Middelhavet som affaldsdepot for alverdens kemiske våben?

700 tons dødensfarlige kemikalier, deriblandt sarin og sennepsgas, altsammen fra det syriske regimes våbendepot, skal ifølge et græsk klima- forskningsinstitut nu destrueres i ”neutralt farvand” i Middelhavet. Midt mellem Italien, Malta og Kreta.

Det er første gang, at en sådan kemisk proces finder sted på åbent hav. Det græske klimainstitut har i en presseerklæring betegnet dette forehavende som en ”forbrydelse mod klimaet” med helt uforudsigelige følger. 

  • Danmark og Norge leverer transportskibe og militær escorte til fragten af de kemiske våben til havnen Gioia Tauro i Italien.

__________________

”En forbrydelse mod klimaet at destruere Assads kemiske våben i Middelhavet”

Skibe fragtet med kemiske kampstoffer fra Syrien har spredt frygt blandt den lokale befolkning i Calabrien, hvor det dødsensfarlige materiale losses i havnen Gioia Tauro
Skibe fragtet med kemiske kampstoffer fra Syrien har spredt frygt blandt den lokale befolkning i Calabrien, hvor det dødsensfarlige materiale losses i havnen Gioia Tauro
MV Cape Ray
MV Cape Ray

___________

Et rungende nej

Operationen skal foregå om bord på det amerikanske marineskib MV Cape Ray under opsyn af FNs internationale ”Organisation for forbud mod kemiske våben” (OPCW) . Det drejer sig om 700 tons dødensfarligt materiale, deriblandt sarin og sennepsgas. Norge, Frankrig, Belgien og Tyskland har nægtet at lade ødelæggelsen af de kemiske våben foregå på deres område. Derfor blev det besluttet at undvige til internationalt farvand i Middelhavet.

__________________

USA nægter at underskrive Basel-konventionen

Det græske klimainstitut ”Archipelagos for hav – og klimaresearch i det Ægæiske hav” , har i en presse-erklæring betegnet planen om at destruere kemiske våben i Middelhavet som en ”forbrydelse mod klimaet” med helt uforudsigelige følger.

De gør desuden opmærksom på, at USA ikke har underskrevet Basel konventionen* om kontrol med transport af farligt affald over grænserne og om normer for behand- ling af farligt materiale.  Neutraliseringen af det syriske kampstof sker derfor udenom de gængse kontrolmekanismer.

Anastasia Miliou
Anastasia Miliou

Institutlederen Anastasia Miliou langer i medierne ud efter FNs klimaadministration, som hun anklager for at ignorere den internationale konvention for beskyttelse af havets naturlige øko-balance. Hun advarer mod at skabe en farlig præcedens for Middelhavet:

”Valget af stedet er ikke tilfældigt, da mange Middelhavslande er konfronteret med en dybtgående økonomisk krise og politisk instabilitet, der formindsker borgernes reaktioner og bevågenhed”,

hedder det i pressemeddelelsen. Derudover er det uklart, hvem der skal bære ansvaret i tilfælde af en ulykke. Ifølge institutet er der ikke blevet udarbejdet en plan, skulle noget sådant ske.

____________________

* Basel-konventionen forbyder eksport af farligt affald fra OECD-lande (de såkaldte ”rige lande”) til ikke-OECD-lande. Der er forskellige syn på, i hvilken grad skibe er omfattet af Basel-konventionen.

Danmark og Norge leverer transportskibe og militær escorte til fragten af de kemiske våben til havnen Gioia Tauro i Italien. Rusland og Kina stiller også skibsescorte til rådighed og den første sending på 16 tons forlod Latakia d. 7. januar 2014.
Danmark og Norge leverer transportskibe og militær escorte til fragten af de kemiske våben til havnen Gioia Tauro i Italien. Rusland og Kina stiller også skibsescorte til rådighed og den første sending på 16 tons forlod Latakia d. 7. januar 2014.

_____________

Borgerinitiativer og NGOer i fælles protest

Lokale protester på Kreta
Lokale protester på Kreta

Assistance får det græske klimainstitut fra NGO’en ”Robin des Bois”  der kræver, at det amerikanske flådeskib bliver trukket ud af projektet, fordi skibet med sine 36 år på havet simpelt- hen er for gammelt.

Græske og italienske (calabriske-) borgerinitiativer , samt videnskabsfolk har fundet sammen og er igang med at koordinere en oplysnings – og protestkampagne mod den planlagte operation. På den måde vil de gennem- bryde den mur af tavshed, der omgiver denne operation. En af de græske klimaaktivister udtaler til pressen at  

”... regeringen kun svarer på vores spørgsmål med vage henvisninger til den planlagte neutralisering af kampstoffet, dog uden  at nævne konkrete tidsrum og datoer. Det værste er dog, at den græske regering, som pt. har EUs rådsformandskab, ikke kræver deltagelse af uafhængige observatører ved denne operation”.

___________________

Slutproduktet efter neutraliseringen er 9.800 tons toksisk affald

Kemiske våben transporteres fra Syrien til Italien
Kemiske våben transporteres fra Syrien til Italien

Borgerinitiativerne frygter, at Middelhavet kan blive affaldsdepot for alverdens kemiske våben, hvis planen om at neutralisere det kemiske våbenarsenal fra Syrien i Middelhavet gennemføres med succes.

Græske videnskabsfolk som professor Evangelos Gidarakos fra Kretas tekniske universitet, advarer mod de riscici, der er forbundet med ødelæggelsen af kemiske våben på havet. Han mener, at det handler om materiale, hvis sammensætning der ikke er tilstrækkeligt kendskab til. Ikke engang eksperterne er fuldt ud klar over, hvor giftige de forskellige affaldsprodukter, der produceres som følge af neutraliseringen af kampstofferne er.

Ifølge ekspertvurderinger vil slutproduktet efter neutraliseringen / ”hydrolysen” (Se billede nedenfor) have et omfang, der er 14 gange så stort som selve det kemiske våbenarsenal, svarende til 9.800 tons (!) toksisk affald.

____________________

FNs klimafunktionærer vrider sig udenom

Ifølge oplysninger fra FNs ”Organisation for forbud mod kemiske våben” (OPCW) skal der ikke ledes skadelige stoffer ud i havet. Der er planer om via landevejen at transportere affaldet til forskellige steder i Europa, deriblandt Frankrig og Tyskland (- og Danmark?).Hvornår dette sker er hemmeligt, da det er klassificeret som en ’militær operation”.

Ifølge oplysningerne fra OPCW er 92 procent af Assad-regimets angivne kemiske kampstof blevet skaffet ud af landet. Danske og norske skibe er ved at losse giftmaterialet i den calabriske havn ’Gioia Tauro’, hvorfra det bliver læsset på det amerikanske marineskib MV Cape Ray. I følge det italienske dagblad ’Il Manifesto’ er det planen, at fragten er ombord på MV Cape Ray i midten af maj måned.

Beboere i Calabrien kræver 'et kursskifte'
Beboere i Calabrien kræver 'et kursskifte'

Beboere i Calabrien har protesteret i månedsvis mod denne transport. Også på den græske ø Kreta findes der en markant modstand. Her er protesten ved at blive en lokal massebevægelse, der støttes af flere hunderede initiativer og organisationer, deriblandt faglige strukturer, læge – og advokatforeninger, beboerinitiativer, studenter- og elev- bevægelse mv.

Der er planer om at protestere på åbent hav, der hvor operationen skal foregå. Fælles krav for protestbevægelsen er, at de kemiske kampstoffer skal tilintetgøres dér, hvor de er blevet produceret.    (ikh., al / autonom infoservice)

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0