Spanien: Kvindemodstand sejrer i kampen for ret til abort

”Yo decido, yo decido!“  (Jeg bestemmer, jeg bestemmer!). 

Sådan lød kampråbet, da kvinder i Spanien i foråret 2014 gik på gaden i protest mod regeringens forsøg på at fratage dem retten til abort.

Den konservative regering er nu blevet tvunget til at bøje sig: Den trækker planerne om en ændret abortlovgivning tilbage.

Feministisk demo imod Mariano Rajoy - regeringens anti-abort love i Madrid i februar i år
Feministisk demo imod Mariano Rajoy - regeringens anti-abort love i Madrid i februar i år
"Vi føder, vi bestemmer!"
"Vi føder, vi bestemmer!"

Trækker lovforslaget tilbage

Det var det konservative parti Partido Popular (PP), der lancerede forslaget om at indføre en ny abortlov, der kun tillader abort i tilfælde af voldtægt eller hvis moderens mentale eller fysiske sundhed er truet.

I følge lovforslaget skulle 2 læger uafhængigt af hinanden bekræfte, at disse betingelser var opfyldt som forudsætning for tilladelse til abort.

Hvis det var gået som justitsminister Alberto Ruiz-Gallardón havde ønsket, ville lovforslaget være blevet vedtaget i slutningen af september 2014. Men fra regeringskredse og fra PP hed det, at der ikke kunne etableres enighed om det omstridte lovforslag.

Dagbladet El Mundo skriver d. 16. september 2014:

"Kilder indenfor PP udtaler, at der i partiet er enighed om, at anti-abort loven var en fejl. (...) Hvis El Mundo har ret i sin påstand om, at regningen snart skal betales, så bliver premierminister Rajoy nødt til at reflektere den skade som lovforslaget og den senere ko-vending har tilføjet hans parti”.

Protest i Madrid marts 2014: "Yo decido" = jeg bestemmer!
Protest i Madrid marts 2014: "Yo decido" = jeg bestemmer!

Massive protester

Den gældende lovgivning i Spanien tillader abort for kvinder over 16 år – indtil 14. svanger-skabsuge og uden krav om forældrenes samtykke.

De konservatives angreb på denne lov resulterede i massive protester i de fleste store byer i Spanien. Det altovervejende flertal af spanske kvinder var imod forslaget om at indskrænke retten til abort. Kun otte procent  var for en skærpelse. Kvindernes omfattende og ihærdige protester fik regeringen til at opgive deres forehavende.

Ifølge dagbladet ”El Mundo” er årsagen til, at regeringen under ledelse af Mariano Rajoy (PP), trækker deres abortlovforslag tilbage det faktum, at PP mistede 2,5 millioner stemmer ved Europavalget for nyligt – og i 2015 er der valg i Spanien....

(ikh. / autonom infoservice)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0