’ var mindst lige så korrupte som politikerne fra de andre partier ”

 •  Hvad bygger du din optimisme på?
"Folk fra det ekstreme højrefløjsparti "Svoboda"
"Folk fra det ekstreme højrefløjsparti "Svoboda"

Yevgenia Belorusets : Højrefløjspartiet ”Svoboda” vandt ved sidste kommunalvalg parlamentspladser i flere byer, for eksempel i Lviv. Det skete selv om flertallet at deres vælgere slet ikke delte deres synspunkter.

- Men deres propagandistiske løfte om at afskaffe korruptionen faldt i god jord hos mange vælgere. Men efter kort tid viste det sig, at Swoboda politikerne var mindst lige så korrupte som politikerne fra de andre partier. Derfor er deres opbakning blandt vælgerne sunket betydeligt.

 • Vil Krim spørgsmålet give den ukrainske højrefløj øget opbakning pa grund af deres antirussiske nationalisme?

Yevgenia Belorusets : Jeg tror ikke, de kan profitere af disse begivenheder. Den politiske situation i Ukraine tillader ikke overvejelser omkring krigeriske løsninger af Krim spørgsmålet. Det er også et resultat af det chock, som de mange dødsofre fra protestene på Maidan pladsen har udløst i store dele af det ukrainske samfund. Disse stemmer må højrefløjen også tage i betragtning, hvis de vil beholde deres samfundsmæssige indflydelse. 

 • Hvorfor lykkes det ikke for venstrefløjens grupper og partier at vinde fodfæste blandt vælgerne?

Yevgenia Belorusets : Begreberne „venstre“ og „højre“ har en anden betydning i Ukraine end i Vesteuropa. Det kommunistiske parti var og er yderst korrupt og diskrediterer mildest talt venstreorienterede idéer.

-Der findes en udenomsparlamentarisk venstrefløj, og den tilhører jeg. Men disse grupper er endnu meget små og ret svage.* De får ingen finansiel støtte overhovedet. Samtidig har de endnu for lidt erfaring til at kunne nå en bred offentlighed. For det meste arbejder de på det akademiske plan, da mange af dem er forskere. Disse venstreorienterede med privilegier er bare ikke en option for de mange mennesker uden uddannelse og uden chancer for at kunne forlade Ukraine.

* ( Se artiklen Ukraine: ”Venstrefløjen har ikke mere end 1.000 aktivister ...” )

___________

”Splittelse i Øst- og Vestukraine er overdrevet og det udnyttes af den russiske propaganda”

 • Gælder det ikke først og fremmest for det vestlige Ukraine og er det ikke et problem, at de protesterende på Maidan pladsen ikke tager højde for menneskene i det østlige Ukraine?

Yevgenia Belorusets: Denne splittelse i Øst- og Vestukraine er overdrevet og det udnyttes af den russiske propaganda. Hvis man kun ser og hører russiske medier, tror man, at der har fundet et fascistisk kup sted i Ukraine og at der hersker borgerkrig, hvor russisk talende mennesker bliver dræbt af ukrainske nationalister. Når mennesker ligger under for denne propaganda, er det klart, at de ønsker, at Rusland skal beskytte dem.

 • - Stammer denne angst kun fra den russiske propaganda eller skyldes det også at regeringen, hvor højre- ekstremister er repræsenteret, som en af sine  første politiske tiltag ville ophæve to-sproligheden?

Yevgenia Belorusets : Selvfølgelig var denne foranstaltning en stor fejl, og den er også blevet trukket tilbage igen. Det har bidraget til forusikring af de russisk talende mennesker. Men i Ukraine diskuterer man nu to-sprogligheden mere end nogensinde før. Selv højrefløjspolitikere forsøger at kommunikere tosprogligt.

______________

”Selvfølgelig skal retten til selvbestemmelse også gælde for befolkningen på Krim”

 • Hvis Maidan aktivisterne går ind for politisk selvbestemmelse, burde de så ikke indrømme befolkningen på Krim retten til at beslutte sig for at høre sammen med Rusland?

Yevgenia Belorusets : Selvfølgelig skal retten til selvbestemmelse også gælde for befolkningen på Krim. Men en folkeafstemning, som finder sted under trusler fra militær og russiske nationalister, og som resulterer i at over 97 % stemmer ’JA til Rusland’ – det er ikke ligefrem et eksempel på selvbestemmelse.   

 • Selv uden disse russiske trusler, havde flertallet formodentlig alligevel stemt for tilhørsforholdet til Rusland. Er man i Ukraine ikke bare imod det af nationalistiske grunde?

Yevgenia Belorusets : Problemet er, at der er ingen som ved, hvor mange mennesker på Krim der uden trusler og pres ville have stemt for et tilhørsforhold til Rusland og ingen ved, hvordan de mennesker, der er imod det, vil blive behandlet på det russiske Krim.

 - I de seneste dage er folk flygtet fra Krim. Det tegner ikke ligefrem lyst for demokratiske tilstande. Jeg håber, at Rusland reagerer lige som under den kolde krig og gør Krim til et ’prestigeprojekt’. Det kunne betyde højere pension og bedre sociale ydelser. Alternativet ville være, at Krim bliver et politisk og socialt ingenmandsland. Det ville befolkningen lide under.  

 • Dette er jo også et brændende tema i Vestukraine. Før der kan blive tale om et muligt EU medlemskab, må tilpasnings-programmer sættes iværk og det betyder alvorlige nedskæringer i de sociale ydelser og en yderligere sænket levestandard for mange mennesker. Er det noget, man diskuterer i Ukraine?

Yevgenia Belorusets : Nej, disse spørgsmål spiller ikke rigtig nogen rolle i den aktuelle debat. Lige nu diskuterer man om Ukraine skal orientere sig mod EU , så Rusland ikke får så stor indflydelse på landet.

 • Vil befolkningen ikke hurtig mærke, at en orientering mod EU vil betyde yderligere sociale nedskæringer – og hvordan vil de reagere ?

Yevgenia Belorusets : I Ukraine er det en udbredt mening, at den økonomiske og sociale situation i landet er så dårlig, at det ikke kan blive værre.

Men holdningen til EU og til Rusland er fortsat postkolonial; mange håber at det under EUs indflydelse i det mindste ikke bliver endnu værre end det allerede er. Men det vigtigste af alt er håbet om, at EU kan formindske korruptionen i Ukraine.

Jeg håber, at befolkningen i Ukraine vil kæmpe videre for deres rettigheder, ellers var alle protester omsonst.

Yevgenia Belorusets
Yevgenia Belorusets

_____________

(Interviewet er blivet til under foto-udstillingen i Berlin. Er blevet offentliggjort i det tyske ugeavis Jungle World. Oversat og let redigeret af autonom infoservice).

Relateret

Kommentar schreiben

Kommentare: 0