Kurdiske kvinder i væbnet kamp

En reportage

Omkring en femtedel af de kurdiske oprørsmilitser i Syrien består af kvinder.

De kæmper samtidigt på flere fronter: Imod de vanvittige jihadister, imod Assads terror-regime – og imod de patriarkalske forhold i det kurdiske samfund.

____________

” I øjeblikket oplever vi to opstande: En mod Assad og en mod vores macho-kultur...” (Nora, kurdisk kvinde, der deltager på oprørets side i kampen mod Assad-regimet i den syriske storby Aleppo).

__________

Uddrag af en reportage fra det tyske feministiske magasin ”Emma”, sept/okt. 2014.


Kurdisk fighter i Aleppos bydel Sheikh Maqsood
Kurdisk fighter i Aleppos bydel Sheikh Maqsood

På checkpointet ved indkørslen til den omkæmpede bydel  Sheikh Maqsood i den sønderbombede syriske by Aleppo venter 27-årige ’Nora’ (hendes ”nome de guerre”).

Hun bærer et automatisk maskingevær på ryggen, patronbælte og et sort-hvidt tørklæde, som dækker hals og ansigt, men ikke hendes rødbrune hår. Hun er ikke tildækket af religiøse grunde, men fordi hun vil være anonym. I bydelen, der kontrolleres af oprørerene, er det ikke til at forudse, hvem der i fremtiden vil have magten over byen.

                      Kurdiske fightere i Aleppos bydel Sheikh Maqsood

 

Et ”udkast” til en fremtidig autonom samfundsstruktur

Anderledes er forholdene i de tre kurdiske provinser i det nordlige Syrien, som siden 2012 har været kontrolleret af kurderne. Her lever omkring 400.000 beboere i autonome, selvforvaltede områder: Afrin, Jazeera og Kobani. *

Her viser de kurdiske kvinder deres ansigt, på samme måde som kvinderne i de kurdiske peshmerga-enheder i Nordirak. Disse selvforvaltede områder betragtes som et ”udkast” til en fremtidig autonom samfundsstruktur, der skal omfatte samtlige 40 millioner kurdere i regionen.

______________

* (Det er disse autonome kurdiske områder, som er under militært pres fra Islamisk Stat-jihadisterne. Se baggrundsartikel Kurdernes modstand mod ”Islamisk Stat” - jihadisterne ).

  • ”I øjeblikket oplever vi to opstande: En mod Assad og en mod vores macho-kultur” 
Kurdisk kvinde fra PYD - kvindernes folkeforsvarsenhed i den kurdiske føderation Rojava
Kurdisk kvinde fra PYD - kvindernes folkeforsvarsenhed i den kurdiske føderation Rojava

Siden oprøret mod Assad-regimet i 2011 er 3/4 af samtlige kurdiske kvinder i Syrien på en eller anden måde blevet politisk og/eller miltært aktive”, siger Nora, der er med til at bevogte checkpointet.

- ”Vi er blevet politikere og fightere. Skarpskytter, soldater og borgmestre. Vi bærer ansvar. Og på den måde vil jeg også engagere mig. I øjeblikket oplever vi to opstande: En mod Assad og en mod vores macho-kultur.”

Tidligere var ’Nora’,der er mor til to børn, frisør. Dengang overlod hun magten i familien og samfundet til mændene. Året 2011 delte hendes – og mange andre kurdiske kvinders liv – i to dele.

Hun siger: ”Der har altid været fightere iblandt os. Men nu har opstanden mobiliseret brede lag af det kurdiske samfund.” Dette vil forandre den fremtidige kurdiske føderation, før den endnu eksisterer. ”Hårde kampe ligger foran os” , siger hun, ”... ikke kun kampe om vores huse og landsbyer, men også i husene og i landsbyerne:  Magtkampen mod mændene.”

  • Bydelen Sheikh Maqsood er kendt for de mange aktivt kæmpende kvinder

Fra Noras checkpoint foran Sheikh Maqsood – kvarteret, kan man se over til den syriske hærs stillinger og deres snigskyttere. Jævnligt angriber Assad-regimets kampjets kvarteret.

Bydelen Sheikh Maqsood er kendt for de mange aktivt kæmpende kvinder. Her i kvarteret går kvinder med rank ryg og faste skridt, de fungerer som skarpskytter, sikrer checkpoints, tager deres land til sig.

Kurdiske fightere i Aleppos bydel Sheikh Maqsood
Kurdiske fightere i Aleppos bydel Sheikh Maqsood

En femtedel af den syrisk-kurdiske milits YPG består af kvinder. YPG blev dannet efter Assad-regimet i 2004 angreb den store kurdiske by Qamishli. Lige fra starten af blev kvinder accepteret som kæmpere i militsen på lige fod med mænd.

Hvad kvindernes rolle som guerillakæmpere idag kommer til at betyde for de sam-fundsmæssige forhold, når den væbnede kamp på et tidspunkt ophører, er ikke til at forudse.

Erfaringer med Palæstina og Algeriet

I Palæstina er de kvinder, der engang kæmpede væbnet blevet sendt hjem til kødgyderne. I Algeriet er kvinder siden 1962 blevet nægtet de mest elementære borgerrettigheder, skønt de kæmpede side om side med mændene imod de franske koloniherrer.

Kurdiske kvinde-enhed  fra PYD (Kvindernes folkeforsvarsenheder i Rojava)
Kurdiske kvinde-enhed fra PYD (Kvindernes folkeforsvarsenheder i Rojava)

Slagkraftige kvinde-guerillaenheder

Faktum er: YPG militsen er en spydspids i mod-standen mod de radikale islamister. Kurderne er en magtfaktor – ikke mindst pga. deres slagkraftige kvindeguerillaenheder.

Lige nu føres de heftigste kampe ikke mod Assad-regimet, men mod Islamisk Stat jihadisterne, der med hypermoderne (amerikan-ske-) våben angriber kurdiske landsbyer og myrder løs på befolkningen.

Det er ikke kun unge kvinder, der griber til våben, der er også en del ældre kvinder, som melder sig til kampenhederne. Således har en gruppe kvinder over 40 slået sig sammen i bataljonen ”Sehid Jin” (se billede nedenfor). 

”Vi må beskytte vores børn, vores hjem og os selv, så vi ikke bliver fanger i vores egne huse”, siger kommandant Leyla Umer og fortsætter: ” Under IS kan kvinder ikke leve. Det er et MUST at kæmpe. Vi har intet valg”.

Kurdisk ”Sehid Jin” - enhed
Kurdisk ”Sehid Jin” - enhed
Fighter fra de kurdiske kvindeforsvarsenheder PYD  i Rojava (Nordsyrien)
Fighter fra de kurdiske kvindeforsvarsenheder PYD i Rojava (Nordsyrien)
  • Kvinde som kurdisk premier-minister i den autonome enklave Afrin

Mens der kæmpes i de østlige egne, erobrer kurdiske kvinder i den vestlige del af syrisk Kurdistan de lokale politi-strukturer og andre nøglepositioner i civilsamfundet.

De besætter spidspositioner i det politiske hierarki. I februar 2014 blev Hevi Ibrahim udnævnt til ’premier-minister’ i den kurdiske region Afrin. Hun erklærede stolt: ”Der har også før i tiden været kurdiske kvinder på ledende poster i vores samfund. Jeg er ikke den første.”

  • Æresdrab og vold mod kvinder 

Men de kurdiske kvindeguerillaer og de kvindelige politiske ledere står i sørgelig kontrast til andre sider af den realitet, kurdiske kvinder lever i:

Æresdrab og vold mod kvinder er stadig meget udbredt. Hvert år registrerer myndighederne i de selvforvaltede kurdiske områder i Irak omkring 4.000 tilfælde af vold mod kvinder, begået af medlemmer af kvindens familie. Det er kun toppen af isbjerget.

Dilar Dirik
Dilar Dirik

Den kurdiske kvindeforsker Dilar Dirik skriver på sin blog:

”Idet kurdiske kvinder griber til våben og fører krig, bryder de med den patriarkalske tradition. Kvinderne kæmper ikke kun imod fjender udefra – de kæmper også mod tvangsægteskaber, æresdrab, og voldtægt. Det er altså ikke så underligt, at de bliver chikaneret. De stiller jo spørgsmålstegn ved hele samfunds-systemet”.

(Oversat fra tysk og forkortet af ikh. / autonom infoservice)

Fighter fra de kurdiske kvindeforsvarsenheder PYD  i Kobane
Fighter fra de kurdiske kvindeforsvarsenheder PYD i Kobane
En gruppe anarkister fra Tyrkiet er rejst til Kobane for at styrke forsvaret af byen
En gruppe anarkister fra Tyrkiet er rejst til Kobane for at styrke forsvaret af byen

_________________