Interview: "Angrebet på Gaza var den mest enkle løsning for Israels regering"

Israelsk militær bomber Gaza, den 21. juli 2014
Israelsk militær bomber Gaza, den 21. juli 2014

Om baggrunden for den aktuelle militære eskalation i Palæstina - Israel konflikten.

______________

En samtale med Nassar Ibrahim, forfatter og medlem af det palæstinensisk-israelske ”Alternative Information Center”  (AIC) i Jerusalem.

 

  • ”De objektive omstændigheder, som den palæstinensiske befolkning lever under, har forlængst skabt grundlaget for en ny intifada ...”
Nassar Ibrahim fra AIC
Nassar Ibrahim fra AIC

_____________

”Angrebet er resultat af tre parters fejlslagne politik”

  • Hvad er formålet med Netanjahu regeringens angreb på Gaza ?

Nassar Ibrahim: Her er konteksten afgørende. Det kommer ikke som en helt uventet aktion, der kan adskilles fra andre begivenheder. Angrebet er resultat af tre parters fejlslagne politik:

  • For det første Israel og dets allierede, der stadig søger en ”fredsløsning” , som ikke tager højde for palæstinensernes rettigheder.
  • For det andet Fatah-lederen Mahmud Abbas og hans selvstyremyndigheder, der i årevis har ført en økonomisk politik og en social politik, der deler befolkningen.
  • Og for det tredje Hamas, der til stadighed mister indflydelse og opbakning, fordi de kun tager højde for de regionale magtspil.

  • Hvordan det ?

Nassar Ibrahim: Forsoningen mellem Hamas og Fatah opstod ud fra en krise hos begge parter. Der ligger ikke nogen langfristet strategi bag. Hamas havde brug for fred med Fatah, efter at Det muslimske Broderskab var brudt sammen i regionen og efter at de havde opgivet deres gamle syriske forbundsfælle Assad.

- For selvstyremyndighederne gav forsoning med Hamas mulighed for at modgå det israelske pres i de såkaldte fredsforhandlinger og de uacceptable krav fra USA og EU.

- Israel har ingen intention om at forsætte dialogen, men vil diktere en fred på deres betingelser. Konkret betyder det: Fortsat embargo mod Gaza, udbygning af bosættelserne og fuld kontrol med Jerusalem og Jordan dalen.

_________________________________

”Benjamin Netanjahu udnyttede mordet på de tre bosættere med det formål at ændre spillereglerne”

 

 

  • Hvilken rolle spillede udløseren af den aktuelle eskalation: Kidnapningen og drabet på tre unge jødiske bosættere ?

Nassar Ibrahim: Benjamin Netanjahu udnyttede mordet på de tre bosættere med det formål at ændre spillereglerne. Han beskyldte straks Hamas for at stå bag og svarede øjeblikkeligt igen med razziaer, massebortførelser og luftangreb. Målet var at gennemtrumfe hans egne betingelser.

Israelsk militær angriber GAZA
Israelsk militær angriber GAZA

- Dermed tog han ikke højde for de forandringer, som har sat sig igennem i det palæstinensiske samfund de seneste år. Det vil sige en befolkning, der er dybt frustreret over Israels adfærd, de politiske partier, sikkerhedssituationen og den økonomiske krise.

Angrebet på Gaza er resultat af den israelske regerings manglende evne til at reagere adækvat på disse udfordringer. Angrebet var den mest enkle løsning. Det har ødelagt de forsonende relationer mellem Hamas og Fatah og Netanjahu har kastet lidt godter for den højreorienterede opinion i Israel. 

  • Mange iagttagere betragter gadekampene i Østjerusalem som begyndelsen på en tredje intifada. Hvad mener du ?

Nassar Ibrahim: De objektive omstændigheder, som den palæstinensiske befolkning lever under, har forlængst skabt grundlaget for en ny intifada.

Den israelske stats politik og skuffelsen over de palæstinensiske selvstyre-myndigheders politik leverer de nødvendige forudsætninger for en genforening af det palæstinensiske folk, hvis bestræbelser står i modsætning til ledelsens beslutninger.

 

* Første Intifada 1987 - 1993 * Anden Intifada 2000 - 2005
* Første Intifada 1987 - 1993 * Anden Intifada 2000 - 2005

  • Og hvordan står det til med den subjektive faktor?

Nassar Ibrahim: På det individuelle, subjektive plan er folket endnu ikke parat til en ny intifada. Der mangler f.eks. anerkendte lederfigurer, der er i stand til at perspektivere kampen og samle folket med en langsigtet strategi.

- De palæstinensiske selvstyremyndigheder har to muligheder:

Enten at fortsætte med repressionen mod sin egen befolkning og samarbejdet med besættelsesmagten – eller hvis de ikke vil være skydeskive i den næste intifada – at tjene det palæstinensiske folk.

___________________

(Interviewet er blevet offentliggjort i det tyske dagblad Junge Welt, d. 22. juli 2014. Oversat af autonom infoservice).

 

Links

”Alternative Information Center”

Relateret

Tidl. artikler fra autonom infoservice:

Baggrundsartikler      

 

Et udpluk af global solidaritet med Gaza:

Kommentar schreiben

Kommentare: 0