VM-2014: ”Alene i Rio de Janeiro er 100.000 beboere blevet tvangsforflyttet ...”

INTERVIEW med Clara Hirt, aktivist i en lokal basiskomité i Rio de Janeiro

Rio de Janeiro er ikke bare en af de brasilianske byer, hvor der afholdes VM i fodbold fra den 12. juni 2014. Byen er også vært for de Olympiske Lege i 2016.

På grund af disse megastore sports- begivenheder er følgevirkningerne af de gigantiske ombygninger særlig markante for den fattige del af Rio de Janeiros befolkning.

Clara Hirt fortæller i interviewet om regeringens såkaldte ”revitalisering” af Brasiliens storbyer og de sociale bevægelsers modstand mod disse omstruktureringer. 

  • List of Anti-FIFA/World Cup Protests with Daily Updates
Demo mod VM-2014 i byen Brasilia den 25. januar 2014
Demo mod VM-2014 i byen Brasilia den 25. januar 2014
  • Rio de Janeiro oplever for tiden en massiv bymæssig omstrukturering, som retfærdiggøres med VM 2014 og OL 2016. Hvad er de væsentligste konsekvenser af denne omstrukturering?

Carla: Det centrale mål med de to mega-events, sådan som de bliver udført nu, er ikke at fejre sporten og sportskonkurrencerne. Højeste prioritet i disse events har snarere alle de mange ejendomsspekulationer, der finder sted i byerne, som danner rammen for sportsbegivenhederne. I Brasilien gennemføres der for tiden i mange byer en såkaldt ”revitalisering”. Modsat den officielle retorik tjener alle de mange byggeforetagender ikke til at forbedre den brede befolknings tilværelse.

- Snarere drejer det sig om at tjene byggespekulanternes interesser og det medfører en elitær forandring af de indre bykerner til fordel for de velhavende lag af befolkningen - altså en gentrificering. Leveomkostningerne i byerne vil for store dele af befolkningen blive alt for dyre. Følgevirking: De fattige fortrænges og presses bort. 

- Rio de Janeiro er blevet til en vare. Istedet for at organisere byen således, at den tilbyder så mange mennesker som muligt en tilgang, bliver den omstruktureret på en måde, så den bliver en attraktiv handelsvare for de velhavende. Et konkret eksempel er Rio de Janeiros havnekvarter, der bliver ombygget. Denne ombygning har fordrevet mange familier fra deres huse. Her er det planen at opbygge diverse mediecentre op til OL 2016. Et helt nyt vejnet bliver bygget på dette område – noget som  største delen af byens befolkning, ikke har den mindste gavn af. Netop her planlægger store entreprenør-firmaer at bygge anlæg med luksusboliger. ...

- Bagmændene er de samme boligspekulanter, som er de største penge- sponsorer for de ansvarlige politikeres valgkampagner!

  • Hvilke befolkningsgrupper er mest ramt af disse omstruktureringer?

Carla: Alene i Rio de Janeiro er mindst 100.000 beboere blevet tvangsforflyttet siden Eduardo Paes blev borgmester i 2008 – og dette er de officielle tal. De reelle tal ligger højere. Derudover blev mange offentlige indretninger privatiseret og dermed lukket for den fattige del af befolkningen.

- Som eksempel kan nævnes privatiseringen af hele sportskomplekset ved Maracanã-stadion. Dertil hørte div. sports – og svømmehaller, en offentlig sportskole, samt et museum for den indigene kultur. Olympia-atleter blev på den måde frataget deres gratis træningsmuligheder, sociale projekter måtte lukke og det indigene community ved den dag i dag ikke, hvad der skal blive af Latinamerikas ældste indigene museum. Derudover har de mange gadesælgere fået forbud mod at tilbyde deres varer uden for stadionerne under VM.

____________________

”Det internationale fodboldforbund FIFA kræver ombygninger af 12 stadioner”

Anti-FIFA-protest i Sao Paulo
Anti-FIFA-protest i Sao Paulo

- Men i sidste konsekvens er hele befolkningen ramt af de store statslige investeringer i de to mega-events: Alle lag af befolkningen rammes af  massive huslejestigninger og generelle prisstigninger i byerne.

Først og fremmest pga. de store offentlige lån til at dække udgifterne til de omfattende byggerier og ombygninger af 12 stadioner, sådan som det internationale fodboldforbund FIFA kræver.Mange er ligeledes berørt af den massive politivold overfor dem, som demonstrerer mod den igangværende elitisering af byerne.

- De som er aller hårdest ramt, er dem som er blevet tvangsforflyttet. Mennesker som i forvejen har prekære leveforhold og ikke længere har mulighed for at bo i en så dyr by, som Rio de Janeiro er blevet.

  • I samtlige brasilianske storbyer er der i den sidste tid blevet demonstreret under sloganet: ”Der bliver ikke noget VM”. Regner du med store protester under foldboldkampene?

Carla: Helt sikkert! Det er vigtigt at fremhæve, at protesterne vender sig mod denne mega-events udformning og følgevirkninger. Protesterne er ikke rettet mod sporten og VM-kampene generelt. Lidenskab for sport er uafhængig af holdningen til FIFAs og co.’s model for  kæmpebegivenheden. For organisatorene drejer det sig først og fremmest om at skovle så meget profit til sig som muligt.

- Den autonome, venstreradikale  blok i Rio de Janeiro, sommer 2013 -

__________________________

”Der blev bl.a. vedtaget loven mod ”vandalisme” og ”terrorisme”, som gør det muligt straffe protester under VM med 15 – 30 års fængsel”

  • På hvilken måde er de aktuelle protester en fortsættelse af protesterne  fra juni 2013?

Carla: Allerede i 2013 var et af de centrale slogans ved demonstrationerne ”Der bliver ikke noget VM”. Parolen opstod spontant og blev råbt af mange mennesker, som ikke var aktive i nogen politisk gruppe. Mainstream medierne gengav gennem lang tid protestens opråb på en banal og simpel måde, løsrevet fra dens sociale baggrund.

- De gennemgående temaer ved de store demoer i 2013 var først og fremmest centrale krav om en billig/gratis og velfungerende offentlig service i trafik- sundheds- og uddannelsesvæsenet. De overordnede temaer var altid presente: Retten til byen og elementære borgerrettigheder for alle.

Der eksisterer en tæt sammenhæng mellem de forskellige temaer og et dertil- svarende tæt samarbejde mellem grupperne, som kæmper for dem.

  • Regeringen anvender  massiv repression imod disse  protester.  Man vedtog bl.a. loven mod ”vandalisme” og ”terrorisme” som gør det muligt at straffe  protester under VM  med 15 – 30 års fængsel. Er denne  afskrækkelsesstrategi slået igennem blandt de protesterende ?

Carla: Det er et ret vanskeligt spørgsmål. På den ene side har repressionen den virkning, at mange mennesker går på gaden for at protestere imod den og for at give deres støtte til de sociale bevægelser. På den anden side skræmmer politivolden naturligvis også mange mennesker i at deltage i protesterne.

- Den lov du omtaler, er et klart forfatningsbrud og de sociale bevægelser opfatter den som ekstrem udemokratisk. Derfor bliver VM 2014 nu betegnet som ”AI-5”, en sammenligning med den repressive særlov AI-5 fra militærdiktaturets tid.

  • Efter protesterne i 2013 tabte Dilma Rousseff  meget popularitet. Alligevel bliver hun ifølge meningsmålinger igen valgt til landets præsident i oktober 2014. Hvordan klarer hun det her?

Clara: Dilma står for en fortsættelse af regeringen under Inácio ”Lula” da Silva, der skabte vigtige forandringer ved at indlede store sociale programmer. Når valget står mellem det moderat venstreorienterede Arbejderparti (PT – Partido dos Trabalhadores) og det højresocialdemokratiske PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), stemmer de fleste hellere på Arbejderpartiet. Mange mindes PSDBs neoliberale nedskærings – og privatiseringspolitik ...

____________________________________________

Clara Hirt deltog i BUKO-kongressen i Leipzig  29.maj – 1. juni 2014, for at berette om kampene for retten til byen i Rio de Janeiro. Interviewet blev offentliggjort i den revolutionære venstrefløjsavis 'ak – analyse & kritik' / nr. 594 – 2014. Oversat og let forkortet af al. / autonom infoservice.

  • BUKO står for Bundeskoordination Internationalismus - en partiuafhængig paraplyorganisation af over 120 klimapolitiske – og transnationale grupper, bogcaféer og tidsskriftprojekter.

*** List of Anti-FIFA/World Cup Protests with Daily Updates

_________________________________

"Støt oprøret i Brasilien!"

Israels plads, d 26. juni, klokken 17:00
" Skriv et budskab til den brasilianske regering på en bold og tag den med. Så går vi sammen til den brasillianske ambassade og afleverer vores protest-bolde. Upload gerne billeder af din protestbold til facebook eventet her" ...

Kommentar schreiben

Kommentare: 0